Anasayfa » Genel » Afrin Hilâlinin Tamamlanması Terör Örgütlerinin Kümelendiği Afrin Merkezinin Yolunu Açtı

Afrin Hilâlinin Tamamlanması Terör Örgütlerinin Kümelendiği Afrin Merkezinin Yolunu Açtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin bekasınıve güvenliğini tehdit eden dış destekli eylemlerinitırmandıran bölücü terör örgütü PKK/PYD’ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı üstünbir başarıyla hedefine her geçen gün, sivillere zararvermeden emin adımlarla yaklaşıyor. Afrin’deçok geniş bir alan, üç binden fazla teröristin etkisizhale getirilerek ve çok önemli yüzlerce stratejiknokta ve köyler TSK ile Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) kontrolüne geçti ve bu noktalar teröristlerdentemizlendi. Mehmetçiklerin kahramanca gerçekleştirdiğiAfrin Destanı, ulaşılan başarının vezaferin güçlü göstergesidir. TSK’nın uyguladığı başarılıstrateji ve Afrin’de kontrol altına alınan genişbölge, içte ve dışta sürdürülmeye çalışılan spekülasyonlarave eleştirilere susturucu en güzel cevapoldu. Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlamasındanönce ve ilk günlerde “Afrin’e mi yoksa savaşa mıgiriyoruz” şeklinde amaçlı sözlerle Türkiye’yi sankiişgale giden bir ülke gibi gösterme gayretkeşliğide sonuç vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,Başbakan Yıldırım’ın Zeytin Dalı Harekâtı’nın temelamacının sınırlarımıza yerleşen ve güvenliğimizitehdit eden ABD destekli PKK/PYD terör örgütünübölgeden temizlemek, Türkiye’nin bekasınayönelik terör eylemlerini sonlandırmak olduğuşeklindeki açıklamalarına, değerlendirmelerinerağmen belirli çevreler ile PKK/PYD ve işbirlikçilerisavaş çığırtkanlığını sürdürdüler. Gelişmelerçok net ve açık şekilde bir savaşa değil teröristleritemizlemek, terörün bölgedeki kökünü kazımakiçin gerekli diplomatik, siyasi ve askeri hazırlıklartamamlandıktan sonra TSK “bir gece” değil amabir akşam vakti “ansızın” Afrin’e saat 17:00’degirdi. Türk Savaş uçakları terör hedeflerini tekerteker tam isabetli akınlarıyla imha ettikten sonraÖSO ile Özel Kuvvetler Afrin’e girdi. Afrin’e girilmesindeve hedeflere başarıyla ulaşılmasında,El Bab’da ve Fırat Kalkanı operasyonlarında olduğugibi savaş uçakları son derece etkili oldu. Gelişmelerinde ortaya koyduğu gibi TSK, Zeytin DalıHarekâtı’nı Fırat Kalkanı ve El Bab deneyimlerinidikkate alarak başlattı. Bu bağlamda Türkiye,başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla,yaptığı görüşmelerle, temaslarla ve yönlendirdiğigörüşme trafiğiyle son derece başarılı bir psikolojikve kamu diplomasisi yürüterek harekâtın zemininive koşullarını hazırladı. Zeytin Dalı Harekâtı’nın başladığı günden günümüzekadar sağlanan gelişmeler, terör örgütlerinevurulan ağır darbeler ve verdirilen kayıplar ile sağlananbaşarılar değerlendirilirken gözden kaçırılmamasıgereken çok önemli noktalardan biri ABD’nin PKK/PYD’ye sağladığı lojistik destek, verdiği askeri eğitimler,modern silah desteği ve yaptığı stratejik yönlendirmelere,istihbarat desteğine rağmen TSK’nın başarıyaulaşmasıdır. ABD, YPG’ye yaptığı 4 bin 900 TIR silahyardımının önemli bir kısmı, istihbarat kaynaklarınıntespitlerine göre terör örgütü tarafından Afrin’eaktarılmıştır. ABD’nin verdiği silahlar arasında karadanhavaya füzelerin