Anasayfa » Gündem » Açık Hava Müzesi Mardin

Açık Hava Müzesi Mardin

Mardin ili, Güneydoğu AnadoluBölgesi’nin Dicle Bölümü’ndeyer alan bir ildir. Suriye ile sınırkomşusudur. 2009 yılı verilerinegöre nufusu 737.852’dir.Mimari, etnografik, arkeolojik,tarihi ve görsel değerleri ilezamanın durduğu izlenimini verenGüneydoğunun şiirsel kentlerindenbiridir. Mardin farklı diniinanışlar paralelinde, sanatsal açıdanda tarihi değeri olan camiler,türbeler, kiliseler, manastır vebenzeri dini eserler barındırmaktadır.Mardin, İpek Yolu güzergahındaolup, ilde beş han ve bir kervansaraymevcuttur.Mardin ismi hakkında değişikrivayetler vardır. Kelimenin Farsça,Yunanca, Arapça ve Süryanice olduğusöylenmektedir.Yüksek bir tepe üzerine kurulubi şehir, adeta kartal yuvasınıandıran bir kaleye sahip.Mardin için gece gerdanlıkgündüz seyranlık ifadesini kullanırMardinliler, gece ve gündüz adetabaşka başka şehirler oluverir. Mardingündüzü başka gecesi başkadıronun farklı dinlerden farklı kültürlerden,farklı etnik guruplardaninsanları aynı çatı altında barışve hoşgörü içerisinde barındırırbu şehir.Mardinin yaklaşık 7000 yıllıkbir geçmişi var, kurulduğu gündenbu yana kesintisiz şehir hayatınınsürdüğü dünyadaki ender şehirlerdenbir tanesi. Daracık sokaklarbirbirinden ilginç dünyalara açılırbu şehirde. Abbara adı verilen tünelyollar şehrin karakteristik özelliklerinden,üzerlerinde evler olanabbaraların tünel bölümü kamuyaüstündeki binalarsa özel mülkiyeteait. Abbaralar kışın sıcak yazınsaserin oluyorlar, örgü teknikleri kullanılarak sokaklar birleştirilmişbu abbaralarla. Kimi abbaralar sivrikimileri basık kimileri’de yuvarlarolarak inşaa edilmişler.Mardinde yüzlerce çarşı pazarlarbulunmaktadır suğülbaharbu çarşılardan sadece biri. Her şeyiylekendilerine özgü yapıları varbu çarşı pazarların, daha çok Suriyeçarşı pazarlarına benzemesidikkatlerden kaçmıyor. Buralardagenelde konuşulan dil Mardininyerel Arapçası.