Anasayfa » Gündem » FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GİZLİ KASALARI

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GİZLİ KASALARI

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ’nün)devlet içerisinde, sivil toplum örgütlerinde, ticaret,sanayi, bankacılık ve finans kuruluşlarındaörgütlenme şekli ve yapısı bir yandançok geniş tabanlı olduğu kadar hiyerarşik, kademeli,karmaşık ve gizemli, ayrıntılı düşünülmüş,yatay ve dikey bir düzenlemeyi kullandığıher geçen gün daha da belirginleşmekteve anlaşılmaktadır. Bunun örneklerinden biriEmniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamalardanda görülebileceği gibi diğerlerininyanında himmet adı altında para toplanması,toplanan milyon ya da daha doğrusu milyardolarların FETÖ imamlarınca gizli kasalardasaklanmasıdır.Paraları kasalarda saklayan FETÖ imamlarınailişkin gelişmeler, haberler aslında yenideğildir. Ancak bu kasaların bir batında bulunmasımümkün olmadığından konuya ilişkinbulgular parça parça elde edilmekte ve medyadada bunlar FETÖ ile mücadele bağlamındagünlük haberler olarak yer almakta ve değerlendirilmektedir.Örneğin 2016 Ağustos ayıiçerisinde İstanbul polisi, FETÖ yapılanmasının2 özel ilkokul, 2 özel ortaokul ve 2 özel lisedenoluşan 6 okulundan, para kaçırılmasıylailgili gerçekleştirdiği operasyonda “Çorlumali imamı” namlı kişiyle ilişkili olarak 50milyon değerinde çek, senet ve bir milyonlira para ele geçirilmiştir. “Çorlu mali imamı”namlı kişi ayrıca toplanan para ve sair değerlikâğıtları, ağabeyinin villasında bulundurduğu,bunun yanında Beylikdüzü’ndeki başka bir akrabaevinde de bir miktar para ile himmet listesibulunmuştur.Genel çerçevede 15 Temmuz 2016 darbegirişimi sonrası FETÖ’ye karşı yapılan mücadeledeörgütün 966 şirketi kayyuma devredilmişve toplamda bu hain örgütün 15 milyar dolar lık serveti kullanmasının önlenmesi sağlanmıştır.FETÖ çeşitli adlar altında paratoplama, ticari şirket kurma ve işletme,özel okullar açarak eleman kazanma vesair faaliyetlerinin yanında bir gizli tanığınverdiği ifadeye göre Bank Asya’nınYıldırım Şubesi’nde olduğunu belirttiğigizli kasada onlarca iş adamının seks kasetleriyleyıllık ekonomik gelirleri ve karlılıkdurumlarına ait bilgilerin toplandığını,ancak bunların imha edildiği intibasınınverildiği, fakat bir başka yerde saklandığınıtahmin ettiğini ifade etmiştir.Cemaatin (FETÖ’nün) bunları şantaj yoluylaharaç toplamak için kullandığı şüphesisu götürmez bir gerçek olarak ortadadır.FETÖ’nün kullandığı parasal faaliyetlerbağlamında bir başka gizli tanıkimamlara verilen maaşlara dikkat çekmişve ayrıntılarını anlatmıştır. Bunagöre 15 Temmuz girişiminden sonra biledağıtılan meblağlar şöyledir:Türkiye Emniyet İmamı: Emniyettekimahrem hizmetler için aylık 200 bindolar.Kara Kuvvetleri Komutanlığı: Mahremhizmetler imamı için aylık 167 bindolar.Bürokrasi: Mahrem bürokratik hizmetlerimamı için aylık 167 bin dolar.Adliye: Adliyeye yönelik mahremhizmetler imamı için 167 bin dolar.Akademisyenler: Akademik çevrelerdekimahrem hizmetler imamı içinaylık 58 bin 600 dolar.Hava Kuvvetleri Komutanlığı: AdilÖksüz’ün yerine getirilen imam içim aylık28 bin 300 dolar.Çanakkale’de yürütülen operasyonlardatoplanan paraların (haracın) FETÖtanımlamasıyla “gaybubet” yani güvenli birbaşka anlamda yok olan ya da bulunamayankonutlarda saklandığı, devletten gizlendiği, vegüvenlik güçlerinin izleme ve müdahalesindenkaçırıldığı belirlenmiştir.FETÖ ‘nün emniyetin yaptığı operasyonlardanelde ettiği para ve sairmalzemeyi gözlerden kaçırmak içindeğişik hilelere başvurduğu bilinengerçeklerdendir. Bu bağlamda örneğin20 şirketin sahibi imam MuratKılıç’ın paraları farklı kişilere farklımiktarlar şeklinde otomobil, minibüsvb. hileye başvurularak çalıştırdığı sürücüleredevrettiği belirlenmiştir.İlginç ve dikkate değer olan söz konusumali imamlar benzer yöntemlerlefarklı kentlerde akraba bağları çerçevesindeçalışmaktadırlar. Bu nedenlede özel ihbar müessesesi olmadığı zaman örgütün bu yapılanmasına ulaşmakzorlaşmaktadır. Buna örnek olarakHosta Restaurant zincirinin sahibi VerdalHosta hakkında “FETÖ/PDY terör örgütüüyesi olma” suçundan soruşturmaaçılması ancak 2014 yılında EmniyetGenel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organizesuçlar Dairesi’ne yapılan bir ihbarındeğerlendirilmesi sonucu olmuştur.Söz konusu ihbar mektubunda VerdalHosta’nın Akın İpek ile birlikte hareketettiği ve Ankara-Pensilvanya arasında işadamlarının koordinasyonunu yaptığı,sahibi olduğu şirketleri üçüncü kişilerinüstüne aktardığı, Sincan’daki bir depodakayıt dışı önemli belgelerin saklandığıvb bilgilere de yer verilmiştir. Emniyetçemahrem imamlarının ifadelerisonrası el konulan 34 farklı gizli kasadayaklaşık 17,4 milyon dolar para ele geçirilmiştir.Bu paranın 15 Temmuz darbegirişiminin hemen öncesinde toplandığıitirafçı imamlar tarafından dile getirilmiştir.Bu nakit paranın darbe girişiminedeniyle Pensilvanya’ya iletilemediğiyine itirafçı imamlar tarafından belirtilmiştir.15 Temmuz 2016 darbe girişimindensonra güvenlik güçlerinin yaptığıkararlı operasyonlar Fetullahçı TerörÖrgütü’nü çökme aşamasına getirmişise de FETÖ’nün yeniden organizeolma çabasına girdiği öğrenilmiştir.İzmir merkezli olup 6 ay süreyle 4 ildeMilli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı,İl Emniyet Müdürlüğü Terör ile İstihbaratŞubesi ekiplerinin gizli yürüttüklerisoruşturma ve izleme çalışmalarındaFETÖ’cü terminoloji ile “AltınşehirEyaleti”nde 117 şüpheli gözaltınaalınmıştır ki bunlar arasında sohbetağabeyi, sohbet imamı, muhasebe sorumlusu,kasa sorumlusu, teknik ve haberleşmesorumlusu gibi örgüt yöneticilerindenoluşan yeni kadrolar oluşturulmakve bu hain silahlı terör örgütüneyeni elemanlar kazandırma faaliyetleriiçinde oldukları öğrenilmiştir. Aslında15’şer kişilik gruplarla yapılan buçalışmalar, gelen emir üzerine üçer kişilikgruplara indirgenerek bir olasılıklaizlenme, dikkat çekme ve bulunmasıile üyelerin birbirini kişisel olarak tanımalarıengellenmek istenmiştir. Bu toparlanmave yeniden kademeli düzenioluşturma, moralleri düzeltme çalışmalarıparalelinde himmet, burs, kurbanve “mağdur zarfı” adı tanımlamaları altındabir fon oluşturarak para topladıklarıgörülmüştür. Burada yeni olan mağdurzarfı adının para toplama mekanizmasınakatılmış olmasıdır. Burada amacıntoplanan paranın bir kısmının tutukluterör örgütü mensupları ile darbeyekatılan tutuklu askerler için olduğununöğrenilmesidir.Her ne kadar FETÖ ile mücadeleçerçevesinde bugüne değin 170.000kişi soruşturulmakta ise de FETÖ’nünyedek ya da ihtiyat kadroları ile yeraltıçalışmalarını sürdürmekte olduğu değerlendirilmektedir.Görülebildiği kadarıylaFETÖ ülkemizi eyaletlere ya da bölgelereayırarak bölge imamı ataması yapabiliyor,en yüksek hibe yapanı (yaniFETÖ’ye haraç vereni) haftanın birincisiseçip ilan edebiliyor, şifre istemeyenbir tür mesajlaşma yazılımı COCO ile yazışabiliyor,“Altınşehir” olarak adlandırdıkları İzmir’i 14 büyük ve birçok küçükbölgeye ayırıp faaliyetlerini yeraltındansürdürebiliyor. Deşifre olan sorumluelemanlarının yerine hemen yenileriniatayarak emir-komuta zincirinin kopmasıönleniyor ve faaliyetlerin devamısağlanmaya çalişilıyor.FETÖ ile mücadelenin ağırlık noktasınıörgütün finans kaynaklarına yönelikçalışmalar oluşturmaktadır. Bu bağlamdaFETÖ örgütünce çeşitli adlar altındatoplanan (haraç) paralar, eldeedilen haksız kazanç olarak 7,5 milyarliralık gayrimenkul, 41 milyar liralıkşirketlerdeki paralar ile birlikte toplam48,5 milyar lira devlete intikal ettirilmiştir.Bu çerçevede mahkemelerdençıkacak sonuçlara göre FETÖ’nünhimaye gördüğü ülkelerle diplomatikkanallarla ilişkiye geçilerek hukuki tabandaizlenmeleri ve etkilerinin azaltılmasıhatta tamamen yok edilmesi, örgütekarşı yürütülmekte olan mücadeleninönemli bacaklarından birini oluşturmaktadır.FETÖ terör örgütünün yasadışı faaliyetlerive yapılanması değişik yönlerdençözülmeye çalışılırken henüzbelki hiç bilinmeyen icraatlarının olmasıçok mümkündür. Olayın tüm ayrıntılarınahenüz inilememiştir. Mücadeleninucu nereye varırsa varsın güvenlikgüçlerinin bunu sonuna kadarizleyeceği ve her şeyi tüm ayrıntılarıylaortaya koyacağı kesindir ve kamoyunca da merakla beklenmektedir