Anasayfa » Gündem » Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 100 Günlük Eylem Planı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 100 Günlük Eylem Planı

Anayasa referandumunda kabuledilen Cumhurbaşkanlığı Sisteminin,Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile yürürlüğegirmesinden sonra CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan hiç zaman kaybetmedenCumhurbaşkanlığı Kabinesinitörenle açıkladı. CumhurbaşkanlığıKabinesi’nin oluşturulasını izleyenen önemli adımlardan biri de CumhurbaşkanıErdoğan’ın 400 projeyi içeren“100 Günlük Eylem Planı”nı kamuoyunaaçıklanması oldu.Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın, Beştepe Millet Kültür veKongre Merkezi’nde gerçekleştirilen“Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraatProgramı” toplantısında ilk 100 günlükhedeflerini açıkladı. CumhurbaşkanıErdoğan, düzenlenen Proje toplantısındaCumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığınilk 100 gün içinde gerçekleştireceğiicraatları kamuoyuna tanıttı.Türkiye’nin geleceğini belirleyecekve dünyanın en büyük 10 ülkesi arasındayer almasını sağlayacak gelişmelerekatkı yapacak 100 Günlük EylemPlanı’nda ekonomiden sanayiye, ulaşımdanenerjiye, dış ticaretten şehirciliğe,dış politikadan iç politikaya, savunmaya,eğitimden sağlığa, tarımdanteknolojiye, turizmden gençlik ve sporabirçok önemli başlık altındaki hedeflere,açıklanan Programda ayrıntılarıylayer verildi. Programda bütçe vekamu maliyesiyle ilgili atılacak köklüadımlar da yer alıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınKonuşmasında Dikkat Çeken ÖnemliNoktalarCumhurbaşkanı Erdoğan hayatageçirilen Cumhurbaşkanlığı HükümetSistemi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) ve siyaset kurumunun iradesininbir sonucu olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘’TBMM’ninve siyaset kurumunun iradesiyle hayatageçen yeni yönetim sistemimizin demokrasitarihimizin zirvesini oluşturduğunainanıyorum. Malazgirt’te özelliklekazanılan zaferle bize bu topraklarıebedi vatan olarak bırakan SultanAlpaslan’dan başlayarak, Anadolu Selçukludevletini kuran Süleyman Şahı,Osmangazi’yi, Avrupa’nın kapılarını Osmanlı’ya açan Sultan birinciMuradı, İstanbul’u fethederekçağ kapatıp açan Fatih SultanMehmed Hanı, Yavuz Sultan SelimHanı, Osmanlı’nın son dönemindeizlediği usta siyasetle devletiyıllarca ayakta tutan SultanAbdülhamid’i, Kurtuluş SavaşımızınBaşkomutanı, Gazi MustafaKemal Atatürk’ü, demokrasiyegeçişimizin bedelini canıyla ödeyenAdnan Menderes’i dünyanınyeniden yapılandığı kritik bir dönemdeTürkiye’nin bu değişimingerisinde kalmamasını sağlayanTurgut Özal’ı, istiklalimiz içinemeği geçen ecdadımızın her birinihayırla yad ediyorum” sözleriözellikle dikkat çekti.Cumhurbaşkanı sözlerinedevamla, “Amacımız emanetidaha da yükseğe çıkartarakgelecek nesillere aktarmaktır.Bugünkü ‘proje toplantımızı’işte bu yolda atılmış küçük amaönemli bir adım olarak görüyorum.Meclis’te ettiğimiz yeminlebirlikte sistemin fiilen işlemeyebaşladığı 9 Temmuz günündenbu yana gerek şahsım, gerekbakanlarım yoğun bir mesaiiçindeler. Bir yandan yeni yönetimsisteminin o mimarisini oluşturuyor,diğer yandan projeleri,programları hazırlıyoruz. Tüm bunları devlet işlerinde millete sunulanhizmetlerde en küçük aksamayameydan vermeyecek şekildeyürütüyoruz.Anayasa değişikliğine uygun şekilde,yeni sisteme geçişin gereğiolarak ilga edilmesi gereken kanunlarıkaldırdık. