Anasayfa » Dünya » CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’ın ABD BAŞKANI TRUMP ile KRİTİK PARİS GÖRÜŞMESİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’ın ABD BAŞKANI TRUMP ile KRİTİK PARİS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanve eşi Emine Erdoğan, Birinci DünyaSavaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümüanma törenlerine katılmak üzere 11 Kasım2018 tarihinde Fransa’ya bir ziyaretgerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğanbu ziyaretinde Fransa’nın BaşkentiParis’te Elysee Sarayı’nda diğer devletadamlarıyla bir dizi ikili temas yaptı.Elysee Sarayı’nda Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel Macron ve BrigitteMacron tarafından karşılanan CumhurbaşkanıErdoğan ve Emine Erdoğan,Macron ve eşiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdiktensonra törenin gerçekleştirileceğisalona geçti.Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron’un davetlisi olarak BirinciDünya Savaşı’nı sonlandıran AteşkesAnlaşması’nın 100. yıl dönümü vesilesiyledüzenlenen görkemli etkinliklerekatılmak üzere Paris’te bulunan CumhurbaşkanıErdoğan eşi Emine Erdoğanile Orsay Müzesi’ni ziyaret etti. CumhurbaşkanıErdoğan Orsay Müzesi’ne gelişlerindeTürk ve yabancı basını selamladı.Müze gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğanve eşi Emine Erdoğan, MoldovaCumhurbaşkanı İgor Dodon ve eşi GalinaDodon ile sohbet etti.“Picasso Bleu et Rose” isimli sergininresepsiyonuna katılan CumhurbaşkanıErdoğan, Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel Macron tarafından devlet,hükümet ve uluslararası kuruluş başkanlarıile eşleri onuruna verilen akşamyemeğine iştirak etti.Başkan Erdoğan-Başkanı TrumpGörüşmesiBirinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin100.yıldönümü dolayısıylaFransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenenanma töreninde Türkiye’yi temsilenCumhurbaşkanı Erdoğan, FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafındandevlet, hükümet ve uluslararasıkuruluş başkanları ile eşleri onurunaPicasso Bleu et Rose Müzesi’nde verilenakşam yemeğinde, ABD Başkanı Trumpile yan yana oturdu. Başkan Erdoğan,ABD Başkanı Donald Trump ile samimibir sohbet gerçekleştirdi. ABD BaşkanıTrump ile ayaküstü başlayan görüşmebir saati aşan yemek boyunca oturarakdevam etti. Görüşmenin içeriğinedair Beyaz Saray’ın çok sınırlı bir açıklamasıdışında tam ve geniş bir açıklamayapılmadı.Rahip Brunson krizinin sona ermesindensonra ABD ile başlayan “normalleşmesürecindeki” bu ilk görüşmedeiki liderin önemli konuları görüştüğüdeğerlendiriliyor. Yapılan yorum tahminlerindeSuriye konusunda Türkiyeile ABD’nin Münbiç’de ortak devriyeyebaşlamasından duyulan memnuniyetdile getirilirken, ABD’nin DEAŞ ile mücadeleçerçevesinde PYD/YPG ile ortaksınır devriyesi yapmasının kabul edilemezolduğu iletildi. Uzmanlarca yapılandeğerlendirmelere göre CumhurbaşkanıErdoğan, Trump’tan ortak devriyeyive PYD’ye desteğini durdurmasını istediğive PYD’nin terör örgütü PKK’nınuzantısı olduğu hususunu bir kez daha hatırlattığı üzerinde önemle durduğuifade ediliyor.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamadaise Trump-Erdoğan görüşmesindeKaşıkçı cinayetinin ele alındığı bildirildi.ABD Başkanı Donald Trumpve Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın Paris’te düzenlenen akşamyemeğinde yaptıkları görüşmede,İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteciCemal Kaşıkçı cinayetini ele aldıklarıbelirtildi. Beyaz Saray yetkilileri,Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ıncinayete nasıl tepki verileceğini ele aldıklarınısöyledi. Görüşmenin, BirinciDünya Savaşı’nı sona erdiren ateşkesanlaşmasının 100. yıldönümündeParis’te yapılacak törenler için kenttebuluşan dünya liderleri onuruna verilenakşam yemeğinde yapıldığı kaydedildi.Suudi Veliaht Prensi Muhammedbin Salman’a muhalif tutumuyla bilinentüyler ürpertici korkunç, insanlıkdışı Kaşıkçı cinayeti gündemdeki yerinihala bütün tazeliğiyle koruyor. Kaşıkçıcinayeti, Riyad’tan gönderilen birekip tarafından Suudi Arabistan’ın İstanbulBaşkonsolosluğu’nda öldürülmüştü.Türkiye’nin konu üzerindeki hassasiyetive yürüttüğü başarılı diplomasisisonucunda, başlangıçta inkarcı bir tavırortaya koyan Suudi makamları, cinayetinplanlı olduğunu kabul ermek zorundakalmalarına rağmen Kaşıkçı’nın cesedive “yerli işbirlikçi” henüz bulunamadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığıaçıklamalarda cinayetin tapelerinin ABD,Fransa, Almanya ve İngiltere hükümetlerineverildiğini söylemekte ve cinayetemrinin Suudi yönetiminin “en üst düzeylerinden”verildiğini kaydetmektedir.Bu arada BBC’ye konuşan kaynaklaragöre, Kaşıkçı cinayetini ‘Kaplan Takımı’işledi.Trump ise Fransa ziyaretinden önceyaptığı açıklamada, kısa bir süre içinde“çok daha kuvvetli bir görüşe” sahipolacağını belirtmiş ve sorumlunun kimolduğunu belirlemek için Kongre, Türkiyeve Suudi Arabistan’la birlikte çalıştıklarınıifade etmişti.Hatırlanacağı üzere Kaşıkçı, evlilikiçin gereken bir belgeyi almak için 2 Ekimgünü gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbulBaşkonsolosluğu’nda öldürülmüştü. Türkiye,bunun planlı bir cinayet olduğunubaşından itibaren kanıtlarıyla ortaya koymuştur.Suudi Arabistan ise Kaşıkçı’nıngeri dönmeye ikna konuşması sırasındayaşanan “bir kaza sonucu” hayatını kaybettiğiniileri sürmüştü.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamayarağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınFransa ziyaretinden birkaç gün önce yaptığıaçıklamalarda ABD Başkanı Trump ilegörüşmesinde üzerinde durduğu muhtemelkonuların izlerini bulmak mümkündür.Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa ziyaretiöncesinde ABD’nin “İran yaptırımları”konusunda sorulan bir soruya verdiğicevapta, “Her şey A’dan Z’ye net değilama biz bu yaptırımları doğru bulmuyoruz.Bu yaptırımlar dünyanın dengesinibozmaya yönelik adımlardır. Bunlaruluslararası hukuka da uluslararası diplomasiyede uygun değildir. Artık dünyabarışa dayalı bir süreci yaşamak istiyor.Emperyal dünyada yaşamak istemiyoruz.Emperyalist baskılarla bir dünyadayaşamak istemiyoruz. İnsanların huzurlubarış içinde, güven içinde yaşadıkları dünya istiyoruz. Benim imkânım gücümvar, dolayısıyla ben her şeyi yaparımolmamalı. Amerikan askerlerinin KuzeySuriye’de Türk sınırında, teröristlerle birliktedevriye gezmeleri, terörle işbirliği yapmalarıda kabul edilemez. Bunların hepsiniParis’te görüşeceğiz. Belgeleri ile, her şeyiile… Kabul edilebilir bir şey değil. Kabul etmemizmümkün olmayacağı gibi böyle birdurum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklaraneden olur. Ben inanıyorum ki SayınTrump ile konuştuğumuzda da, herhaldebu konuyla ilgili süreci durduracaklardırdiye düşünüyorum” sözleriyle bir ölçüdeParis gündemini de belirttiği uzmanlarca,yazarlarca değerlendiriliyor.Birinci Dünya Savaşı’nınBitişinin 100. YılıFransa’da yapılan törenler dolayısıyladünya liderleri Paris’te buluştu. Anmatörenleri için Paris’te 70-80 kadar dünyalideri bir araya geldi. Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel Macron Paris’teki ZaferTakı’nın altında bulunan İsimsiz AskerMozolesi’ndeki töreni yönetti.Tören sonrasında Macron ve AlmanyaBaşbakanı Angela Merkel aralarında Rusyalideri Vladimir Putin’in ve CumhurbaşkanıErdoğan’ın da bulunduğu dünya liderleriyleParis Barış Forumu’na katıldılar.Ayrıca Macron ve Merkel Fransa’nınkuzeyindeki Compiegne kasabasını ziyaretettiler. Liderler 1918’deki ateşkesanlaşmasının yapıldığı tren vagonununaynısında anı defteri imzaladı. AncakTrump, kötü hava nedeniyle savaşta yıkımını İslam dünyası yaşadı. Türkiye,Osmanlı’dan kalan mirasla da İslamdünyasının en gelişmiş ülkeleriarasında, ama orada da ‘sistem sancısını’aşmak ve hukuk devletinin içinidoldurmak için on yıllardır mücadelesürüyor; fay hatlarındaki kırılmariskini ortadan kaldırmak ve toplumsalbarışı tahkim etmek için epeyyol almamız gerekiyor, insan sermaölenlerin yattığı mezarlığa yapması planlananziyareti iptal etmesi nedeniyle tartışmayarattı.Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin100. yılında Paris’te yapılan anma törenlerineTrump, Putin, Merkel ve Macronbaşta olmak üzere en az 70 devlet ve hükümetbaşkanı katıldı. Fransa CumhurbaşkanıMacron, tekrar güçlenen milliyetçiliğekarşı uyardı. Ateşkes anlaşmasınınCompiègne Ormanı’nda imzalanışının100. yılında Avrupalı bazı köşe yazarlarıgerçekten kutlanacak bir şey olup olmadığınısorguladılar.İslam dünyasının mağduriyeti aşmakzorunda olduğu, Ortadoğu’nun hâlâ BirinciDünya Savaşı’nın sonuçlarının etkisindebulunduğu yorumları dikkat çekiyor.Örneğin Karar gazetesi: “Anlamalıyızki, Birinci Dünya Savaşı’nın en büyük kentinyesininbesleneceği eğitim hayatı çokemek istiyor. Mazlumiyet içinde erdemianıtlaştırabilirdik, ama hukuksuzlukbizim coğrafyamızda sistem halinegeliyorsa orada sorun çok derindedemektir. 100 yıl içinde emperyalistinemperyalistliği değişmedi. Bizim zaaflarımızgiderilebilseydi dünya başkabir dünya olabilirdi. Buna kafa yormalıyız”değerlendirmesine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınLiderle İkili TemaslarıCumhurbaşkanı Erdoğan, Paris’teABD Başkanı Donald Trump ile yüzyüze görüşmesi yanında Birinci DünyaSavaşı’nı sona erdiren anlaşmanıntörenleri için Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 80’i aşkın hükümetve devlet başkanının onurunaverdiği Orsay Müzesi’nde gerçekleşenyemekte Fransa Cumhurbaşkanı Macronve eşi Brigitte Macron ile sohbetetti. Ayrıca Almanya Başbakanı AngelaMerkel ile samimi bir şekilde sohbeteden Cumhurbaşkanı Erdoğan veeşi Emine Erdoğan, Ekonomik İşbirliğive Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ve eşi LuluQuintana De Gurria ile de bir süre görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, SırbistanCumhurbaşkanı AleksandarVucic, Bosna Hersek Devlet BaşkanlığıKonseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic,Libya