Anasayfa » Gündem » SİNCAN BELEDİYESİ’NİN GURURLU GÜNÜ

SİNCAN BELEDİYESİ’NİN GURURLU GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ninkatılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği evsahipliğinde “Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni” düzenlendi. Törende“Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe” projesi ile Sincan Belediyesibir ödül daha aldı.Sincan Belediyesi“Sıfır Atık” seferberliği kapsamında yaptığıçalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. SincanBelediyesi, Emine Erdoğan Hanımefendi’ninhimayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıtarafından yürütülen “Sıfır Atık” projesi kapsamındaİstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nde de ödüle layıkgörülmüştü.Sincan Belediyesi BununlaYetinmedi!Sincan Belediyesi çevre kaynaklarınındaha verimli kullanılmasından atıkların geridönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçokaşamayı barındıran “Sıfır Atık” çalışmalarınaher geçen gün yenilerini ekledi. Evsel atıklarınkompostlama tesisi dışında başka alanlarda dakullanılmasını sağlamak amacı ile “Evsel AtıklardanAkıllı Çiftliğe” adlı bir proje geliştirildi.Jüri Tarafından Beğenilen ProjeSincan BelediyesineBir Ödül Daha Getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ıneşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ninkatılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TürkiyeBelediyeler Birliği tarafından düzenlenen “SıfırAtık ve Belediyeler Kongre Ve Ödül Töreni”ndeSincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödülü, EmineErdoğan Hanımefendi’nin elinden aldı.“Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe”Sincan Belediyesi evsel atıkların pek çok alandakullanılmasını amaçlayan “Evsel Atıklardan AkıllıÇiftliğe” projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.Proje ile hedef kendi kendine yeten, biyolojik veçevre döngülerini tamamlayan bir sistem kurmak.Vatandaşların ve esnafın ellerinde tüketilmedenkalan yiyecekleri de değerlendirme amacıyla yolaçıkan Sincan Belediyesi; iOS ve Android işletimsistemleri üzerinden atıklarının toplanması için birde yazılım tasarlıyor. Yazılım sayesinde vatandaşlarbelediye ile iletişime geçerek evsel atıklarınıntoplanmasını isteyebilecek. Belli zaman aralıklarındatoplanan evsel yiyecek atıkları tesise getirilecek, ısılişlem görerek farklı tiplerde yemlere dönüştürülecek.Bu yemler hem tesiste kullanılacak hem de dışarıyauygun fiyatla satışları yapılarak tesis için gelir eldeedilecek. Elde Edilen Ana ve Yan ÜrünlerinBüyük Kısmı Eğitim ve SosyalYardıma AyrılacakProje bünyesinde kurulacak tesiste tarım vehayvancılık faaliyetlerine de geniş yer verilecek.Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve balıkyetiştirilecek.Elde edilen ürünlerin büyük kısmı eğitim ve sosyalyardıma ayrılacak. Angora tavşanı ve tiftik keçisi gibiendemik türlerden elde edilen yün ve tiftikler, eğitimkültürkurslarında zanaat faaliyetleri için kullanılacak.Tesis içerisinde üretimi yapılan gübreler park ve bahçeler,tarım alanları ve alabalık tesisleri için ayrılacak. Aynızamanda dışarıya satışları yapılarak gelir elde edilerektesis için kullanılacak. Üretilen hayvanların gıda olaraktüketilebilmesi için de Sincan Belediyesi Sosyal Yardımİşleri Müdürlüğü aracı olacak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmasısağlanacak.Özellikle üniversitelerle anlaşarak, ziraat veveterinerlik fakültesi öğrencilerine staj yapma imkanıda sunulacak. Eğitim binası bünyesinde veterinerlikhizmeti, çevre teknolojileri eğitimi, işletme kültürü,“Atıktan Sanata” isimli zanaatkârlık programı, çocuklarve öğrenciler için düzenlenen gezilerde evcil ve çiftlikhayvanların anlatıldığı derslikler de yer alacak.Veterinerlik fakültesi öğrencileri, tesiste yarızamanlı çalışma imkanı bulacak. Bu sayede hem eğitimdesteklenecek hem de öğrencilerin bütçelerine katkıverilecek.Sistem Kendi Kendine Yetiyor,Bünyesindeki Hiçbir Şeyi İsraf EtmiyorGüneş enerjisinden elektrik üretimi sağlayan panellerletesisin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Hayvansal atık vegübrelerden elde edilen biyogaz ile de enerji üretiminekatkıda bulunulacak. Dışarıdan enerji alımını minimumaindirerek sürdürülebilir bir faaliyet yürütülecek. “Evsel Atıklar GeriDönüşüm Açısından BüyükBir Kaynak”Plastik, cam ve kağıt gibiatıkların yanı sıra, yiyecek atıklarınında geri dönüşüm açısından büyükbir kaynak olduğuna dikkat çekenSincan Belediye Başkanı MuratErcan, “Atıkları hammadde ve yeniürünlere dönüşecek bir kaynakolarak görmekteyiz. Yaptığımızçalışmalarda atıkların kaynağındanayrıştırılması ve geri dönüşümegirmesiyle, daha yaşanabilir birçevre hedefliyoruz.Kompostlama tesisimizdekullandığımız evsel atıkların başkaalanlarda da kullanılmasını sağlamakamacı ile “Evsel Atıklardan AkıllıÇiftliğe” adlı bir proje geliştirdik.Önerdiğimiz bu projede; kendikendine yetebilen, sürdürülebilirbir sistem kurmayı amaçlamaktayız.Biyolojik döngünün temel hedefalındığı sistemimizde, dışarıdankaynak alımını minimuma indirerek,sistemin kendi enerjisini kendisininüretmesini sağlayacağız.Bu kapsamda evsel atıklar,çok büyük bir gıda kaynağı olarakkullanılabilecek ve hammaddeolarak değerlendirilecek. Tesisteki vesokaktaki hayvanlara sağlıklı yiyeceküretimi yapılacak. Tesiste yetiştirilenhayvanlardan elde edilen ürünleri,ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.Aynı zamanda hem eğitim hem desosyal amaçlar için kullanılacak.Öğrencilerimiz de tesisimizdenfaydalanacak, staj imkanı bulacak.”açıklamasında bulundu.Başkan Ercan, “Atık, bizim içinbir çöp değil; geri dönüştürülebilen,ticari değere dönüşebilen veyatekrar kullanılabilen ara maddelerşeklinde algılıyoruz. Sincan’daartık bizim için sıfır atık herhangibir kavram değil, bir yaşam biçimi.En az zarar vererek bizden sonrakinesillere aktarmak en önemliborcumuz. Oluşturmaya çalıştığımızfarkındalık en büyük kazancımızolacak. Sincan’ı sıfır atık ve geridönüşüm konusunda farklı birnoktaya taşıyacağız.” diye konuştu.