Anasayfa » Gündem » Türkiye’nin Güzide Şehirlerimizden Bingöl

Türkiye’nin Güzide Şehirlerimizden Bingöl

Binlerce Yıllık Tarihiyle Büyük Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapan,Eşsiz Coğrafyası ve Doğal Güzellikleriyle Adından Söz Ettiren;Türkiye’nin Güzide ŞehirlerimizdenÜlkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yeralan Bingöl’ün bilinen en eski tarihi M.Ö.2000 yılıdır. Bilinen ilk ismi ise “dağ” anlamınagelen “Cebel” ve “akan” anlamınagelen “cur” kelimelerinden oluşan “Cebelcur”dur. Hititlerden Romalılara, Osmanlılardangünümüze kadar birçok medeniyete evsahipliği yapmıştır. Dağları, mağaraları, kaplıcalarıve doğal güzelliği ile yazları bir başka,kışları bir başka, baharda ve sonbahardabir başka güzelliğe bürünür.Bingöl İli Adını Nereden Almıştır?Bingöl’ün bilinen en eski ismi Cebelcurdur. Cebel dağ, Cur akan anlamındadır.Bu kelimenin zamanla Çabakçur şeklindetelaffuz edildiği ihtimali kuvvetlidir. ZatenÇabakçur akan temiz su anlamına gelir. EvliyaÇelebiye göre bu isim Büyük İskender tarafındanverilmiştir. Rivayete göre Büyük İskendervücudundaki dayanılmaz ağrılar içinnice hekimlere baş vurduğu halde şifa bulamaz.Bunun üzerine Ab-ı Hayat (ölümsüzhayat) suyunu aramaya başlar. BİNGÖL KAVURMASIÜnü ülke sınırlarını aşan Bingöl kavurmasının bu kadar lezzetliolmasının birçok nedeni vardır. Etinden yararlanılan hayvanlarınbeslenmesinde küspe kullanılmaması ve özellikle küçükbaşhayvanların meşe ağacı ile beslenmesi bunun en önemlinedenlerindendir.Bilindiği gibi Bingöl’ün ormanlık alanları, %80-90’ı meşeağacından oluşmaktadır. Meşe yaprağı da etin ve sütün veriminiarttırıyor. Ayrıca meşe ağacının yemişi olan ve “pelit” dediğimizpalamudun içindeki kestaneye benzer tohum, tadının acı olmasısebebiyle hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bunun yanındaetlerimizin kokmaması, coğrafyamızın nefis ve temiz havasıda etin lezzetini büyük oranda etkilemektedir.Bu özelliklerinden dolayı Bingöl Kavurması Türk Patent veMarka Kurumu tarafından tescillenmiştir. BİNGÖL BALIBilindiği gibi İstanbulTeknik Üniversitesi’nin “KovandanSofraya kongresinde”yerli ve yabancı birçokarıcı ballarıyla yarışmaya katıldı.Uluslararası jüri tarafındandeğerlendirilen yarışmadaBingöl balı Türkiye’debirinci oldu Dünyada ise ikincioldu.Birinci olmasındaki faktörler;içerisinde iki yüz elliye yakın çiçeğin özünü taşımasıayrıca bölgeye has geven ve kekik otudur. Kekik her bölgede olur; fakat 2200-2300rakımda oluşan bir kekiğin tadı farklı olur. Ayrıca boğadikeni, sığırkuyruğu, sütleğen gibibölgemize has çiçeklerden meydana gelir.Bunun yanısıra şekerin olmaması, organik olması da bir diğer önemli husustur. ILICALAR BELDESİNDE BULUNAN TERMAL TESİSLER(KÖS KAPLICALARI)Bingöl jeotermal kaynaklar açısındanzengin bir ildir. Bu kaynaklar,sağlık turizmi açısından önemli birpotansiyel oluşturmaktadır. İl genelindekien önemli jeotermal kaynakMerkez Ilıcalar beldesinde bulunanKös Kaplıcaları, Bingöl- Erzurum karayolunun20.km’sinde yer almaktadır.Kös Kaplıcaları suyunun kimyasalözellikleri ilgili çalışmalar İstanbulÜniversitesi, İstanbul TeknikÜniversitesi, Refik Saydam HıfzısıhhaMerkezi Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Kaplıca suyunun kemik hastalıkları, diş çürümeleri,mide ve bağırsak hastalıkları, idrar yolları hastalıkları, sinirsel hastalıklar, gut hastalığı,kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalıkları, kadın hastalıkları ve beslenmeye bağlıflor eksikliğinin tedavisinde faydalı olduğu belirtilmiştir. Kaplıcaların olduğu bölgedekitermal tesisler, 60 kişilik yatak kapasitesi, 600 kişilik lokantası, toplantı salonu ve kafeteryasıile hizmet vermektedir