Anasayfa » Yazarlar » İpek Tuzcuoğlu » İpek Tuzcuoğlu ile VİCDANINIZ KURTARICINIZ OLSUN…

İpek Tuzcuoğlu ile VİCDANINIZ KURTARICINIZ OLSUN…

VİCDAN = Kişiyi kendi davranışları hakkındabir yargıda bulunmaya iten, kişininkendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğindenyargılama yapmasını sağlayan güç(TDK). Vicdanın tanımı bu ise toplum olarakahlak değerlerimizde ciddi problemler yaşadığımızsöylenebilir.Özellikle son yıllarda gittikçe artan hertürlü canlıya şiddet ve işkence haberlerikamu vicdanında derin yaralar açmıştır. Tümbu yaşananların ve gelecekte devam edeceğine yazık ki öngörülen bu tür acı olaylarınönüne geçebilmenin yolu ağırlaştırılmış cezalarolduğu artık gün gibi aşikârdır. Lâkin hâlâ,sokakta yaşayan canlara yapılan her türlü şiddetişkence ve tecavüz kabahatler kanunundabulunduğu için hayvan severlerin (hayvanseverler kelimesi yerine tüm ülkem insanlarınıncümlesini kullanmak isterdim fakat neacıdır ki realite bunu göstermiyor) vicdanlarıhaklı olarak son derece rahatsızdır. Hele derinbir empati duygusu ile o canlara bakıyorsanıziçinizin sızlamaması mümkün değildir.Kanunlar değişip cezalar, yaptırımlar artsadahi bununla bitiyor mu iş? Tabii ki hayır!Öncelikle hayvan haklarının bir devletpolitikası haline gelmesi şarttır. Bakınız tarihimize:Osmanlı’da hayvan haklarına yönelikilk düzenleme Sultan III. Murad döneminde(1587) yapılmış. III. Murad tarafındanİstanbul Kadısı’na gönderilen fermanla,hamalların taşımacılıkta kullandıkları at, katırvb. hayvanlara tahammüllerinin üzerindeyük taşıtmalarını yasaklatmış, hayvanlarınbakım ve beslenmesine ihtimam gösterilmesinive fermandaki ikaz ve hükümlere uymayanlarıncezalandırılacağı bildirilmiş. Bu fermanaynı zamanda “dünyada hayvan haklarınadair ilk düzenleme.” İşte bizler için deyeni bir düzenlemenin vakti çoktan gelmiş vegeçmiştir bile.Yani diyeceğim o ki sadece ceza yetmez,yeni kanunlar çıkarılıp belediyelerin debu hususta ciddi olarak derlenip toparlanmasıgereklidir. Yeter mi? Yetmez Milli EğitimBakanlığı’nın da, çocuklarımız için, küçükyaşlarda bilinçlenmelerini sağlayacak doğave hayvan sevgisini aşılayacak yeni derslereklemesi gereklidir. Ayrıca, özellikle hayvanlarakarşı şiddet uygulayan çocuk ergen ya daerişkinlere yönelik psikolojik destek birimleriaçılmalıdır.Hep birlikte yaşıyoruz ve görüyoruz kitoplumumuzdaki bireyler, gittikçe vahşileşen,zalimleşen, merhamet ve vicdan duygularındanuzaklaşmış bir hal içinde yol almaktadır.Orta yaş kuşağı ve sonrası daha iyi hatırlarki eskilerde, sadece bir kuşu bile sapanlavurmaya çalışmak kınanıp ayıplanan bir durumkenşimdilerde sokakta yaşayan canlarayapılan bunca işkence ve zalimliğe toplumunbüyük çoğunluğunun ses çıkarmaması sessizbir seyrediş içinde olması ahlaki bir çöküntüdeğildir de nedir.Ez cümle doğa ve yeryüzündeki tüm canlılarbize emanettir. Yol yakınken, henüz nefesalıyorken, henüz diğer dünyaya göçmemişkenne yapıp edip vicdanları iyileştirmeyeçalışın, kendi ahlak değerlerinizi güzelleştirinki VİCDANINIZ kurtarıcınız olsun…Bilin İstedim…Hz. Peygamberimizin hayvan sevgisiüzerine buyurduğu bazı hadisler.* Peygamberimiz, kedisi Müezza’yıçok severmiş, Müezza bir gün sedirdeoturan Peygamberimiz’in giysisininucunda uyuyakalmış, kediye kıyamayanPeygamberimiz, giysisini keserek sedirdenöyle kalkmış.*Peygamberimiz, bir keçiyi sağanadama uğradığında ona şunları söylemiştir:“Sağdığında yavrusu için de süt bırak.”*Peygamberimiz savaş sırasında, onbin kişilik ordusuyla ilerlerken, yolları üzerindeyeni doğum yapmış dişi bir köpekleyavrularını görmüş ve sahabesine “Anneyleyavrularının önünde duracak veordunun tamamı geçinceye kadar onlaranöbetçilik edip, ezilmekten koruyacaksın”diye buyurmuş.*“Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanher şey (herkes) O’nu tesbih eder. Göklerdeve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi,eksiklikten münezzeh, aziz ve hâkimolan Allah’ı tesbih eder.”*“Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve(gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardanne varsa, hepsi ancak sizin gibi ümmettir.Biz o kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık.Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerininhuzuruna getirilecekler.”