bulunduğu, teröristlerden ele geçirilenve kullanılan silahlardan anlaşılmaktadır. TSK’nınÖSO ile birlikte terör örgütlerine karşı sürdürdüğüharekâtta Afrin’deki gelişmeler ABD’nin PKK/YPG’yeönemli stratejik ve taktiksel destek verdiği de anlaşılmaktadır.Nitekim TSK’nın başarılı harekâtı karşısındatutunamayan PKK/PYD güçlerinin Türkiye sınırındanşehir içlerine ve özellikle Afrin merkezine doğruçekilmeleri için yol gösterdiği bilgilerine ulaşılmıştır.Afrin’de hendekler kazıp meskûn mahallerde tünelleryapan terör örgütünü şehir savaşına yönlendirdiğianlaşılıyor. Zeytin Dalı Harekâtı’nınÖnemli ÖzellikleriAfrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nınbaşlıca özelliklerinin iyi bilinmesinde yarar vegerek vardır:Öncelikle bilinmelidir ki Zeytin DalıHarekâtı Suriye’nin egemenliğine, işgaline vetoprak bütünlüğüne yönelik bir harekât değildir.Bu Harekât PKK/PYD bölücü terör örgütüneyönelik bir harekâttır. Harekâtın ana hedefi,Türkiye-Suriye sınırında yaratılmak istenenPKK/PYD terör örgütü ve PYD’nin silahlı gücüolan YPG’nin (Halk Savunma Birlikleri) oluşturmakistediği terör koridorunu önlemek ve DEAŞterör örgütünü tehdit olmaktan çıkarmaktır.Harekâtın bir diğer hedefi de 2012 yazındaSuriye ordusunun bölgeyi terk etmesindensonra PYD’nin denetimine geçen Afrin’i kurtarmaktır.Türkiye mutlak ulaşmak istediği hedefi,PKK’nın Suriye’deki kolu olan PYD/YPG bölücüterör örgütünü yok etmek ve Afrin’i bu terör örgütününişgalinden kurtarmak.TSK ana amacın, Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrinbölgesindeki, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ teröristlerinitamamen etkisiz hale getirmek olduğunuaçıkladı.Türkiye, PKK/PYD bölücü terör örgütü ilemücadelesinde Afrin’i ana unsurlarından biriolarak gördüğü için bölgenin bu örgütlerden tamamentemizlenmesini öncelikleri arasına almıştır.Türkiye özellikle son aylarda PKK/PYD terörörgütünün Afrin’den yapılan roket atışlarınınneden olduğu ölümleri önlemek ve güvenortamını sağlamak amacını gerçekleştirmek içindaha etkili bir mücadele veriyor.Türkiye, yukarıda belirtilen hedeflerini veamaçlarını gerçekleştirmek için uluslararası hukuktandoğan meşru müdafaa hakkı çerçevesindebaşlattığı Zeytin Dalı Harekâtını sivilleri koruyarakbaşarıyla sürdürüyor ve emin adımlarlahedefine yaklaşıyor.ABD’nin Afrin Açıklaması veTürkiye’yi “Kuşatma Planı”Türkiye güvenliği, bekasını koruma ve uluslararasıhukuktan kaynaklanan meşru müda-faahakkından kaynaklanan haklı nedenlerle AfrinZeytin Dalı Harekâtını başlatırken, PKK/YPG’yeher türlü desteği veren, teröristlerle işbirliği yapanABD’nin Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerindenmüttefiki ve NATO üyesi Türkiye’yi eleştiren,hatta karşı çıkan açıklamalar gelmeye devam ediyor.Yapılan açıklamalarda Türkiye’nin “Afrin operasyonunun”bölgenin ve Suriye’nin istikrarı konusundayararlı olmayacağı şeklinde ifadeler kullanıldı.ABD, bölge istikrarının Irak’ı gerçek dışı gerekçelerleişgal etmesiyle bozulduğunu, terör örgütleriyleişbirliği yaptığını, Suriye krizinde etkin rol oynadığınıunutmuş, desteklediği PKK/PYD terör örgütününSuriye’yi parçalama amacını bilmezden geliyor.ABD’nin üst düzey bir yetkilisi, “Biz bir askerioperasyonun hem bölgesel hem de Suriye’nin istikrarınane de Türkiye’nin sınırındaki güvenlik endişesinehizmet edeceğini düşünmüyoruz” dedi.