Abdulkadir Aksu ile

Abdulkadir Aksu ile »

Şanlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Tarihin çok hayatî kırılma anları vardır ve o anlarda sergilenecek tutum

Abdülkadir Aksu ile Yeni Dünya Sistemi

Abdülkadir Aksu ile Yeni Dünya Sistemi »

Yeni Dünya Sistemi

Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar artık belirli bir bölgeye, gruba değil, bütün dünyaya ait ortak değerler haline geldi.

Milliyetçilik ve Mezhepçilik Üzerine

Milliyetçilik ve Mezhepçilik Üzerine »

Etnik milliyetçilik, insanoğlunun yaşamında bu çağda ortaya çıkan büyük bir veba hastalığıdır. Etnik milliyetçilik kesin be kesin kanserojen bir yapıya sahiptir. Etnik milliyetçilik

Abdülkadir Aksu ile Çağımızın Vebası

Abdülkadir Aksu ile Çağımızın Vebası »

İnsanoğlunun yaşamında bu çağda ortaya çıkan büyük bir veba hastalığı etnik milliyetçiliktir. Etnik milliyetçilik kesin be kesin kanserojen bir yapıya sahiptir. Etnik milliyetçilik

Abdülkadir Aksu ile İslam Dünyasında Yaşanan Terörizm

Abdülkadir Aksu ile İslam Dünyasında Yaşanan Terörizm »

Bizim medeniyetimizin temel değeri insandır. İnancımız gereği insan yeryüzünde yaratılmış olan varlıkların en yücesidir. Bu yüce varlık iyiliğe ve güzelliğe yöneldiği gibi yıkıcılığa

Siyaset Günlüğü »

Siyasetle uğraşan her siyasetçinin ve siyaset üzerine fikir üreten her bilim adamının ‘siyaset’ tanımı farklılık arz edebilir. Bendeniz de “Siyaset Kavramı”nı deneyimlerim ve