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinide yayımlamaya başladık.İlk iş olarak Cumhurbaşkanlığımızınve Bakanlıklarımızın yeniteşkilat yapılarını oluşturduk, bakanlarımızınatamalarını da yaptık.Bugün ilk 100 günlük icraatprogramımızı milletimizle paylaşıyoruz.Orta vadeli programı Ağustosayı sonuna kadar ilan etmeyiplanlıyoruz. 2019-2023 dönemineilişkin plan çalışmalarına başladık.Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayıhedefliyoruz. Bakanlarımızınher biri kendi alanlarıyla ilgilitüm projeleri, planları, taahhütlerimizibaştan sona gözden geçirdiler.Bunlardan 100 gün içinde yapacaklarımızımaddeler halinde listeleyip,bütçeleriyle birlikte bir arayagetirdik” dedi.Projeler Programlandığı GibiKesintisiz SürdürülecekCumhurbaşkanı Erdoğan aslındatamamlanacak proje sayısının1000’in üzerinde olduğunu belirterek“Biz bunlardan 400’üne yer verdik.Sizlere dağıtılan kitapçıkta tamamı yer alan bu 400 projeyi başlıklarıylazikretmek dahi tüm günümüzüalacağı için burada bazı başlıklarıgörsel malzemeler eşliğinde ifade etmekleyetineceğiz. Bu 400 proje yenidönemin ateşleyicisi olacaktır.Ekonomide bugüne kadar eldeettiğimiz başarıların gerisindeki enönemli unsurlarından birisi de bütçedisipliniyle ilgili hassasiyetimizdir.Önümüzdeki dönemde de aynı şekildedevam edeceğiz. Kaynakların çeşitlendirilmesiçok büyük önem arzediyor. Yeni yönetim mimarimizi oluştururkentüm kurumları ilgili bakanlıklardatoplamaya özen gösterdik.Genelkurmay, Diyanet, MİT, MGK,Savunma Sanayii gibi belli yerler dışındakitüm kurumlar, ilgili bakanlıklarbünyesinde çalışmalarını sürdürecektir.Cinsel İstismar İçin Yeni CezaiDüzenlemeler ve Sosyal Güvenlikteİleri DüzeyÇocuklara karşı işlenen cinsel istismarkarşısında cezai düzenlemelerinyapılmasını sağlayacağız. Asla buradantaviz yok.Aile ve Sosyal Güvenli BakanlığıHizmetleri: Dünyanın en gelişmiş vegeniş kapsamlı sosyal güvenlik hizmetinesahip ülkeyiz. Sağlık sigortasıprimini gücüne göre ödüyor, ödemeyenlerinprimini devlet üstleniyor.Emeklilik konusunda bizdeki kadar kolaylaştırıcı uygulamalar dünyanınbaşka hiçbir ülkesinde yoktur.Çalışanlarımızdan yıllarca kesilentasarruf teşvik ve konut edindirmeyardımını biz iade ettik. Şu rakamlaraözellikle dikkatinizi çekmek isterim:Tasarruf teşvik fonu için 4,5milyon kişiye 15 milyar lira, konutedindirme yardımı için 8 milyonkişiye 3,5 milyar lira geri ödemeyaptık.Bunu bizden önceki iktidarlarne yazık ki işçisinden memurundankesmişti, almıştı. Ya devletmemuruna borçlu olur mu?