Anasayfa » Gündem » Seddar YAVUZ KOCAELİ VALİSİ

Seddar YAVUZ KOCAELİ VALİSİ

Seddar YAVUZ Kimdir?

1967 yılında Eskişehir’de doğdu. İlköğrenimini Gümüşkonak’ta, orta öğrenimini Eskişehir’de, lise öğrenimini de Balıkesir’de parasız yatılı olarak tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman’da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı. Sırasıyla Harmancık, Aslanapa ve Güdül Kaymakam vekilliklerini yaptıktan sonra 1993 yılında asaleten Çankırı-Korgun Kaymakamlığına atandı. Korgun Kaymakamlığından sonra sırasıyla Diyarbakır-Eğil Kaymakamlığı, Balıkesir-Dursunbey Kaymakamlığı, Konya- Kadınhanı Kaymakamlığı, Şanlıurfa-Siverek Kaymakamlığı ve Antalya-Kemer Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 2008 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından Yılın Kaymakamı ödülüne layık görüldü. 28.08.2009 tarihinden itibaren İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürütürken, Bakanlar Kurulunun 16.02.2014 tarihli ve 2014/5916 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valiliğine, 03.08.2015 tarih ve 2015/7991 sayılı Kararnamesi ile Muş Valiliğine, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile Ordu Valiliğine, 09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kocaeli Valiliğine atandı. 18.06.2020 tarihinde Kocaeli Valisi olarak görevine başladı. Evli ve dört çocuk babası olan Vali Seddar YAVUZ, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Sayin Valim, Ülkemizin özelliği olan çeşitli bölgelerinde, çeşitli makamlarında mülki idare amiri olarak çalıştınız ve halkımıza verimli ve etkin hizmetler sundunuz.

Meslek yaşamınızda ifa ettiğiniz görevlerde önem verdiğiniz öncelikli konu nedir?

Kocaeli İlinin genel ve günümüzde öne çıkan temel nitelikleri nelerdir?

