Anasayfa » Gündem » SOÇİ MUTABAKATI DOĞRULTUSUNDA Türk-Rus Devriyeleri

SOÇİ MUTABAKATI DOĞRULTUSUNDA Türk-Rus Devriyeleri

Milli Savunma Bakanlığı’ndan,22 Ekim’de Fırat’ın doğusuna ilişkinRusya ile varılan mutabakat kapsamındakihususların yerine getirilmesindegerekli hassasiyetin gösterildiğiaçıklandı. Milli Savunma Bakanlığıaçıklamasında, “Mevcut Barış PınarıHarekat alanı sınırlarının batısıve doğusunda 10 kilometre derinlikte,Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortakdevriyelerine başlanacaktır” ifadeleriyer aldı.Milli Savunma Bakanlığı’ndan,Barış Pınarı Harekatı kapsamındaRusya ile varılan mutabakata ilişkinaçıklamada “22 Ekim 2019’daFırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ileRusya Federasyonu arasında Soçi’devarılan mutabakat kapsamındaki hususlarınyerine getirilmesinde tarafımızcagerekli hassasiyet gösterilmiştir”ifadelerine yer verildi ve şunlarkaydedildi: “150 saatlik sürenin sonundaRusya Federasyonu tarafından,YPG’nin ağır silahlarıyla birlikteTürkiye-Suriye sınırından itibaren30 kilometrenin, ayrıca da Münbiçve Tel Rıfat’ın dışına çıkarıldığıbildirilmiştir. Mevcut Barış PınarıHarekât alanı sınırlarının batısı vedoğusunda 10 kilometre derinlikte,Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortakdevriyelerine başlanacaktır. Bukapsamda devriye güzergahlarındamayın, EYP temizlik faaliyetlerineve keşif uçuşlarına başlanmıştır.Türkiye, sınırlarının güneyindebir terör koridorunun oluşmasınaasla müsaade etmeyecek, baştaDEAŞ ve PKK/YPG olmak üzereterör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkladevam edecektir. Böylecebölgede bir barış koridoru oluşturmaksuretiyle yerlerinden edilmişSuriyeli kardeşlerimizin gönüllü vegüvenli şekilde evlerine ve topraklarınadönmesi sağlanacaktır.”Milli Savunma Bakanlığı,Suriye’nin kuzeydoğusundaYPG’nin çekilmesi ve Rusya ilebaşlatılacak ortak devriyelerle ilgiliaçıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında,“Mevcut Barış PınarıHarekât alanı sınırlarının batısıve doğusunda 10 kilometrederinlikte, Kamışlı şehri hariç,Türk-Rus ortak devriyelerinebaşlanacaktır. Bu kapsamdadevriye güzergâhlarında mayın,EYP temizlik faaliyetlerine ve keşifuçuşlarına başlanmıştır” denildi.Türkiye’nin Soçi’de varılanmutabakatla ilgili hususlarıyerine getirmede gerekli hassasiyetigösterdiği belirtilen açıklamada,“150 saatlik sürenin sonunda,Rusya Federasyonu tarafından,YPG’nin ağır silahlarıylabirlikte Türkiye-Suriye sınırındanitibaren 30 kilometrenin,ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat’ındışına çıkarıldığı bildirilmiştir”ifadelerine yer verildi. Bakanlık,Suriye’nin Resulayn kasabasındaSuriye hükümet güçlerine bağlıolduğundan şüphelenilen 18 kişininyakalandığını da duyurdu.Bakanlık Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rasulayn’ın güneydoğusundaarama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında rejimunsuru olduğunu iddia eden 18 kişisağ olarak ele geçirilmiştir” denildi.Açıklamada, “Konu incelenmekteolup, aynı zamanda Rusya Federasyonumakamları ile koordine edilmektedir”ifadeleri kullanıldı.Rusya Savunma Bakanı SergeyŞoygu da, Moskova ile Ankaraarasında Soçi’de varılan mutabakatuyarınca, Suriye’nin kuzeydoğusundaki“Kürt güçlerini” güvenlibölge dışına çıkarma çalışmalarınıntamamlandığını açıkladı. Rus basını,Şoygu’nun “Güvenlik koridoru oluşturulacakbölgeden (Kürt) silahlıgüçlerin çıkarılması, planlanandanönce tamamlandı. Bu bölgeye Suriyesınır muhafızları ile Rus askeri polisigirdi” dediğini aktardı.