Anasayfa » Gündem » MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Irak’ın Kuzeyinde Yapılan Referanduma Çok Sert ve Kararlı Tepki Verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Irak’ın Kuzeyinde Yapılan Referanduma Çok Sert ve Kararlı Tepki Verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,tarihsel süreç içinde en baştanitibaren Kuzey Irak konusunda hemgenel olarak hem de Irak’ın kuzeyindekimeşru olmayan referandumözelinde en sağlıklı ve doğru teşhislerortaya koyan, ülkemizin bekası vemilli çıkarlarımız açısından akılcı politikalarizleyen bir lider oldu, bölücüterör örgütü PKK ile mücadeleyidoğru bir temele oturttu ve hiç tavizvermedi.MHP lideri Devlet Bahçeli,Türkiye’nin bekasına karşı dıştanplanlan Kuzey Irak referandumu ileilgili olarak “Kerkük’ün referandumadâhil olması rezalet ve hıyanettir”sözleriyle gerekli sert tepkiyi zamanındaortaya koymuştu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,“Peşmerge Yönetimi”nin yapmayıplanladığı referandum için “ReferandumaKerkük’ü de dâhil etmekararı rezaletler ve hıyanetler serisineyeni bir ilavedir” sözleriyle kesinve net tavrına açıklamalarında vurguyaptı.MHP lideri Bahçeli, Peşmergeyönetimin dıştan güdümlü referandumplanına karşı tepsini ve tavrınıortaya koyarken Türkiye’nin bütünlüğüneve bekasına karşı kurulmayaçalışılan dış tuzaklar için de birlik,beraberlik ve kenetleme çağırısıyapıyor. Nitekim Devlet BahçeliKurban Bayramı nedeniyle yayımladığımesajında, bir bayrama kavuşmanınhazzını milletçe yaşadıklarını,kurbanın Allah’a manen ve ruhenyakınlaşmanın “eşsiz bir fırsatı” olduğununaltını çizerek “… Bayramların,umutsuzluğun koyu sisini dağıtan,karamsarlığın kalın örtüsünükaldıran, husumet ve kutuplaşmanınkeskin ucunu törpüleyen, birlikve beraberlik meşalesi, dayanışmave kardeşlik membaı” olduğunu ifadeetti. Devlet Bahçeli “Kurban, aynızamanda birbirimize daha yakın durmanın,birbirimizi tanıyıp önyargılarıparçalamanın mübarek ve muazzezbir imkânıdır. Sıkılı yumrukları açmakiçin bayramlaşmalıyız. Gerginlikleriyumuşatmak, küslükleri bitirmek,küskünleri barıştırmak için bayramıbir kucaklaşma vesilesi olarak değerlendirmeliyiz”dedi. MHP GenelBahçeli “dargın yüzleri, solmuş duyguları,sönmüş ilişkileri, soğumayaterk edilmiş diyalogları eski havasınaulaştırmak” için bayramların ulvibir milat olduğunu özenle ifade ederekkavgada hayır, ayrılık ve bölünmedesonuç olmadığını belirtmiştir.Türk milletinin, Allah rızası içinkestiği kurbanların ilahi mükâfatıyla,önündeki engelleri aşacağını, dahagüçlü bir şekilde “bekasına, varlığına,kimliğine, kültürel ve tarihselhaklarına” sonuna kadar sahip çıkacağınıbelirten MHP Lideri Bahçeli,“Elbette bu bayramda da mazlumlarınçığlığı dinmemiştir. Türkiye’ninhassas ve kırılgan gündemi devamlısurette kökleşirken, gönül coğrafyalarımızdan gelen kara ve acı haberler bizleri derinden üzmektedir”dedi.Türkmeneli Türk’ün Öz YurdudurMHP Genel Başkanı Bahçeli özellikle önemli bir sorun ve sıkıntımızolan Türkmeneli’nde yaşanan üzücü ve insanlık dışı uygulamalarada dikkat çekti. MHP Lideri Bahçeli, “Peşmerge yönetimi 25 Eylül’deyapmayı planladığı sözde Kürdistan referandumunda hala inat