Anasayfa » Kapak Konusu » KAPAK KONUSU

KAPAK KONUSU

Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu bölgesinin Orta Fıratbölümünde yer alan ülkemizin tarihi, kültürü zengin, ekonomik, ticari, sosyal nitelikleri yüksek ve turizmaçısından olağanüstü öneme sahip illerimizden biridir. Peygamberler Şehri, Peygamberler Diyarı olaraktanınan ve ilk çağların kültür merkezi olan Şanlıurfailimiz 8000 yıllık geçmişe sahip, önemli medeniyetlereev sahipliği yapmış, zengin tarihi ve kültürel yapısıylaadeta bir açık hava müzesi görünümünde bir şehrimizdir.Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel dokusunu korumak,geliştirerek yaşatmak ve turizm potansiyelini en iyi şekildedeğerlendirmek adına önemli çalışmalar yapılmaktave özellikle turistlere her açıdan olağanüstü bir ilgi vemisafirberlik gösterilmekte, başta güvenlik ve huzurolmak üzere turistlerin ve şehri ziyaret eden konuklarınher açıdan huzur içinde olmalarının koşulları etkin birşekilde sağlanmıştır. Şanlıurfa, tarihçilerin çalışmalarındaelde edilen bilgilere göre “Tufan”dan sonra Hazret-iNuh tarafından kurulan on sekiz şehirden birdir vekuruluşundan günümüze yüzlerce efsane ve hikâyeyekonu olmuştur.Şanlıurfa bağrında kurulan dünyanın ilk üniversitesiolarak bilinen Harran Üniversitesi ile ilk çağların kültürmerkezi olmuştur. Bu nitelikleriyle her köşesinde ve hertarihi taşın altında efsane yatan Efsaneler şehridir.Şanlıurfa ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma, enerjiye,turizm ve hayvancılığa dayanmaktadır. Şanlıurfa’nınekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayalıdır. Türkiye’deki toplam sulanabilen alanların yüzde 10’unatek başına sahiptir. Şanlıurfa’da bu arazilerin şuan yüzde30 sulanabilen arazilerdir. Şanlıurfa sanayisi tarıma dayalısanayidir. Tarıma dayalı sanayi içerisinde hububat vepamuk ağırlıklıdır. Şanlıurfa’da tekstil ve gıda sektörlerigelişmiş sektörler olarak ekonomide önemli bir payasahiptir. Bu sektörler toplam imalat sanayi içerisinde yüze71 oranında bir pay sahiptir. Atatürk Barajı’nda yürütülenbalıkçılık Şanlıurfa ekonomisine ayrıca önemli bir katkısağlamaktadır.Şanlıurfa’da, turizm potansiyeli yüksektir ve ekonomiyeönemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Her yıl turist sayısıartan Şanlıurfa 12 bin yıllık tarihi geçmişi ile yatırımcılarınve turistlerin odak noktası haline gelmiştir. Turistler 8000yıllık tarihi geçmişi olan Şanlıurfa’nın kültür zenginliklerini yaşayarak görmektedir.