Anasayfa » Gündem » Ak Parti Hükümeti Olarak Başladığımız Hiçbir İşi Bugüne Kadar Yarım Bırakmadık…

Ak Parti Hükümeti Olarak Başladığımız Hiçbir İşi Bugüne Kadar Yarım Bırakmadık…

Sayın Bakanım özgeçmişinizden sözeder misiniz?

2 Haziran 1962’de Türküyle, Kürdü’yle, Teremeksiyle, Azerisiyle,Alevisiyle, Sünnisiyle; Şafisiyle, Hanefisiyle, Caferisiyle,yerlisiyle göçmeniyle birlikte her daim bir kardeşlik şehri olanserhatlar diyarı Kars’ın Kağızman ilçesinde doğdum. Bu kardeşlikortamı içinde büyüdüm. Evli ve bir çocuk babasıyım.Gemi İnşa ve Makine Mühendisi olarak; İstanbul Teknik ÜniversitesiGemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden mezunum.İş hayatıma özel sektörde başladım ve yedi yıl çalıştım.Pendik Tersanesinde çeşitli görevlerde bulundum. Sonrasındahalkıma hizmete devlet kurumlarında görev alarak devametmeye başladım. Bir dönem Denizcilik Müsteşarlığında DaireBaşkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı yaptım. Ardından bugünküadı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü olan Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel MüdürlüğündeGenel Müdürlük görevini ifa ettim. Bunların yanısıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TT-NET ve Türk LoyduVakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, TOBB DenizcilikMeclisi üyeliklerinde bulundum.12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerdeAK Parti Kars Milletvekili seçilerek siyaset hayatıma başladım.Mecliste; Plan Bütçe Komisyonu üyeliği, Bayındırlık, İmar,Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda Başkanvekilliği görevlerindebulundum. 24. ve 26. Dönemlerde Türkiye-Çek CumhuriyetiParlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı da yaptım.1 Kasım 2015 genel seçiminde yeniden Ak Parti Kars Milletvekiliseçildim. Benim için ne büyük bir gururdur ki yıllarcaçeşitli görevler aracılığıyla bünyesinde bulunduğum UlaştırmaDenizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na 65. Hükümet’teBakan olarak görevlendirildim. Milletime bakanlık makamıile hizmet etme fırsatı yakaladım. Bakanlığımız uhdesinde çalıştığımsüre zarfında dönemin bakanı ve şimdiki başbakanımız SayınBinali Yıldırım’ın önderliğinde büyük bir özveriyle çalışarakTürkiye’ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice projedeemek verdik. Şu anda aynı özveri ile çalışmalarımıza hızla devamdiyoruz.

Başarılı bir meslek ve siyasi yaşamınızvardır. Sizce başarının sırrı nedir? Çalışmayaşamınızda ilke ve prensiplerinizden sözeder misiniz?

Bu bağlamda genç kuşaklarabilgi ve deneyimleriniz ışığında mesajvermek ister misiniz?Başarı için sadece çok çalışmak yetmez. Azim ve sabırda çokönemlidir. Çalışırken bir çok engellemeler sizi belirlediğiniz hedeftenayırmaya çalışacaktır. Azimli ve sabırlı olmak zorundasınız.Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin bir sözü vardır. “Çalınan herkapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılamazdı.”.İşte bu nedenle hedefinize varmak için asla vazgeçmeyeceksiniz.Önünüze gelen tüm güçlüklere karşı mücadele edeceksiniz,sabırla ve inatla başarıyı isteyeceksiniz ve en önemlisine olursa olsun umudunuzu asla yitirmeyeceksiniz.

Sayın Bakanım, çağdaşlaşmada,hızlı gelişmede, ülkemizin geleceğinibelirleyici etkileri olan son derece önemlibir Bakanlığın görev ve sorumluluğunubaşarıyla yürütüyorsunuz. Bakanlığınızınvizyonu, misyonu ve hedefleri nelerdir?

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızlagelişen ulaştırma denizcilik ve haberleşme sektörleri, ekonomikkalkınmanın itici unsuru, toplumsal refahın da en önemligöstergelerinden biridir. Bu nedenledir ki, dünya genelindepek çok ülkenin temel gündem maddesi ulaşım modlarınıngeliştirilmesi ve ülkelerin uluslararası alandaki konumunungüçlendirilmesidir.Bakanlık olarak bizlerin ulaşım ve bilişim alanında gerçekleştirdiğimizher proje ve milletimize sunduğumuzher hizmet de küreselleşen dünyada ülkemizin rekabetgücünü artırmakta, tarihi İpek Yolu’nun kalbi konumundaolan bu coğrafya’nın önemini daha da pekiştirmektedir.Bütün çabamız, yol yapan, yol açan bir uygarlığınmensubu olma bilinciyle hareket ederek milletimizive ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkararak,Türkiye’yi saygın konuma ulaştırmak bölgesine ve dünyayayön veren bir güç haline getirmektir.

Bakanlığınızın Avrasya Tüneli,Marmaray, Hızlı Tren, Köprüler gibimega proje uygulamaları milletimizin veülkemizin önünü açmakta, uluslararasıdüzeyde etkinliğini, belirleyicimisyonunu ortaya koymaktadır. Bukonudaki görüş ve değerlendirmelerinizirica edebilir miyiz? Mevcut megaprojeleriniz yanında geleceğimizinbelirlenmesi planladığınız veprojelendirdiğiniz mega projelerinizdensöz eder misiniz?

Türkiye coğrafi olarak Asya Avrupa ve Afrika arasında doğal bir köprükonumunda bulunuyor. Ayrıca 3-4 saatlik uçuş ile 1,5 milyar insanave 31 Trilyon dolarlık bir pazara ulaşabilecek muazzam bir noktada.Bu nedenle Türkiye’yi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu veKafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modundauluslararası bir koridora çevirmeyi hedefliyoruz.Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli,Marmaray, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli gibi başarıyla bitirdiğimizmega projeler, binlerce kilometre bölünmüş yol, yüksek hızlı trenhatları, 26’dan 55’e çıkardığımız aktif havalimanı sayısı ve denizlerimizeinşasına başlattığımız dev limanlar ile çağ atlattığımız ulaşım altyapımız Türkiye’yi taşımacılık alanında güçlendiriyor.Dediğim gibi Türkiye bulunduğu konum itibarıyla kara yolları için çokönemli koridorların geçtiği bir yer. 12 bin kilometrenin üstünde 8adet uluslararası koridor Türkiye’den geçmekte. İşte bugüne kadaryaptığımız yatırımlarla oluşturduğumuz orta koridor, Türkiye’nin Kuzeyinde ve Güneyinde bulunan uluslar arasıkoridorlara göre en kısa, kapıdan kapıya ulaşımınen rahat olduğu koridor ve bu vasfıylaöncelikli tercih edilebilirliği yüksek.Yine İstanbul Yeni Havalimanı da Türkiye’ninjeopolitik önemini artırma açısından düşünülmüşbir proje. Jeopolitik açıdan küreselplanda iddialı havayolu şirketleri için faaliyetmerkezi olarak hizmet edecek bir üssesahip olmak çok önemli bir unsurdur.Daha öncede belirttiğim üzere konum olarak1.5 milyar insanın uçakla 3 saatte erişebileceğibir coğrafyadayız ve bölgedeki 31trilyon dolarlık ticaret hacminden yararlanmaimkanına sahibiz. Tamamlandığında İstanbulYeni Havalimanı, 150 havayolu şirketine350’nin üzerinde destinasyona uçuşimkânı sağlayacaktır. Bu bağlamda İstanbul,Türkiye’nin dışarıya açılan kapısı konumuylabu trafiğin merkezinde yer almaktadır ve İstanbulYeni Havalimanı’nın bu konumu destekleyeceğive geliştireceği kaçınılmazdır.

