Anasayfa » Politika » ADALET ve KALKINMA PARTİSİ’NİN 16. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

ADALET ve KALKINMA PARTİSİ’NİN 16. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”sloganıyla yola çıkan Recep TayyipErdoğan önderliğindeki “Erdemliler Hareketi”,14 Ağustos 2001 tarihinde Adaletve Kalkınma Partisi (AK Parti) adıylasiyasete dahil oldu. AK Parti, 3 Kasım2002’de ilk kez katıldığı genel seçimlerdeiktidara geldi. Ve izleyen 15 yıl süresinceseçimlerden birinci parti olarak çıkmayıbaşarmıştı. AK Parti, iktidarlığı boyuncadört başbakan ve iki cumhurbaşkanıçıkarmıştır.Siyasi yasağı bulunan Erdoğan olmadan,kuruluşundan 15 ay sonra “Tekbaşına, iş başına” söylemiyle 3 Kasım2002’deki genel seçimde yüzde 34,28oy alarak birinci parti olan AK Parti, AbdullahGül başkanlığında 58. CumhuriyetHükümetini kurdu. Bu arada, RecepTayyip Erdoğan’ın siyasi yasağı, TCK’nın312.maddesi değiştirilerek kaldırıldı veErdoğan (Kurucu Genel Başkan) olarak 8Mart 2003 tarihindeki yenileme seçimlerinde(Siirt’te yapıldı) milletvekili seçildive böylece TBMM’ye girmiş oldu.Abdullah Gül başkanlığında olan 58.Hükümetise 11Mart 2003’te (yani üç günsonra) istifa etti ve Ahmet Necdet Sezer,(10. Cumhurbaşkanı) Recep TayyipErdoğan’a hükümet kurma göreviniverdi. Bunun üzerine Erdoğan da 15Mart 2003 tarihinde 59.Türkiye CumhuriyetiHükümeti’ni kurdu. Yapılanilk yerel seçimlerde de birinci parti olarakçıkan AK Parti, 2004 yılında yüzde41,67 oy ile 11’i büyükşehir olmaküzere 1950 belediyede seçimleri kazandı.Hızla yükselmeye ve oy oranlarınıgünden güne artırmaya devam edenAK Parti, 2007 yılında yapılan genel seçimlerdeyüzde 46,58 oy ile tek başınaiktidara gelerek Tunceli hariç 80 ildenmilletvekili çıkardı. AK Parti’nin kurucularındanolan Abdullah Gül 28 Ağustos2007’de Meclis’te yapılan oylamada11. Cumhurbaşkanı seçildi. 2009 yılınagelindiğinde seçimlerden yine enfazla oyu alan AK Parti, 10 büyükşehirbelediyesi ve 1442 belediyeyi yönetmeyetkisine sahip oldu. 2010 yılında1982Anayasası’nda değişikliğin öngörüldüğühalk oylamasında yüzde 57,88’likoranında “Evet” oyu aldı. 2011yılındakigenel seçimlerinde yine oylarınbüyük çoğunluğunu alarak tek başınaiktidara gelen AK Parti bu kez oyların49,53’ünü alarak 61.Türkiye CumhuriyetiHükümetini kurup çalışmalarınıyükselerek sürdürdü. AK Parti,-Erdoğan genel başkanlığındaki- sonyerel seçime 2014 yılında girdi. Bu yerelseçimde oyların yüzde 45,60’ınıalan AK Parti, 18 büyükşehir belediyesive 818 belediye başkanlığı kazandıve “AK Belediyecilik” kavramını pekiştirmişoldu. Bu süre içinde bir ilkedaha imza atıldı ve AK Parti Kurucu GenelBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10Ağustos 2014’teki seçimde halk iradesiyleseçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.AK Parti’nin başına Konya MilletvekiliAhmet Davutoğlu geçti. 22 Mayıs 2016tarihinde ise AK Parti’nin 2. OlağanüstüKongresi yapıldı. Bu kongrede bayrakdeğişimi yaşandı ve Binali YıldırımAK Parti Genel Başkanlığı’na seçilerek65.