İşte olmuştu. Ve biz bunların çokkısa zamanda ödemelerini yaptıkve memurumuza işçimize hamdolsundevletin borcu kalmadı. Kadınlar,çocuklar, yaşlılar, engelliler,öğrenciler, işsizler, şehit yakınları,gaziler başta olmak üzere sosyaldestek projeleri uyguluyoruz.Emeklilerimize ikinci ikramiyeleriniinşallah Kurban Bayramı öncesitakdim ediyoruz.Milletimize verdiğimiz 1000 liranınaltında emekli maaşı bırakmamasözünü yerine getiriyoruz.Ne aldanan olacağız, ne aldatanolacağız. Mesleki eğitim kurslarınınvatandaşlara yapılacak en büyükkalıcı yardım olduğuna inanıyoruz.Nitelikli işgücü yetiştirilmesineyönelik programların yararlanıcısayısını 248.000’den 375.000’neçıkaracağız. Önceliğimiz imalat vebilişim sektörleridir. Er-erbaşlarınailelerinin de sağlık hizmetlerindenfaydalandırılmasını sağlıyoruz. İstihdamınartırılması için kadınlara,gençlere ve engellilere sunulanimkânları genişletiyoruz.Büyük Kanal İstanbul ProjesiÇevre ve Şehircilik Bakanlığımızhizmetleri: Binalarımız gayet güzel,fiyatlar uygun. Kentsel DönüşümProjelerimiz devam ediyor. Denizlerimizitemiz tutmak için yürüttüğümüzçalışmalar çerçevesinde mavibayraklı plaj sayısını 459’a çıkardık.Ülkemiz genelinde çevre düzeniplanlarının ve kıyı kenar çizgilerinintespitine yönelik çalışmaları tamamladık.Program çerçevesinde Kanal İstanbulprojelerinin taşınmaz devirlerinitamamlayacak ve imar planlarınıonaya sunuyoruz. Görüldüğügibi 22 milyon metre kare arazininTOKİ’ye devriyle tamamlanıyor.Türkiye’nin bu projesini hayata geçirmeyekararlıyız. Kanal İstanbul’uniki tarafına iki butik şehir kuracağız.Bir keresinde Selimiye’nin önündebir Romen tankeri yandı ve yediayı aşkın bir süre bu devam etti. İştegeçenlerde kısa bir süre önce yineKandilli civarında orada bir yalıyabir kuru yük gemisi bindirdi. Yine busabah bir gemi tanker aynı şekildearıza yaptı. Saatlerce Boğaz tıkandı.Bütünüyle bizim bunun alternatifiniüretmemiz gerekiyordu. Şimdibiz tabii bu projeyle bir şey hallediyoruz.Hem alternatif üretiyoruz. Bualternatifle beraber de iki tane butikşehir kuruyoruz. Kanal İstanbul’unher iki tarafında birer butik şehir.Aynı zamanda rezerv alanlarımızıoluşturacak. Gerçekten hep söylediğimizdikey mimarının egemen olduğudeğil yatay mimarinin egemenolduğu anlayışı hâkim kılacağız. İstanbulbuna hasret. Bir Süveyş Kanalıolacak da niçin bir Kanal İstanbulolmasın?İşte güzelliği görüyorsunuz, marinalaravarıncaya kadar. Bütün budüzenlemeleri yapma şansımız var.Mimarlarımız çalışmalarını son safhayagetiriyorlar. Yap işlet devret yada kamu özel ortaklığıyla biz bu projeyihayata geçireceğiz. Bunun durdurulmasıdiye bir şey yok. Biz buprojeyi olmazsa olmaz görüyoruz.Millet Bahçeleri ProjeleriMillet Bahçelerinin beşini bu dönemdetamamlıyoruz. Altısının inşasına,22’sinin de projesine başlıyoruz.29 Ekim’de havalimanı bittiktensonra süratle yavaş yavaş Atatürk Havalimanı’nı oraya taşıyoruz.Ve diğer taraftan da AtatürkHavalimanı’ndaki çalışmalarımızıinşallah başlatacağız ve en kısa zamandaTürkiye’nin en Büyük MilletBahçesi olacak.Açılışını yapacağımız MilletBahçelerinden ikisi, İstanbulKayaşehir’de biri Baruthane’de biriEsenler’de biri de Konya Meram’dabulunuyor. Atatürk Kültür Merkezisahasını da millet bahçesi yapacağız.100 gün içinde 17 bin konut veişyerini hak sahiplerine teslim edecek,16 bin konutun temelini atacağız.