Anasayfa » Kapak Konusu » KAPAK KONUSU

KAPAK KONUSU

Türkiye 2019 yılını diplomasi, askeri ve savunma kapasitesialanlarında gerçekleştirdiği önemli ataklarla tamamladı. Türkiyeözellikle 2019 yılında deneyimli Türk diplomasisi ile hembölgesel hem de küresel boyutta önemli hamleler yaptı. Türkiye,ulusal çıkarlarının korunması, Doğu Akdeniz’deki ve bölgesindekigücünün artırılması, mevcut stratejik, jeopolitik dengelerinaleyhine geliştirilme girişimlerinin çökertilmesi, DoğuAkdeniz’de yaptığı çok önemli hamlelerle yeni dengelerin oluşumunusağladı.Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının sınırlandırmasıve belirlenmesi konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile21 Eylül 2011 tarihinde imzaladığı “Akdeniz’de Kıta SahanlığıSınırlandırması Anlaşması” yanında 27 Kasım 2019 tarihindeLibya ile imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasınaİlişkin Mutabakat Muhtırası” ile deniz jeopolitiği alanındaönemli bir adım daha attı ve Doğu Alkdeniz’deki jeopolitikalanına yeni ek sağladı.Türkiye’nin Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasınaİlişkin Libya ile imzaladığı Mutabakat Muhtırası, Türkiye’ninDoğu Akdeniz’de stratejik ve jeopolitik açıdan son dereceönemli bir kazanım olarak öne çıkmıştır. İstanbul’da iki ülkenindışişleri bakanları tarafından imzalanan anlaşma, Kıbrıs Rumyönetimi ve Yunanistan ikilisinin İsrail, Mısır gibi bölge ülkeleriyleüçlü-dörtlü iş birliği ve “Doğu Akdeniz Gaz Forumu” gibimekanizmaları kurma yoluyla Türkiye’yi Doğu Akdeniz’dendışlama ve yalnızlaştırma politikalarına hukuki ve siyasi açıdangüçlü bir yanıt olmuştur.Türkiye gerçekleştirdiği bu hamlelerle Doğu Alkdeniz’de denizyetki alanlarını belirleme kararlılığını ve deniz yetki alanlarınatecavüze izin vermeyeceğini, Türkiye’nin ve Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyet’in haklarını sonuna kadar mutlaka koruyacağını,Türkiye’yi dikkate almayan hiçbir gelişmeye izin verilmeyeceğiniortaya koymuştur.Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27Kasım’da imzalanan ikinci mutabakat muhtırası olan “Güvenlikve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararasıhukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen“Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin MutabakatMuhtırası” bir birini tamamlayan nitelikte ve iki ülkeninişbirliği/dayanışma çervesini belirlemektedir.Türkiye’nin, Libya’nın BM’nin meşru hükümet olarakkabul ettiği ve desteklediği hükümet ile imzaladığı denizyetki alanları mutabakatı, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ınTürkiye’yi yalnızlaştırma, çevreleme ve Antalya körfezinekapatma politikasını çökertmiştir. Türkiye-Libya mutabakatmuhtırası, Doğu Akdeniz’de yeni bir siyasi harita ve DoğuAkdeniz’de Türkiye’nin belirlediği yeni bir denge oluşturmuştur.Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki genişleyici açgözlü planları,Türkiye-Libya mutabakatı ile çöktü ve Mısır, Libya veSuriye’deki sıkıntılı durumu en iyi şekilde kullanma fırsatçılığınınönü kesilmiştir. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı hırçınlaşanYunanistan ve Rum yönetimi yapılan anlaşmanın uluslararasıhukuka aykırı olduğunu iddia etmektedir.Bu iddialara en iyi yanıt Yunanistan ve müttefikleri İsrailbasınındaki değerlendirme örneklerinde görülmektedir.Yunanistan’da yayınlanan ünlü Armynow isimli sitede uluslararasıilişkiler uzmanı ve KİNAL Partisi milletvekili YorgoÇiçilyanos yazdığı makalede Libya mutabakat muhtırasınınYunanistan’a “müthiş bir gol olduğunu” ifade etmiştir. İsrail’inönemli gazetelerinden Haaretz “Türkiye ile Libya arasında imzalanandeniz yetki anlaşmasının hukuki zemini sağlam” ifadesiyleYunanistan’ın anlaşmanın meşru olmadığı iddialarına bircevap niteliğindedir.Türkiye Libya ile imzaladı anlaşmayla deniz yetki alanları sınırınıbelirlemekle geleceğe dönük önemli stratejik ve jeopolitikgüçlü bir adım atmıştır.