Anasayfa » Ayın Yorumu » Ayın Yorumu

Ayın Yorumu

Her gün yeni bir güne uyanırken karşılaştığımız sorunlar bize mutlaka geçmişin göreli olarak sorunsuz dünyasını ve güzel anılarımızı çağrıştırıyor. Geçmişi çağrıştıran her güzel anı özlemleri de duyumsatıyor. Bu güzel anılardan en değerlilerinin önde gelenlerinden biri eski Bayramlardır. Bayramlar bizim dinimizde ve kültürümüzde apayrı bir yere sahiptir. Bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların, kinlerin ortadan kalktığı, sevinçleri, huzuru, barışı yaratan, uzaklardakileri yakınlaştıran, hoşgörüyü, sevgiyi, dostluğu ve kardeşliği daha da güçlendiren duygu ve coşku dolu ortamları yaratır. Mübarek ramazan ayını ve Ramazan Bayramımızı idrak ettik, büyüklerimizin ellerini öptük, yakınlarımızın ve Müslüman dünyasını bayramını kutladık. Ancak itiraf etmemiz gerekir bu Bayramı başta Müslüman dünyasındaki krizlerin derinleştiği, iç savaşların yarattığı acıları yaşadığımız, binlerce din kardeşimizi kaybettiğimiz ve ülkemizdeki FETÖ, PKK gibi terör örgütlerinin yarattığı kanlı görüntülerin, verdiğimiz şehitlerimizin ve vatanımız uğuruna savaşan genç yaşta malul olan gazilerimizin burukluğu içinde kutladık. Oysa Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı aydınlıkların, bereketin, sevgi ve huzurun doruğa çıktı bir ortamın yaşanması gereken mübarek günlerdir. Terör ve İslam dünyasında yaşanan krizler dolayısıyla bu mübarek günleri gözyaşları ve acılar içinde geçirdik. Oysa oruç tutarak, dini vecibelerimizi yerine getirirken on bir ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının bereketini yaşamayı, Bayramda din kardeşlerimiz arasında güzelliklerin yaşanması dilek ve özlemlerini bekledik. Yaşadığımız terörün olumsuzluklarına rağmen ülkemiz dünyadaki diğer birçok ülkeye göre kardeşliğin, dostluğun, yardımlaşma, huzur ve barışın oldukça güçlü olduğu bir ülkedir. Buna rağmen Ramazan ayını ve Ramazan Bayramımızı buruk kutladık. Çünkü Müslüman Müslümanın kardeşidir. Dünyada diğer Müslüman ülkelerde iç savaşların yaşandığı, kardeş kanının aktığı bir ortamda bizler tam anlamıyla huzurlu olamayız. İslam’da Müslümanların kardeşliği ile ilgili ayet ve hadisler de bunu ortaya koyuyor. “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. (Buhârî, Mezâlim)”. “Şüphesiz ki müminler kardeştir. O halde iki kardeşinizin arasını bulun. Allah’tan korkun ki merhamet bulasınız..” (Hûcurat 10) “Onlar birbirlerine karşı şefkatli, merhametli ve alçak gönüllüdürler.” (Maide 54). “Ey Allah’ın kulları kardeş olun. Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulüm etmez. Ondan yardım elini çekmez ve onu küçük görmez. Takva işte buradadır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir ve küçük görmesi yeter.” (Müslüm). Müslümanlar birbirlerine karşı şefkatli, merhametli ve alçak gönüllüdürler. Türkiye Cumhuriyeti dünyada zorda olan, yardıma muhtaç Müslümanlara her koşulda yardım elini uzatmakta, onların acılarına ortak olmaktadır. Dolayısıyla kendi iç huzuruna rağmen Bayramı buruk kutlamıştır. Müslüman dünyasındaki genel sorunlara, iç savaşlara ve krizler yanında Suudi Arabistan’ın öncü rol oynadığı belirtilen Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan yeni kriz burukluğu artıran bir gelişme olmuştur. Türkiye Katar’a destek elini uzattı ve krizin barış ortamında diplomasi yoluyla çözümlenmesini sağlayacak bir politika izliyor. Temennimiz Müslüman dünyasında kardeşliğin, barışın ve huzurun güçlenerek artması ve işbirliğinin ortak çıkarlarımız doğrultusunda gelişmesidir. Ülkemizde birlik ve dirliğimizin güçlendiği, huzur ve refahın daha da artığı bir gelecek temennisiyle Milletimizin ve İslam Dünyasının çok daha mutlu ve barış ortamında Bayramlar kutlaması özlem ve dileklerimizle Milletimizin ve Müslüman kardeşlerimizin Bayramı kutluyoruz.

Saygılarımla

Gül KILIÇASLAN