Meslek yaşamımda önem verdiğim öncelikli konu kamu yönetimimizde vatandaş merkezli hizmet anlayışının geliştirilmesi olmuştur. Ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmeler kamu yönetiminin işleyişinde ve vatandaş ilişkilerinde yeni bir anlayışı beraberinde getirmiştir. Vatandaş merkezli bu yaklaşımda temel amaç, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşa etkin ve verimli hizmet sunmaktır. Vatandaşlarımız kamu hizmetlerinin sunumunda kamu kurum ve kuruluşlarının hızlı, kaliteli, şeffaf, doğru ve az maliyetle çalışmalarını arzu etmekte ve beklemektedir. Bu kapsamda merkezi ve yerel düzeyde uygulamalar gerçekleştirilerek vatandaş memnuniyeti artırılmaktadır. Bu konuda yapılanlarla yetinmeyerek daha iyiye ve daha mükemmele ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Kocaeli’nin öne çıkan temel niteliklerinden biri Kocaeli’nin bir liman kenti olmasıdır. Bilindiği üzere liman kentleri ticaretin en hızlı geliştiği yerler olup İzmit Körfezi ve mevcut liman tesisleriyle Kocaeli, dünyaya açılan bir lojistik merkezidir. Bu noktada konumu ve sahip olduğu kaynakların etkin kullanımıyla, değişimin ve dönüşümün öncü kentleri arasında yer alan Kocaeli, ticarette, bilim ve teknolojide ve sanayide gelişimini sürdürmektedir. İzmit Körfezi’ndeki liman tesisleri, Kocaeli ve civar illerde üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası piyasalara sunulması yanında sanayi üretimi için ihtiyaç duyulan hammaddelerin ithalatında da önemli rol oynamaktadır. İlimiz daha çok sanayisi ile bilinmektdir. Sanayi üretimi açısından Kocaeli, Türkiye’nin bel kemiği konumundadır. Bu kapsamda ilin sanayisini yansıtan bazı verilere baktığımızda bunu görmek mümkün olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılının sektörler itibarıyla GSYH verilerine göre Kocaeli’deki sanayi sektörünün Türkiye içindeki payı %6,84’tür. İmalat sanayiinde ise bu pay %7,73’e çıkmaktadır. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu’nda, merkezleri başka illerde olup üretimleri ilimizde olan firmaları da dikkate aldığımızda, 2020 yılında Kocaeli’den 75 firma yer almıştır. İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı listede, merkezi Kocaeli olan firma sayısı 36 olarak görünmektedir. Pandemi tedbirlerine uygun olarak üretim yapan firmalarımız, girişimci ve emekçilerimizin azimli çalışmaları sonucunda ilk 500’e girme başarısını göstermiştir. Bilindiği gibi organize sanayi bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulmaktadır. Kocaeli, sanayi bölgelerinin yoğun olduğu bir ilimizdir. İlimizde tüzel kişiliği bulunan 14 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 127 bin kişi istihdam edilmektedir. Organize sanayi bölgelerimizde otomotiv sanayi, makine imalatı, demir-çelik, kimya, plastik ve kauçuk, elektronik, metal ürünleri gibi katma değerli sektörler ön plana çıkmaktadır. Organize sanayi bölgelerimizin 7’si ihtisas organize sanayi bölgesidir. Altyapı çalışmaları devam eden Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz tamamlandığında başta Kandıra ilçemiz olmak üzere ilimizin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesine, istihdamın ve ihracatımızın artırılmasına önemli oranda katkı sunacaktır. Kocaeli’nin ekonomik göstergelerinin büyüklüğü, sanayi kuruluşları tarafından yapılan üretim ve yaratılan istihdamın bir sonucudur. Pandemiye rağmen organize sanayi bölgelerinde 2020 yılında bir önceki yıla göre %10 oranında istihdam artışı olmuştur. Bu durum, Hükümetimiz tarafından alınan tedbirlerin, sanayici ve emekçilerimizin iradesi ve çalışmalarının sonucudur. Özel sektör tarafından yapılan yeni yatırımlar ve sanayi kuruluşlarının her kademesinde görev yapan çalışanlarımız dünyadaki pazar payımızı her geçen gün artırmaktadır. Bir teknoloji üssü olan Kocaeli’de Marmara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (MARTEK), Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gebze OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi), Geb ze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmak üzere toplam 5 teknopark bulunmaktadır. Burada Bilişim Vadisi’ne bir parantez açmak istiyorum. Gebze Muallimköy’de 3 milyon 300 bin metrekareyi aşan bir alan üzerinde kurulan Bilişim Vadisi, yaklaşık 5 bin Ar-Ge firmasına ve 100 bine yakın çalışana ev sahipliği yapacaktır. Bilişim Vadisi, uluslararası dijital animasyon ve oyun üretim merkezleri ve test laboratuvarları ile gerek Türkiye’mizin gerekse dünyanın en önemli teknoloji merkezlerinden birisi olacaktır. Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji tabanlı büyümedeki yeni merkezi Bilişim Vadisi, “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonu ile özel ve kamu kurumları ile sivil teknolojiler alanında proje bazlı müşterek hareket ederek teknoloji tabanlı büyüme yolunda çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bilişim Vadisi, bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne ve ürünün ticarileşmesine olanak sağlayan bir platformdur. Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi, kuluçka ve ön kuluçka girişimcilerimize her türlü mentorlük desteğinin verildiği, çeşitli projeler ile desteklendiği, açık ofis ve altyapı hizmetleriyle donatılmış Türkiye’nin en büyük Kuluçka İşletim Merkezi olarak dünya markası olmaya aday girişimcilerimize ev sahipliği yapmaktadır. Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi, mimari tasarım, kamusal sanat, endüstriyel tasarım ve giyilebilir teknolojiler olmak üzere dört odak noktasından oluşmaktadır. Bu odak noktalar çerçevesinde projesi olan bütün girişimciler, dünyaca ünlü tasarım girişimcilerinden mentorlük alma ve çeşitli projeler ile destek programlarına dâhil olma imkânına sahip olabilmektedir. Merkez, teknolojiyi tasarımla buluşturan girişimcilere eşsiz bir ekosistem olanağı sunmaktadır. Bilişim Vadisi, 173 yerleşik firması ile sivil teknolojilerin alt başlıklarında kümelenmelerini gerçekleştiriyor. Mobilite, Blokzincir, Tasarım ve Oyun Geliştirme alanlarında aktif olarak içlerinde şirket yetkilileri ve sektör temsilcilerinin yer aldığı çalışma grupları mevcuttur. Özellikle mobilite alanında TOGG’un ekosisteme dâhil olmasıyla birlikte çok uluslu firmalar Türkiye ofislerini Vadi’de açmaya başladılar. Bilişim Vadisi yerleşkesinin 1. Etap doluluk oranı %97, genel doluluk oranı ise %58’e ulaşmıştır. Türkiye’nin, milli teknoloji hamlesi ışığında, fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu küresel ölçekte rekabet edebilecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle kurduğu TOGG, otomobil tasarımını Kocaeli’de gerçekleştirmiştir. Kocaeli, sahip olduğu kalifiye insan gücü ile birçok bilimsel ve teknolojik gelişmenin önünü açmakla birlikte dev sanayi yatırımlarına ev sahipliği yapmaktadır. İlimizde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜ- BİTAK) birimleri, ilimizin bilim ve teknolojide ilerlemesine katkı sunmaktadır. TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde Marmara Araştırma Merkezi, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü bulunmaktadır. Kocaeli, 130 Araştırma ve Geliştirme (Ar- Ge) Merkezi sayısıyla İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca ilimizde toplam 17 Tasarım Merkezi bulunmaktadır. Görüldüğü üzere bahsettiğimiz veriler ilimizin önemli bir teknoloji merkezi olduğunu göstermektedir. İlimizde bilimsel ve teknolojik altyapının gelişmesine üniversitelerimiz önemoranda katkı sunmaktadır. 1992 yılında kurulan ve akademik birim sayısı sürekli artan Kocaeli Üniversitesi bünyesinde 18 fakülte, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 1 devlet konservatuarı bulunmaktadır. Kocaeli Üniversitesi yaklaşık 70 bin öğrenciye sahiptir. Gebze Teknik Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine 4 Kasım 2014 tarihinde kurulmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde, 5 fakülte ve 9 enstitüde 8 bini aşkın öğrenci öğrenim görmektedir. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı «Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» ile kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde 4 fakülte tadır. Kocaeli Serbest Bölgesi’nde 2020 yılı itibarıyla toplam 20 firma faaliyet göstermekte ve Bölge’nin dış ticaret hacmi 2020 yılında 739 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. TÜBİTAK Marmara Teknoloji Serbest Bölgesi’nde 2020 yılı itibarıyla 22 firma faaliyet göstermektedir. TÜBİTAK Marmara Teknoloji Serbest Bölgesi’nde ticaret hacmi 2020 yılında 82,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kocaeli, kamu gelirlerinde de önemli bir paya sahiptir. 2020 yılında; vergi tahakkuk miktarında dördüncü, vergi tahsilat miktarında üçüncü, vergi tahsilat oranında ise Türkiye’de birinci sıradadır. Ayrıca iller bazında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranında %947 ile birinci sırada yer almaktadır. Kocaeli, 2020 yılında 2 milyona yakın nüfusu ile Türkiye’nin nüfus bakımından 10. büyük ilidir. Kocaeli, kişi başına düşen GSYH’de 2019 yılı TÜİK verilerine göre 14.304 dolar ile İstanbul’dan sonra 2.sırada yer almaktadır. Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında 4.sırada yer alan ilimiz sanayi ve teknoloji üretiminin yanı sıra liman kenti ve ticaret merkezi oluşu, turizmi, doğal kaynakları, tarihi ve kültürel değerleriyle de ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Kocaeli’nin ülkemiz ekonomisine en önemli katkısı kuşkusuz sanayi ve teknoloji üretim faaliyetlerinden sağlanmaktadır.

Coğrafi konumun, ekonomik, sosyal ve kültürel alt yapısı, sanayi ve tarımsal faaliyetler başta olmak üzere ekonomik, ticari ve turizm alanlarında Kocaeli İline sağladığı avantajları değerlendirir misiniz?