Yeni TürkiyeCumhuriyeti’nin uluslararasıdüzeyde rekabet gücünüartıran ve milletimizin yaşamkalitesini, standartlarınıyükseltici katkılar sağlayanulaştırma, havacılık,denizcilik ve haberleşmeiletişimsektörlerinde ve bualanlardaki teknolojileringeliştirilmesinde stratejikplanlarınız hakkında bilgi ricaedebilir miyiz?

Asya ve Avrupa kıtaları arasında Balkanları,Kafkaslara ve Orta Asya’ya, Karadeniz ülkelerinide Akdeniz ülkelerine bağlayan yollarüzerinde bulunan Türkiye, jeostratejikaçıdan çok önemli bir köprü konumundadır.Bu doğrultuda, Ülkemizindoğu-batı ve kuzey-güney ticaretakslarında lojistik üs konumuna yükselmesinisağlayacak politika, programve uygulama planları geliştirilmektedir.Bakın ulaştırma ve iletişim alanında2003 yılından bu yana yaklaşık 352milyar TL yatırım yaptık. Türkiye’ninulaşım altyapısını 15 yıl gibi kısa süredegeçmişten geleceğe taşıdık.Cumhuriyet tarihi boyunca sadece 6bin 101 km bölünmüş yol yapılabilmişiken bunu 25 bin 496 km’ye çıkardık.Bölünmüş yol ile bağlı il sayısı6 iken bugün 76 oldu. Yine 2003 yılındanbu yana sürdürülen yoğun vehummalı çalışmalar sonunda Türkiye,bir demiryolu ülkesi olma konusundakayda değer bir ilerleme gösterdi.Türkiye; Yüksek Hızlı ve Hızlıtren atağımız sayesinde dünyada 8. Avrupa’da 6. Yüksek Hızlı Tren işletmecisiülke unvanına kavuştu. Aynı şekilde havacılıkalanında dünyanın en hızlı büyüyenülkelerden biri olduk. 14 yıl içinde 26 aktifhavaalanı sayısını iki kattan fazla artarak55’e ulaştırdık. Böylece hiç uçağa binmeyenmilyonlarca insanımız artık neredeysetüm seyahatlerini uçakla yapabilirhale geldi.Yine son 15 yılda denizcilik sektörümüzdede çok önemli gelişmeler kat ettik. BugünTürk sahipli deniz ticaret filomuz dünya sıralamasındailk 15 arasındadır. Uluslararasısefer yapan gemilere açık 175 limantesisimiz bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizinetrafındaki denizlerde birer büyük limanyapılmasını hedefledik. Ege denizinde altyapısıtamamlanan Kuzey Ege/Çandarlı limanıüst yapısının, Yap İşlet Devret (YİD)modeli ile gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalaradevam ediyoruz. Karadeniz’deFilyos Limanı yapım çalışmalarına başladık.Akdeniz için Mersin Konteyner Limanıile ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Karasulimanının yapımına devam ediyoruz. Fizikialtyapımızın yanı sıra denizcilik alanındabeşeri altyapımıza da güveniyoruz. 185bin iyi yetişmiş, konusunda uzman gemiadamımız hem ülkemiz denizciliğine hemde dünya denizciliğine hizmet veriyorlar.Ayrıca katma değeri yüksek, ileri teknolojigerektiren alanlar arasında en önemliilerlemeyi gemi inşa sektöründe sağladık.2002 yılında 37 olan tersane sayımızı79’a çıkardık. Bugün Türkiye’de artık gemiyapmak konuşulmuyor; bugün 79 tersanemizleTürkiye’de artık gemi inşa alanındaküresel bir marka olmayı konuşuyoruz.Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan SelimKöprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, YüksekHızlı Tren Hatları, Ordu Giresun Havalimanıve daha nice hayal niteliğindedev projeyi başarıyla tamamlayarak hizmeteverdik. Ancak yatırımlarımızı yaparkenşunu ulaştırma ve haberleşme sektörününekonomik kalkınmada en temel itici güçlerden biri, toplum refahının artırılmasınakatkı sağlayan önemli hizmet sektörüolduğunu unutmuyoruz. Bu nedenleülkemizin ortaya koyduğu 2023 hedeflerineulaşması için ulaşım ve iletişim altyapısında belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmemizelzemdir.Bu nedenle Bakanlık olarak her şeydenönce 2023 yılı vizyonumuzu oluşturduk.Bu vizyonumuz da ülkemizin rekabet gücüneve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinekatkı veren; güvenli, erişilebilir,ekonomik, konforlu, hızlı, çevreyeduyarlı, kesintisiz, dengeli, çağdaş hizmetlerinsunulduğu, sürdürülebilir biriulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu vizyoniçerisindeki temel unsur insandır, insanahizmettir. Bu çerçevede de, 2023’tegörmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafınıdaha da netleştirmekteyiz. Bu fotoğraftakiTürkiye; demiryolunda yüksek hızlıtren ağını genişletmiş, hızlı tren koridorlarıoluşturmuş, mevcut yollarını yenilemiş,üretim merkezlerinin ve organize sanayibölgelerinin demiryollarıyla limanlarabağlandığı, yerli bir demiryolu endüstrisioluşturmuş, milli yüksek hızlı treninikendisi üreten, lojistik merkezlerle ülkesininrekabet kabiliyetini güçlendiren, ipekDemiryolu’nun merkez ülkesi konumunagelen bir ülke olacaktır.Karayollarında; bölünmüş yollarıyla, işlevselhale getirdiği ve yeni açtığı koridorlarla,diğer ulaşım mod’larıyla entegrekarayolu yatırımlarıyla, Yavuz Sultan SelimKöprüsü, Avrasya Tüneli, OsmangaziKöprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibibüyük projelerle, otoyollarla, karayolualtyapısını tamamlamış Türkiye olacaktır.Kıyı yapılarıyla, büyük limanlarıyla, ülkemizigemi inşasında marka yapan tersaneleriyle,güçlü deniz ticaret filomuzladeniz ülkesi kimliğimizi yeniden hatırlatanbir ülke olacaktır. Yeni havaalanlarıyla ve tabii ki İstanbul Yenihavalimanıyla sadece bölgesel değil kıtalararasıkonumunu güçlendiren, havacılıkendüstrisinde söz sahibi olan, kendi milliuydusunu üreten bir Türkiye olacaktır. BilgiToplumu’na geçen, bilişim teknolojilerindeve yazılımda üretici vasfına haiz bir Türkiyeolacaktır.