İmar barışı kapsamında 13 milyonkayıtsız yapıyla ilgili işlemleritamamlıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkulağırlıklı çalışacak şekildeEmlak Bankası’nı tekrar faaliyetegeçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.Dış PolitikaDış politika vizyonumuza uygunşekilde dünyadaki diplomatik misyonlarımızınsayısını 163’ten 240’açıkardık. TİKA, Yunus Emre Enstitüsügibi kurumlarımızda hizmet bandınıgenişlettik.FETÖ’nün finans kaynaklarınınkesilmesi çalışmalarımız sürüyor.Musul ve Basra konsolosluklarımızı100 gün içinde yeniden faaliyetegeçiriyoruz. Filistinli kardeşlerimizeher platformda destek olmayı sürdüreceğiz.Filistin, yalnız değilsin.Şimdi Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığımıza geliyorum… Enerjiihtiyacımızın karşılanması konusundaçok önemli başarılara imzaattık. Ülkemize 530 yeni hidroelektriksantrali kazandırdık. Şimdibuna nükleer enerjiyi ekliyoruz.Akkuyu’nun inşası sürüyor. Bildiğinizgibi Ruslarla beraber yapıyoruz.İlk ünitesini 2023’te hizmetealıyoruz. Sinop ile ilgili çalışmalardevam ediyor. Mevcut doğalgazve petrol boru hatlarımıza ilaveten,TANAP, Türk Akımı ve Doğu AkdenizBoru Hattı gibi tarihi nitelikteki projelerihayata geçiriyoruz.Şırnak ve Artvin’e de doğalgazvermeye başlıyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar Hakkari’yi de ilaveetmek. Akdeniz’de, bir derin deniz,bir de sığ sondajı başlatıyoruz. Birileribir araya gelmişler, konuşmuşlarfalan. Türkiye ne yapıyor gibi…Türkiye bildiğini yapıyor. Bunu yapacağız.Denizlerdeki hidrokarbonarama faaliyetleri için ikinci bir denizsondaj gemisi alıyoruz.Spor ve Sanat ÖnceliklerArasındaŞimdi de geliyorum Gençlik veSpor Bakanlığımıza… Hiçbir dönemdeolmayan yatırımlar bu dönemdeoldu. Spor tesislerimizin sayısını1575’ten 5500’ün üzerine, lisanslısporcu sayımızı 278 binden8,5 milyona, spor kulübü sayımızı6 binden 14 binin üzerine çıkardık.Yeni yapılacak 9 stadyumdan birininyer teslimini, üçünün yıkımını,5’inin de proje çalışmasını tamamlıyoruz.Okullarımızda sporu yaygınlaştırmakiçin 1 milyon çocuğumuzutaramadan geçiriyoruz. Bilimsel,kültürel, sanatsal ve sportiffaaliyetlerinin düzenlendiği gençlikmerkezlerimizin sayısını 64’ten279’a çıkardık. Gençlik kamplarımızdamisafir edeceğimiz evlatlarımızınkişisel gelişimine katkı sağlıyoruz.20 bin okulumuzda gençliktemsilcileri belirliyoruz. STK’larıngençlik ve spor alanındaki 400 projesinedestek veriyoruz.Diğer Önemli ve İddialıHedeflerHazine ve Maliye Bakanlığımızlakamunun mali kaynaklarını tekelde topladık. Politikalar sayesindekişi başı milli gelirimizi 11 bin dolara,yıllık ihracatımızı 36 bin dolardanTemmuz ayı itibariyle 163 milyardolara çıkardık. Kamu borçlarınınmilli gelire oranını yüzde 60’tanyüzde 8,4’e düşürdük. Ülkemiz büyüdükçe,geliştikçe her alanda olduğugibi makroekonomik ölçeklerimizde gelişmiştir. Bugün artıkTürkiye’nin daha iddialı hedeflerivardır.Son yıllarda ardı ardına yaşadığımızgelişmelerin ekonomi alanındakiprogramlarımızı yavaşlattığıbir gerçektir. Özellikle 15 Temmuzdarbe girişimi ve sonrasındakihadiselerin hedefinde ekonomimizinde bulunduğunu görüyoruz.Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız.Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Bu tuzaklarıbize çok kurdular, hepsini de aştık,bunu da aşacağız.Yastık Altından DövizlerÇıkarılsın100 günlük icraat programımızıbütçe disiplininden taviz vermedenhazırladık. Kamu kurumlarının malikaynaklarını tek hesapta izleyerek,kamu nakit verimliliğini planlıyoruz.Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağınıtek hesaptan yöneterek ilavegelir elde etmeyi planlıyoruz. Milletimediyorum ki, yastık altından gelindövizlerinizi çıkartın. Dolarlarınızıavrolarınızı çıkartın, altınlarınızıçıkartın. Gelin bunları Türk Lirasınakde dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizitüm dünyaya karşı ortayakoyun.Kredi derecelendirme kuruluşlarınınobjektif olmayan raporlar sebebiyledış borçlanmada şimdi bizÇin piyasasına yöneliyoruz. Ne kadarçeşitlendirmeye gidersek risklerimizidağıtmış olacağız. Bu doğrultudailk defa Çin Yuanı üzerindentahvil ihracı yapıyoruz.İnteraktif vergi dairesinde verilenhizmet adedini 35’ten 45’e çıkartıyoruz.Ekranları başında biziizleyen sevgili milletim; İçişleri Bakanlığımızterörle mücadelede gösterdiğibaşarılarla ülkemizde huzurunteminatıdır. Türkiye tarihininhiçbir döneminde olmadığı kadartehdit altında bulunduğu dönemdehiç şüphesiz İçişleri Bakanlığımızadaha büyük hedefler düşüyor. Emniyetteşkilatımız bu virüsten büyükölçüde temizlendi. Jandarma ve SahilGüvenlik Komutanlığının katılımıyladaha da güçlenen bakanlığımızçalışmalarını sürdürüyor. İşbirliğive uyumun zirveye ulaşmış olması,terörle mücadele operasyonlarımızınetkinliğini artırdı. Doğu sınırlarımızdahalen devam eden fizikigüvenlik ve aydınlatma projelerimizede devam ediyor ve tamamlıyoruz.Bakanlığın 15 ayrı hizmetinie-devlet üzerinden sunmaya başlayarakönemli bir tasarrufa gidiyoruz.Mobil plaka tanıma sisteminiyüzde 27 oranında yaygınlaştırıyoruz.Elektronik Belediye Projesiile belediyelerin yazılımlarının ortakplatformda bulunma çalışmalarındayüzde 15 ilerleme sağlıyoruz.Uyuşturucuyla daha etkin mücadeleiçin 31 ilde daha Narko Timlerkuruyoruz. 112 merkezlerinin sayısını32’den 42’ye çıkartıyoruz. Geçicibarınma merkezlerinden beş tanesinidaha iyi koşullarda merkezlerenaklediyoruz. Elazığ ve Van’a ilaveolarak Gaziantep’te de JandarmaTaktik İnsansız Hava Aracı Komutanlığıkuruyoruz. FETÖ operasyonlarındaelde edilen dijital materyallerden300 bininin daha incelemesinitamamlıyoruz.Jandarma ve emniyetin balistikanaliz sistemlerindeki ortak sorguimkânlarını geliştiriyoruz. Emniyete3 bin polis amiri, 22 bin 500 polismemuru, 7 bin bekçi, jandarmaya500 subay, 10 bin 175 uzman erbaş,Sahil Güvenlik Komutanlığı’na44 subay, 300 uzman erbaş alarakgüvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz.Emniyet ve Jandarmayı 459yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz.Milli Eğitimde AtılımGeliyorum Milli Eğitim Bakanlığımıza…Okullarımızı yaptığımız yatırımlarla575 bine çıkarttık. Böylecesınıflarımızdaki öğrenci sayısını dahatırlayın, 70’li 100’lü sınıflarımızvardı. Şimdi bunları 30 ve daha altınaindirdik. Bu sınıflar boş kalmasındiye 605 bin yeni öğretmen atayaraktoplam öğretmen sayısını 920bine yükselttik. İlk ve orta öğretimdehatırlayın ders kitabı bulamazdık.Ama şimdi ders kitaplarını okullaraçılırken sıralarının üzerine ücretsizolarak koyduk. İmkânı olmayanailelere eğitim yardımı yaparaktüm evlatlarımızın okula gitmesinisağladık. Eğitim öğretimin içeriği konusunda arzu ettiğimiz yeregelemediğimizi biliyorum.Tüm okullarımızda tam gün eğitimöğretim gören öğrenci sayısınıyüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz.