Anasayfa » Gündem » “Mardin’e 55 Milyon Euro’luk 2 Dev Proje”

“Mardin’e 55 Milyon Euro’luk 2 Dev Proje”

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyonİdaresi Genel Müdürlüğü, Çevre ve ŞehircilikBakanlığı ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi MaliYardım Aracı (IPA) ortaklaşa yapılan Güney AtıkSu Arıtma Tesisi (Kızıltepe) Kuzey Atık Su ArıtmaTesisi (Yeşilli), belediye tarafından kısa sürede bitirilerekhizmete alındı.Artuklu ilçesinin yüzde 70’i ile Kızıltepe ilçesinintamamının atık suyunun arıtılacağı çok kompleksliKızıltepe Atık Su Arıtma Tesisi, günlük 64bin metreküp yıllık ise 24 milyon metreküp atıksu arıtacak. Arıtılan sudan elde edilen çamurunkurutulmasıyla oluşan metan gazı, tesisinelektrik giderinin önemli bir kısmı karşılayacak.Tesislerde kurutulan çamur, çiftçilerin tarlalarındagübre olarak kullanabilecekleri gibiçimento fabrikalarında da yakıt olarak istifadeedilebilecek. Şehrin ekonomi, tarım, alt yapı,doğal kaynak, dere yatakları ve diğer birçokçevresel faktöre katkı sağladığı gibi istihdamada katkısı olacak. Kısa Sürede BitirildiYaman, şunları söyledi: “IPA’nındevam eden bir çalışması vardı. Bizgöreve geldiğimizde bu proje durmuştu.Bu projenin yüzde 10’luk kısmı tamamlanmıştı.Ama bu proje 31 Aralık2017 yılına kadar bitirilmezse bu seferbelediyemize hibe olarak verilen yaklaşık55 milyon avroluk bütçeyi biz verecektik.Belediyemizin gayretleriyleKızıltepe, Artuklu ve Yeşilli ilçelerimizehizmet verecek projeler bitirilerekişler hale getirildi.Tarım ve EkonomiyeBüyük Katkısı OlacakTesisin ekonomik ve çevreselgibi birçok alanda şehre katkısınınolacağını vurgulayan Yaman,“Tesisimiz Kızıltepe, Artuklu ve Yeşilliilçelerimizin kangren sorunu halinegelen alt yapı sorununu köktençözecek. Tarım ve ekonomimize debüyük katkısı olacak. Arıtılan susayesinde endüstriyel tarımla uğraşançiftçinin su sorunu büyük orandaçözülmüş olacak. Dere yataklarımıztemizlenerek doğal halini alacak.En önemlisi ise bu ilçelerimizin kötükokudan kurtulması olacak.” diyekonuştu.