1 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Kocaeli’nin bir başka niteliği de önemli bir ticaret merkezi olmasıdır. 2020 yılı dış ticaret rakamlarını incelediğimizde Kocaeli’deki Gümrük Müdürlükleri aracılığıyla 26 milyar 721 milyon dolar ihracat, 39 milyar 760 milyon dolar ithalat yapıldığı görülmektedir. Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat ve ithalat toplamı Türkiye’nin dış ticaret hacminin %17’sini aşmaktadır. Kocaeli’de 2 serbest bölge bulunmakli Kocaeli, Türkiye yüzölçümünün %0,43’üne (3.397 km2) ve nüfusu itibarıyla da Türkiye nüfusunun %2,39’una tekabül etmektedir. Görece küçük bir yüzölçümüne sahip olmasına rağmen Kocaeli, ülke ekonomisinde önemli ağırlığı olan bir ildir. 1873 yılından itibaren Haydarpaşa-Ankara güzergâhında faaliyet gösteren demiryolunun kente ulaşmasından sonra Kocaeli’nin ticari ve sosyal yaşamı da canlanmıştır. İstanbul’a yakınlığı ve ulaşım imkânlarının çeşitliliği nedeniyle Cumhuriyetimizle birlikte sanayileşme alanında en hızlı gelişen illerimizden biri olma özelliğini taşımaktadır. 1934 yılında İzmit’te ilk kâğıt üretim tesisi olan İzmit Kâğıt Fabrikası açılırken, bunu 1944’te ikinci Selüloz ve Kâğıt Fabrikası takip etmiş, SEKA tesisleri 1954, 1957 ve 1959’da genişletilmiştir. Böylece Kocaeli, günümüzde Türkiye’nin en önemli sanayi bölgesi durumuna gelmiştir. Bunda yukarıda değindiğim üzere, Kocaeli’nin coğrafi konumunun katkısı yadsınamaz niteliktedir. İlimiz, ülkemizin en fazla nüfusa sahip ve en fazla ekonomik değer üreten Marmara Bölgesi’nde bulunmakla beraber sınır komşusu olan İstanbul’u Ankara’ya bağlayan ana ulaşım ağlarının üzerinde yer almaktadır. Hükümetimiz tarafından sanayicilerimiz için önem arz eden ulaşım ve altyapıda son yıllarda önemli yatırımlar yapılmıştır. 8 Kasım 2020’de Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi teşrifleri ile 86’sı Bakanlıklara, 69’u Büyükşehir Belediyesi ve 6 ilçe belediyesine ait olmak üzere 155 yatırımın resmi açılışını yaptık. Geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun son ve en uzunu olan İzmit- Akyazı kesiminin de açılışı gerçekleştirildi. Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde araçların şehir içi trafiğine girmeden konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanmıştır. Ayrıca Şile-Ağva-Kandıra Yolu Projesi, Güney Marmara Otoyolu Projesi ve yapımı devam eden İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu da ilimize artı değer katacak önemli karayolu projeleridir. Kent içi ulaşımda yapımı devam eden Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı tamamlandığında Marmaray ile entegrasyon sağlanıp İstanbul’un Avrupa Yakasına geçiş kolaylaşacaktır. Erişilebilirliği en yüksek illerden biri olan Kocaeli, TEM otoyolu ve D-100 karayoluna ilave olarak Kuzey Marmara Otoyolu ile bu konumunu daha da güçlendirmiştir. Nitekim İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli etaplarından biri olan Osmangazi Köprüsü de Gebze ve Dilovası ilçeleri ile Kocaeli Liman Bölgesi’nin güneyini birbirine bağlamaktadır. İl aynı zamanda ülkemizdeki ihracat ve ithalat kaynaklı elleçlemelerin ton olarak %15,4’ünün gerçekleştiği ve ülkenin en önemli liman bölgesi olan Kocaeli Liman Bölgesi’ni de çevrelemektedir. Kocaeli Liman Bölgesi’nde farklı kapasitelerde 35 liman tesisi faaliyet göstermektedir. Konumunun sunduğu lojistik avantajlar, Kocaeli’yi sanayi yatırımları için cazip hale getirmekte ve ülkemizin ihracat ve ithalatında çok önemli bir pay sahibi olmasını sağlamaktadır. 2020 yılında Kocaeli gümrüklerinden gerçekleşen ihracatın ülke ihracatı içindeki payı %15,75 ve ithalatın payı da %18,11 düzeyinde gerçekleşmiştir. Kocaeli, doğal bir liman olan İzmit Körfezi’ni içinde barındırması, kara, deniz ve demiryolu ulaşımında sağladığı avantajlar nedeniyle ülkemiz için her dönemde önemli bir yer tutmaktadır. Kocaeli, sadece sanayi ve bağlantılı lojistik faaliyetlerinin gerçekleştiği bir il değildir. Kocaeli ayrıca doğası, kültürü, tarihi, fuar ve kongre altyapısı ve kış turizmi ile önemli bir turizm destinasyonu olma özelliğine sahiptir. Kocaeli sınırları içerisinde iki kültür ve turizm gelişim bölgesi bulunmaktadır. Bunlar; Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Kocaeli Kartepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’dir. Üç bin yıllık tarihe sahip olan Kocaeli, Helenistik dönem, Bitinya dönemi, Roma ve Bizans ile Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait pek çok tarihi esere ve kültürel değeri bulunan yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla Kocaeli’de ziyaret edilmesi gereken çok sayıda tarihi yapı bulunmaktadır. İzmit ilçemizde Saat Kulesi, Kasr-ı Humayun (Saray Müzesi), İzmit Surları, Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi, Seka Mehmed Ali Kağıtçı Müzesi, TCG Gayret Gemi Müzesi, TCG Hızırreis Müzesi, Orhan Camii, Fevziye Camii, İzmit Tarih Koridoru, Sırrı Paşa Konağı, Thökölyimre Anıt Mezarı; Gebze ilçemizde Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Eski Hisar Kalesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Fatih Sultan Mehmet’in Otağı, Hannibal Anıtı; Gölcük ilçemizde Yarhisar Müze Gemisi, Değirmendere Yalı Evleri Tarih Koridoru, Yazlık Ilıcası, Sultan Baba Türbesi; Dilovası ilçemizde Tavşancıl’da Yahya Kaptan Anıt Mezarı, Tarihi Mimar Sinan Köprüsü; Kandıra ilçemizde Akçakoca Bey Anıt Mezarı; Körfez ilçemizde Hereke’de Kaıser Wilhelm Köşkü ve Hereke Kalesi, Karamürsel ilçemizde Karamürsel Bey Anıt Mezarı bulunmaktadır. Kocaeli; Karadeniz, Marmara Denizi ve Sapanca Gölü’ne olan kıyıları, doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, trekking alanları ile doğa turizminin önemli bir merkezidir. Kocaeli’mizde özellikle İstanbul’a olan coğrafi yakınlığından dolayı yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğrayan Kartepe Kayak Merkezi, Maşukiye, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Kefken Pembe Kayalar, Ballıkayalar, Yuvacık Beşkayalar, Serindere Kanyonu, Sekapark, Ormanya Tabiat Parkı, Kuzuyayla, İnönü Yaylası, Gölcük Yazlık Ilıcası, Bayramoğlu Yarımadası, Erikli Tepe tabiat parkları, plajları turistik değerlere sahiptir. İlimiz, her geçen gün daha da tanınan bu turistik değerlerin neticesinde gelişen turizm sektörüne sahiptir. Bakanlık ve belediye belgeli tesislere geliş sayısı ülke genelinin üzerinde seyretmektedir. Buna paralel olarak Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin yatak kapasitesi de yükselmiştir. Kocaeli’de 2010 yılında sadece bir olan 5 yıldızlı konaklama tesisinin bugün itibarıyla 7’ye ulaşmış olması, Kocaeli’ye gelen yerli-yabancı turist misafirlerimize daha nitelikli hizmet sunulması hususunda önemli gelişmedir. Turizmin ilimiz ve ülke ekonomisine katkısının artırılması, turizmin yaygınlaştırılması, çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş turizm potansiyeline işlev kazandırılması amacıyla ilimizde tarihi eserlerin restore edilmesine devam edilmekte, çalıştaylar ve tanıtıcı çalışmalar yapılmaktadır. Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından 2020 yılında toplam 6 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelerden 3’ü tamamlanmış, 3 projenin çalışmaları ise devam etmektedir. Atatürk ve Redif Müzesi restorasyonu devam etmekte olup, yıl sonu itibarıyla restorasyonun tamamlanması planlanmaktadır. Etnografya Müzesi taşınarak Atatürk Redif ve Etnografya Müzesi olarak açılacaktır. Gebze Eskihisar Mahallesinde bulunan Osman Hamdi Bey Müzesi ve müştemilatının Gebze Belediye Başkanlığına ait olan tahsisi kaldırılarak; müze olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştireceği “Tarihi Tavşancıl Evleri Yaşatma Projesi” kapsamında; 20 tescilli yapı ve Belediyenin sorumluluğunda 46 yapının Koruma, Onarım, Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanmasına ilişkin 21 Nisan 2021 tarihinde protokol imzalanmıştır. Gölcük Belediyesince Örcün Sultanbaba Türbesi’ndeki Tarihi Hamamın restorasyonuna devam edilmekte; Yukarı Halıdere, Yukarı Değirmendere ve Yukarı Ulaşlı’da bulunan tarihi hamamların restorasyonu için proje çalışmaları Gölcük Belediyesince devam edilmektedir. 2021 yılı içinde yapılması planlanan “Karadeniz Kıyıları Sualtı Araştırması ve Kerpe Sualtı Kazısı” çalışmaları için hazırlıklara başlanmıştır. İlimizde sahip olduğumuz turizm çeşitliliğinin üzerinde durulması ve turistik değerlerimizin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla 3-4-5 Kasım 2020 tarihlerinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve sektör temsilcileriyle “4 Mevsim Turizm” hedefleri kapsamında “Turizm Acentaları Sektör Buluşması Programı” düzenlenmiştir. Turizmin ülkemiz ve ilimiz için öneminin vurgulanması ve ilimizin tanıtımının yapılması için sektör temsilcileriyle fikir alışverişi yaptığımız bu programımız Kocaeli turizminin ilerlemesi açısından önemli bir çalışma olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” kapsamında turizm paydaşlarımızla tanıtım stratejisi üzerinden çalışmalar sürdürülmekte ve ilimize ait bilgiler Go Turkey’de yayımlanmaktadır. Kocaeli’yi Keşfedin Tanıtım Filmi 2020 yılında Valiliğimiz öncülüğünde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün işbirliği ile hazırlanıp yayımlanmıştır. Tanıtım filmi 2021 yılında da Türkçe, İngilizce, Korece ve Arapça olarak CD formatında çoğaltılmıştır. Valiliğimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Turizm Master Planı ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır. Valiliğimiz ve Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi ile 19.Geleneksel Turizm Sempozyumu 29 Nisan 2021 tarihinde yapılmıştır. Yine Valiliğimiz ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile Kocaeli Turizminin Bugünü ve Geleceği Konferansı 19 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. İlimizde Mavi Bayrak sayısı 2020’de 6 iken, 2021 yılında 7’ye yükselmiştir. Karamürsel ilçemizde Altınkemer Plajı, Kandıra ilçemizde Cebeci Halk Plajı, Kerpe Plajı, Bağırganlı Halk Plajı, Kumcağız Halk Plajı, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Kovanağzı Plajı mavi bayraklı plajlarımızdır. Başiskele Kaymakamlığımızın koordinatörlüğünde yürütülen ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün de proje ortağı olarak bulunduğu “Gel Gez Gör Başiskele Projesi’’ Doğu Marmara Kalkınma Ajansının 2019 yılı Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 938.201 TL destek almıştır. 2020 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce başvurusu yapılan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen da ilimiz adına tescili alınmış Hereke İpek Halısı, Hereke Yün El Halısı, Hereke Yün İpek El Halısı, İzmit Pişmaniyesi, İzmit Simidi, Kandıra Bezi, Karamürsel Sepeti, Nüzhetiye Bebeği/Döşeme Bebeği olmak üzere 8 ürünümüz bulunmakta iken, 2021 yılında Gebze Bayram Çöreği ve Kandıra Karpuzunun eklenmesiyle coğrafi işaretli ürün sayımız 10’a ulaşmıştır. Bununla birlikte 2018 yılında başvurusu yapılan Derince Çenesuyu, 2020 yılında başvurusu yapılan Kandıra Dartısı, Kandıra Manda Yoğurdu, Kandıra Hin- Boz Irk Sığırı, Üre Tatlısı, Kocaeli Mancarlı Pide ve Yarımca Kirazı ile ilgili araştırma ve veri toplama işlemleri sürdürülmektedir. Kocaeli ekonomisinde sanayi sektörü, ilin öncü sektörü olmakla birlikte tarımsal faaliyetler de yürütülmektedir. Toplam tarım alanımız 136.523 hektar olmakla birlikte işlenen tarım alanı 71.611 hektardır. Milli Tarım Projesi kapsamında, ülke genelinde Havza Bazlı Destekleme Modelinde 941 tarım havzası için ürün desenleri belirlenmiştir. İlimiz Kandıra ilçesi Batı Karadeniz, diğer ilçelerimiz ise Güney Marmara Havzasına dâhil