ve ısraretmektedir. Bunun yanında, 29 Ağustos’ta toplanan Kerkük VilayetMeclisi’nin sözde referanduma Kerkük’ü de dâhil etme kararı rezaletlerve hıyanetler serisine yeni bir ilavedir. Türkmen yurtlarının asil veasli sahiplerinden koparılmak istenmektedir. Buna asla müsaade edilmeyecektir.Kerkük Türk’tür, mütecaviz emellere, hedef ve etnik soykırımatabi tutulamayacaktır. Türkiye her türlü ihtimali, stratejik ve milligüvenlik şuuru kapsamında planlayarak, güney sınırları boyunca senaryosuyazılan hain ve hasmane oluşum ve yapılara göz açtırmayacak,fitneyi odağında etkisiz hale getirecektir.İnanıyorum ki kavrayıcı ve kuşatıcı tahlil ve milli terbiye maharetiyle,çeşitlilik gösteren iç ve dış sorunların üstesinden gelmek için bayramlararadığımız gücü fazlasıyla bahşedecektir. Yeter ki bunları görmesinibilelim. Yeter ki bunları fark edecek basiret cevherine haiz olalım.Bayram, kavuşmanın, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın sıcacık tebliğidir.Bayram, kardeşliğin, dostluğun ve yakınlığın hiç değişmeyen adresidir.Bayram, millet olmanın, bir olmanın, birlik içinde yaşamanın,ihanet kuşatmasını yaracak dirayet ve direncin mübarek bir kaynağıdır.Bizi ayırmak isteyenlere en güçlü ve kalıcı cevap bayramın manevihikmetlerle dolu anlamında saklıdır. Bizi biz yapan, bizi köklerimizeve kimliğimize sımsıkı bağlayan bağlardan birisi de böylesi anlam dolugün ve dönemlerdir. Altın çağını yaşayan ihanetin, zincirlerinden boşalankötü niyetin hak ettiği ders ve karşılığı almasını inanç ve kararlıklatemenni ediyor ve bu yolda her şeyi göze alıyoruz. Tehdit edilen güvenliğimizin,sarsılan muhabbetimizin korunmasını arzu ediyor, bunubekliyoruz.Kimsenin şüphesi olmasın ki biz Türk milletinin sözünü, değerlerinive hedeflerini heyecanla taşıyoruz. Biz Türk milletinin varlığını, bağımsızlığınıve bin yıllık kardeşlik hukukunu cesaretle savunuyoruz. Sonyurdumuza gözümüz gibi bakıyoruz, bakmaya da devam edeceğiz. Üzerine gölge düşmemesi, sırtına hançersaplanmaması için teyakkuz halindebekliyoruz. Biz ne yaptığımızı, neye sahipolduğumuzu ve nereye varmak istediğimizibiliyor ve bunu yüreklerimizdetaşıyoruz” dedi.Barbarlar Müslümanları KatlediyorMüslümanların, zalimlerin, insancanından, insan kanından nemalanangaddar ve barbarların kurbanı olduğunudile getiren MHP Lideri Bahçeli,Arakan’da 25 Ağustos’tan günümüzeönceki vahşetleri mumla aratacak birinsanlık trajedisi yaşandığını açıkladı vegüvenlik operasyonları bahanesi altındabinlerce Müslümanın insanlığın gözleriönünde katledildiğini, insani krizin felaketboyunda olduğunu, Myanmar’daçocuk, kadın, yaşlı demeden sivil ve masumlarınhedef alınmasının şiddet vedehşet boyutundaki korkunç ve kahredicigerçeği çok net ortaya koyduğunuvurguladığı açıklamasında, “ÖzellikleBangladeş sınırında Müslümanlar saldırganve acımasız niyetlere kurban gitmektedir.Müslümanlara yönelmiş saldırılarılanetliyor, çok acil insani ve diplomatikmüdahalelerle kıyım ve katliamınönüne geçilmesi çağrısında bulunuyorum.Uluslararası toplumun gün be gün katlanan ve nerede duracağı belirsizolan feci olaylara ilgisiz ve duyarsız kalmamasıen içten beklenti ve temennimdir. RohingyaMüslümanlarına