Anasayfa » Genel » Şanlıurfa Medeniyetlerin Doğduğu Şehir

Şanlıurfa Medeniyetlerin Doğduğu Şehir

Şanlıurfa, İpekyolu güzergâhındaki en eski yerleşim yerlerinden biridir. Buözelliğinden dolayı, dünya tarihine yön veren birçok uygarlığa beşiklik etmiştir.bereketli hilalin merkezinde kilit taşıdır konumunda olan ŞanlıurfaTarımın ilk olarak yapıldığı, ilk üniversitenin kurulduğu, üç semavî dinin yeşermesineev sahipliği yapan “ateşin Hz. İbrahim’i yakmadığı”, farklı kültür unsurlarının bir aradayaşadığı, din, dil, ırk, kültür ve medeniyetlerin buluştuğu, kaynaştığı hoşgörü vemisafirperverliği halen yaşayan ve yaşatan bir şehirdir.Şanlıurfa, tarihî süreç içerisinde bir çok peygambere ev sahipliği yapmış olmasıdolayısı ile “Peygamberler Şehri” adıyla anılmaktadır.Şanlıurfa ünlü tarihçi Ebul Farac’a göre Şanlıurfa, Nûh tufanından sonra kurulanilk şehirlerden biridir. Arkeolojik araştırmalar, günümüzden 12.000 yıl öncesinde bubölgede yerleşik bir hayatın olduğunu bilimsel olarak kanıtlamaktadır.Balıklıgöl’ün yanı başında yapılan kazılarda ortaya çıkan “11 500 Yıllık DünyanınEn Eski Heykeli olan Balıklıgöl Heykeli ile Dünya arkeolojisinde yüzyılın keşfi olarakdeğerlendirilen Şanlıurfa Merkeze 20 km uzaklıkta bulunan 12000 yıllık Göbeklitepetapınağı ile insanlık tarihinin yeniden yazılmasını sağlamıştır.Halil’ür-Rahman Gölü’nün yanı başında bulunan “Savaşçı Amazon KraliçelerininMozaiğe Resmedilmiş Dünyadaki İlk Örnekleri” Türkiye’de İslam mimarisinde yapılmışen eski cami olan Harran Ulu Camisi ve minaresiyle, Harran evleri , Şuayb ve SoğmatarAntik Kentleri ile ve sayamadığımız daha bir çok kültürel varlığı ile “Tüm il sınırlarıile Dünya Kültürel Miras Listesine Girmesi Gereken Kenttir”.Son yıllarda kültürel mirası koruma anlayışı önceliği ile ilin turizm altyapısınıyenileme ve geliştirme çabası kendi belli etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri , ajanslar vesivil toplum kuruluşları ortak hareket ederek Şanlıurfa turizminigeleceğe taşıma adına bir çok çalışma yapıyor. İldedevam eden kültürel mirasın korunması çalışmaları çerçevesindeeski sokakların bir çoğunun cephe iyileştirme çalışmalarıtamamlandı, Türkiye’nin en büyüğü olan Şanlıurfamüze kompleksi müthiş bir yapı ve gelen her ziyaretçininetkilediği bu kompleks içerisinde Arkeoloj Müzesi, MozaikMüzesi ve Arkeopark bulunmaktadır. Şanlıurfaya gidipte gerek eser yoğunluğu gerekse eserlerin arkeolojik değeriaçısından dünyada çok önemli bir yere sahip bu müzelerinziyaret edilmemesi büyük kayıp olur kesinlikle.Son dönemdeki restorasyon çalışmaları ile birçokkale, kervansaray, sivil mimari örneği evler, hanlar, camilerrestore edildi.Şanlıurfa zengin kültür ve inanç turizmi potansiyelininyanı sıra farklı turizm çeşitleri ile de alternatif turizmarayışındaki turistler için de cazip bir destinasyondur. Kış turizmi, Termal turizm, botanik turizmi, Su sporları, doğa yürüyüşleri,Kuş gözlemi, Avcılık , Gastronomi, Tarımsal Üretimedayalı eko turizm çeşitleri Şanlıurfa da göze çarpan öneçıkabilecek turizm çeşitleridir.