Anasayfa » Gündem » Cûdî Dagı’nın Eteginde Kadim Bir Sehir ŞIRNAK

Cûdî Dagı’nın Eteginde Kadim Bir Sehir ŞIRNAK

Anadolu coğrafyası tarihi, kültürleri veşehirleri açısından son derece köklü ve eskiyedayanan zenginliklerle bezenmiş bir coğrafyadır.Şirnak ili böyle bir geçmişe dayanan zengin bircoğrafyamızın muhteşem istisna bir şehridir.Şırnak, il sınırları içerisinde yerleşim tarihi M.Ö.7000 yıllarına kadar giden bir zenginliğe, kültüreve tarihe dayanmaktadır.Şırnak ilinin adının kaynağı olarak belirtilenrivayetlerden en yaygını ve genel kabul göreni“İnsanlığın İkinci Doğuşu Şehr-i Nuh”tur. Rivayetedilen bu ismin Nuh Tufanı ile ilgili olduğubelirtiliyor.İslam inanışına göre, Tufan’dan sonra Nuh’ungemisi Kur’an-ı Kerim’de Hud Sûresi’nin 44.Ayetinde: “Ey arz suyunu yut, ey gök sende tutdenildi. Su çekildi ve gemi Cudi Dağı’nın üzerindedurdu” şeklinde anlatılmaktadır. O dağdaninen ilk gruptan, seksen veya sekiz kişinin önceHeştan’ı (günümüzün Yoğurtçular Köyünü), NuhPeygamber’in de içinde bulunduğu diğer bir grupise Namaz Dağı eteklerindeki bugünkü Şırnakyerleşim birimini kurdu. İşte Nuh peygamberinkurduğu bu kente önceleri Nuh’un Şehri anlamınagelen “Şehr-i Nuh” adı verilmiştir. Şehr-i Nuhadı zamanla değişerek “Şernah”, “Şırnek” vegünümüzde de “ŞIRNAK” hâlini almıştır.Cudi Dağı’nın kuzeyinde Şehr-i Nuh adıylakurulmuş olan efsaneler şehri Şırnak’ın seyrinedoyum olamayan son derece doğal güzelliklerive mutlaka görülmesi gereken gezilecek tarihive turistik zengin yerleri vardır. Şırnak, Guti,Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi,Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinin çoksayıdaki köklü medeniyetlerin başkenti olmuştarihsel dokusu içinde tarihi eserler barındıranistisnai bir ilimizdir. Barındırdığı tarihi eserler veturistik yerler arasında, Finik Ören Yeri ve Kalesi,Cizre Kalesi, ülkemizin en güzel beş kültür mirasıolarak değerlendirilen Cizre Ulu Camii, Hz. NuhTürbesi, Abdaliye Medresesi, Meryem Ana Kilisesiilk dikkati çekenler arasındadır.