Anasayfa » Genel » NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG ANKARA’DA

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG ANKARA’DA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’ye yapacağıresmi ziyaret öncesinde Türk basının sorularınıyanıtladı. ‘Tüm müttefiklere Türkiye’ye daha fazladestek sağlama çağrısında bulunuyorum.’ diyenNATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ‘Türkiye’nin Irakve Suriye sınırlarına yakın yerlerde sağladığı altyapı,terör örgütü DEAŞ ‘la mücadelede kilit rol oynamıştır.Türkiye, NATO müttefiklerinin ve DEAŞ ‘a karşı UluslararasıKoalisyon’un çabalarına büyük katkı sağlamışve çok önemli bir rol üstlenmiştir.’ ifadelerini kullandı.Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında benimsediğişeffaf tutumun memnuniyetle karşılandığınıda söyleyen Stoltenberg, ‘Türkiye operasyonun askeriboyutu ve insani yardımlar konusunda NATO’yubirçok kez bilgilendirdi.’ dedi. ABD, İngiltere ve Fransatarafından Esed rejimine ait üslerin vurulmasıylailgili de konuşan Stoltenberg, ‘Tüm NATO müttefikleribu operasyona tam destek verdiklerini ve güç kullanımındanbaşka uygulanabilir bir alternatifin kalmadığınıifade ettiler.’ dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,NATO’nun destek için Türkiye’de ciddi bir mevcudiyetiolduğuna dikkati çekerek “Tüm müttefiklereTürkiye’ye daha fazla destek sağlamaları konusundaçağrıda bulunuyorum.” dedi. Stoltenberg, 16Nisan’da Türkiye’ye gerçekleştireceği resmi ziyaretöncesinde Brüksel’deki NATO karargahında Türk basınmensuplarının sorularını yanıtladı. Ziyaret kapsamındagörüşülecek olan Zeytin Dalı Harekatı, terörlemücadele, Suriye, Doğu Guta gibi birçok kritikkonuya ilişkin açıklamalarda bulunan Stoltenberg,Türkiye’nin NATO için değerli ve stratejik öneme sahipbir müttefik olduğunu vurguladı. Stoltenberg,Türk Yetkililerine vermek istediğiniz temel mesaj neolacak şeklindeki bir soruyu şöyle yanıtladı: “Türkiyeziyaretimin temel amacı temmuz ayında Brüksel’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne hazırlıkyapmak. 2014 yılında göreve başladığımdanbu yana Türkiye’ye birçok ziyaretdüzenledim. Ziyaretimde CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli SavunmaBakanı Nurettin Canikli’yle görüşeceğim.Türkiye, birçok nedendendolayı çok değerli ve kilit bir müttefikolduğu için Ankara ziyaretimi sabırsızlıklabekliyorum. Türkiye başta stratejikkonumu olmak üzere pek çok nedenleönemli bir müttefik. DolayısıylaNATO’nun daha zorlu bir güvenlik ortamınanasıl adapte olacağı konusu gibibirçok önemli hususu ele alacağımızzirveye hazırlık için Türk liderlerle istişareleryürütmek büyük önem taşıyor.Aynı zamanda Irak’ta NATO’nun bireğitim misyonu başlatması yönündeplanlama çalışması içindeyiz. Bu çerçevedeIraklı askerlere eğitim vereceğiz,askeri akademi ve okullar inşa edeceğiz.Böylelikle Iraklılara kendi ülkeleriniistikrara kavuşturma imkanı ve terörlemücadele konularında destek sağlayacağız.Bu, Türkiye dahil tüm müttefikleriçin önemli.”Türkiye’ nin terörle mücadelesindeNATO tarafından yalnız bırakıldığıyönündeki eleştirileri de şu şekildecevapladı: Biz dayanışma içinde hareketeden 29 müttefikten oluşan bir ittifakız.Birbirimize destek veriyoruz veNATO da Türkiye’yle dayanışma içinde.Türkiye NATO için önemli ancak NATOda Türkiye için önemli. İttifak, “Birimizhepimiz, hepimizbirimiz için” ilkesinedayanıyor.Türkiye’ye destekveriyoruz. Bazı güvencetedbirlerimizmevcut. ÖrneğinTürkiye’nin hava sahasınıkorumak içinülkeye füze bataryalarıkonuşlandırdık.