Anasayfa » ARŞİV » 249 » Siyaset Dergisi’nin 20. Yılı

Siyaset Dergisi’nin 20. Yılı

Siyaset Dergisi ilkeli, sorumlu ve tarafsız yayın anlayışına dayalı olarak, demokrasiye, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, her kesime eşit mesafede duran, duyarlı, düzeyli, birlik, beraberlik ve bütünlüğü savunan bir yayın politikası sürdürmektedir. Gelişmiş çağdaş demokrasilerde kuvvetler ayrılığı esastır.

Başlangıçta bu kuvvetler Yürütme, Yasama ve Yargı olarak ön plana çıkmıştır. Demokrasinin sağlıklı işlemesi için Yürütme, Yasama ve Yargının eşit güçte ve birbirini dengeleyerek işlemesi demokrasinin koşulu kabul edilmiştir. Ancak haberleşme teknolojilerindeki hızlı gelişmenin yarattığı “İletişim yüzyılı” ve katılımcı demokrasinin güçlenmesiyle birlikte Yürütme, Yasama ve Yargı’ya bir dördüncü kuvvet olarak Basın (Medya) da eklenmiştir.

Günümüz demokrasi anlayışında millet adına Yürütme, Yasama ve Yargının “vicdani denetim” ve sorgulama işlevini “eşit bir güç” olarak basının (medyanın) yaptığı kabul edilmektedir.

Batı demokrasilerinde hukuk devleti ilkeleri kapsamında basının (medyanın) da bu üç kuvvet ile dengede olması gerektiği kabul edilmektedir. Demokrasinin gelişme süreci içinde 5. Kuvvet olarak Sivil Toplum Örgütleri de (STÖ) ortaya çıkmıştır. Basın ve STÖ, iktidarlara ve halka ekonomik ve sosyal gelişmede, toplumsal refahın artırılmasında, istikrarın korunmasında etkili olmakta, siyasette demokrasi derinliği kazandırılmasına katkı sağlamakta ve uluslararası ilişkilerde önemli destek vermektedir. İşte bu bağlamda basın (medya), ülkelerin ve toplumların yaşamında çok önemli ve büyük bir unsurdur. Siyaset Dergisi basının (medyanın) içinde yer alan bir basın organı olarak kendine düşen işlevi (fonksiyonu) Ankara’da aralıksız ve istikrarlı bir şekilde 20 yıldır en iyi şekilde toplumsal ve ülkesel sorumluluk içinde yerine getirmeye çalışmakta ve buna özen göstermektedir.

Siyaset-Dergisinin-20-Yili-1SİYASET DERGİSİ 1 Kasım 1994 tarihinde yayın hayatına girdiği günden günümüze kadar istikrarlı, kesintisiz, ilkeli ve tutarlı bir şekilde 20 yıldır yayın hayatını sürdürmektedir. Ortaya koyduğu ve hiçbir sapma göstermeden sürdürdüğü yayın ilke ve politikası sonucunda yüksek nitelikli ve ülke sorunlarına duyarlı bilinçli bir okuyucu kitlesine sahip olan Siyaset Dergisi, politika, ekonomi, bilim, yönetim, kültür ve sanat konularında aylık olarak Başkentimiz Ankara’da yayın hayatını sürdürmektedir. Siyaset Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı ve Bakanlıklar başta olmak üzere devletimizin bütün kurumlarına, milletvekillerine, valiliklere, üst düzey makamlara, yurt dışı temsilciliklerimize, iş dünyasına ve çok seçkin abonelerimize düzenli olarak gönderilmektedir.

Siyaset Dergisi ilkeli, sorumlu ve tarafsız yayın anlayışına dayalı olarak, demokrasiye, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, her kesime eşit mesafede duran, duyarlı, düzeyli, birlik ve bütünlüğü savunan bir yayın politikasını sürdürmektedir. Dergimiz bu yayın anlayışından sapmadan ülkemizin gelişmesine, demokratikleşme sürecinin sağlam temellerde sürdürülmesine, insan haklarının gelişmesine ve çağdaşlaşmaya katkı sağlamayı esas almıştır. Yayınlarımızda çağdaş bir yaşamı gerçekleştirecek, sanata, kültüre, sağlığa, spora, teknik ve bilime yönelişi sağlayacak konuları gündeme taşıyarak kamuoyuna haberleriyle, yazılarıyla ışık tutmakta; okurlarına, her ay yayınladığı yazılarıyla güncel politik, ekonomik, sosyal gelişmeler, sağlık, sanat ve kültür konularında önemli bilgi, değerlendirme ve objektif analizler sunmaktadır.