Ülke genelinde 20 bin sözleşmeliöğretmen daha atıyoruz.700 okul, kent güvenlik sistemineentegre edilecek. Her okulumuzdaen az bir polis memuru görevlendiriyoruz.Her okulun kendişartlarında geliştirilmesini sağlamakiçin kriterler belirliyor, destekleribuna göre sağlıyoruz. Meslekieğitimde organize sanayi bölgelerive üniversitelerle işbirliğini güçlendiriyoruz.Milli Savunma Bakanlığımızıadına uygun şekilde savunmayla ilgilitüm çalışmaları yürütebilecekbir konuma getirdik. Ve bedelli kanununuimzaladım. Kanunun uygulanmasıylailgili süreç yürütülüyor.Yükseköğretime kayıtlı öğrencilerimizinaskerlik durumlarıyla ilgili işlemlerine-devlet üzerinden yapılabilmesinitemin ediyoruz.Gazilerimize hizmet verecekGazi Uyum Evi’nin ihalesini yapıyoruz.HÜRKUŞ’u Hava Kuvvetlerimizinenvanterine alıyoruz. Milli,insansız uçak ANKA’dan dört adet,SİHA’lardan da altı adet daha ordumuzunkullanımına sunuyoruz.Sağlık Bakanlığımız… Hastanelerde130 bin yatağı hizmete koyduk.Milletimize daha iyi hizmet verebilmekiçin 540 bin sağlık çalışanınıişe başlattık. Ambulans sayısını618’den 5 bine çıkardık.Yoğun bakımlardaki sıkışıklığıgidermek için 500 yeni hastalığıdaha hizmete alıyoruz. Sağlık marketuygulamasıyla bu alandaki sarfmalzemelerinin teminini kolaylaştırıyoruz.Aile hekimliğinin başvuruoranını güçlendiriyoruz. Manisa veAnkara Bilkent şehir hastanelerimizde bu yıl için de faaliyete geçiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraatProgramı” toplantısında açıkladığıilk 100 günlük hedefte, dışpolitikayı ilgilendiren 22 maddeyeyer verildi.Terör Örgütleri İle Mücadeleve Münbiç Yol HaritasıCumhurbaşkanlığı Kabinesi’ninEylem Planı’nda, terör örgütleriPKK/PYD/YPG ve FETO terör örgütleriylemücadeleye özel bir önemveriliyor. Söz konusu örgütlerinyurt dışındaki finansman kaynaklarınınkesilmesi için başta Almanya,Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda veBelçika olmak üzere Avrupa ülkelerive ABD nezdinde diplomatik girişimlerdebulunulacak.FETO’nün yurt dışı yapılanmasınınçökertilmesi için oluşturulan“Kurumlar Arası Görev Gücü” çerçevesinde,240 misyonda gerçekleştirilecekbilgilendirme, haritalandırmave adli süreçlere ivme kazandırılmasınayönelik faaliyetlerbir rapor haline getirilecek.Suriye’de siyasi çözüm çabalarınınyoğunlaştırılarak, Türkiye’debulunan 3,5 milyondan fazla SuriyelininMünbiç, Zeytin Dalı ve FıratKalkanı harekâtları bölgelerinedönüşleri kolaylaştırılacak. Münbiç“Yol Haritası”nın hayata geçirilmesüreci tamamlanacak.Türkiye-Irak ilişkilerinin geliştirmesineyönelik bir hudut kapısıaçılacak ve iki havaalanı projesininTürk firmalarınca üstlenilmesi içingirişimler tamamlanacak.Filistin İçin BM NezdindeGirişimlerde BulunulacakFilistin ile ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT), Birleşmiş