edilmiştir. Her ne kadar Kocaeli, tarımsal göstergelerde önde gelen iller arasında yer almasa da özellikle Kandıra’da yoğunlaşmış bir tarımsal faaliyet görülmektedir. Kocaeli’de 54 tarımsal amaçlı kooperatif, 7 üretici birliği, 2 tarımsal amaçlı Kooperatif Birliği, 4 ıslah amaçlı Yetiştirici Birliği, 15 Tarım Kredi Kooperatifi ve 7 Ziraat Odası olmak üze“Kocaeli Destinasyonunun Sosyal Medyada Tanıtımı ve Yönetimi” adlı proje kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde çalışan 26 personele 2021 yılında 30 saatlik eğitim verilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumundan “Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri” kapsamınre 89 çiftçi örgütü ve bu örgütlere kayıtlı 39.910 üye/ortak bulunmaktadır. İlimizde Ziraat Odalarına kayıtlı 21.903 çiftçimiz bulunmakla birlikte, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptıran çiftçi sayımız 10.521’dir. Tarımsal faaliyetlerin yoğunluğuna göre ilk 3 ilçemiz Kandıra, İzmit ve Karamürsel’dir. disi 2021 yılında başvurusu yapılan Samanlı Zeytini, Değirmendere Fındığı, Körfez Kara Mayalı Yoğurt olmak üzere 7 ürünümüzün başvurusu yapılmış, tescil için Türk Patent ve Marka Kurumunun onayı beklenmektedir. Ayrıca ilimiz Coğrafi İşaretlerine yenilerini eklemek için Bahçecik Tarhanası, Ayva Reçeli, Kocaeli Balı, KOCAELİ 2020 sonu itibarıyla ilk 2 ürün olarak tarla ürünlerinde silajlık mısır ve yulaf; meyvecilikte fındık ve kiraz; sebzecilikte ise domates ve karpuz bulunmaktadır. Kocaeli’de 319,4 hektarlık alanda örtü altı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Gebze İlçesi Kadıllı Köyü ve civarında yoğun olarak seracılık yapılmakta ve üretilen ürünler İstanbul’da pazar imkânı bulmaktadır. Kocaeli’de ayrıca süs bitkileri üretimi de yapılmaktadır. Toplam bitkisel üretim miktarımız 560.976 tondur. Kocaeli’nin büyükbaş hayvan sayısı 145.532, küçükbaş hayvan sayısı ise 117.767’dir. Büyükbaş yetiştiriciliği en fazla Kandıra ve İzmit’te; küçükbaş yetiştiriciliği ise en fazla Gebze ve Kandıra’da yapılmaktadır. İlimizdeki ticari etlik kanatlı sayısı toplam 39.430.450’dir. İlimizde Karadeniz kıyısında 2 balıkçı barınağı, Marmara Denizi kıyısında 5 balıkçı barınağı, 3 barınma yeri, 13 çekek yeri ve 2 balık hali; ayrıca Kocaeli’de 2 baraj, 16 gölet ve 88 akarsu; bu akarsu ve göletler üzerinde 14 yetiştiricilik tesisi bulunmaktadır. Kocaeli’de yılda 210 ton kapasiteye sahip yetiştiricilik faaliyeti ve 35.000 ton civarında avcılık faaliyeti ile ülkemiz denizlerinde yapılan avcılığın %8’i Kocaeli’de balıkçılarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı içerisinde Kocaeli’de 9 gölette 45.000 yavru sazan balığı salımı yapılmıştır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürülen “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” kapsamında Darıca sahilinden İzmit Körfezine 1.500 levrek, 1.500 çipura ve 100 kalkan balığı bırakılmıştır. Kocaeli’de gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler için üreticilerimize 2020 yılı içerisinde toplamda 40.035.725 TL destekleme ödemesi gerçekleşmiştir. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde yürütülecek olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce teklif edilen 4 projemiz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla bölgemizle uyumlu bitki çeşidi tespit çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda yerli ekmeklik buğday üretiminde yeni çeşitlerin denenmesi ve geliştirilmesi amacı ile Kandıra ve Kartepe ilçelerimizde her çeşit için 1 dönüm olmak üzere 6 dönüme, yerli 6 çeşit (Nusrat, Alada, Adalı, Altuğ, Acar ve Kaynarca) ekmeklik buğday ekimi yapılmıştır. 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım Dairesi Başkanlığıyla birlikte yürütmekte olduğumuz Kadın Elinde Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projemiz devam etmekte olup Başiskele ilçemizde 20 üreticimize İŞ-KUR ve Halk Eğitim Müdürlükleri ile birlikte eğitim verilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan’ın himayesinde ulusal bir proje haline dönüşen yerel tohumları gelecek kuşaklara aktarmak amaçlı Ata Tohumu Projesi kapsamında çiftçilerimizden toplanan ata tohumları, çeşit adayı olarak konunun uzmanları tarafından değerlendirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine ve ilgili enstitülere gönderilmiştir. Ayrıca 250 tohum da muhafaza ve kayıt altına alınmak üzere gen bankalarına gönderilmiştir. Ata tohumlarımızda geldiğimiz son noktada Salçalık Biber, Sivri Kıl Biber, Kocaeli Kandıra Anka Domates, Turuncu Domates Çeri Kokteyl’in (Tescilli) Çayırova Tohumculuk Sertifikasyon Test Müdürlüğünde çimlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 3.000’e yakın ata tohumundan elde edilmiş olan fidelerimizin gen kaynaklarının korunması kapsamında, 08.05.2021 tarihinde farklı ilçelerimizde bulunan gönüllü 10 üreticimizin bahçelerinde dikimleri gerçekleştirilmiştir. Ata tohumlarımızdan üretilen fidelerimiz projelendirilerek üreticilerimize ücretsiz verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ve Akıllı Tarım Uygulamaları Tanıtım Programı kapsamında Çayırova Tohumculuk Sertifikasyon Test Merkezinde biberiye dikimi yapılmıştır. İlimizde Organik Tarım ve İyi Tarım Faaliyetleri kapsamında üretim çalışmaları alternatif bir üretim modeli olarak günümüzde önem kazanmıştır. Bu kapsamda ‘’İyi Tarım Faaliyeti’’ olarak sertifikasyon kuruluşlarından izin alınarak üretime devam eden 4 üreticimiz kültür mantarı, civciv, ceviz ve kiraz üretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında, sertifikasyon kuruluşlarının denetim ve sertifikalandırma süreci sonunda 22 müteşebbis çeşitli ürünlerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüketicilerimizin sağlıklı gıdaya erişimi noktasında ayrıca piyasa denetimlerimiz de aralıksız devam etmektedir.