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nikurdu ve Başbakan oldu.AK Parti Kuruluşundan Bu YanaNelerle Karşılaştı?AK Parti’nin tek başına oluşturduğu ve 16 yıldır kurduğu hükümetleri özetle,vesayet (ehliyeti bulunmayan veya eksikolanları himaye) davaları, devlet içindeyapılanan terör örgütleri, bölücü terörörgütünün faaliyetleri, kapatma davasıve bir de darbe girişimine maruz kaldı.AK Parti, ilk zorluğu 17 Mayıs2006’da Ankara’daki Danıştay binasındaavukat Alparslan Arslan’ın düzenlediğisilahlı saldırıda yaşadı. Saldırıda Danıştay2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilginhayatını kaybetti, daire başkanı MustafaBirden’in de aralarında bulunduğudört üye ise yaralandı. Hükümet, bu saldırınınistikrarı bozma ve hükümeti yıkmaamaçlı yapıldığını savunsa da bazıkesimler bu görüşü kabul etmedi ve aralarındaAnayasa Mahkemesi, Danıştay,Sayıştay, Askeri Yargıtay, Yargıtay, AskeriYüksek İdare Mahkemesi ve Türkiye BarolarBirliği temsilcilerinin bulunduğu birgrup saldırıdan hükümeti sorumlu tutarakAnıtkabir’e yürüdü.Bir başka kriz de dönemin CumhurbaşkanıAhmet Necdet Sezer’in yerinekimin geçeceği tartışılırken yaşandı. AKParti’nin Meclis’teki sayısal üstünlüğüzaten biliniyordu. AK Parti’nin önereceğiadayın seçimi kazanmasına kesin gözüylebakılırken bazı kesimler Ankara,Çanakkale, İstanbul, İzmir ve Manisa’da“Cumhuriyet Mitingleri” düzenleyerekAK Parti’nin adayının seçimi kazanmasınıengellemeye çalıştı. Böylece, 27 Nisan2007 tarihinde Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanınıseçmek için toplanan TBMMGenel Kurulu’nda (tek aday) AbdullahGül, 361 milletvekilinden 357’sinin oyunualdı fakat buna rağmen ilk turda seçilmekiçin gerekli olan 367’ye ulaşamadı.Bunun üzerine “367 sadece karar yetersayısı değil aynı zamanda toplantı yetersayısıdır” diyen Cumhuriyet Halk Partisi,ilk tur oylama işleminin iptali için AnayasaMahkemesi’ne başvurdu. AnayasaMahkemesi de CHP’nin başvurusunu kabuletti. Bu arada Cumhurbaşkanlığı seçimiiçin yapılan ilk oylama sonrasındaGenelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinegece yarısı bir bildiri konuldu. 27Nisan bildirisi “E-muhtıra” olarak da biliniyor.AK Parti bildiriyi ‘hükümete karşıbir tutum’ olarak yorumladı ve bildiriyekarşı sert tepki göstererek GenelkurmayBaşkanlığı’nın (Başbakanlığa bağlıdır)hükümete karşı olan herhangi bir konudaifade kullanmasının demokratik birhukuk devletinde düşünülemeyeceğininaltını çizdi. CHP’nin başvurusunun AnayasaMahkemesi tarafından kabul edilmesininardından ikinci tur görüşmelerdetoplantı yeter sayısına ulaşılamadı vecumhurbaşkanının seçilmesi zora girdi.Meclis, 20 Ağustos 2007’de cumhurbaşkanınıseçmek için yeniden toplandı. AbdullahGül, birinci turda 341, ikinci turda337 ve üçüncü turda ise 339 oy alarakTürkiye’nin 11.Cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti’ye kapatma davası açıldı. EskiYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı AbdurrahmanYalçınkaya, dönemin CumhurbaşkanıAbdullah Gül ve dönemin Başbakanı RecepTayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğutoplamda 71 kişiye 5 yıl süreylesiyaset yasağı getirilmesi ve partinin kapatılmasıiçin iddianame hazırladı. Hazırlananiddianame 14 Mart 2008 tarihindeAnayasa Mahkemesi’ne sunuldu ve YüksekMahkeme, iddianameyi 31 Mart 2008tarihinde kabul etti. Bundaki amacın iseAK Parti’yi iktidardan uzaklaştırmak olduğuifade edildi. Söz konusu iddianame desiyasi tarihe “google iddianamesi” olarakgeçti. Anayasa Mahkemesi 30 Temmuz2008 tarihinde kararını açılandı. Sonuçolarak Anayasa’da geçen ‘nitelikli çoğunluk’sağlanamadı ve kapatma talebi böylecereddedildi.Her hükümet gibi AK Parti hükümetleride çeşitli zorluklarla mücadele etmekdurumunda kaldı. 