Anasayfa » Yazarlar » Abdülkadir Aksu » Manevi Kültürümüzün Sağlam Kalesi: DİYARBAKIR

Manevi Kültürümüzün Sağlam Kalesi: DİYARBAKIR

Bizler bir maneviyat ve kültürşehri olan Diyarbakır’ımızda doğduk.Şimdi sizlerle bu kadim medeniyetşehrimizin birkaç önemli özelliğinipaylaşmak istiyorum. Diyarbakırgerek ülkemizin gerekse GüneydoğuAnadolu Bölgemizin ekonomik,sosyal ve kültürel kalkınmasında herzaman öncülük etmiş, dünyada eşive benzeri çok az olan, tarih ve kültürelmirasına sahip bir medeniyetlerkentidir.Diyarbakır’ımız, Dünyanın enuzun ikinci surlarının kucakladığı,binlerce yıllık köklü bir tarihe sahip,her dinden ve kültürden insanlarınyüzyıllar boyu dostça ve kardeşçe yaşadığıbir şehirdir.Bildiğiniz gibi; Allahü Teala, ilkPeygamber Hz. Adem A.S’dan, sonPeygamber Hz. Muhammed A.S’makadar 124.000 elçi göndermiştir.Rabbimiz bu 124.000 bin elçisi arasındansadece 25’nin adını Kur’an-ıKerimde zikretmiştir. İşte Kur’an-ı Kerimdeisimleri geçen bu 25 Elçiden/Peygamberden ikisinin (Hz. Zülkifilve Hz. Elyesa) yan yana yattıkları/medfun oldukları tek yer, yeryüzünde;Diyarbakır’ımızın Eğil İlçesidir…Maalesef bu önemli bilgi bugüne kadaryeterince duyulmamış/duyurulamamıştır.Evet, Eylül 1995’te bu ikibüyük Peygamberin kabirlerinin bulunduğuyere baraj yapılması gündemegelince, 13-14 Eylül 1995’teELYESA PEYGAMBER, 15-16 Eylül1995’te de ZÜLKİFL PEYGAMBER’inmübarek naaşları “Nebi Harun Tepesine”nakledildi.Bu yönüyle dünya tarihindeilk defa, iki Peygamber kabri,Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde açılmışoldu. Ayrıca miladi 639’yılındaDiyarbakır’ın fethi sırasında şehitdüşen sahabeden 27’si, DiyarbakırMerkezde bulunan Hz. SüleymanCamii’nin bahçesinde yatmaktadır.Diyarbakır’ın çeşitli yerlerinde500’ün üzerinde sahabenin medfunolduğunu biliyoruz. Yine Diyarbakır,aynı zamanda birçok İslamÂliminin yetiştiği önemli bir yerdir.Özet olarak; bugün itibari ileDiyarbakır’ımızda 7 peygamber mezarı,3 peygamber makamı ve 541sahabe kabrinin varlığı bilimsel çalışmalarlatescillenmiş durumdadır.Diyarbakırlı bazı isimleri sizlerehatırlatmakta yarar görüyorum; DivanŞairi Nesimi, Ali Emri Efendi, İbrahimGülşeni, Celal Güzelses, ZiyaGökalp, Cahit Sıdkı Tarancı, SüleymanNazif, Orhan Asena, Ahmet Arif,Sezai Karakoç, Mıgırdiç Margosyan,Ahmed Mürşidi, Şevket Beysanoğluve daha onlarcası…Diyarbakır’ımız; sanat, bilim, siyasetve düşünce ufkumuzu aydınlatangüneşlerin doğduğu, misafirperverliğive paylaşmayı Dicle Nehri’ninbereketli sularından öğrenmiş, güzelAnadolu’nun güzel insanlarının yaşadığıbir kadim kenttir.Burada adını anmadığım amaDiyarbakır’a ve ülkemize çok şeykatmış yüzlerce siyasetçi, yazar, sanatçı,şair, ilim ve fikir insanını tanıdığınızıve bildiğinizi de biliyorum.Dünya şehirleri arasında maneviyatturizmi dalında rekabetedecek tüm özellikleri fazlasıylataşıyan, Diyarbakır’ımızınbu özelliklerini de öne çıkarmamızdabüyük fayda görüyorum.