İletişim Başkanı Fahrettin Altunda, YPG’nin Suriye-Türkiye sınırının30 kilometre ötesine çekilmesiiçin tanınan 150 saatlik sürenindolmasının ardından Twitter’danaçıklama yaptı. Altun, “Zaman doldu.Teröristler çekilmiş olsun ya daolmasın, ortak devriyelerle GüvenliBölge’yi kuracağız” mesajını paylaştı.Altun, çekilmenin tamamlanıptamamlanmadığınıda bu devriyelerkapsamında netleştireceklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan ile Rusya CumhurbaşkanıVladimir Putin’in 22 Ekim’deSoçi’de imzaladığı mutabakat muhtırasındatanınan 150 saatlik süre öngürüldüğügibi belirlenen gün ve saattedoldu. Öngörülen sürenin dolmasıylabirlikte sınırın 10 kilometreiçinde Türk ve Rus askerleri ortakdevriye görevine varılan mutabakatçerçevesinde başldı. Ankara’dabulunan Rus heyeti, müşterek devriyelerinnasıl olacağı ve Suriye’dedaha geniş bir güvenlik durumuylailgili temaslarını sürdürdü. “SuriyeDemokratik Güçleri (SDG)” veSuriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkeninkuzeydoğusunda Türkiye veRusya’nın ortak devriye görevi sırasındaTSK’ya ait askeri aracın ezdiğiSuriyeli bir göstericinin öldüğünüiddia etti. İddiaya göre, askeri aracınezdiği kişi Türk-Rus konvoyunaayakkabı ve taş atan bölge sakinleriarasındaydı. Türk askerleriningöstericileri dağıtmak için göz yaşartıcıgaz kullandığı da gelen bilgilerarasında. SDG olarak isimlendirilenterör örgütü YPG terörörgütü denetimindeki bölgelerdefaaliyet gösteren “Rojava BilgiMerkezi” adlı gruba göre 10 kişihastaneye kaldırıldı. Suriye iç savaşındakigelişmeleri takip edenSuriye İnsan Hakları Gözlemevi,protestocunun Türkiye-Suriyesınırı yakınlarında bulunan Sarmasaklıköyünde Ruslarla varılanmutabakat kapsamında üçüncükez ortak devriye görevi icra edenTSK’ya ait askeri araç tarafındanezildiğini söyledi.Devriye görevinin amacıTürkiye’nin, ABD’nin müttefikiolan teröröistlerin oluşturduğugerçekte PKK/YPG-SDG terör örgütüteröristlerinin, Amerika’nınbölgeden askerlerini çekmesininardından, bölgeyi boşalttığındanemin olunmasını sağlamak. Rusyave ABD ile ayrı ayrı varılan anlaşmalarsonucu, Türkiye kendisineyönelik güvenlik tehdidi olarak nitelediğiterör örgütü YPG’ye karşıbaşlattığı operasyonu durdurmuştu.Geçtiğimiz günlerde sosyalmedya platformlarında paylaşılangörüntülerde Türk-Rus askeriaraçlarının peşinden koşan vearaçlara taş atan bir grup görülüyor.Görüntülerde bir kişinin araçlardanbirinin üzerine çıkmaya çalıştığıve sonrasında da araç etrafındakigrubun bağırmaya başladığıduyuluyor. Bir başka görüntüdede kadın ve çocukların zırhlı araçlarıbir mezarlık yakınlarından geçerkentaşladıkları görülüyor.Milli Savunma Bakanlığı,“Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilenTürk-Rus kara devriyesi; provokatörlerekarşı personelimizinve halkın güvenliğine ilişkin gereklidikkat ve hassasiyet gösterilerekplanlandığı gibi tamamlanmıştır”açıklamasını yaptı.Önemli kısmını YPG’li teröristlerinoluşturduğu sözde “SuriyeDemokratik Güçleri” sözcüsüMustafa Bali, Twitter’dan paylaştığımesajda, Türk askerlerininDerik’te protestoculara göz yaşartıcıgazla müdahale ettiğini ve 10kişinin yaralandığını ileri sürdü.Bu kasaba, “SDG” teröristlerininve ABD askerlerinin kontrolündeancak Türk askeri araçlarının devriyesırasında oradan geçtiği belirtiliyor.Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan yaptığı açıklamada, Rusyave Amerika ile ayrı ayrı sağlananmutabakatlara rağmen, sınır hattında hala YPG’li teröristlerinbulunduğunu söylemişti. Türk askerlerineterör örgütü “SDG”ninçekildiği yerlerde bazı Suriyeli teröristunsurlar tarafından saldırılarınolduğunu belirten CumhurbaşkanıErdoğan, Türkiye’nin busaldırılara “seyirci kalmayacağını”söylemişti. Birleşmiş Milletleryaptığı açıklamada Türkiye’ninSuriye’nin kuzeydoğusunda başlattığıharekatta bugüne kadar 92sivilin öldüğünü belirtti. BM İnsanHakları Dairesi Sözcüsü