Bilgilerimize göre Kocaeli nüfusunun önemli bir oranı şehirde yaşamaktadır. Bunu etkileyen faktörler nelerdir?
Kırsal alandan kentlere yönelen ve il dışından kaynaklanan nüfus hareketlerinin yarattığı sosyal, ekonomik ve demografik sorunları değerlendirir misiniz? Valiliğin bu sorunların çözümü için aldığı önlemler nelerdir?

2019-2023 dönemine yönelik olarak hazırlanan 11. Kalkınma Planı’nda “İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır.” tespitinde bulunulmaktadır. Bu amaca ulaşılabilmesi, kamu kurumları ve yerel yönetimler ile diğer paydaşların birlikte ve uyum içerisinde çalışmasını gerekli kılmaktadır. Kocaeli il sınırlarının tamamı, belediye mücavir alanıdır. 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesi, İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediye sınırlarını il mülkî sınırları olarak belirlemiştir. Bir başka deyişle Kocaeli, belediye sınırlarının ilin tamamını kapsadığı ilk iki ilden biri olmuştur. Bunun esas sebebi; Kocaeli’nin 1960’lardan bu yana iç göçle birlikte hızlı kentleşmesi ve ilçe merkezlerinin büyümesi sonucu giderek birbirleriyle bütünleşmiş hale gelmesidir. Yine bu Kanun’da 2012 yılında yapılan bir değişiklikle tüm büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülkî sınırları olacak şekilde büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanları genişletilmiştir. Kocaeli’de her yıl yaklaşık 50 bin nüfus artışı yaşanmakta ve bu artışın yarısına yakını iç göç kaynaklıdır. 2019-2020 döneminde Kocaeli’nin aldığı göç 75.093, verdiği göç ise 52.543’tür. Net göç 22.550 ve net göç hızı binde 11.4’tür. Kocaeli yüksek istihdamı barındıran sanayisi ile sağlık ve eğitim konusundaki gelişmişlik düzeyi ile göç eden vatandaşlarımızı kendisine çeken bir il olagelmiştir. İç göç ve nüfus artışı yeni yatırımların yapılmasını zorunlu kılmakta ve bu yatırımlar süratle yapılmaktadır. Başta sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, altyapı ve ulaştırma gibi birçok alanda önemli kamu yatırımlarını vatandaşlarımıza sunmaktayız. Bilindiği üzere göç alan illerimizde doğal olarak sağlıklı kentleşme ve daha güçlü eğitim altyapısı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki yoğun bir şekilde göç alan illerde olduğu gibi Kocaeli’de de doğru kentleşme konusunda birtakım sıkıntılar yaşanmıştır. Vatandaşlarımıza hak ettikleri ve insan onuruna yakışır bir şekilde barınma ihtiyacını sağlamak için Devletimiz her alanda olduğu gibi bu alanda da desteğini esirgememiştir. Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve bağlı kuruluşu olan TOKİ, kentsel dönüşüm için ilimizde önemli çalışmalar yürütmektedir. İç göç sonucu yaşanan konut sorununun önemli derecede hissedildiği ilçelerimizden olan Dilovası’nda TOKİ, 1500 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi için kamulaştırma sürecini başlatarak vatandaşlarımıza modern şehircilik anlayışıyla yeni konutların üretimi için çalışmalar yürütülmektedir. Kocaeli’nin aldığı yoğun göçün bir diğer sonucu da eğitim konusunda yaşanan sıkıntılar olmuştur. Eğitim alanında yaşanan sıkıntıların aşılması ve muhtemel sıkıntıların önlenmesine ilişkin olarak derslik sayılarımızın artırılmasının yanında eğitim kurumlarımızda son teknoloji kullanılarak eğitim çağındaki çocuklarımızın milli ve manevi değerlere sahip bir şekilde yetişmelerini sağlamak ve gelecek nesillere altyapı oluşturmak amacına ilişkin Devletimizin tüm imkânları kullanılmaktadır. Yoğun göçten kaynaklanabilecek iş sahalarında yeterli istihdamın oluşmasını engelleyecek durumların ortadan kaldırılması ve istihdamın artırılmasına yönelik olarak yatırım ve politikalara ağırlık vermek birçok kamu politikasında öncelik haline gelmiştir. Bu süreci daha etkin yürütebilmek, etkili istihdam politikaları oluşturabilmek amacıyla işgücü piyasasının talep ve isteklerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Bu noktada ilimiz iş gücü piyasası analizleri, sanayimizin ve diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu meslekler ve bu konudaki mesleki eğitim konularını ele aldığımız İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantılarımızı belirli periyotlarla kararlıkla yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvelerini de her geçen gün almaktayız. Nitekim ilimiz İŞ-KUR Müdürlüğünün verilerine göre 2020 yılında 44 bin 887 kişi işe yerleştirilmiş ve ilimizde İŞ-KUR’a kayıtlı işsiz sayısı hızlı bir düşüş göstermiştir. Bu sonuçlar Kocaeli’miz adına bizi sevindirmektedir.