yönelmiş ağır vevahim cinayetlerin bıçak gibi kesilmesi konusundadaha aktif, daha etkin, daha baskınve sonuç alıcı mücadelenin sergilenmesişarttır, vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Unutulmasınki zulme sessiz ve seyirci kalanlar, zalimlerinemel ve heveslerine zımnen destek çıkanyüzsüzlerdir” dedi.Milli Bekamızın Karnesine BakalımMHP Genel Başkanı Devlet BahçeliIrak’ın kuzeyindeki gelişmeler karşısındayaptığı uyarılarını, çok sert ve kesin tavrınıaçıklamalarıyla sürdürüyor. Bu bağlamdadevlet Bahçeli, “Milli bekamızın karnesinebakalım, Barzani çetesi 25 Eylül’de bağımsızlıkreferandumu yapacakmış. Bununadı rezalet, melanet, ihanettir. Irak’ın toprakbütünlüğünün bozulmasının en ağır yankısıTürkiye’den hissedilecektir. Buna izin verilemez,buna göz yumulamaz. Adalet ve bekakarnelerindeki kırık dökükler alarm vericidir.Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeyekoşmak zaaflık, zavallılık, zayıflıktır. Uyarıyorum;adalet sönerse, beka yıkılırsa geriyeüzerinde ağlaya ağlaya bile olsa telafi veikame edemeyeceğimiz bir harabe kalacaktır”ifadelerini kullandı.‘Esas Amaç Dört Partili Kürdistan’ı Kurmaktır’MHP Genel Başkanı Bahçeli, hedeftekiasıl ülkenin Türkiye olduğunu ve bu referandumunardında dört parçalı Kürdistan’ıkurma hayalinin bulunduğunu söyledi. Referandumuonaylamadıklarını net ve kesinbir dille ifade etti, Avrupa ülkelerine de seslendive şöyle dedi: “Esas amaç dört parçalıKürdistan’ı kurmaktır. Sözde referandumunana gerekçesi de budur. Suriye’nin kuzeyindeterör örgütü PKK ve PYD’nin palazlandırılmasıda bu yüzdendir. Bölgede hesabı bulunandevletlerden gelen çelişkili açıklamalaraaldanacak değiliz. Görünürde hepsi korsanreferandumu uygun bulmadıklarını ifadeediyorlar, ama arka planda Barzani’ninsırtını sıvazlıyorlar. Etnik ve mezhep temellerindeayrışma ve çatışmaların şiddetlenmesiistenmektedir. Hedefteki ana ülke deTürkiye’dir. Irak ve Suriye’deki gelişmelerlesabrımızı sınayanların bir sonraki durağıaziz vatanımız olacaktır. Kerkük’te zulmeses çıkarmazsak, yarın kendi topraklarımızdaolacaklara mecbur bırakılırız. Kimseninbizi test edemeyeceğini, kudretimizi ortayakoyarak göstermenin zamanı geldi. Varsınşer odakları her türlü sorunu çıkarsın. Varsıntüm hainler karşımıza dizilsin. Allah’ın izniyleTürk milletinin gücü bunların alayına yetecektir.Asırlık kasveti sonlandırma zamanı gelmiştir. Varsın tüm hainler, öbek öbekkarşımıza dizilsin. Türk milletinin gücübunların alayına yetecektir. Her türlütehdit, bu birlikteliğin karşısında yenilmeyemahkûmdur. Mühim olan devletve millet arasındaki güveni en üst seviyedetutmaktır. MHP üzerine ne düşüyorsa,sonuna kadar yapacak, ülkesininve milletinin yanında olacaktır.”MHP Genel Başkanı BahçeliManisa’da Açılış Törenine KatıldıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretetti ve Yunusemre İlçesi UzunburunMevkii’nde yapılan katı atık tesisininaçılış törenine katıldı. Partililer, saatleröncesinden açılışın yapılacağı alanıdoldurdu. Manisa merkezden ve ilçelerdenaçılışa katılacak olan vatandaşlar,otobüslerle ve arabalarıyla alanaakın etti. Tesise Mustafa Kemal Atatürk,Devlet Bahçeli ve