RupertColville, bu sayının 5 Kasımtarihine kadar doğrulanmış vakalaradayandığını söyledi.Bu arada Suriye’nin kuzeyindeTürkiye’nin destek verdiği SuriyeMilli Ordusu tarafından kontroledilen Rai kasabasında poliskarakolu yakınlarında bir kişininbomba yüklü aracı infilak ettirdiğibelirtildi. Suriye İnsan HaklarıGözlemevi’ne göre patlamada3 kişi öldü. Türkiye ve Rusya askeriunsurları Güvenli Bölge’de 8.devriyeyi gerçekleştirdiği anlardayine terör örgütü YPG’nin yandaşlarıkonvoya saldırdı. Daha öncetaş fırlatan teröristler bu kez demolotof kokteyliyle konvoyu hedefaldı.Soçi mutabakatı kapsamındavarılan anlaşma doğrultusundaGüvenli Bölge’de devriye gerçekleştirenTürkiye ve Rusya konvoyunasaldırılar devam ediyor. Dahaönce de taşla saldıran terör örgütüYPG yandaşları molotof kokteyliylekonvoya saldırdı. Sosyalmedyada paylaşılan skandal görüntülertepkilere yol açtı. GüvenliBölge’de 8’incisi gerçekleşenTürkiye-Rusya ortak devriyesineçirkin bir saldırı yapıldı. Çocuklarlave yaşlılarla konvoya molotofatan YPG’liler, askerlerin canınıtehlikeye soktu.Bakanlıktan yapılan yazılıaçıklamada, Türk ve Rus askeriunsurlarının, İHA’ların da iştirakiyleFırat’ın doğusundaki 8’incikara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.“Ayn el Arap bölgesindeicra edilen 8’inci kara devriyesineher iki taraftan dörder araçolmak üzere toplam 8 kara aracıve İHA’lar iştirak etti. Türk veRus askeri unsurları 10 kilometrederinlikte ve 34 kilometre uzunluğundakigüzergâhta devriyeyi tamamladı”denildi. Amerika’nın askerlerinigeri çekmesi ve Rusya ile22 Ekim 2019’da Soçi’de varılanmutabakat çerçevesinde Türk-Rusortak devriyesine kaldığı yerdendevam edilirken, İHA’lar eşliğindebaşlayan dördüncü ortak kara devriyesitamamlanmıştı. Fırat’ın doğusundakiDerbesiye bölgesinde yapılandevriye sırasında yine bilindikgörüntüler yaşandı.Türkiye ile Rusya arasında Soçimutabakatı kapsamında müşterekkara devriyelerinin ilk ikisi 5 günarayla icra edildi. Sınır ötesindekiaskeri devriyelerin daha sık aralıklarlayapılması bekleniyor. Rusyaile mutabakat sağlanan angajmangereği, ‘ortak devriye sırasındatespit edilen terörist unsurlar’etkisiz hale getirilecekti. Ancakbu noktada devriyelerin Rusyatarafından önceden hazırlanmış sahalardayapılıyor oluşu dikkat çekiyor.Rus Subay İgor Jukov, devriyeninRus tarafının bir önceki güngezdiği güzergahta yapıldığını kaydetmiş,‘planda birtakım düzenlemeleryapılmasına rağmen devriyeninolağan şekilde geçtiğini’ söylemişti.Müşterek kara devriyelerininönceden hazırlanmış alanlarda yapılıyoroluşu samimi işbirliği beklentilerinikarşılamaktan hayli uzak.Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye,‘karşılıklı güven’ esasına dayalıolarak PKK/YPG’li teröristlerinbölgeden çıkarıldığı konusundaRusya’nın sözlerine itibar edildiğinivurgulamıştı. Fakat bölücü terör örgütüPKK orada hâlâ varlık gösterdiğindenötürü, verilen sözler sahadahiçbir şekilde karşılık bulmuş değil.Barış Pınarı Harekat bölgesininbatı ve doğusunda Türkiye’nin askerigözlem noktaları kurup kurmayacağıda önümüzdeki günlerde netlikkazanacak.Türkiye ile Rusya arasında şuanakadar gerçekleştirilen her iki müşterekdevriye de sınır hattında görecedaha sorunsuz alanları kapsadı. İlkkara devriyesi, Rasulayn-Kamışlıarasında Dırbesiye-Amude hattındayaklaşık 87 km uzunluğundaki hattaicra edildi. İkincisi ise Ayn el-Arab(Kobani) doğusunda 70 km’lik güzergahıkapsadı. Fırat’ın doğusundayaklaşık 350 km uzunluğundakidevriye hattında en kritik yer iseKamışlı doğusundan Irak-Suriye sınırınauzanan bölge olacak. ABDaskerlerinin geri dönerek PKK/YPG’lılarla birlikte devriye yaptığıbu bölge Washington cephesi içinolduğu kadar Esed ve Rusya açısındanda kritik