Anasayfa » Gündem » ORAN ORTA ANADOLU KALKINMA

ORAN ORTA ANADOLU KALKINMA

AHMET EMİN KILCI
ORAN ORTA ANADOLU KALKINMA Ajansi Genel Sekreteri

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine ilişkin kanuna dayanılarak T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda, 25.07.2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Son olarak Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiş olan Ajanslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunmaktadır.

ORAN, Kayseri, Yozgat ve Sivas illerinden oluşan TR72 Bölgesi’nde faaliyetlerine devam etmektedir.

Misyonumuz, bölgenin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasına katkı veren, bölgesel kalkınma faaliyetlerinde tüm paydaşlar için koordinasyon sağlayan ve yönlendiren bir merkez olmaktır.

Vizyonumuz, alanında uzmanlaşmış dinamik kadrosu ve güçlü kurumsal yapısıyla, bölgesel kaynak ve potansiyellerin değerlendirilmesinde katılımcılığı ve iş birliğini temel alarak bölge gelişimine yön veren, bölgesel kalkınmada öncü kurum olmaktır.

YOZGAT’A YÖNELİK DESTEKLER
ORAN, Yozgat özelinde bugüne kadar yaklaşık olarak 180 proje için, 50.1 Milyon TL kaynak aktarmış ve eş finansman ile birlikte toplamda 87.8 Milyon TL tutarında yatırıma destek sağlamıştır. Ajansımız sağladığı mali desteklere ek olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Bakanlık ile Yatırımcılar arasında koordinasyonu sağlayan ve sunulan projelerin ön incelemelerini yapan kurum durumundadır.

Mali desteklerden bağımsız olarak ildeki paydaşlar ile iş birliği halinde girişimcilik ve proje hazırlama eğitimleri gibi faaliyetler yürütülmüştür. Ayrıca Yozgat ilinde yatırım yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar için gerek devlet destekleri ve yatırım teşvikleri konusunda verdiği desteklerle gerekse hazırlanan araştırma raporları, ön fizibilite raporları ve yatırım rehberi gibi kaynaklarla ORAN önemli bir bilgi ve tecrübe sunmaktadır. Yine yürütülen teknik destek programları sayesinde kurumların beşerî kapasitelerinin güçlendirilmesine destek olunmuştur.

Yozgat konumu itibariyle tarım ve hayvancılık sektöründe daha fazla gelişmiştir. Bu nedenle Yozgat’a verilecek destekler için sunulan projelerde dikkat edilen başlıca konular şunlardır:

• Tarım ve hayvancılık alanında kırsalda örgütlenmenin, kadın istihdamının artırılması, başta kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşma ve pazarlama imkânlarının artırılması,

• Katma değerli tarım ürünleri üretiminin (tıbbi aromatik bitkiler, organik tarım vb.) artırılması ve ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması,

• Yenilikçi teknolojik tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması,

• Tarım ve hayvancılık alanında kaynak verimliliğinin artırılması vb.