Kocaeli İlinin nüfus yoğunluğu, demografik yapısı ve işgücü hakkında bilgi rica edebilir miyiz?

Kocaeli’nin nüfusu, 2007-2020 döneminde %38,89 oranında artış göstererek 1.997.258 kişiye ulaşmıştır. 12 ilçemiz içerisinde Gebze ilçesi 392.945 nüfus ile birinci sırada, İzmit ilçesi 365.893 nüfusu ile ikinci sırada yer almaktadır. Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı binde 22,4’tür. Yıllık artış hızı binde 56,5 ile Başiskele ilçesi 12 ilçe arasında birinci sırada gelmektedir. Kocaeli’nin 12 ilçesi içerisinde 2010-2020 döneminde nüfusu oran olarak en fazla artan ilçeler sırasıyla Başiskele (%59,01), Çayırova (%58,46), Darıca (%46,22), Kartepe (%34,29), Körfez (%30,34), Gebze (%28,60) ve Gölcük’tür (%23,88). Kocaeli, kilometrekare başına düşen 553 kişilik nüfus yoğunluğu ile İstanbul’un ardından ikinci sırada yer almaktadır. Kocaeli’nin en küçük yüzölçümüne sahip Darıca ve Çayırova, nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçelerdir. Kocaeli’nin en batısındaki bu iki ilçede görülen çok yüksek nüfus yoğunluklarının temel sebebi, Gebze alt bölgesi olarak adlandırabileceğimiz Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası’nda sınai işletmelerin ilin geri kalanına göre çok daha yoğunlaşmış olmasıdır. 2020 yılı sonu itibarıyla Kocaeli’de yer alan ve 13’ünde üretim faaliyetlerinin devam ettiği 14 organize sanayi bölgesinden 10’u Gebze alt bölgesinde yer almaktadır. Bu 10 organize sanayi bölgesindeki istihdamın ildeki organize sanayi bölgelerinin toplam istihdamına oranı %91,29’dur. Gebze, Gölcük, İzmit ve Derince’nin nüfus yoğunlukları da il ortalamasının epey üzerinde seyretmektedir. Öte yandan nüfus yoğunluğu en düşük ilçe, geniş bir yüzölçümüne sahip Kandıra ilçesidir. TÜİK 2020 yılı verilerine göre Kocaeli’de ikamet eden nüfusun sadece %28,19’u Kocaeli nüfusuna kayıtlıdır. Kocaeli, bir ilde ikamet eden nüfus içerisinde o il nüfusuna kayıtlı olanların oranı bakımından İstanbul’un ardından 81 il arasında en düşük ikinci orana sahip ildir. Bunun sebebi Kocaeli’nin nüfusuna oranla yüksek oranda iç göç almasıdır. 2009-2020 döneminde %31,19 oranında artış göstermiş olan Kocaeli nüfusunun bu hızlı büyümesinde iç göçün %42,97’lik bir payı bulunmaktadır. ADNKS verilerine göre Kocaeli’de ikamet edenler arasında Kocaeli dışındaki illerin nüfusuna kayıtlı olanlar arasında başı çekenler sırasıyla Erzurum, Sakarya, Kars, Giresun, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Ordu, Samsun, Tokat, Gümüşhane, Sivas ve İstanbul illerine kayıtlı olanlardır. Öte yandan ülkemiz geneline paralel olarak ortalama hane halkı sayısı Kocaeli’de de azalmaktadır. 2008-2020 döneminde Türkiye genelinde ortalama hane halkı 4’ten 3,3’e gerilerken, Kocaeli’de bu sayı 3,91’den 3,36’ya gerilemiştir; ancak 2008 yılında Türkiye ortalaması altında olan Kocaeli 2016’dan bu yana Türkiye ortalamasının biraz üzerine çıkmıştır. Ortalama hane halkı büyüklüğüne bakıldığında ise Kocaeli’de birinci sırada dört kişiden oluşan hane halkı sayısı, ikinci sırada üç kişiden oluşan hane halkı sayısı ve üçüncü sırada ise iki kişiden oluşan hane halkı sayısı görülmektedir. Kocaeli ilinin tek başına nüfusunun %49,60’ını oluşturduğu TR42 Kocaeli Alt Bölgesi’nde işsizlik oranı, 2020 sonu itibarıyla %10,50 ile Türkiye geneli işsizlik oranı olan %12,30’un altında gerçekleşmiştir. 2013 yılından bu yana TR42 Bölgesi, düzenli olarak Türkiye geneline göre daha düşük işsizlik oranlarına sahip olmuştur. TR42 Bölgesi’nde 25 yaş ve üzeri nüfus içerisinde işgücüne katılma oranı 2020 yılında %52,70 düzeyinde gerçekleşmiş olup ülke ortalaması olan %51,70’in üzerindedir. Ancak ülkemiz geneli ile doğru orantılı olarak kadınların işgücüne katılma oranı, erkeklerin işgücüne katılma oranından %40’ı aşan bir oranda daha düşüktür. Kocaeli istihdam sayısı ve artış oranı açısından ülkemizin önde gelen çok önemli bir ilidir.