Siyaset Dergisi, ülkemizin genel sorunlarını öne çıkarma ve çözüm önerileri sunma görevi yanında Anadolu’muzun her köşesinde saklı kalmış, halkımızın bilgisine henüz sunulamamış olağanüstü güzelliklerini, kültürünü, bilinmezliklerini gündeme taşımakta, bölge turizminin ve kültürünün tanınmasına katkı sağlamaktadır. Bunu bir görev olarak yerine getirirken, objektif, olumlu ve katkılı bir anlayışla günlük yaşamda ve uygulamalarda görülebilen aksaklıkları, eksiklikleri, sorunları ve çözüm yollarını kamuoyumuzun ve okurlarımızın bilgisine sunmaktadır. Her yıl mesleklerinde ve uğraşı alanlarında üstün başarı göstererek milletimize, ülkemize, devletimize ve insanlığa örnek ve katkılı hizmetler veren, kalıcı eserler yaratan devlet adamları, politikacılar, merkezi ve yerel yöneticiler, işadamları, sanatçılar, yazarlar, medya mensupları ve spor insanları arasından, okuyucuları tarafından seçilen yılın başarılı kişilerine ödüller takdim etmektedir. Siyaset Dergisi, her yıl gelişen içeriği ve niteliği ile geleneksel hale gelen ve giderek geniş kesimlerde ilgi uyandıran, takdir toplayan, toplumun farklı kesimlerindeki kişileri her yıl bir araya getirmek suretiyle sosyal bir kaynaşmayı ve dayanışmayı da gerçekleştirmekte ve insanlarımıza karşı vefa duygularını sunmaktadır. Siyaset Dergisi, yüksek sorumluluk bilinci, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışıyla, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunan; içeriği, düzeyi, objektif ve toplumsal sorumluluğu ile kamuoyunun takdirini kazanmış, saygın, güvenilir bir yayın organıdır. Bütün bu nitelikleriyle Siyaset Dergisi günümüzde artık bir “marka” haline gelmiştir.

Siyaset Dergisi’nin, kazandığı ve devam ettirdiği niteliklerini ve 20 yıl gibi oldukça uzun olan yayın hayatını sürdürmesi, kuşkusuz değerli okurlarımızın manevi desteği, güveni ve ilgisi sayesinde olmuştur. Okurlarımızın mevcut ilgisi sayesindedir ki Siyaset Dergisi her geçen yıl daha çok büyümekte ve manevi yükselişini sürdürmektedir.

Siyaset Dergisi okurlarıyla birlikte 20. yaşını büyük bir sevinç, onur ve mutlulukla idrak ediyor. Bir bütün olarak basın yayın (medya) organlarının zorlandıkları ortamlarda ve koşullarda varlıklarını, ilkelerine ve yayın politikalarına sadık kalarak sürdürmeleri kolay olmamakta, zaman zaman çok ciddi sorunları aşmak zorunda kalmaktadırlar.

Yıllar geçtikçe medyamızın içinde bulunduğu zorlu ve dolambaçlı yolda Siyaset Dergisi olarak hızlı ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Tarafsız, Atatürkçü düşünce sisteminden taviz vermeden, laik, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, her kesime eşit mesafede duran, duyarlı, düzeyli, birlik ve bütünlüğü içerisinde barındıran yayın anlayışımızdan hiçbir zaman kopmadık, kopmayacağız. Anadolu’muzun bilinmeyen güzelliklerini gözler önüne sererken, gerçekçi bir tavırla objektif şekilde aksayan ve eksik kalan yönlerini de okurlarımız ve kamuoyumuz ile paylaşmaya, “sessizliğin sesi” olmaya devam edeceğiz. Yayın hayatımız süresince amacımız, çeşitli çevreler tarafından ilgiyle ve dikkatle takip edilen dergimizi hak ettiği konuma getirmek, bu konumu sürdürmek ve duyulan güveni sarsmamak olmuştur. İsteğimiz, bütün bu hususları emek vererek, çalışarak, çabalayarak, gayret ve özen göstererek gerçek kılmak ve başarıyı sürdürmek, kalıcılığa erişmektir.

Yayın hayatımız süresince, temel gayemiz her kesimden kurum ve kuruluşların takdirlerine mazhar olmak ve daha gayretle her geçen gün ivmemizi arttırarak yolumuza devam etmektir. Toplumumuzun farklı kesimlerinde bulunan kişileri her yıl bir araya getirerek sosyal bir kaynaşmaya ve dayanışmaya ev sahipliği yapmayı kendimize görev edindik. Ve yaptıklarımızla gurur duyduk, bunun bilincine vardık. Bu da saygıdeğer okurlarımızın ve kamuoyumuzun destekleriyle gerçekleşti. Emeklerin üst üste eklenerek ulaştığımız 20. yıla meşakkatli, bir o kadar da uzun sayılan yolda dimdik ayakta durmamızı borçlu olduğumuz değerli okuyucularımıza büyük şükranlarımızı sunarız. Şüphesiz bu ülke için gecesini gündüzüne katıp durmaksızın çalışan, koşan, başaran ve bu başarıyla kazanılan değerli şahıslarla birlikte Siyaset Dergisi ailesi olarak bu gururu tatmaktan haz duyduğumuzu içtenlikle belirtmek isteriz.

Siyaset Dergisi Yirmi Yıldır, ülkemizin gelişmesine, demokratikleşme sürecinin sağlam temellerde sürdürülmesine, insan haklarının gelişmesine ve çağdaşlaşmaya katkı için bir uğraş vermektedir.