İsmi açıklanmayan ABD’li yetkili, Türkiye’ninaskeri müdahalesi hakkında çok detaylı bir bilgisiolmadığını söylerken, “İlk haberlerde gördüğümüzbu tür tehditler ve hamlelerin bu sorunu çözeceğinidüşünmüyoruz. Bunlar istikrarı bozar” dedi.ABD, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’na karşıçıkarken ve PKK/PYD terör örgütü ile işbirliğini geliştirirkenTürkiye’yi kuşatma planını uygulama çabasınıda sürdürüyor. ABD, Türkiye ile görüşmelerindeSuriye sınırında, Suriye krizinin başlangıcındaTürkiye’nin bir güvenli bölge oluşturulması önerilerinikabul etmezken, Afrin’de sıkışan terör örgütlerinikurtarabilmek için güvenli bölge önerisiniyapmıştır. Ancak strateji uzmanları ve diplomatlargüvenli bölge önerisinin ardında kirli bir planınolduğunu değerlendiriyorlar. ABD’nin güvenli bölgeönerisinin amacı, Türkiye’nin terörle mücadelesinin önünü keserek PKK/PYD terör koridorunu oluşturmave koruma altına almak olduğu ifade edildi.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ınTürkiye’nin güvenliğine yönelik “Suriye sınırında 30kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturma”önerisinin altında, gerçekte ABD’nin Akdeniz’eulaşılmasını öngören PKK/PYD terör koridoru projesive “PKK/YPG sınır birliği için oyalama” taktiğiolduğu ortaya çıktı. Bu taktiğin amacının temelindeise ABD’nin Türkiye’yi kuşatma koridoru planınınolduğu belirtiliyor. Amaç ise Türkiye’nin terörle mücadelesininönünü keserek planlanan PKK/PYD koridorunukoruma altına almak olduğu değerlendiriliyor.Zeytin Dalı Harekâtının hedefindeki Münbiç’intamamının ve Afrin’in de büyük bir bölümünün 30km’lik hat dışında kaldığına, strateji uzmanları vediplomatik kaynaklar dikkat çekerken askeri stratejikaynakları, ABD önerisinin hayata geçmesi durumundaTürkiye’nin güvenlik koridoruna hapsedileceğinive ABD’nin planı olan Akdeniz’e açılan PKK/PYD terör örgütü koridorunun önünün açılacağınıve PKK/PYD terör örgütü için ABD’nin zaman kazanacağınavurgu yapıyorlar.ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’unSunduğu ÖneriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD DışişleriBakanı’nın Ankara ziyaretinde yaptıkları görüşmelerve sonrasında kamuoyuna yansıyan açıklamalarıanaliz eden uzmanlar, Türkiye’ye verdiği sözleri tutmayanABD’nin Türkiye’yi oyalayıp zaman kazanmataktiği uyguladığına dikkat çekiyorlar.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri BakanıRex Tillerson’ın Afrin için 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturulmasını önerdiğini ve bununteknik heyetler arasındaki görüşmenin ardındantekrar ele alınacağı yanıtı verdiğini aktardı.ABD’nin Suriye konusunda Türkiye’ye verdiğisözlerin hiçbirinin tutulmadığına dikkat çekenASSAM strateji uzmanı emekli Albay İbrahimKeleş ve Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbaratDaire Başkanı Bülent Orakoğlu, PKK/PYD’nin elinde bulunan Münbiç’in tamamınınve Afrin’in büyük bir bölümünün önerilen 30km’lik derinliğin dışında kaldığına dikkat çektiler.Türkiye’nin yıllar önce gündeme getirdiğigüvenli bölge önerisini ABD’nin TSK’nın başlattığıZeytin Dalı Harekâtı’nın başarıyla yürütülmesive terör örgütü PKK/PYD’nin ağı darbe aldığıbir aşamasında gündeme getirmesinin arka