7 Şubat 2012 tarihindeMİT krizi yaşandı. Söz konusu kriz, İstanbulCumhuriyet Başsavcısı SadrettinSarıkaya’nın, aralarında MİT MüsteşarıHakan Fidan’ın da bulunduğu istihbaratgörevlilerini ifadeye çağırmasıyla başladı.Ancak, iktidar olaya müdahale ederekFETÖ’nün (Fetullahçı Terör Örgütü) hükümetidoğrudan hedef alan bu girişimi, yapılanyasal değişiklikle MİT görevlilerininsoruşturulması izni Başbakanlığa verildi.Türkiye’ye pahalıya mal olan olaylardanbiri de Gezi Olaylarıydı. 2013 yılındaTaksim Meydanı’nda bulunan GeziParkı’na Topçu Kışlası yeniden inşa edilmekistendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleriparktaki bazı ağaçları söküp başka biryere nakletmek istedi ancak buna halkıntepkisi çok büyük oldu. Gezi olayları gündemiuzun süre meşgul etti.17-25 Aralık 2013 tarihinde de siyasetinhafızalara kazınan ve Türkiye için dönümnoktası sayılan olaylar yaşandı. CelalKara (dönemin İstanbul CumhuriyetBaşsavcısı) tarafından bazı bakan çocukları,işadamları ve banka genel müdürlerinide kapsayan şahıslar hakkında 17 Aralık2013’te soruşturma açıldı. Soruşturmanınikinci etabını ise Muammer Akkaş’ın(dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı)25 Aralık 2013 tarihinde CumhurbaşkanıErdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şüphelisıfatıyla ifadesi alınmak üzere çağrılmasıylayaşandı.15 Temmuz 2016’ya gelindiğinde iseFETÖ’nün darbe girişimi hayata geçirildi.Kanlı darbe girişimi sırasında yine bir ilkyaşandı ve iktidar ve muhalefet (MHP veCHP) milli iradeye karşı içten ve/ya da dıştangelen bir güç odağını oluşturan teröristlere karşı ortak hareket edip demokrasininyanında yer aldı ve darbe girişimibir ve birlik olunarak engellenmişoldu.16 Nisan 2017’de ise yapılan halkoylamasıyla Türkiye’de yeni bir dönembaşladı. Halk oylamasında yüzde51,41’lik oranla “Evet” oyu çıktı ve“Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiğikesilir” hükmü Anayasadan kaldırılarakErdoğan’a parti üyeliğinin yoluaçılmış oldu. Erdoğan, 2 Mayıs’ta üyelikbeyannamesini imzalayarak AK Parti’yeyeniden üye oldu ve AKP’nin 3. olağanüstükongresinde geçerli oyların tamamınıalarak yeniden AKP Genel Başkanseçildi. Genel başkan vekilliği görevineise Başbakan Binali Yıldırım getirildi.Yakın tarihe yani 15 Haziran 2017’yegelindiğinde ise CHP Genel başkanı KemalKılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a“Adalet Yürüyüşü” başlattı. CHP’nin yürüyüşüdüzenlemesinin amacı ise “hak,hukuk ve adalet” kavramlarına dikkatçekmekti.16 yıl boyunca birçok gerilimli günve olay yaşayan AK Parti 14 Ağustos2017’de kuruluşunun 16. Yıldönümünüdüzenlediği etkinlikle kutladı. Cumhurbaşkanıve AK Parti Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan ve Başbakan BinaliYıldırım’ın katılımıyla AK Parti’nin 16.Yıldönümü kutlaması Sincan HarikalarDiyarı’nda yapıldı. Etkinliğe yaklaşık6 bin davetli katıldı. Tören önce İstiklalMarşı’nın okunması, ardından Kuran-ıKerim tilavetiyle (güzel okumayla) başladı.Törende ilk konuşmayı AK PartiliMahir Ünal yaptı. Ünal konuşmasında,“Sayın Cumhurbaşkanım her birimizsizin yol arkadaşınız olmaktan büyükbir onur duyuyoruz ve 16. yılımızdatekrar Genel Başkanlık görevini almanızlabirlikte biz yeniden büyük bir heyecan,büyük