Anasayfa » Gündem » kapak konusu

kapak konusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde ve
Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenmiş olan yeni asgari
ücret tutarı Resmi Gazete’de yayınlanır ve yürürlüğe girer. Yayınlandığı
ayı takip etmiş olan aydan itibaren tüm işkolları ve işçiler
için geçerlidir
Asgari Ücret Nedir?
Asgari ücretin anlamı bir kişinin en temel ihtiyaçları olarak
sayılabilecek olan, beslenmek, barınmak, giyim, ısınmak, ulaşım
gibi ihtiyaçlarının karşılamasına yetecek biçimde düzenlenen,
bir çalışana verilebilecek olan en düşük ücret anlamına
gelmektedir. Devletin, belirli temsilcilerin katılımı ile her sene
güncellemiş olduğu asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda
ve de hangi yasaya tabi olursa olsun, bir çalışana verilebilecek
en düşük maaşı temsil eder. Bir çalışana devlet tarafından belirlenmiş
olan asgari ücretin altında bir ücret ödenmesi söz konusu
olamaz.
Asgari ücret, ilgili yönetmelikte de belirtilmiş olduğu gibi sadece
4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak iş kollarını veya çalışanları
değil, her türlü işçinin çalışmış olduğu, tüm iş kollarını
kapsar.
Asgari ücret günlük olarak belirlenir. Belirlenmiş olan günlük
tutarlar üzerinden saat başına, parça başına, haftalık, aylık
veya işin miktarına göre yapılan ücret ödemesi ile ayarlanır.
Asgari ücreti, Asgari Ücret Komisyonu belirler. Komisyon ise
her sene toplanarak belirli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın
asgari ücret tutarlarını belirler. Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit etiği üyelerden birinin
başkanlığında gerçekleşir.
Komisyonun asgari ücreti belirlerken, ülkenin içinde bulunmuş
olduğu sosyal ve ekonomik durumları, ücretliler geçinme
indeksleri, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiili şekilde
ödenmekte olan ücretlerin genel durumlarını ve geçim şartlarını
göz önünde bulundururlar. Bunlarla birlikte komisyon, ücretin
belirlenmesinde konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları,
üniversitelerle işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının
da bu konulardaki öneri ve görüşlerini alabilir. Bunun haricinde
Komisyon, gerektiği zaman uzman kişilerin bilgisine başvurur.
Asgari Ücret Komisyonu’nun tüm görüşmeler ve çalışmaları
gizlidir. Başkan, üye ve raportörler ile bu maddenin kapsamına
girecek kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısı ile öğrenmiş oldukları
her türlü bilgileri ve belgeleri gizlemekle yükümlüdürler.