Anasayfa » Gündem » Türkiye’nin Doğalgaz Keşfi Müjdesi Karadeniz’den Geldi

Türkiye’nin Doğalgaz Keşfi Müjdesi Karadeniz’den Geldi

Türkiye, Uluslararası Şirketlere bağımlı petrol ve doğalgaz araştırma uygulamalarının uzun yıllar bir sonuç vermediğigerçeğini yaşayan ve bundan dolayı ağır faturalar ödeyen,enerjide çok büyük ölçüde dışa bağımlı hale gelen birülkedir. Ülkemizin yaşadığı bu gerçekler dikkate alınarakyeni milli ve yerli bir enerji politikası belirlenmiştir. TürkiyeCumhuriyeti devletinin uygulamaya koyduğu yeni politikaçerçevesinde sismik ve sondaj gemileri satın alındı ve millibir arama politikası etkin şekilde uygulanmaya başlandı.Orta ve uzun vadeli olarak belirlenen yeni programın uygulanmasıylabirlikte olumlu ve başarılı sonuçlar alınmaya başlandı.Yerli ve milli arama ve sondaj programına uygun olarakTürkiye son yıllarda sismik arama ve sondaj çalışmalarınıartan bir tempoda yoğunlaştırdı. Belirlenen program kapsamındatam donanımlı beş farklı milli araştırma gemimizAkdeniz’de ve Karadeniz’de görevlendirildi. Mavi Vatanınbu iki önemli bölgesinde devam eden araştırmalarda ilk keşifhaberi Karadeniz’den geldi.Karadeniz’deki sondaj çalışmalarında ülkemizin geleceğinedaha aydınlık bir ufuk açan bir keşif yapıldı. CumhurbaşkanıErdoğan’ın verdiği çok mutlu ve önemli doğal gaz büyükkeşif müjdesi ülkemizde sevinç yaratırken dünya basınındada günün haberi oldu. Cumhurbaşkanı recep TayyipErdoğan, Karadeniz’de Fatih gemisinin yaptığı sondajçalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi yapıldığımüjdesini milletimize ve dünya kamuoyuna duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, verdiği bu önemlimüjde ile Türkiye’nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfiniKaradeniz’de gerçekleştirdiğini açıkladı. Fatih sondaj gemisinin,1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. Yıl dönümüne rastlayan20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundakisondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfison yıllarda Türk milletine verilen en büyük müjde oldu.Enerjinin, kalkınmanın temel unsuru olması, enerji olmadansanayileşmenin, kalkınmanın olamayacağı, milli bağımsızlığıngerçekleşemeyeceği gerçeği dikkate alındığındaCumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük müjdesinin ne kadarönemli olduğu ve anlamının büyüklüğü çok daha iyi anlaşılmaktadır.Enerjide dışa bağımlılığın olmadığı ve enerji güvenliğininsağlandığı koşullarda ülkemiz çok daha güçlü, kalkınmışve aydınlık bir geleceğe sahip olacaktır.Karadeniz’de yapılan doğal gaz keşfi Türkiye’nin endüstriyelpotansiyelinin ve artan gücünün bir tezahürüdür. Bu gerçekise Türkiye’nin “bu alanda en üst lige çıkmış bir ülke” olduğunugöstermesi yanında uluslararası alanda etkinliğini vesaygınlığını daha da artıracak koşullar yaratacaktır.Türkiye’nin bu aşamaya gelmesinde ve böylesi büyük birkeşfin yapılmasında, Hidrokarbon araştırmalarının yabancıülkelerin çok uluslu şirketleriyle, kiralama veya benzeri yöntemlerlebaşarı sağlayamayacağı, bu tür çalışmaların doğrudanmilli kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesi gerçeğinden hareketederek milli enerji ve maden politikasını 2017 yılındayeni baştan belirlemesi rol oynamıştır. Bugünkü başarınınkaynağı budur. Zengin doğal gaz keşif başarısının ortayakoyduğu gerçek doğru politikaların uygulanmasıyla yerlive milli imkânlarla hareket edildiğinde çok düşük maliyetlerlebaşarıya ulaşılabildiğidir.Türkiye’ye Yeni Ufuklar açan Karadeniz’deki büyük doğalgaz keşfi Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltacak yeni birdönemi başlatırken dış dünyada da Türkiye ilgisini artırmıştır.Bu gerçeği, doğal gaz keşfinin dünyada uyandırdığı büyükyankıyı yansıtan haberler ortaya koymaktadır.