2023 Hedeflerineulaşılmasında genel olarakBakanlığınızın PerformansProgramlarının etkilerinideğerlendirir misiniz?

2017Yılı Performans Programıhakkında bilgi rica edebilirmiyiz?2023 vizyonumuzdan az önce bahsettik aslındaama dediğim gibi Bakanlığımız açısından2023 vizyonun amacı ülkemizin rekabetgücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinekatkı veren; güvenli, erişilebilir,ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı,kesintisiz, dengeli, çağdaş hizmetlerin sunulduğu,sürdürülebilir biri ulaştırma ve iletişimsistemi oluşturmaktır. Bu vizyon içerisindekitemel unsur ise insanımıza hizmettir.vam ediliyor. Yine İzmir’i Çandarlı limanınabağlayacak olan Menemen AliağaÇandarlı Otoyolunda çalışmaya devamediliyor.Kısacası bakanlık olarak tüm hedeflerimizdoğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve BaşbakanımızSayın Binali Yıldırım’ın liderliğindeTürkiye’yi gelecek parlak günlerinetaşıyacak adımları atmaya devamedeceğiz. AK Parti hükümetleri olarakbaşladığımız hiçbir işi bugüne kadar yarımbırakmadık. 2017 yılında da bütünyatırımları hızla devam ettireceğiz. Çokdaha büyük yatırımlarla ülkemizi dahada ileriye taşıyacağız.