Anasayfa » Kapak Konusu » Kapak Konusu

Kapak Konusu

Ankara’nın önemli İlçe Belediyelerinden KeçiörenBelediyesi, hızlı gelişen çağdaş şehirleşme yapısıyla,ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm alanlarındaki olağanüstügelişmeleriyle ve sıra dışı önemli projeleriylesadece Başkent Ankara’da değil Türkiye’nin dikkat çekenönemli ilçe belediyelerinden biridir.Keçiören Belediyesi “Gönül Belediyeciliği” kavramınıesas alan bir belediyecilik hizmeti vermektedir. GönülBelediyeciliği temelinde İnsan merkezli, hizmetodaklı, kaliteli, tasarrufu esas alan, etkin ve verimli hizmetsunma anlayışı vardır.Keçiören Belediyesi vatandaşları, mahalleleri, bölgeleriarasında hiçbir fark göstermeyen, bu nitelikleriyleinsan haklarını tam anlamıyla gözeten bütünlükçübir belediyedir. Böylesi nitelikleriyle 51 mahallesinikucaklayarak her mahallenin ihtiyaçlarını ayrı ayrıplanlayarak bir program kapsamında uygulayan, üstünnitelikli, estetik, güvenli ve tasarrufu gözeten, kaynaklarıetkin ve verimli kullanarak israf yapmadan, özenlialt ve üst yapı hizmetleri, hijyenik, koruyucu ve kolaylaştırıcıtemizlik ve sağlık hizmetleri sunmaktadır. Aynıanlayış ve duyarlılıkla birlikte sosyalleşmeyi ve birliktepaylaşmayı önemseyen kültür belediyeciliğini ilkeedinmiş hizmetleriyle farkındalık yaratan bir belediyeolarak anılmaktadır. Gönül Belediyeciliği kapsamındadaha temiz ve daha yeşil bir Keçiören için başlatılan“Yeşil Gün Projesi” ile istisnai bir hizmet anlayışını veuygulamasını gerçekleştirmektedir.İbn-i Haldun’un şehirlerin bir ruhu olduğu ve insanlarınzamanla yaşadıkları şehrin ruhuyla şekillendiklerianlayışını benimseyen Keçiören Belediyesi, şehrin ruhunukoruyacak, insanı doğaya yakınlaştıracak ve doğalmirasa sahip çıkacak projelere önem vermektedir.Belediye dokuz yıldır Türkiye’de çocuklardan oluşan,“İlk ve En Büyük Çevre Hareketi” olan Çevre ÇiçekleriProjesini uygulamaktadır.Sosyal Belediyeciliğe önem veren Keçiören Belediyesi,özellikle son yıllarda artan bir hızda birçok sosyalprojeyi hayata geçirmiştir. Keçiören Belediyesi’nde herhizmetin insan için ve insana yönelik olduğu gerçekleştirilenhizmetlerle somut şekilde görülmektedir. Sosyalbelediyecilik kavramının ve çözüm üreten belediyecilikkavramının Keçiören Belediyesi’nde gerçekleştirildiğigörülmektedir. Keçiören’de sosyal belediyecilik anlayışınıntemelinde dayanışma, kardeşlik, yardımlaşmaduygusu vardır.