Anasayfa » Yazarlar » Abdülkadir Aksu » Abdülkadir Aksu ile Şiddet ve Terörün Doğasını Doğru Anlamak

Abdülkadir Aksu ile Şiddet ve Terörün Doğasını Doğru Anlamak

Tarih boyunca şiddetin kontrol altınaalınması veya sınırlandırılması, insanlığınen zor ve en fazla çaba gerektirenmeselelerinden biri olduğunu hepimizbiliriz.Terörle mücadele azami derecedebir çaba ve işbirliğini gerektirmektedir.Şiddete başvuran terör örgütleriniçok kısa zamanda ortadan kaldırmakmümkün olamamaktadır.Terörle mücadele alanında güvenlikeksenli bir mücadelenin yanında siyasal,ekonomik, psikolojik ve sosyolojikalanlarda da mücadele etmek gerekir.Terör örgütlerinin tüm eylemlerindeen çok hedeflediği amaçlardanbiri; hiç kuşku yok ki toplumsal kesimlerarasında ‘nefret’ tohumlarını ekmektir.Nefret insanoğlunun en yıkıcı duygusalfaktörlerinden biridir. Bir kimseyekarşı içimizde nefret hissi sokmanınen kesin yolu, o kimseye ağır bir haksızlıkyapmaktır. Ona akla hayale gelmeyecekderecede insanlık dışı şiddetuygulamaktır. PKK, 35 yıldır bu ülkeninher bireyine nefretle yoğrulmuş birşiddet uyguluyor. PKK terör örgütü bunefret içerikli şiddet eylemlerine soniki yıldır pervasızca devam etmektedir.PKK’nın bu yeni şiddet hamlesinin,içinde bulunduğumuz süreç itibariyle,ne Türkiye’de ne de Ortadoğu’dahiçbir karşılığı yok. Olmayınca da, PKK,Türkiye’nin siyasi dinamiklerini kör şiddeteylemleriyle sarsmaya çalışıyor.Daha fazla asker ve sivil öldürerek, etnikçatışmaya giden yolu açmak istiyor.PKK terör örgütünün eylemleri, ülkemizdekiinsani değerlerin gerilemesinive kardeşliğimize yönelmiş en yıkıcıhamledir.Şiddet, nefret ve kargaşa ortamıPKK için bir eşitlik cennetidir.Biz şunu biliyoruz ki, şiddet vekaos terörün oksijen kaynağıdır.PKK 35 yıldır ayrım yapmaksızın;en ihtiraslı nefretini bu ülkenin Türklerive Kürtlerine aynı oranda yöneltmektedir.Kendi özünü reddedip terör örgütününbir parçası haline gelen gençlerinkimlerin kişisel menfaatlerine hizmetettiklerini artık dünya âlem biliyor.PKK, Türkiye’de etnik çatışma istiyorama bir yandan da, bölgenin iç barışınıhedefleyen eylemlere imza atmayadevam ediyor.Bakınız Suruç olayı, bunun yanısıra, Parti binalarına bomba atılıyor,yakılıyor. İş yapan, bölgeye yatırım yapaninsanların iş makineleri yakılıyor,şantiyeleri basılıyor.Borçlanıp kamyon alan bölge insanınekmek tekneleri yakılıyor, iş yerleritalan ediliyor…Kısacası terör örgütü, hakkını savunduğunuiddia ettiği insanları acımadanöldürüyor, yerinden göç ettiriyor.Burada önemli olan nokta şurası;terörün kardeşliğimize ve birliğimizeyönelik yıkıcı ve bozucu tüm hamlelerineyönelik aklıselimimizi ve soğukkanlılığımızımilletçe korumamızdır.Terörün tüm olumsuzluklarınakarşın inadına kardeşlik ve sevgi bağlarımızıgüçlendirmek bu toplumun herfert olarak hepimizin en önemli görevlerimizdenbiri olmalıdır.Şunu iyi biliyoruz ki: Tarih boyuncainsanlığa zulüm eden oluşumlar, kişilerve yönetimler hep kaybetmişlerdir.İnsanların “Yaşam Hakkına” kastedenler ne bu dünyada ne öteki dünyadaabat olmazlar. Türkiye er ya dageç bu terör belasından kurutulacaktır.Dünyanın yeniden şekillendirildiğibu yüzyılda bizler daha uyanık ve dahagüçlü bir Türkiye’yi inşa etmenin çabasıiçinde olmalıyız…