Anasayfa » Kapak Konusu » İstanbul Seçimleri Türkiye Seçimlerine Dönüştü

İstanbul Seçimleri Türkiye Seçimlerine Dönüştü

YSK, AK Parti ve MHP’nin İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanlığı seçimlerine yaptıkları itirazlarıdeğerlendirdikten ve gerekli gördüğü incelemelersoncunda 6 Mayıs 2019 tarihinde, İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ve 23Haziran’da yenilenmesine karar verdi. YSK Kararı, 4’ekarşı 7 oyla alındı. Karşı oy veren 4 üye arasında YSKBaşkanı Sadi Güven de bulunuyor.YSK Kararında 754 sandıkta Sandık KuruluBaşkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamugörevlisi olmayan kişiler arasından belirlenmesi, seçimiptalinin en önemli gerekçesi olarak gösterildi.Kararda ayrıca 2 bin 333 Sandıkta Sandık KuruluÜyeliklerinin tespitinde, kamu görevlileri arasındanbelirlenmesi ilkesinin göz ardı edildiği, bu durumunbile tek başına seçim sonucunu etkileyici bir olay vehal kapsamında değerlendirildiği de vurgulandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekremİmamoğlu’nun mazbatası da YSK kararıyla iptal edildi.Yapılan değerlendirmelere göre YSK’nın6 Mayıs’ta verdiği iptal kararı, İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanlığı seçiminin kaderine dönüşmüşdurumda. Aday profilleri kıyaslandığında BinaliYıldırım’ın tecrübesinin, Ekrem İmamoğlu’nun isegençliği ve dinamizminin öne çıktığı ifade ediliyor.Yine uzmanların değerlendirmelerinde hem AK Partihem de CHP seçmeni üzerinde ekonomik gelişmeleretkili olan tek unsur olarak görülüyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarıBinali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun yürüttüklerikampanya kapsamı ve genişliği dikkate alındığındagerçekte yenilenecek İstanbul seçimlerinin İstanbulseçimi olmaktan çıktığını ve Türkiye’yi ilgilendiren birboyut kazandığını ortaya koyuyor.Yoğun seçim kampanyası çalışmaları oldukçabüyük bir seçim mücadelesi yürütüldüğünü ve seçimgünü yaklaştıkça bu mücadelenin daha da yoğunlukkazanacağını gösteriyor. Seçimler öyle hassas birçizgide gidiyor ki bu çizginin sanki bir bıçak sırtı gibiolduğu ve hiçbir hatayı affetmeyeceği söylenebilir.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıseçimlerinde 31 Mart seçimlerinden farklı olarak23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım’ın öneçıkacağı ve farklı bir dil kullanacağı görülüyor.Siyasi gözlemcilere göre Binali Yıldırım ile Ekremİmamoğlu’nun kampanya boyunca ortaya koyacaklarıperformansları da sonuç üzerinde çok etkili vebelirleyici olacak.