Anasayfa » Gündem » Türkiye Aşılanıyor !..

Türkiye Aşılanıyor !..

Aşıların Etki Mekanizması Nasıldır? Mikroplar hem
çevremizde hem de vücudumuzda yani her yerdedir. Bir
kişi duyarlı olduğunda ve zararlı bir organizma ile karşılaştığında
bu durum hastalığa ve ölüme yol açabilir.
Vücudun kendisini mikroplara karşı savunmasının birçok
yolu vardır. Deri, mukus ve silyalar (mikropları akciğerlerden
uzaklaştıran hareketli mikroskobik tüycükler)
mikropların vücuda girmesini ilk etapta önlemek için fiziksel
engeller olarak çalışır.
Bir mikrop vücuda bulaştığında vücudumuzun bağışıklık
sistemi adı verilen savunması tetiklenir. Mikrop, saldırıya
uğrar ve yok edilir.
Mikrop; vücutta hastalığa neden olabilen bir bakteri, virüs,
parazit veya mantardır. Antikor oluşumuna neden olan
bir mikrobun alt parçasına antijen denir. Mikrobun antijenine
yanıt olarak üretilen antikorları, vücudumuzun savunma
sistemindeki askerler olarak düşünebilirsiniz. Sistemimizdeki
her antikor veya asker, belirli bir antijeni tanımak üzere
eğitilmiştir. İnsan vücudu bir mikroba ilk kez maruz kaldığında
bağışıklık sisteminin yanıt vermesi ve ona özgü antikorları
üretmesi zaman alır. Bu arada kişi hastalanmaya
yatkındır. Antijene özgü antikorlar üretildikten sonra mikrobu
yok etmek ve hastalığı durdurmak için bağışıklık sisteminin
geri kalanıyla birlikte çalışır.
Bir mikroba karşı oluşan antikorlar genellikle başka bir
mikroba karşı koruma sağlamaz, o mikroba özgüdür. Vücut,
bir antijene ilk tepkisinde antikor ürettikten sonra antikor
üreten bellek hücreleri oluşturur. Vücut aynı mikroba
birden fazla kez maruz kalırsa antikor yanıtı ilk seferden
çok daha hızlı ve etkilidir çünkü bellek hücreleri bu mikroba
karşı antikorları dışarı pompalamaya hazırdır.
COVID-19 pandemisine yanıt vermek amacıyla Bakanlığımız
tarafından gerçekleştirilmesi planlanan müdahalelerden
biri de kitlesel COVID-19 aşılamasıdır.
Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma
riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki
olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı
uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla
uygulanacaktır.
Aşı, Aile Sağlığı Merkezinde yapılacağı zaman, kişinin
kayıtlı bulunduğu aile hekimliği biriminde uygulanacaktır.
Kişinin çeşitli nedenlerle bağlı bulunduğu aile hekimine
ulaşamadığı durumda ise en yakın aile hekimliği biriminden
veya hastanede aşı uygulamaları için hali hazırda hizmet
vermekte olan erişkin aşılama kliniklerinden/birimlerinden
randevu alması durumunda aşılanması sağlanacaktır.
Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt
altına alınacak ve titizlikle izlenerek değerlendirilecektir.
Bakanlığımız tarafından temin edilen aşılar, aşılama
hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır.