Anasayfa » Gündem » İki Devlet Bir Millet Anlayışıyla Kardeş Ülke YANINDAYIZ…

İki Devlet Bir Millet Anlayışıyla Kardeş Ülke YANINDAYIZ…

Kuzey Kafkasya’da istikrarsızlığın ana kaynağı, barışı bozan,vahşetin yaratıcı aktörü işgalci ve soykırım yapan devletErmenistan’dır. Ermenistan’ın 27 Eylül Pazar sabahıAzerbaycan’a yaptığı saldırı bu gerçeği yeniden kanıtlandı.Ermenistan’ın saldırgan, yayılmacı, Türk düşmanlığınadayalı işgal eylemlerinin planlı yeni hamlesinin işareti Temmuzayında Azerbaycan’ın işgal bölgeleri dışında bulunan Tovuzbölgesine yaptığı saldırıyla açığa çıkmıştı. Tovuz saldırısı,Ermenistan’ın soykırım, terör, işgal ve genişleme stratejisininhabercisi idi. Ermenistan’ın, Azerbaycan toprağı Tovuz’agerçekleştirdiği saldırı Azerbaycan’a karşı yapılan bir provokatifhareketti. Amacı Azerbaycan’ı misilleme yapmaya tahriketmek ve bir Ermeni harekâtı için zemin yaratarak yeni toprakişgallerine yol açmaktı. Azerbaycan’ın akılcı politikası ve soğukkanlıtutumu Ermenistan’ın oyununu bozdu. Ermenistan’ıngeniş bir saldırıya geçeceğini değerlendiren Azerbaycan gereklihazırlıkları yaptı. Ermenistan’ın 27 Eylül sabahı başlattığısaldırı karşısında bu kez “en iyi savunma taarruzdur” anlayışıylaişgal edilen topraklarını kurtarmak için Azerbaycan, başlattığıkapsamlı taarruz ile Ermenistan ordusuna büyük kayıplarveren ağır bir darbe indirdi. Azerbaycan Türk ordusu, tekgayesi Türk düşmanlığı ve Azerbaycan topraklarının tamamınıişgal etmek olan Ermenistan’a ve kiralık silahlı terör unsurlarınageçit verilmeyeceği kararlılığını net olarak ortaya koydu.Ermenistan’ın yayılmacı saldırısına karşı Türkiye Cumhuriyetiçok sert tepki gösterdi ve her türlü destek ve katkılarıylaİki Devlet Bir Millet anlayışıyla kardeş ülke Azerbaycan’ınyanında olduğunu dünya kamuoyuna net şekilde duyurdu.Ermenistan, Türk düşmanlığına dayalı, Azeri Türklerini yoketme amacıyla sivil yerleşim birimlerine güdümlü füzelerlesaldırıyor. Bu saldırılar Hocalı Soykırım benzeri kanlı yeni birsayfa açma ve yeni işgal girişimidir. Azeri Türk ordusu bu girişimesert cevap verdi ve işgal altındaki topraklarını azat etmekamacıyla kapsamlı karşı saldırı başlattı. Azerbaycan ordusununkarşı taarruzunda, Ermenistan’ın silahlı terör güçleri ağır hezimetive sonun başlangıcını yaşatmaya başladı.“Emperyalizmin maşası Ermenistan’ın”’ işgal ettiği Türktopraklarına yerleşme, yuvalanma ve daha geniş toprakları işgaletme emelleri çökertildi. Kahraman Azeri Türk askerleribaşarılı harekâtıyla işgal topraklarını azat etmeye ve DağlıkKarabağ’dan terörist, soykırımcı Ermenistan’ı atma sürecinibaşlattı. Emperyalist devlerin arkasına saklanan, Misk grubununDağlık Karabağ işgalini meşrulaştırma çabalarını gerçekleştirmeplanını uygulayan bozguncu, uzlaşmaya kapalı duran,sivil ve masum Azeri Türklerini katleden Ermenistan, kaçınılmazsonun her gün daha da artan ağır darbelerini yaşıyor. Sahadayaşanan bu gerçekler dikkate alındığında Dağlık Karabağsorununu ve Ermenistan işgalini diplomasi ve diyalog yoluylaçözmenin mümkün olmadığı görülmektedir. Böyle bir girişimmevcut koşullarda da akılcı ve doğru değildir. Savaş suçu işleyen,sivil yerleşim yerlerini çocuk, kadın, yaşlı ayırımı gözetmengüdümlü füzelerle bombalayan, katliamlar yapan, soykırımdamgasını taşıyan işgalci, çağdışı kalmış terörist Ermenistandevleti, işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmeden sonuçgetirmeyecek görüşmeler tuzağına düşülmemeli. Gerçektenbarış ve istikrar isteniyorsa, olması gereken işgale bir anönce son verilmeli ve sonra masaya oturulmalıdır.Karabağ Türk’ündür, Türk Vatanıdır ve sonsuza kadaröyle kalacaktır gerçeği kabul edilerek oluşturulacak görüşmezemininde masaya etkin bir diplomasiyle oturulmalıdır.