planındakiamacına dikkat çeken Orakoğlu, “”SayınCumhurbaşkanımız, yıllarca ‘tampon bölge’dedi ama dinletemedi. Şimdi onlar güvenlibölge’diye teklifle geliyor çünkü Akdeniz’e açılanterör koridorunu korumak istiyorlar.”TSK ve ÖSO, Suriye’de Zeytin Dalı Harekâtıile PKK/PYD’yi Afrin’den çıkarmasıyla ikinciönemli hamle Münbiç olacak. Uzmanlar bu aşamadaABD’nin “Türkiye’nin güvenliği” için Suriyetopraklarında 30 kilometre derinliğinde “güvenlibölge” oluşturulması önerisini kabul etmesidurumunda, bu hattın dışında kalan veTürkiye’yi hedef alan PKK/PYD terör koridorununkurulması demek olduğu, bu nedenle ABDönerisinin Türkiye için bir tuzak olduğu dolayısıylaasla kabul edilmemesi gerektiği hususundaortak bir görüşü savunmaktadırlar. Böyle bir gelişmeninbölücü terör örgütü PKK/PYD’nin hedeflerinehizmet edeceği belirtiliyor. Siyasi, askeri, sivil ve teknik çevrelerde Türkiye’nin, ABD’ninböyle bir zaman kazanma ve PKK/PYD’ye desteksağlayacak taktikleri ulusal güvenliği açısındanson derece önemli bir tehdit olması nedeniyle kesinliklekabul etmeyeceğini değerlendiriyorlar.Olayların Gelişimi KesinlikleABD’ye GüvenilemeyeceğiniGösteriyorTürkiye için terörle mücadele ve PKK/PYD veDEAŞ’ın sınırlarından kesinlikle uzaklaştırılması veSuriye sınırının terör örgütlerinden kesinlikle temizlenmesiiçin ABD ile birlikte DEAŞ’a karşı mücadeleönerisini reddeden ABD yönetiminin PKK’nınSuriye kolu olan PYD terör örgütü ile birlikte hareketetmeyi tercih etmesi dolayısıyla ABD’ye güvenilemeyeceğinive Türkiye’ye karşı hesaplarınınolduğunu göstermiştir. ABD’nin günümüzdede devam eden uygulamaları, PKK/PYD’ye binlerceTIR’lık gelişmiş ağır silah, zırhlı araç vermesi velojistik desteği bu gerçeği tartışmasız kanıtlamıştır.ABD, teröre karşı Türkiye’nin birlikte mücadeleetme önerisini kabul etmezken, oyalama vezaman kazanma amacıyla DEAŞ ile mücadele bitirildiktensonra PYD’nin Münbiç’ten çıkarılacağını,DEAŞ bölgeden tamamen temizlendikten sonraPYD’ye verilen ağır silahların toplanacağı sözünütutmadığı gibi Zeytin Dalı Harekâtında görüldüğügibi bu silahlar terör güçleriyle birlikte Afrin’enakledilmiş ve lojistik, stratejik destek PKK/PYDterör örgütüne sağlanmıştır. Yaşanan gerçeklerve ABD’nin izlediği politika bütün gerçekleri gözlerönüne sermekte ve 30 kilometrelik güvenlik koridoruoyununa gelinemeyeceğini göstermektedir.Çünkü ABD 30 km’lik güvenli bölge önerisiylesöz konusu bölge sınırının ötesinde kalacak Münbiçdâhil bölgelerdeki PKK/PYD bölücü terör örgütünüTürkiye’nin askeri operasyonuna karşı bugün olduğu gibi desteklemeye devam edeceği açıktır.Dikkate alınması gereken önemli bir nokta daTSK’nın ÖSO ile birlikte sürdürdüğü başarılı ZeytinDalı Harekâtı’nın hedefine ulaşmasının kesin olduğunuve PKK/PYD terör örgütünün bu bölgedenmutlaka temizleneceğini bilen ABD, güvenli bölgenindışında kalacak olan Afrin’de PKK/PYD kontrolününbu yöntemle devam etmesini sağlayacaktır.Bu nedenle kesinlikle ABD önerisi kabul edilemezve mutlaka başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ileAfrin’den PKK/PYD temizlenmeli ve kökü kazınmalıdır.Türkiye İçin Öncelikli StratejikHedef Güvenliğin SağlanmasıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri BakanıRex Tillerson’un önerisiyle ilgili olarak yaptığıaçıklamada “Güvenli bölgeden ne anlıyoruz? Bizimanladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir.Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölgeveya başka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimibir şekilde bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiziçin önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım.Bir güven bunalımı oldu. Güveni tesis edebilmekiçin de ABD’den somut adımlar görmemiz gerektiğinisöyledik. Bizim neden güven duymadığımızıkendileri de biliyor, halkımız da biliyor” dedi.Afrin Hilali TamamlandıABD müttefiki ve NATO üyesi Türkiye ile terörekarşı birlikte mücadele etmek yerine PKK/PYD gibi bölücü bir terör örgütü ile birlikte hareketederek bu terör örgütüne desteğini en üst düzeydesürdürebilmek için 30 km’lik güvenli bölgeönerisiyle zaman kazanmaya ve Türkiye ile ilgiliplanlarını uygulama zemini yaratabilme çabasınıçeşitli oyunlarla sürdürken TSK başarıyla yürüttüğüZeytin Dalı Harekâtı’nda Raco-Bülbül hattını birleştirmek suretiyle teröristlerin Türkiye sınırıile kara temaslarını keserek önemli bir aşamagerçekleştirdi ve “Afrin Hilali”ni tamamlandı;Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis ÖzelHarekât (PÖH) güçleri de Suriye’ye girdi. BöyleceAfrin yolu açıldı. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamındameskûn mahal operasyonlarında görev almaküzere Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki İçişleriBakanlığı Müşterek Görev Merkezi’nde toplananJandarma ve Polis Özel Harekât timleri ile güvenlikkorucuları iki noktadan Suriye’nin Afrin bölgesinegirdi. Operasyon kapsamında Afrin’in kuzeybatısındakiŞeyh Hadid ilçesine bağlı Karmanlukköyü ile Afrin’in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinaraköyleri YPG/PKK-DEAŞ’tan temizlenerek kurtarıldı.Böylece kontrol altına alınan stratejik noktave köylerin sayısı 115’e yükseldi ve teröristlerinAfrin’in Türkiye sınırıyla kara teması kesilerek“güvenlik hilali” oluşturuldu. JÖH ve PÖH timlerinin,giriş yaptığı yerlerde PKK/PYD’li teröristlerdentemizlenen stratejik noktalarda sızma girişimleriniengelleyip ‘meskun mahal’ operasyonlarınakatılacağı belirtildi.TSK ve ÖSO Afrin’in kuzeybatısındaki ŞeyhHadid’e bağlı Karmanluk, Aşağı Sinara ve YukarıSinara köylerini teröristlerden kurtardı. BöyleceTSK ve ÖSO, teröristlerin Afrin toprakları üzerindenSuriye-Türkiye sınırıyla tüm kara temasınıkesmiş oldu.TSK’nın sürdürdüğü başarılı ve sivilleri titizliklekoruyan Zeytin Dalı Harekâtına destek verenÖSO güçleri her geçen gün PKK/PYD terör örgütününve diğer terör örgütlerinin işgali altındakiAfrin’de ele geçirdiği stratejik noktalar ve köylerinsayısı artmakta ve bu yerlerdeki teröristler temizlenmektedir.Terör örgütlerine ait hedeflerinTürk tankları tarafından vurulması da aralıksız devametmekte ve terör hedefler imha edilmektedir. Bu arada TSK’dan yapılan açıklamada 30-40 araçtanoluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmattaşıyan bir terörist konvoyu, kara ateş destekvasıtalarıyla büyük bir başarıyla ve nokta atışıylavurulmuştur. TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri,olumsuz hava koşullarına, sağanak yağış ve yoğunsis altında harekâtı sürdürürken, sisli havayı fırsatbilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceğibölgeleri de ateş altına almakta, terör alanlarıda uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşinetutulmaktadır.Bu arada TSK’nın kontrol altına aldığı ve teröristlerdentemizlediği alanların genişlemesi ve AfrinMerkezine yakınlaşmanın hızlanmasıyla sınırhattına farklı birliklerden tank ve zırhlı araç sevkiyatıda düzenli ve planlı şekilde devam etmektedir.TSK’nin Sınırı TemizlemesiyleHarekât HızlandıSuriye’nin Azez bölgesinden Şeyh Huruz, BülbülŞenkal bölgelerinde hızla ilerleyen ÖSO birlikleriKavanda, Dudu, Velikli, Semalık, Bendirek,Meydan Ekbez ve Şeyh Muhammedli köylerini dealarak Bülbül bölgesi ile Raco bölgesini birleştirmeksuretiyle Türkiye’nin Afrin sınırlarında güvenlikhilali oluşturuldu.Suriye’nin Azez bölgesinden Zeytin DalıHarekâtı’na katılmak için yola çıkan ÖSO birliklerininhattın birleştirilmesinin ardından elde edilenbilgilere göre artık bölgeye; Türkiye girmeyecekve teröristlerden temizlenen bölgelerden geçereksevkiyat yapacak. Ele geçirilen Bülbül bölgesindekiÖmerli köyünde ve bölgedeki şiddetli çatışmalardansonra köyde güvenliği sağlamaya çalışan ÖSObirliklerine teröristler zaman zaman düzenlediklerihavan topu saldırılarında havan mermilerinin ormanlıkalana düşmesi sonucu bölgede yangın çıktı.Terör şiddetinden, baskı ve korkusundan kurtarılanbölgede görev yapan ÖSO birliklerine Azezhalkı tarafından günlük üç öğün yemek ve içecekdesteği sağlanması yaşamın normalleşme sürecininişareti olarak kabul ediliyor. Geceleri ÖSO birlikleriteröristlerden temizlenen köy ve kasabalardakonuşlandığı, bölgenin soğuk hava şartlarınarağmen ele geçirilen mevzileri tutmaya çalıştıklarıbelirtildi. Teröristlerin bölgede bıraktığı mühimmatve malzemelerin gerekli kontrollerin ardındanteröristlere karşı kullanıldığı belirtiliyor.Afrin Daha KolaylaştıAfrin Hilali’nin oluşturulmasından sonraAfrin’e yönelik operasyonlar hız kazanırken soncebin de birleştirilmesi ile birlikte artık teröristlerinTürkiye sınırlarındaki Reyhanlı’dan Kilis’e kadarolan tüm sınır bölgelerindeki alanlarda irtibatlarıda kesildi. Böylece Afrin merkezinin alınması dahakolay bir aşamaya ulaştı.Suriye’nin Azez bölgesi ve ona yakın olanbölgelerde de sık sık Türkiye’nin Zeytin DalıHarekâtı’na destek gösterileri düzenleniyor. Üç yıldızlıÖzgür Suriye bayraklarından çok Türk bayraklarıyollarda, elleri silah tutan ÖSO güçlerinin araçlarında dalgalanıyor. Bölgeye intikal eden Türk askerlerineyapılan sevgi gösterileri televizyon ekranlarındave gazete sayfalarında görülüyor.PKK/PYD Terör Örgütleri Afrin’denTemizleniyorABD silahlarına güvenen ve ABD desteğiyleterör hedeflerine ulaşacaklarını düşleyen, Suriyesınırımızda bir PKK/PYD terör koridoru oluşturarakAkdeniz’e açılacağını hesaplayan PKK/PYD Afrin’dekelimenin tam anlamıyla bir hezimet ve yok olmasürecini yaşıyor. Artık Artvin PKK/PYD terör örgütündenve terör zulmünden kurtuluyor ve ArtvinliSuriyeliler özgürlüklerine, huzur ve güvene kavuşuyorlar.Suriyeliler bölgede mutlu sona hızla yaklaşırlarkenABD silahlarına ve desteğine güvenen,kendilerini bir güç olarak görüp rüya gören PKK/PYD teröristleri kurtuluşu kaçmakta ve dağılmaktabuluyorlar. Bölücü terör örgütü aldığı ağır darbeve uğradığı telafisi güç kayıpları sonucunda artıksadece Afrin’de değil terör eylemlerini sürdürdüğüve kümelendiği her yede hızla tamamen yokolma sürecine yaşamaya başladı.Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada“Bu harekât son terörist yok oluncaya kadar devamedecek” dedi. Bu arada Amerika’nın verdiğiağır silahları ve çok sayıda zırhlı aracı Afrin veAzez’e getiren terör örgütünün, daha çok sırtınıABD yönetimine dayayarak “Türkiye bize harekâtdüzenleyemez” hayaliyle yola çıkanlar yaşadıklarıağır hezimetle yarı yolda kaldılar, bir sabun köpüğügibi kısa sürede yok oldular. PKK/PYD teröristlerininve yandaşlarının Zeytin Dalı Harekâtıbaşlamadan kısa bir süre önce sürdürdükleri psikolojikharp ve kamu diplomasisi yöntemleriyle“Ankara’ya ABD izin vermez. Afrin’e giremez…Rusya ve ABD bize tam destek veriyor” mesajlarıile halktan destek sağlamaya ve moral vermeyeçalıştığı belirlendi. Zeytin Dalı Harekâtı, dış desteğegüvenerek yola çıkanların nasıl yok olacaklarınıve yarı yolda kalacaklarını, Türk milleti ve TSKkarşında asla hayallerini gerçekleştiremeyecekleriniçok net biçimde ortaya koymuştur. PKK/YPD ve DEAŞ’tan KurtarılanBölgelerTSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri,Zeytin Dalı Harekâtının başından Şubat ayı sonunakadar YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de biri beldemerkezi, 87’si köy, 6’sı köy altı yerleşim ve 20’sistratejik dağ veya tepe, biri PKK/YPG’ye ait üs olmaküzere 115 noktayı ele geçirdi.Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri vestratejik noktalar şöyle:Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez,Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu,Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo,Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve AliRacu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, HavuzTepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altıyerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı,Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme,Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı,Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı,Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa,Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli,Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687. Tepe, 915.Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesindeAşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkanive Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, KaraMitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacıİskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan,Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani,onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur,Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabeile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve KilaTepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarakkullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde BurseyaDağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek,Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran veDayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ileCemiliyye köy altı yerleşimi.TSK’nın Afrin Hilali’nin tamamlanmasından sonrahızlanan harekât dolayısıyla yeni noktaları ele geçirmeyebaşladığı ve çok kısa bir süre içinde Afrin Merkezi’neulaşacağı görülmektedir.