Milletler (BM)İnsan Hakları Konseyi ve BM GenelKurulu’nda alınan kararların hayatageçirilmesi yönünde tüm BM GenelKurul üyeleri nezdinde girişimlerdebulunulacak.ABD ve NATO ile stratejik ilişkilerinTürkiye’nin siyasi, güvenlikve ekonomik menfaatleri temelindegeliştirilmesine yönelik oluşturulan gündem maddeleri tamamlanacak.Kıbrıs SorunuTürkiye’nin milli davasıKıbrıs’ta bugüne kadarki çabalarınRum tarafının tutumu yüzündensonuçsuz kalması ışığında farklıbir süreç için çalışılacak. BM GenelSekreteri Ada’daki gerçeklerhakkında bilgilendirilecek ve iknaedilmesi çalışmaları devam ettirilecek.Kamu diplomasisi ve sosyalmedya faaliyetleri yoluyla tanıtılmaküzere dünyanın en büyük5’inci diplomatik ağıyla yürütülen“Girişimci ve İnsani DışPolitika”ya yönelik bir plan hazırlanarakuygulamaya konulacak.Türkiye’nin “arabuluculuk”alanındaki öncü rolünün güçlendirilmesineyönelik BM ve AGİT(Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı)Arabuluculuk Dostlar Grubu Eşbaşkanlığıve İİT Zirve Dönem Başkanlığıçerçevesinde bir dizi faaliyetgerçekleştirilecek.Vize Muafiyeti İçin ÇalışmalarAB, Rusya Federasyonu veMoldova ile vize muafiyeti sağlanmasıiçin çalışmalar sürdürülecek.Yurt dışındaki Türk vatandaşlarınındövizle askerlik işlemlerininmuhabir bankaya gerek kalmaksızındış temsilciliklerde yapılabilmesineimkân sağlanacak.Konsolosluk harçlarının dış temsilciliklerdePOS cihazı aracılığıyla banka/kredi kullanılarak tahsilineimkân verilecek.2019 ve sonrası için Avrupa Birliğincetahsis edilen Katılım Öncesi ABkaynaklarının daha etkin kullanmave kullandırılması için bir “yapılabilirlikçalışması” başlatılacak.AB fonları kapsamında sınır ötesiişbirliği programları için toplam 33,5milyon avro değerinde 58 projeninuygulanmasına başlanacak. SivilToplum Alt Sektörü kapsamında yaklaşık18 milyon avro değerinde 100projeye destek verilecek.Eğitim ve Enerji YönetimSistemiErasmus+ Programı kapsamındailave 103 milyon avro değerindehibe tahsis edilecek. 52 bin Türkvatandaşının eğitim ve gençlik alan larındaki projelere katılma imkânısağlanarak, program kapsamındakitahsisatın 497 milyon avroya, katılmaimkânı sağlanan kişi sayısı ise272 bine çıkarılacak.Türkiye’nin uluslararası örgütlerve süreçlerdeki etkinliğinin pekiştirilmesiile dönem başkanlıklarınınetkin şekilde yürütülmesi sağlanacak.Enerji yönetim sistemi alanındada akreditasyon başlatılacak.Afrika İle İlişkilerTürkiye’nin Afrika kıtasıyla ilişkileriningeliştirilmesine yöneliküst düzey ziyaretler, Afrika Çalıştayı,Somali-Somaliland Arabuluculukmüzakereleri ve G5 Sahel Ortak Gücü’ne 5 milyon dolar taahhüdüiçeren gündem tamamlanacak.Strazburg Başkonsolosluğu veAvrupa Konseyi Daimi Temsilciliği ileBağdat Büyükelçiliği yeni binaları inşaatıtamamlanacak.Yurtdışında Türk KültürMerkezleriKrakow, Galiçya, Bratislava, Maltave Bakü’deki Türk şehitlikleri projelerinebaşlanacak. Bunun yanı sıraKatar, Kazakistan, Meksika, GüneyKore ve İspanya’da kültür merkezleriaçılacak.Geçiş sürecinin temel aşamaları100 gün içinde tamamlanacak ve2019-2023 dönemine ilişkin StratejikPlan çalışmaları Kasım sonundatamamlanacak şekilde başlatılacak.