önemde. Türk askerininIrak-Suriye arasındaki bölgeyegirmemesi için tüm güçler büyükçaba sarf ediyor.Milli Savunma Bakanı HulusiAkar, Türkiye ile Rusya arasındavarılan Soçi Mutabakatı kapsamındayürütülen Türk-Rus ortakdevriyelerine ilişkin, “Önümüzdekigünlerde bu devriyelerinçok daha başarılı, faydalı olacağınainanıyorum.” dedi. Türkiye ileRusya’nın 22 Ekim’de Soçi’de vardığımutabakat kapsamında yürütülenTürk ve Rus ortak devriyelerin,bölgedeki gelişmelerin yakinen görülmesibakımından faydalı olduğunubelirten Akar, “Önümüzdeki günlerdebu devriyelerin çok daha başarılı, faydalı olacağına inanıyorum”değerlendirmesinde bulundu.Akar, terör örgütü PKK ve örgütünSuriye kanadı YPG’nin çeşitli versiyonlarınınbölgeden çıkarılması konusundaRusya ile mutabık kaldıklarınıhatırlatarak, “Son olaylarda görüyoruzki bugüne kadar yapılan çalışmalarneticesinde tacizlerin devametmesi nedeniyle bölgede birtakımunsurların kaldığını değerlendiriyoruz.”dedi.Bu terör gruplarının tamamınınbölgeden çıkarılması için Ruslarlatemaslarının sürdüğünü dile getirenBakan Akar, “Bölgeye barışın ve huzurungelmesi için ateşkesin tam olaraksağlanması, herkesin rahat biryaşama dönebilmesi için, yerleştiklerievlerinde topraklarında yaşayabilmesiiçin biz yoğun şekilde gayretlerimizisürdürüyoruz. Bu konudagerektiği yerlerde de Ruslarla gereklikoordinasyonu yapıyoruz. Bunubir şekilde başarmaya çalışıyoruz”dedi.Bakan Akar, Türk ve Rus ortakdevriyelerine ilaveten bazı gözetlemenoktalarının da kurulabileceğini,Ruslarla görüştüklerini belirterek,ilerleyen günlerde bu konununkesinleşeceğini söyledi. Türkiye’ninSuriye’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK terör örgütüne karşı yürüttüğüBarış Pınarı Harekâtına ilişkin sorularıyanıtlayan Akar, Türkiye’nin,Suriye başta olmak üzere tüm komşularınıntoprak ve siyasi bütünlüğüneson derece saygılı olduğunu vurguladı.Akar, “Bizim kimsenin toprağındagözümüz yok. Bizim tek dileğimiz,amacımız ve gayretimiz ülkemizinve milletimizin güvenliği. Kimlerden?YPG’den, PKK’dan, teröristlerden,DEAŞ’tan.” ifadelerini kullandı.Akar, terör örgütü YPG/PKK’nınFırat’ın doğusunda havan, roket veel yapımı patlayıcılarla gerçekleştirdiğisaldırılarda bölgede yaşayan insanlarazarar verdiğini kaydederek,“Örneğin son 9-10 gün içinde 1200-1500 civarında havan ve roket mermisiatıldı. Bizim köylerimizde, kasabalarımızdaTürk vatandaşı 22 kişiyikaybettik, yaklaşık 200 kişi yaralandı.”diye konuştu. Türkiye’ningerçekleştirdiği askeri operasyonlardasivillerin hedef alınmasınınkesinlikle söz konusu olmadığınınaltını çizen Akar, Türkiye’nin bölgedekifaaliyetleri esnasında sivillere,çevreye, dini ve tarihi yapılarlailgili çok sıkı tedbirler aldığınıve dikkatli davrandığını ifadeetti. Milli Savunma Bakanı Akar,İdlib’teki Gerginliği Azaltma Bölgesineilişkin değerlendirmesininsorulması üzerine, “Burada rejimmaalesef ateşkese gerekli saygıyıgöstermedi, gerekli desteği sağlamadıve her fırsatta ateşkesi ihlaletmek için elinden gelen gayretigösterdi. Tabii bu konuda Ruslarında birtakım desteklerini aldıklarınısöyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.İdlib’teki ateşkes konusundarejimin istenilen pozisyona gelmediğinive özellikle mayıs ayındansonra çevreye ciddi zarar verdiğinibelirten Akar, “6 Mayıs’tanitibaren şu ana kadar geldiğimiznoktada 1100-1200 civarında Suriyelivatandaşın hayatını kaybettiğini,bunların büyük bölümü sivil,ayrıca 600 bin kişinin de evleriniterk ettiğini biliyoruz. Dolayısıylabu çok ciddi bir insani dramdır.”dedi. Akar, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenlibölge konusuna ilişkin, bubölgenin barışa, istikrara ve güvenliğeciddi katkı sağlayacağı değerlendirmesindebulundu.