Devlet Başkanlığı KonseyiBaşkanı ve Başbakanı Fayez al-Sarraj,Katar Emiri Şeyh Temim bin HamedAl Sani ve Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile de bir süre sohbet etti.Birinci Dünya Savaşı’nı bitirenateşkes anlaşmasının 100.yıldönümüdolayısıyla başlıca törenParis’te kutlanırken dünyanın dörtbir yanında da anma törenleri yapıldı.Avustralya’nın Canberra kentinyesinin sermadekiUlusal Savaş Anıtı’nda tören düzenlenirken,Adeladide’de bir uçak binlercekâğıttan yapılmış kızıl gelincik attı. YeniZelanda’nın başkenti Wellington’da törenyapılırken, Hindistan’da dünyanın öte yanındaölen 74 bin asker için törenler düzenlendi.Bu arada İngiltere’de de bir dizitören yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paris’tekiUyarısıBirinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100.yılı Paris’te yapılan törenlerle anıldı. FransaCumhurbaşkanı’nın davet ettiği 80’i aşkınliderin katıldığı törenlerde sembollerve liderlerin tavırları çok konuşuldu.Macron-Merkel arasındaki uyum, Putin’ingeç kalması, Trump’ın herkese somurturkenPutin’in gelişini en sıcak karşılayankişi olması gibi konular ilgi ve dikkat çekti.Kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerdeasıl mesele, sembollerden çok BirinciDünya Savaşı’ndan derslerin alınıp alınmadığıve günümüzde bu açıdan durduklarıyer oldu. Aşırı ve saldırı, genişleme yanlısımilliyetçi kesimlerin neden olduğu vekörüklediği Birinci Dünya Savaşı 40 milyonunüstünde insanın ölümüne, milyonlarcainsanın sakatlanmasına neden oldu. BirinciDünya Savaşı’nın bitişinin yüzüncü yılınınanıldığı bir ortamda günümüz dünya liderlerinintavırları ve durduğu yerin neresi olduğutartışıldı.Törenlerin hemen öncesinde Macron,Trump, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan,dünyanın gidişatına dair farklı yollarlases verdiler. Macron ve Putin mülakatlarla,Trump tweet’lerle, Cumhurbaşkanı Erdoğanise La Figaro gazetesine yazdığı makalesindekiuyarılarıyla gündemi belirledi. Macron verdiği mülakatlarındaözellikle “yükselen milliyetçiliğintehlikelerine” dikkat çekerek uyarılarınıyaptı. Macro bu uyarılarında“Vatanseverlik, milliyetçiliğin tamtersidir. Milliyetçilik vatanseverliğeihanettir” sözleriyle Trump’ın karşısındabir duruş sergiledi ve uzmanlaragöre Merkel’in üstlendiği “Batı İttifakınındeğerlerini savunma” rolünüdevralma mesajları verdi, çok taraflılığa,liberal değerlere ve kurumlaravurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Suriyekonusunda yaptığı hamleler veözellikle Fırat Kalkanı, Zeytin DalıHarekâtı, İdlib Mutabakatı, DörtlüZirve ve Kaşıkçı cinayetindeki politikasıile etkisini artırdığı bir süreçteLe Figaro gazetesinde yayınladığı makalesiile de dünya kamuoyuna baştabarış ve barışın kalıcılığı olmak üzereson derece önemli mesajlar verdi.Barışın kalıcı olabilmesinin temel koşulunun“sömürgeci güçlerin” BirinciDünya Savaşı sonrası “düzen kurmanoktasında yaptığı hatayı” tekrarlamamakolduğuna vurgu yaptı.Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki “yeniSykes- Picot” arayışlarına son verilmesinive Türkiye’nin terörle mücadelesine destek verilmesini istedi.Uzmanlar ve yazarlar CumhurbaşkanıErdoğan’ın Paris’te yaptığı böylesiönemli uyarısının, Türkiye’nin deiçinde olduğu “Avrupa milletleriningeleceğini” yakından ilgilendirdiğideğerlendirmesini yaptılar ve konununönemine dikkat çektiler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFransız gazetesi Le Figaro içinkaleme aldığı makalede ayrıca AB’yetam üyelik hedefimizin devam ettiğinive Ortadoğu’da demokratik iradelerindesteklendiği mesajlarını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın LeFigaro gazetesinde yayınlanan makalesindeşu mesajları dikkat çekti:“Birinci Dünya Savaşı’na katılanülkelerin liderleri, 11 Kasım 1918 tarihindedört yılı aşkın bir süre devameden ve dünyanın her yerinden yaklaşık40 milyon insanın ölümüne sebepolan çatışmalara son verme kararıalmıştı. Bu hafta sonu FransaCumhurbaşkanı Sayın EmmanuelMacron’un ev sahipliğinde düzenlenenbir dizi etkinlik vesilesiyle bubüyük olaydan çıkarılması gerekendersleri hatırlayacak, savaşın günümüzündünyasına etkilerini masayayatıracak ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için insanlığın atmasıgereken adımlar hakkında fikir alışverişindebulunacağız.Kuşkusuz, kimilerinin ‘tüm savaşlarason verecek savaş’ olarak adlandırdığıBirinci Dünya Savaşı, ülkemiziçin bir ölüm-kalım meselesi olmuştur.Bu anlamda o dönemin en modern vegüçlü ordularını Çanakkale’den Kut’ülAmere’ye kadar birçok coğrafyada dizegetiren, tarihimizin en kritik dönemlerindenbirinde canlarını ortaya koyarakTürkiye’nin mevcut topraklarını bize vatanolarak hediye eden, aralarında SarıkamışHarekâtı sırasında şehit olan dedemMustafa Oğlu Kemal’in de bulunduğu,ecdadımızı saygıyla anıyorum. Buanlamda Paris’te düzenlenen programdaülkemi bir şehit torunu olarak temsiletmekten ayrıca gurur duyuyorum. Onlarınkahramanlıkları ve fedakârlıkları,çocuklarımızın özgür ve bağımsız bir ülkedeyaşamasını mümkün kılmıştır. Buitibarla yüce hatıraları, Türk milletine ilhamvermeye devam etmektedir.Öte yandan Birinci Dünya Savaşı’nıngerek Avrupa’ya gerek dünyanın diğerbölgelerine getirdiği acıları, sıkıntıları veyıkımı hatırlamak; tarihten gereken derslerialmak zorundayız. 100 yıl önce sonaeren kanlı savaş, insanlığa sömürgeciliğin,yayılmacılığın ve saldırganlığın sonuçlarınıen açık biçimde göstermiştir.Aynı zamanda bu olayın sonrasında düzenkurma noktasında yapılan hatalar,maalesef İkinci Dünya Savaşı’nın koşullarınıoluşturarak tarihte eşi benzeri görülmemişacıların yaşanmasına sebep olmuştur.Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesininyüzüncü yıldönümünü idrak ettiğimizbu günlerde, yaşanan çatışmaların tamamentarihe karıştığını söylememiz mümkündeğildir. Son yıllarda Türkiye’nin güneykomşuları Irak ve Suriye’de yaşanan içkarışıklıklar, artan terör tehdidi ve derinleşenistikrarsızlık ile Filistin’de on yıllardırşahit olduğumuz sistematik mülksüzleştirmeve yurtsuzlaştırma çabaları, budurumun en somut göstergeleri arasındadır.Birinci Dünya Savaşı, dönemin büyükgüçleri tarafından masa başında cetvelleçizilen sınırlar uyarınca birtakım sorunlusiyasi yapıların oluşumunu beraberinde getirmiştir. Dahası bu siyasi yapılarınhükmettikleri toplumlarla güçlübağlar kuramaması Ortadoğu ve KuzeyAfrika bölgelerinin yirminci yüzyılboyunca otoriter rejimler, askeri darbelerve azınlık yönetimleriyle anılmasısonucunu doğurmuştur. Bu dışlayıcı yapılarıonlarca yıl boyunca destekleyenler,son olarak Arap Baharı olarak adlandırılandemokratik halk hareketlerininengellenmesi için