bir motivasyon kazanmışdurumdayız. Allah bu milletin önünüher daim açık etsin. Rabbim Ak partiye2023-2053- 2071 hedeflerini gerçekleştirmeyinasip etsin. Ankara Sincan’dakiHarikalar Diyarı Parkı’ndaki kutlamalardabir konuşma yapan Başbakan BinaliYıldırım da 16 Nisan referandumundapartili cumhurbaşkanlığının kabul edilmesineatıfta bulunarak “Bundan sonrayolumuz daha da zor, artık millet barajıyükseltti iktidar için 50+1 istedi. SayınCumhurbaşkanım siz zoru seversiniz biliyorum.Size ve yol arkadaşlarımıza güvenimiztamdır” ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Vekili ve BaşbakanBinali Yıldırım da törende konuşmayapan isimler arasındaydı. Açılış konuşmasınıMahir Ünal’ın yapmasının ardından,Binali Yıldırım da bir konuşmayaptı. Yıldırım buradaki konuşmasınaAK Parti’nin “ak kadroların” doğum gününükutlayarak başladı ve 14 Ağustos2001’de çok uzun ama bir o kadar dakutlu bir yola çıktıklarını belirtti. Yıldırımayrıca, o günden bugüne dek hizmetaşkı ile dolu 16 yılın geride bırakıldığınıvurguladı. “Mevkilere, makamlara değilTürkiye’ye sevdalıyız” diye konuşan Yıldırımsözlerine şöyle devam etti ve “16yıldır liderimiz Recep Tayyip Erdoğanyürüyor, bizler de milletimizle birlikte elele yürüyoruz arkasından. ‘Büyük oyunubozmaya, haydi tarih yazmaya’ demiştik.Tam 16 yıldır bu kadrolar, ak sevdalılarmilletimizle tarih yazmaya devamediyor. Hep beraber daha nice tarihleryazacağız. Nice zorlukları aşacağız, nicebaşarılara imza atacağız. Çünkü biz davamızada kurucu ilkelerimize de liderimizede gönülden bağlıyız. Çünkü, bizdüşmanlıktan yana değil, dostluktanyanayız. Çünkü biz koltuklara, mevkilere,makamlara değil, Türkiye’ye, milletimizesevdalıyız” ifadelerini kullanarak“Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkan dan” dediklerini hatırlattı. KonuşmasındaCumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘metalyorgunluğu’ terimini de yorumlayan Yıldırım,“Sayın cumhurbaşkanım zamanzaman siz, teşkilatımızda ‘Metal yorgunluğundan’bahsediyorsunuz. Ben bu‘Metal yorgunluğun’ bir bahar yorgunluğukadar kısa süreceğine inanıyorum.Yeter ki gönüllerimiz yorgun olamasın.Birlik ve birerlimize helal gelmesin. Sizintekrar evinize dönmeniz, başımızageçmeniz zaten hepimiz için bambaşkabir heyecan, moral oldu” diye konuştu.Türkiye gündemine ve yaşanan sorunlarada dikkat çeken Başbakan Yıldırım;nifaka, fitneye, fesada zerre kadarpirim vermeyeceklerinin altını çizerek“Yolumuz, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın,Cumhuriyet’in, milletin, Gazi MustafaKemal Paşa’nın muasır medeniyetleryoludur. Bu yolu genişletmekten, korumaktan,emniyetini sağlamaktan başkahiçbir idealimiz yoktur. 16 yıl boyuncamillet iradesine defalarca darbe vurulmakistendi. Milletin iradesine yapılansaldırının hiç birisini bu millet unutmayacak.Milletin yoluna taş koyanları,pusu kuranları unutmayacağız. Legal,illegal örgütler bu kutlu yürüyüşüdurdurmak için el ele verdi başaramadılarasla da başaramayacaklar” ifadelerinikullandı. 