merhum AlparslanTürkeş’in resimlerinin bulunduğudev bir pankart asıldı. Açılışa katılanlarellerinde Türk bayrağı taşıdı, ülkücü işaretiyaptı. Bahçeli’nin alana gelişi öncesindeMustafa Yıldızdoğan konser verdi.Manisa Büyükşehir Belediyesi halkdansları ekibinin sergilediği gelenekselhalk dansları vatandaşları coşturdu, heyecanıartırdı.MHP Genel Başkanı Bahçeli, üzümüreticilerinin sorunlarını bildiğini ve herzaman gündeme getireceklerini söyledi.Dört liranın altında alınmayacağı açıklanankuru üzümün taban fiyatının düşükolduğunu ifade eden Bahçeli, en az beşlira olması gerektiğini söylediği koşmasınışöyle sürdürdü:“Manisalı çiftçilerin son dönemdeyaşadığı sorunlara odaklanmış bulunuyoruz.Üzüm Manisa’nın gözbebeği,hatta kalbidir. Çiftçilerin geçim kaynağı,sofraların vazgeçilmezleri arasındadır.Ancak, üzüm üreticisi kardeşlerimüzgündür, hüzünlüdür, kaygılıdır.Maliyetler artmakta, emekler boşa gitmektedir.Çiftçi kardeşlerim durumunuzzordur. Halinizin farkındayım. Gözlerinebakınca anlıyorum, mağdursunuz, yardım bekliyorsunuz. Sorununuzu görecek,tutunacak bir dal arıyorsunuz. İşte MHPburadadır. Sesinizi duyurmak için elimizdengeleni yapacağız. Bu MHP sözüdür,içiniz rahat olsun. Her seviyede ve mümkünolan her yerde çaba göstereceğiz. Busene kuru üzümün maliyeti çiftçi için ortalama3 lira 75 kuruş seviyesindedir. Ancaküzüm taban fiyatı 4 olarak açıklanmıştır.Bu fiyat ne yazık ki üzüm üreticilerini hayalkırıklığına uğratmıştır. Belirlenen fiyatüzerinden üzüm alımının yapılması belkiuzun vadede fiyatları artırabilir. Amabizim çiftçilerimizin bu kadar bekleyecekzamanı yoktur, sabır taşı çatlamıştır. Kuruüzümde taban alım fiyatı bugün için en az5 lira olmalıdır.”Çöpten Elektrik ÜretilecekBüyükşehir Belediye Başkanı CengizErgün, yapımı bir buçuk yılda tamamlanantesisin açılış konuşmasında kentin40 yıllık çöp sorununun çözüldüğünü ifadeetti. Manisa merkezdeki çöp alanınındaha önce patlamalarla gündeme geldiğinihatırlatan Belediye Başkanı Ergün, çöplüktenkurtulduklarını ve elektrik üreten,ülke ekonomisine katkı sağlayan modernbir tesisi hayata geçirdiklerini anlattı.Türkiye’nin ilk çevrecisi Tarzan’ın hayalinigerçeğe dönüştürdüklerini kaydeden BelediyeBaşkanı Ergün, tesis hakkında verdiğibilgilere göre, “Uzunburun Katı AtıkBertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi,” 110milyon Türk Lirasına mal oldu. Günlük kapasitesi650 ton, toplama ise üç milyonton olarak planlandı. Tesis 440 dönümlükarazi üzerine kuruldu. Mekanik biyolojikayrıştırma tesisi kapasitesi yıllık 233 bin600 ton, kompost alanı kapasitesiyle yıllık85 bin ton ile sızıntı suyu arıtma bölümününkapasitesi günlük 60 metreküp, yakmasisteminin kapasitesi saatte 2 bin 500metreküp, depolama sahasının atık depolamakapasitesi 2 milyon 211 bin metreküpolarak belirlendi.Konuşmaların ardından Bahçeli veprotokol üyeleri, tesisin açılış kurdelesinikesti. Başkan Ergün, Bahçeli’ye üzümyaprağı figürlü tablo hediye etti. Ardındantesisi inceleyen Bahçeli, makineleriçalıştıran butona bastı. Devlet Bahçeli,tören alanından Manisa İl Başkanlığı’nageçti. Bahçeli, buradaki programının sonrasındaTurgutlu ve Salihli ilçelerini de ziyaretetti.