seferber olmuşlar,amaçlarına ulaşmak için askeri darbelerdâhil her türlü anti-demokratik yöntemebaşvurmuşlardır. Bu aktörler, karşıdevrimci faaliyetlerini bugün de kararlılıklasürdürmekte; küresel barış veistikrarı kendi çıkarları uğruna tehlikeyeatmaktadırlar.Türkiye’de ve eski Osmanlı topraklarındabulunan şehitlikleri gezdiğinizdeSaraybosnalı, Afrikalı, Bağdatlı, İstanbulluve Filistinli gençlerin yan yanayattıklarına şahit olursunuz. BirinciDünya Savaşı’nın hatıraları, bu anlamdaTürk, Kürt, Arap, Ermeni ve Yahuditoplumlarının evlatlarının çağdaş Türkiyetoplumuna bıraktıkları ortak bir mirastır.Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin herdöneminde komşularının toprak bütünlüğünesaygı göstermiş, onların barış veistikrarını destekleyici adımlar atmıştır.Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarınınyapılmasına itiraz etmek veyaDEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriylemücadele etmek, tam olarak komşularımızagösterdiğimiz bu saygının vearalarında bulunduğumuz Avrupa milletleriningüvenliğinin gereğidir.Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkarılmasıgereken en önemli ders, kalıcı barışıtesis etmenin ne kadar zor olduğudur.Bu itibarla Türkiye olarak Avrupatarihinin en önemli barış projesi olanAvrupa Birliği’ne tam üyelik hedefimizeyönelik çalışmalarımızı sürdürecek;aynı zamanda Ortadoğu coğrafyasındakitleleri temsil eden, demokratik ve özgürlükçüyönetimleri desteklemek suretiylebarış ve istikrara katkı sunmayadevam edeceğiz.”Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Le Figarogazetesinde yayınlanan makalesindede altını çizdiği gibi “Birinci DünyaSavaşı, ülkemiz için bir ölüm-kalımmeselesi olmuştur. Bu anlamda o döneminen modern ve güçlü ordularınıÇanakkale’den Kut’ül Amere’ye kadarbirçok coğrafyada dize getiren, tarihimizinen kritik dönemlerinden birindecanlarını ortaya koyarak Türkiye’ninmevcut topraklarını bize vatan olarakhediye eden, aralarında SarıkamışHarekâtı sırasında şehit olan dedemMustafa oğlu Kemal’in de bulunduğu,ecdadımızı saygıyla anıyorum” ifadeleriyleBirinci Dünya Savaşı’nın bitişinin100. yılında şehitlerimizin ve kahramanlarımızınunutulmadığını, bu topraklarıbize vatan olarak hediye edenecdadımızı saygıyla anda.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiğigibi 28 Temmuz 1914’te başlayıp 11Kasım 1918’de dört yılı aşkın bir süredebiten “Birinci Dünya Savaşı, ülkemiziçin bir ölüm-kalım meselesi olmuştur.”Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylıdeğerlendirmelerinde Osmanlı devletininbu savaştaki insan kayıpları sonucunda“Doğu ve Batı kültürüne sahipbir nesil yok oldu. Aydınından mühendisine,sanatkârından çiftçisine, köylüsünebir nesli” kaybettiğimizi belirtmeksuretiyle insan kaybımızın ağırlığını ortayakoyuyor. Osmanlı orduları Makedonya,Galiçya, Romanya, Kafkasya,Kanal, Irak, Hicaz-Yemen, Mısır, Suriye-Filistin ve Çanakkale cephelerinde İtilafDevletleri’ne karşı kahramanca savaştı.Birinci Dünya Savaşı altı asırlık Osmanlıİmparatorluğu’nu tasfiye ederkendünyada büyük tahribata 40 milyoninsanın kaybına neden oldu. BüyükÖnder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeyıkılan imparatorluğun küllerindenmilli mücadele sonucu çağdaşTürkiye Cumhuriyeti doğdu ve sarsılmayangüçlü temeller üzerine kuruldu.