Anasayfa » Ekonomi » EKONOMİK HAKİMİYETE KAPI AÇAN MARKA SÜREÇLERİ

EKONOMİK HAKİMİYETE KAPI AÇAN MARKA SÜREÇLERİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafındanyurt içinden ve yurt dışından alanındamarka olmuş ekonomist, gazeteci, sanatçı,akademisyen ve her alanda girişimcininkatılımıyla 4. Uluslararası AnkaraMarka Buluşmaları etkinliği tamamlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,ATO Congresium’da gerçekleştirilenve üç gün süren etkinlikte yaptığı konuşmada,Arnavutluk’ta meydana gelen depremdehayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı,yaralılara acil şifalar diledi. Buluşmayıalanında marka 250 ismi bir araya getirmesi,tecrübelerin gençlerle paylaşılması,yeni yerli ve milli markaların ortaya çıkarılmasıaçısından son derece önemsediğinibelirten Kurum, etkinlikte üniversitelerdengenç girişimcilere, şirketlerden kamukurumlarına, sanatçılardan sivil toplum örgütlerinekadar çok geniş bir kitleyle hitapedildiğini, fikir üretildiğini ve ülkeye katkısağlandığını kaydetti. Kurum, herhangibir ürün veya hizmette ekonomik değeroluşturmanın en önemli yolunun markalaşmadangeçtiğini, markalaşmanın bugünündünyasında var olabilmenin en önemli koşullarındanolduğunu dile getirdi. Bir şehri marka yapan özelliklerinihtiyaçlara cevap verebilmekten geçtiğiniaktaran Kurum, “Yani insanımız birşehirde özgünlüğü, kalıcılığı ve sağlamlığıarıyor. Can, mal, inanç, nesil, akıl,emniyeti ve estetik gibi konularda eksiksizbir şehir istiyor” diye konuştu.Kurum, bir şehrin yaşanılabilir vemarka olabilmesi için gerekenleri şöylesıraladı: “Bir şehrin marka olmasınınilk koşulu, insanların can emniyetininen yüksek derecede korunmasıdır,can ve mal konusunda insanın kendisinigüvende hissetmesidir. Yine bir markaşehirde insanların inanışlarını, geleneklerini,komşuluk ilişkilerini en güzelve kesintisiz şekilde yaşayabileceği birdüzen kurulmuş olmasıdır. Marka şehirdeokullarıyla, parklarıyla, yeşil alanlarıyla,kreşleriyle, kütüphaneleriyle,havuzları, sportif, sosyal, kültürel ve tarihialanlarıyla gelecek nesillerin yetişeceğiortam en iyi şekilde sunulmalıdır.Marka şehirler, insanların zihnine,aklına ve düşüncesine zarar verecekses, gürültü, hava ve su kirlilikleri giderilmiş,bu gibi sorunlar çözülmüş şehirlerdir.Marka şehirde bir olmazsa olmazdaha var. O da güzellik. Marka şehrinestetik, siluet, tarihi ve kültürel doku,yeşil alan açısından son derece yetkin,güzel ve korunmuş olmasıdır.”Bakan Kurum, yaşanabilir çevreve marka şehir vizyonu çerçevesindeprojeler yapmaya gayret gösterdiklerinisöyledi. Tarımdan sanayiye, ulaşımdanyeşil alanlara kadar şehirlerin100 yıllık planlamalarını yapmak amacıylaTürkiye Ulusal Mekansal StratejiPlanı’nı gelecek yıl tamamlayacaklarınıdile getiren Bakan Kurum, bugerçekleştiğinde şehirlerin marka şehirolma yolunda atılacak adımın en önemlikısmının gerçekleşeceğinin altını çizdi.Kurum, bu çalışma tamamlandığındaartık tarım, turizm ve lojistik alanlarınUlusal Mekansal Strateji Planı’ndakorunduğu bir sürece girileceğini, insanmerkezli kentsel dönüşümle, afetlerehazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostumarka şehirler inşa edileceğini anlattı.Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni geliştirdiklerinianlatan Kurum, “Şehirlerimizindijital dönüşümünü tamamlayacakadımları tek tek atıyoruz. Yaptığımızprojelerde enerji verimli, sıfır atıkuyumlu ve akıllı teknolojilerle donatılmışbinalar inşa ediyoruz. Millet bahçelerive iklim değişikliğiyle ilgili mücadelenoktasında oluşturduğumuz ekolojikkoridorlar ve yeşil alanlarımızı artırıyoruz.