İtalya ve İspanya’nınTürkiye’de Patriot veSAMP-T bataryalarıbulunuyor. Aynı zamandaerken uyarıve gözlem uçakları (AWACS) Türk havasahasında keşif uçuşları yapıyor. Diğeryandan Doğu Akdeniz’deki deniz kuvvetlerivarlığımızı da artırdık. Altyapı,tatbikatlar ve İzmir’de konuşlu NATOKara Komutanlığı (LANDCOM) gibi diğerbazı unsurlarla da Türkiye’ye destekveriyoruz.Türkiye’de ciddi bir NATO mevcudiyetivar ancak tüm müttefiklereTürkiye’ye daha fazla destek sağlamaçağrısında bulunuyorum. NATOTürkiye’ye aynı zamanda siyasi destekde veriyor. Çünkü hiçbir NATO müttefikiTürkiye kadar terör saldırılarına maruzkalmamıştır. Türkiye aynı zamanda2016 yılında başarısız bir darbe girişimide yaşamıştır. NATO Türkiye’deki demokratikkurumları hedef alan bu darbegirişimini derhal kınamıştır. NATO’nun, Türkiye’ nin geçtiğimiz ay zaferzaferletamamladığı Zeytin Dalı Harekatı ileilgili görüşleri de sorulan Stoltenbergşunları kaydetti: NATO, DEAŞ ‘a karşıUluslararası Koalisyonun bir üyesi,AWACS ‘larla destek sağlıyoruz ancakKuzey Suriye’de sahada mevcudiyetimizbulunmuyor. Bazı NATO müttefikleriise sahada. Kuzey Suriye ve Afrin civarındabazı temel sınamaların bulunduğunukabul ediyoruz. NATO, ittifakın iki üyesi Türkiye ve ABD için doğrudandiyalog imkanı sağlayan bir platformgörevi üstlendi. NATO sahada olmadığıiçin Afrin ve civarında sahada olan müttefiklerarasında diyaloğu teşvik etmeyedevam ediyor. Türkiye’nin meşru güvenlikkaygıları olduğunu kabul ediyoruzve bunların orantılı ve ölçülü bir şekildegiderilmesini bekliyoruz. Müttefiklerarasında en fazla terör saldırısınamaruz kalan Türkiye’nin bu tehditleribertaraf etmesi gerektiğini anlıyoruz.Diğer yandan, Türkiye’nin Zeytin DalıHarekatı kapsamında benimsediği şeffaftutumu da memnuniyetle karşılıyoruz.Türkiye, operasyonun askeri boyutuve insani yardımlar konusunda NATO’yubirçok kez bilgilendirdi.ABD ve müttefikleri İngiltere veFransa’ nın müşterek Suriye saldırısınıda değerlendiren Genel Sekreter Stoltenbergşunları kaydetti: ABD, Fransave İngiltere, Suriye’de gerçekleştirdikleriortak askeri harekat hakkında müttefikleribilgilendirdiler. Üçlü, elde ettikleribilgilerin, Duma’daki sivillere yapılankorkunç kimyasal silah saldırısınınsorumlusunun Suriye rejimi olduğunugösterdiğini vurguladı. Müttefikler, askeriharekatın Suriye rejiminin kimyasalsilah üretimi ve kullanımına olanakveren tesisleriyle sınırlı olduğunu açıkçabelirttiler. Tüm NATO müttefikleri buoperasyona tam destek verdiklerini vegüç kullanımından başka uygulanabilirbir alternatifin kalmadığını ifade ettiler.NATO olarak Suriye rejiminin birçok kezkimyasal silah kullanmasını güçlü bir şekildekınıyoruz. Hava harekatı uluslararasıcamianın kimyasal silah kullanımınaseyirci kalmayacağına ve müsamahagöstermeyeceğini açıkça göstermiştir.NATO her defasında Suriye’nin kimyasalsilah kullanımını uluslararası normve antlaşmaları açıkça ihlal ettiği için kınamışve sorumluların hesap vermeleriiçin çağırıda bulunmuştur. İttifak gelişmeleriçok yakından takip etmektedir.Ankara’yı ziyaret eden NATO GenelSekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu’yla görüştü. İkiliningündeminde DEAŞ’ la mücadele,Suriye’deki askeri operasyonlar ve OrtaDoğu’daki gelişmeler ilk sırada yer aldı.Suriye’deki kimyasal saldırının ardındanABD, İngiltere ve Fransa’nın Esad rejiminekarşı düzenlediği operasyonu değerlendirenStoltenberg, harekatı destekledi.Stoltenberg, “Saldırılar, Suriyerejimini ve kimyasal silah kapasitesinizayıflatmayı sağladı. Caydırma hususundaciddi bir mesaj gönderdi. Yani,kimyasal silah kullanıldığında uluslararasıtoplumun tepkisiz kalmadığını gösterdive kimyasal silah yasağının korunmasınayardımcı oldu.” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin, NATO harekatlarınave IŞİD ile mücadeleye büyük katkı verdiğinibelirten Stoltenberg, NATO’nunKonya’da konuşlu erken uyarı ve gözlemuçaklarının (AWACS) IŞİD ile mücadeleuluslararası koalisyonuna destek verdiğini,ayrıca Türkiye’nin Afganistan veKosova’da birçok alanda, Irak’taki eğitimfaaliyetlerinde önemli görev üstlendiğinivurguladı. Türkiye’nin çok değerlive önemli bir NATO müttefiki olduğuvurgulayan genel sekreter, “Başka hiçbirmüttefik Türkiye kadar terör saldırılarındançekmemiştir. NATO’nun buradakivarlığı, Türkiye’yi desteklemek veyardım etmek içindir” diye konuştu.Mevlüt Çavuşoğlu ise Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel Macron’un“Suriye’deki operasyonla Türkler veRusları ayırmayı başardık, kimyasal saldırıolmasaydı Türkiye’de Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşmeyi planlıyordum” sözlerine yanıt verdi.Dışişleri bakanı şöyle konuştu: “Maalesef birçok Avrupalıdostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi tercih ediyor veFransa Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamalar da farklı ülkelertarafından yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı’na yakışır şekildeaçıklama bekliyoruz. Macron, üçlü zirve yapılmadanönce Ankara’ya gelmek ve bu zirveye katılmak istediğini söyledi.Cumhurbaşkanımız da Rusya ve İran liderini aradı. Rusya,‘Herhangi bir mahsuru yok, gelebilir’ dedi. İran ise ‘Üçlütoplantımızı yapalım, daha sonra 3+1 Fransa ile toplantımızıyapalım’ dedi. “Ama bu gelişmeler, Doğu Guta’da kimyasalsilahların kullanılmasından önceydi. Bu olaylarla hiçbir ilgisiyok. Bundan bağımsız gelmek istedi ve üçlü toplantıya dahiledilmeyince de gelmedi. Olayı başka yerlere çekmeyelim.Doğruları söyleyelim ki herkes bilsin. Bunları açıklamak durumundakalmamalıydık ama gerçeği söylemeyince bir Cumhurbaşkanı,biz söylemek durumundayız. Rusya ile ilişkilerimizFransa Cumhurbaşkanı’nın ayıracağı kadar zayıf değil” yorumunuyaptı. Stoltenberg’ün ziyaretinin, 11-12 Temmuz’daBrüksel’de yapılacak NATO Zirvesi’nin hazırlığı niteliğinde olduğukaydedildi.Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel SekreteriJens Stoltenberg ile bir araya geldi. Canikli, resmi ziyaretiçin Türkiye’de bulunan Stoltenberg’i, Milli SavunmaBakanlığı’na gelişinde askeri törenle karşıladı. Tören birliğini“merhaba asker” diyerek selamlayan Stoltenberg, şerefdefterini de imzaladı. Törenin ardından Bakan Canikli ileStoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun destekiçin Türkiye’de ciddi bir mevcudiyeti olduğuna dikkati çekerek,“Tüm müttefiklere Türkiye’ye daha fazla destek sağlamalarıkonusunda çağrıda bulunuyorum” dedi. Stoltenberg,“Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu kabul ediyoruzve bunların orantılı ve ölçülü bir şekilde giderilmesini bekliyoruz Müttefikler arasında en fazla terör saldırısına maruzkalan Türkiye’nin bu tehditleri bertaraf etmesi gerektiğinianlıyoruz” diye konuştu. S-400 hakkındaki soruya ise “Askeriteçhiz alımına NATO karar vermez” yanıtını verdi. MilliSavunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen NATO GenelSekreteri Stoltenberg, daha sonra Dışişleri Bakanlığı’nageçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Stoltenbergile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Bakan Çavuşoğlu,daha sonra Genel Sekreter Stoltenberg ile ikili görüşmegerçekleştirdi