İstihdam potansiyeli ve nitelikli işgücü açısından günümüzdeki durum ve geleceğe ilişkin politikalarınız hakkındaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Kocaeli, İŞ-KUR verilerine göre 2020 yılında özel sektör tarafından en fazla açık iş pozisyonu sunan 4. ve özel sektöre ait işyerlerinde işe yerleştirmelerde ise 2. il olmuştur. Nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye’nin 10.ili olduğu düşünüldüğünde Kocaeli’nin, iş imkânı yaratma kapasitesinin yüksekliği daha net anlaşılabilir. Kocaeli, SGK verilerine göre günlük brüt ortalama kazanç tutarında Aralık 2020 itibarıyla 175,19 TL ile 81 il arasında ikinci sırada gelmektedir. Bu da Kocaeli’nin iş arayanlar tarafından en fazla tercih edilen iller arasında yer almasına ve dolayısıyla iç göç alan bir il olmasına yol açmaktadır. Bahsettiğimiz istihdamın korunması ve nitelikli işgücünün sürdürülmesi hususunda her dönem olduğu gibi bilhassa salgın sürecinde de İŞ-KUR, istihdam alanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşın tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de genel iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini sürdürmektedir. Kocaeli’de 2020 yılında İŞ-KUR Müdürlüğünce 21.505 işyeri ziyareti, 63.343 iş danışmanlığı ve 713 meslek danışmanlığı odaklı bireysel görüşme ve 223 grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. İşyeri ziyareti sayısında Kocaeli, 81 il arasında 5. sırada yer almıştır. dürlüğünce 2020 yılında 2 bin 946 kişiye iş arama becerileri eğitimi verilmiştir. İlimizde İŞ-KUR Müdürlüğü tarafından 2020 yılı sonu itibariyle 11 bin 142 kişiye de mesleki eğitim verilmiştir. 2020 yılında 8.243 kişinin katıldığı 2.376 İşbaşı Eğitimi Programı (İEP) ve 2.899 kişinin katıldığı 111 Mesleki Eğitim Kursu (MEK) düzenlenmiştir. İlimiz iş gücü piyasasına yönelik olarak rin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanı sağlamak için mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri her zaman en önemli gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır. Kocaeli’mizde Millî İstihdam Seferberliği ile ivme kazanmış olan meslekî eğitimin özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Kocaeli Üniversitesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri, Meslekî Eğitim Merkezleri, Sanayi ve Ticaret Odaları ve OrganiİŞ- KUR’a 2019 yılı sonu itibariyle kayıtlı olan işsiz sayısı 85 bin 970 kişi iken, 2020 yılı sonu itibariyle 58 bin 892 kişiye düşmüştür. Bu sonuç hepimiz için memnuniyet vericidir. İlimizde 2020 yılının 12 aylık döneminde İŞ-KUR’a işsizlik sigortası ödeneği almak için 44 bin 394 kişi başvurmuş ve başvuru yapanlardan 11 bin 72’si işsizlik ödeneğine hak kazanmıştır. Çalışma ve İş Kurumu Müdaha önce değindiğim üzere İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantılarımızı düzenli olarak gerçekleştirmek suretiyle ilimizde istihdamın artırılarak işsizliğin azaltılmasına çalışmaktayız. Bunun yanında nitelikli iş gücüne yönelik olarak Valiliğimiz koordinasyonu, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğü ile paydaş kurumların ve hamilik yapan büyük ölçekli işletmelerin desteği ile ildeki işletmeleze Sanayi Bölgelerinin işbirliği içerisinde yürüyen önemli çalışmalar bulunmaktadır. İlimizde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ve Organize Sanayi Bölgeleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Meslek Yüksekokulları arasında gelişen ve etkin bir biçimde hayata geçirilen hamilik ilişkileri kurulmaktadır. Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri, Meslekî Eğitim Merkezleri ve Meslek Yüksekokullarının rultusunda geliştirilmesi hedefi çerçevesinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı da mali destekleri ile bu çalışmaları destekleyerek önemli katkı sağlamaktadır.

Sayın Valim, Gönülden Gönüle Projesi ve ÖNEM Projesinin amaçları, hedefleri ve uygulama programları hakkında bilgi verir misiniz?

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine çare olmak, çocuklarımızı hayata hazırlamak ve onlara sorun çözme becerisini kazandırmak, eğitim gören ve sosyal desteğe ihtiyacı olan çocuklarımıza destek olmak için bu projelerimizi uygulamaya koyduk. Gönülden Gönüle Pro jesi 17 yıl önce 2004 yılının Ramazan ayında Siverek’te kaymakamlık görevim sırasında, eşimle birlikte başlattığımız “Gönülden Gönüle Projesi”yle; görev yaptığım ilçe ve illerde bugüne kadar 87 binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye ulaşıp gönül köprüleri kurarak, dertlerine derman olmaya çalıştık. Siverek’ten çıktığım yolculukta, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlattığım projeyi kaymakam olarak görev yaptığım Kemer ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde de uyguladım. Bu uygulamamız, daha sonra Vali olarak görev yaptığım Uşak, Muş ve Ordu illerinde de devam etti. Bu projemizi, Kocaeli’de de başarı ile uygulamaktayız. Düstur edindiğim Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın.” sözünden hareketle, görev yaptığım her ilçe ve ilde insanların herhangi bir sıkıntısı olduğunda dertlerine derman olmanın gayreti içinde oldum. Uyguladığımız “Gönülden Gönüle Projesi’’nin temel amacı; şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, öksüzler, yetimler ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımıza Devletin sıcak elini ve şefkat yüzünü göstermek ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Sosyal medya, telefon, elektronik posta gibi iletişim araçlarıyla iletilen taleplerin ilgili birimlere yönlendirilmesiyle, diğer ihtiyaçların ise ev ziyaretleri yapılarak yerinde tespit edilmesiyle sosyal devlet anlayışının benimsenmesi, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesinin artırılması, devlet ve halk arasındaki bağın güçlenmesi sağlanmaktadır. Projenin en büyük destekçisi eşimle birlikte; şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönlüne girmek ve devletin şefkat elini onlara uzatmak için kaymakamlar ve eşlerinin de katılımıyla Kocaeli’de görev yaptığım bir yıllık süre zarfında 4 bin 658 haneye ulaşılmıştır. Valilik ve kaymakamlık mesleğinin en önemli özelliklerinden biri Anadolu’da halkımızın bu makamları “Devlet” olarak tanımlamasıdır. Halkımızın gözünde Devlet, her şeydir. İhtiyacını, sorununu paylaşabildiği, derdine çare aradığı makamlardır buralar. Amacımız; gönül köprüleri kurmak, kimseyi kimsesiz bırakmamaktır. Ulaşamadığımız her insan bizim için kayıptır. “Devletin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir” anlayışıyla hareket etmekteyiz. Çok sayıda çocuğumuzun üniversite bitirmesine, meslek sahibi olmasına vesile olduk. İhtiyaç sahibi insanlarımızın ihtiyaçlarını giderme çabası içinde bulunduk. Projemiz, tespit ettiğimiz ailelerin kapısını çalmak, o andaki durumlarını görmek ve onlarla hemhal olmak, hastası varsa tedavi ettirmek, çocuğu okula gidemiyorsa çocuğunu okula göndermek, ev eşyası yoksa temin etmek, gerekiyorsa evini tamir ettirmek gibi faaliyetlerimizi içermektedir. Projemiz kapsamında eşim ve kaymakamlarımız ile eşlerinin katkısıyla bize gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.