Ülkemizin doğal koruma alanıbüyüklüğünü yüzde 9’dan OECD seviyesiolan yüzde 17’ye çıkaracak adımlarıatıyoruz” ifadesini kullandı.Bakan Kurum, özellikle doğal, kültürelve tarihi zenginliklere sahip olanmarka şehirleri korumak için imara aykırıyapılaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceklerinivurgulayarak, ecdadınemanet ettiği değerleri gelecek nesillerebırakmak için bu çalışmalara kararlılıkladavam edeceklerini dile getirdi.Tüm bu hedefleri aynı anda gerçekleştirmefırsatı buldukları bir proje olduğunubildiren Kurum, şöyle devam etti:“Şu an Esenler’de, Sanayi ve TeknolojiBakanlığımız ile Esenler Belediyemizle,60 bin konutluk örnek bir şehir projesiyürütüyoruz. Az katlı yatay mimari ileşehrin kimliğini, kültürünü yansıttığı,içinde millet bahçeleri, yeşil alanlarınolduğu, enerjisinden atığına kadar akıllışehir uygulamalarının içinde yer aldığıönemli bir projeyi hayata geçiriyoruz.Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan’ın ifade ettiği gibi ‘Şehirlerimizekendimize nasıl özen gösteriyorsaköyle özen göstermeliyiz. Yaşanabilirşehirleri, marka şehirleri mutlaka kuracağız,kurmalıyız’ hedefine giden yoldaçok önemli adım attık. Tarihi kent merkezlerive meydanları, ihya ve sağlıklaştırmaçalışmalarına hız verdik.”Bakan Kurum, şehir merkezlerininyeniden tarihi kimliklerine kavuşturulmasıamacıyla, Ankara Hergelen Meydanıgibi birçok ilde proje çalışmalarıbaşlattıklarını, Ankara’da millet bahçeleriyapacaklarını, vatandaşların yeşilalanlarda vakit geçirebileceği, ekolojikkoridorlar oluşturan önemli projelerihayata geçirdiklerini aktardı. “MedeniyetimiziYaşatan Şehir Beratı” ve“Özgün Mahalle Sertifikası” verilmesineilişkin çalışmalar yürüttüklerini aktaranKurum, salondaki gençlere hitaben,“Üç gün boyunca hocalarımız eğitim verecek. Yerli ve yabancı 250 konuşmacımızıntecrübesinden istifadeedeceksiniz. Ülkemize değer katacakolan yeni markaların oluşturulacağıbu çalışmayı önemsiyorum. Tarihimizdeolduğu gibi markalaşma kültürünün81 ilimizde yaygınlaşmasını diliyorum”ifadesini kullandı.Ankara Ticaret Odası (ATO) YönetimKurulu Başkanı Gürsel Baran,Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarıkapsamında gerçekleştirilen “canlısatranç” performansının ön gösteriminitakip etti. ATO’dan yapılan açıklamayagöre, Cepa Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilengösterimde, Gökyay SatrançVakfı Spor Kulübü oyuncuları satrançtahtasında oynarken, yapılan hamlelerAltındağ Belediyesi Halk OyunlarıTopluluğu tarafından zemine çizilisatranç tahtası üzerinde halk oyunlarıylatemsil edildi. Baran da gösteriyi,Türkiye’de ilk satranç müzesini kuranGökyay Vakfı Mütevelli Heyeti BaşkanıBirten Gökyay ile izledi. Açıklamadadeğerlendirmelerine yer veren Baran,satranç ile marka üretme arasındakibenzerliğe dikkati çekerek, “Satrançzeka oyunlarından biri ve stratejiyedayanıyor. Marka üretme de planlamave stratejiye dayanması nedeniyle satrançlabenzerlik taşıyor” dedi. Baran,tüm vatandaşları 28-29-30 Kasım’daçeşitli etkinlik ve gösterilerin yapıldığı“Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarına”davet etti. Gökyay Satranç VakfıSpor Kulübü oyuncularının beraberebiten satranç müsabakası, halk oyunuekiplerinin seğmen oyunuyla tamamlandı.Canlı satranç performansı vatandaşlartarafından ilgiyle izlendi.ATO tarafından yurt içinden veyurt dışından alanında marka olmuşekonomist, gazeteci, sanatçı, akademisyenve her alanda girişimcinin katılımıyla4. Uluslararası Ankara MarkaBuluşmaları’nın teması tarihte GordionDüğümü anlatısı olarak yerini alanve ‘Düğümü Çözenin Hâkim Olacağı’kehanetinden ilham alınarak belirlendi.Ekonominin günümüzde hakimiyetalanlarının en değerlisi olması ve“marka” süreçlerinin ise ekonomik hakimiyetekapı açması sebebiyle; ekinliktemarka olmanın değeri, markalaşmabilincinin oluşturulması ve arttırılması,küresel markalaşma, pazarlamave pazarlama yönetimi, reklamcılıkgibi markalaşma konularında eğitimlerverilerek “düğüm çözülecek.”Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarındagünümüz finansal sistemindekimarkalaşma süreci, start-up projelerive markalaşmaya dair yeni fikirler üretilippaylaşıldı.Etkinlikler, ATO Congresium InternationalConvention & ExhibitionCenter’daki altı farklı salonda ve bir çok ortak alanda düzenlendi. ATOCongresium International Convention& Exhibition Center 80 bin metrekareliktoplam kullanım alanı, 10bin metrekarelik fuar ve sergi alanı,3 bin 400 kişi kapasiteli ana salonu,250 kişilik üç adet yan salonuve 35 ile 50 kişilik ek salonlarıile Uluslararası Ankara MarkaBuluşmaları’nda yüz binlerce kişiyiağırladı. Bu alanlarda ise katılımcılarfotoğraf, plastik sanatlar ve satrançsergileri, oyuncak müzesi, akıllıteknolojiler parkını gezme imkanıbuldu, interaktif fotoğraf alanları,hado oyun alanı, sanal penaltı alanlarıylaise eğlenceli dakikalar yaşadılar.Etkinliğe, sanattan edebiyatdünyasına, sosyal medya fenomenlerindengazetecilere, ekonomistlerdenakademisyenlere kadar 100’üaşkın yerli ve yabancı isim katılımsağladı. Bazı isimler imza günü, bazıisimler ise paneller düzenleyip katılımcılarıbilgilendirdiler.Dördüncü kez gerçekleştirilenUluslararası Ankara MarkaBuluşmaları’na katılan isimlerdenbazıları; Ankara Büyükşehir BelediyeBaşkanı Mansur Yavaş, etkinliğinikinci gün konuşmacıları arasındayer aldı. Yavaş, “Marka Şehirler”konusunda fikirlerini dile getirdi.Türkiye’nin en başarılı gazetecilerindenbiri olan, aynı zamanda yürüttüğüve desteklediği sosyal sorumluluk projeleriylede öne çıkan Ayşe Arman, etkinliğinilk gün konuşmacıları arasındayer aldı. “Beyoğlu’nun Ağır Abisi”,“Kırlangıç Fırtınası” gibi kitaplarıylatanınan Ahmet Ümit de etkinliğinilk günü “Cinayet Romanlarında DüğümÇözmek” isimli bir konuşma yaptı.Türk pop müziğinin başarılı isimlerindenMurat Boz, bu yıl UluslararasıAnkara Buluşmalarına katılan isimlerdenbiri. Boz, ikinci gün konuşmacılarıarasında yer alıdı. Bilişim ve teknolojialanındaki çalışmalarıyla tanınan yazarve gazeteci M. Serdar Kuzuloğlu,“Yeni İnsan ve Yeni Haller” başlıklı konuşmasıylaekinliğin üçüncü günü katılımcılarlabir araya geldi.Dünyanın en genç seri girişimcilerindenolan henüz 12 yaşındayken kurduğuünlü oyun şirketi Casey Games’inCEO’luğunu yapan İrlandalı JordanCasey, Ankara Marka Buluşmalarınakatıldı. Dokuz yaşındayken öğrendiğikod yazılımı ile bilgisayar teknolojilerialanında geliştirdiği oyunla Avrupa’nınen genç İOS geliştiricisi unvanını kazandı.Daha 19 yaşında Forbes listelerindekiseçkin iş insanlarını geride bırakarakBAFTA için aday gösterildive dünya çapında genç girişimciliğinsembolü haline geldi. Google, Facebook,Read Madrid gibi büyük şirketlerleyaptığı projelerle, gençlere destekverildiğinde büyük işler başarabileceklerinigösterdi. Genç CEO, dünyadagençlerin ön planda olduğu politikalarınhazırlanmasının bakış açısını büyükölçüde değiştirdi. 2012 yılından itibarenNice, Londra, Brüksel, Varşova,Suudi Arabistan gibi dünyanın farklı yerlerinde 200’den fazla etkinlikte konuşmalaryaparak yarım milyon katılımcıyaulaşma başarısı gösterdi. Girişimcilikkonusunda dünyada geniş kitlelertarafından büyük ilgiyle takip edilengenç CEO, ‘Yaşınızın Sizi Geri Çekmesineİzin Vermeyin’ temalı konuşmasındadeneyimlerini katılımcılarla paylaştı.Üç gün süren ve dopdolu bir içerikile katılımcılara unutamayacakları birdeneyim yaşatan Uluslararası AnkaraMarka Buluşmaları 30 Kasım tarihindesona erdi.