15 Temmuz darbe girişimede değinen Yıldırım, FETÖ darbe girişimininasla unutulmayacağını, bu karanlıksayfaları artık tamamen kapattıklarınısöyleyerek “Ak Partili olmak içinönce vatansever olacaksın. Davana inanacakmangal gibi yüreğin olacak kefeninigiyecek devletini, bayrağını, milletini,vatanını canından çok seveceksin.Namluya sineni siper edecek bu vatana,bayrağa canım feda diyeceksin” değerlendirmesindebulundu. Yıldırım ayrıca,80 milyon vatandaşın hukukundansorumlu olduklarını belirtti ve şöyle devametti; “Her türlü ayrımcılığı reddederekmillet ile bütünleştik. Bizim gözümüzdesiyaset belli zümrelerin işi olmadı.Bizim gibi düşünmeyenlerin hukukunungüvencesi de biziz. Bölgecilik, hemşericilik,etnik ayrımcılık asla olmadı.Hepimiz 80 milyon vatandaşımızın hukukundansorumluyuz” dedi. Türkiye’yikaranlıktan aydınlığa çıkardıkları görüşünüsavunan Binali Yıldırım, “14 Ağustos2001’de sizin liderliğinizde diktiğimizfidan bugün 16 yaşında genç bir çınaroldu. Bu çınarın kökü devlet, gövdesiCumhuriyet, dalları millet yapraklarıay yıldızlı bayrağımız oldu. Bu çınarınkökü devlet, gövdesi Cumhuriyet, dallarımillet yaprakları ay yıldızlı Bayrağımızoldu. Bu çınarın kokusu buram burammemleket, gölgesi mazlumların sığınağıoldu. Bu çınar başka ağaçlara benzemez.Bu çınarın yaprakları asla tere düşmez.Karlar yağsa da rüzgar, fırtına çıksada bu çınar sapa sağlama ayakta kalacak”ifadelerini kullandı.Eğitimden sağlığa, emniyetten karayollarındayapılan gelişmelerden bahsedenErdoğan, bu yenilikleri ve düzenlemeleri“Eğitimde 270 bin yeni derslikyaptık, toplam sayı 591 bin. 561 binyeni öğretmen atadık, toplam sayıyı900 bine çıkardık. 108 yeni üniversiteaçtık, toplam rakam 184, artık üniversitesiolmayan ilimiz yok. Gençlik ve sporda537 yeni yüksek öğrenim yurdu açtık,toplam sayı 727’ye çıktı. Biz geldiğimizdegençler burs olarak 45 lira alıyordu,şimdi ise 425 TL. Yeni eğitim öğretim yılındasanırım biraz daha artacak, gençlerde inanıyorum ki bunun kadir kıymetinibilecekler. Bin 870 yeni spor tesisiyaparak, toplam sayıyı 3 bin 445’e ulaştırdık.Şu anda 27 şehrimize dünya standartlarında40 büyük stadyum yapıyoruz,bunların 9’u hizmete alındı. Sağlıkta3 bin 480 yeni hastane ve yataklı tedavikurumu inşa ederek toplam sayıyı 4 bin636’ya çıkarttık. 500 bin sağlık çalışanıistihdam ederek, toplam sayıyı 875 bineyükselttik. Şimdi bol miktarda tıp fakültesiaçarak doktorlarımızı arttırmak istiyoruz.Bunlar bizden önce olan şeylerdeğildi, bizden sonra olmaya devam ettive devam edecek. Hastanelerimizi ambulanslarladestekledik, Isparta’da birşehir hastanesi kurduk. Bu arada 4 taneşehir hastanesi yapıldı, bu yıl bitmeden3 tane daha hizmete almayı planlıyoruz,şehir hastaneleri sayısı ilk etapta 30’ubulacak. Ulaştırmada cumhuriyet tarihiboyunca 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı, biz buna 19 bin 134 kilometreyol ekledik. Patika yollardan gidiyorduk.Hiç olmayan YHT hattı uzunluğunubin 213 kilometreye ulaştırdık. 29 yenihavalimanı inşa ettik, artık illa otobüslegitmeye gerek yok, otobüs fiyatındandaha ucuz uçak bileti var. Bunlarıneden yapıyoruz, çünkü biz bu milleteefendi olmaya değil hizmetkar olmayageldik dedik. Toplu konutta 787 bin yenikonutla, toplam sayıyı 830 bine çıkardık.Orman ve Su İşlerinde 423 yeni barajyaptık. 1 buçuk milyon hektar arttırdığımızorman varlığı sayesinde toplamorman alanı 22 milyon hektara ulaştı,nereden nereye. Tarımda hükümetlerimizdöneminde verdiğimiz destek 100milyar lirayı geçti. Şu anda tarımsal hasıladaAvrupa’da bir numarayız. Sosyalyardımlar bu yıl 38 milyar liraya ulaştı.Az gelişmiş ülkelere yardımda Amerikabir numara, biz iki numarayız ancakmilli gelire oranla açıklarsak Türkiye birnumara. Daha iyi olacak. Şu anda 720bin engelli kardeşimize destek veriyoruz.Ülkemizde mağdur durumda olupda devletin el uzatmadığı kimseyi bırakmamayıdüşünüyoruz. AK Parti’ninsi ve ekonomik reformlarla halkımızaunutulmaz büyüklükte hizmetler yapmışve ülkemizin dünyada itibarını artırmıştır.Geçen yılki hain darbe teşebbüsününfedakar halkımız ile püskürtülmesininüzerinden 1 yıl geçmiştir.AK Parti, kuruluş dönemindeki değerve politikaları kendine yeniden rehber15 yıllık hizmetleri döneminde yaptıklarıöylesine uzun bir liste ki, saymayakalksak bu parktan çıkamayız” ifadeleriyleözetledi.Bu arada Abdullah Gül AK Parti’nin16.kuruluş yıldönümüne CumhurbaşkanıErdoğan tarafından aranarak davetedildi fakat Abdullah Gül, etkinliğemazeret bildirerek katılmadı. Gül, AKParti’ye eleştiri niteliğinde ve evrenseldemokrasi ölçütlerini (kriterlerini) vurgulayanbir mesaj gönderdi. Gül mesajında,“AK Parti Genel Başkanı, SayınCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;16 yıl önce bugün Türkiye’ye yeniumut ve yeni ışık getireceğine inanarakkurduğumuz AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünütebrik ediyorum. Girdiği ilk seçimdenbu yana ülkeyi yönetme sorumluluğunuüstlenen partimiz, köklü siyaedinip,evrensel demokrasi kriterleri ilekendi değerlerini mezcederek yolunadevam etmelidir. Partimizin aziz milletimizedaha çok hizmetlerde bulunacağınainanıyor, bu vesileyle hepinizi sevgive muhabbetle selamlıyorum” ifadelerineyer verdi.Etkinliğe Eski Meclis Başkanları CemilÇiçek, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin,eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri,belediye başkanları, eski BaşbakanAhmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu,Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin, Ali Babacan,Beşir Atalay ve Suat Kılıç gibi AKParti’nin önemli isimleri katıldı. Bazı davetlilerde etkinliğin düzenlendiği alanagolf arabalarıyla ulaştırılırken sahnedeise iki adet platform dikkat çekti.Platformların üzerindeki iki dev ekranda“Milletin emrinde daima birlikte” ve“AK sevda 16 yaşında” cümleleri bulunuyordu.Alanda ayrıca ay-yıldızlı bayrak,AK Parti bayrağı, Mustafa KemalAtatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınfotoğrafları vardı. Sanatçılar ise etkinlikkapsamında AK Parti’nin kampanyalardakullandığı şarkıları söyledi. DavetlilereCumhurbaşkanı Erdoğan için YalçınAkdoğan’ın “Siyasi Liderlik ve Erdoğan”kitabı ve 15 Temmuz darbe girişimisırasında şehit olan Erol Olçok’u anlatankitaplar hediye edildi. Hediyelerbununla sınırlı kalmadı. AK Parti tarafındangünümüze dek kullanılan seçimşarkılarının bulunduğu flash disk, tişörtve şapka da davetlilere verilen hediyelerarasındaydı. Öte yandan parkın içindekikokteyl alanında etkinliğe katılanlarapeynirli simit, çay, şerbet ve meyvesuyu ikram edildi. Parkın içindeki etkinlikalanında “Bir Millet Aşkı AK PartiSergisi” açıldı. Sergide, AK Parti’nin,kuruluşundan bugüne dek öyküsü fotoğraflarve gazete kupürleriyle sunuldu.Serginin sonunda ise bir kütüphaneoluşturularak yine AK Parti ile ilgilibugüne dek yayımlanan kitaplar, dergiler,broşürler, AK Parti ile ilgili tezler veCumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarınınbulunduğu çeşitli kitaplar davetlilerinilgisine sunuldu.