Anasayfa » Gündem » COVİD 19 AŞISI PROGRAMI VE UYGULAMALARI

COVİD 19 AŞISI PROGRAMI VE UYGULAMALARI

Aşılama Hizmeti Sunumunda Genel İlkeler Aşı uygulaması COVID-19 pandemi dönemi önlemlerine uygun şekilde yapılacak.
Aşı uygulamaları, aşılama hizmeti sunulan veya aşılama hizmetinin sunulması için gereken şartları karşılayan birimlerde randevulu olarak yürütülecek. Bekleme salonunda bulunacak kişilerin maskelerinin uygun biçimde takılı olmasına ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecek. Aşı uygulama odasına kişiler birer birer alınacak. Sağlık personeli maske ve yüz koruyucu/gözlük takacak. Aşı odasının havalandırılması ve yüzey dezenfeksiyonu vb. önlemler alınacak.

Aşı Uygulaması-1 İnaktif Pandemik COVID-19 aşısı (CoronaVac);
• Tek dozluk kullanıma hazır flakonda enjektörsüz olarak sunulmaktadır.
• Uygulama standart aşı enjektörü ile yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
• 1 doz 0,5 ml’dir.
• 18 yaş ve üzerindeki kişilere 0,5 ml olarak 90º açı ile kas içine (intramusküler) olarak uygulanır.
• Aşı sonrası istenmeyen etki takibi yapılabilmesi için tercihen sol koldan uygulanması tercih edilir.
• Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır.

Aşı Uygulaması-2
Diğer aşıların eşzamanlı (öncesinde, sonrasında veya aynı anda) uygulanmasının bu aşının immünojenitesi üzerindeki etkisine ilişkin klinik çalışma verisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte; daha önceki inaktif aşı uygulamaları dikkate alınarak kişinin COVID- 19 ve risk grubu aşılamaları için risk grubunda yer alma durumu da değerlendirilerek;
• İnaktif Pandemik COVID- 19 aşılaması ile mevsimsel influenza, pnömokok, meningokok ve diğer inaktif aşılar arasında (öncesinde ve sonrasında) en az iki hafta süre bırakılması uygundur.
• İnaktif Pandemik COVID-19 aşılaması ile canlı aşılar arasında (öncesinde ve sonrasında)ise en az dört hafta süre bırakılması uygundur.
• Kuduz ve tetanos aşısı gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir.

Aşı Uygulaması-3
• Aşı kişiye oturur durumdayken uygulanmalıdır. Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve kişi 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Alerji hikayesi olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde kişiye en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.
• Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler “AŞILA” mobil uygulamasına erişilerek kaydedilecektir.
• Pandemik COVID-19 aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir.

Aşı Takvimi-1
• İnaktif Pandemik COVID-19 Aşısı (CoronaVac);
• 18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanacak.
• İkinci bir talimata kadar aktif COVID-19 hastasına, COVID-19 hastalığını geçirmiş (PCR test doğrulanmış) kişilere ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacak.

Aşı Takvimi-2
• Gebelik ve Emzirme Döneminde Aşılama
• Gebelikte inaktif Pandemik COVID- 19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19 hastalığının ağır geçirilme riski yüksek olan gebelere, kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir.
• Emzirme döneminde inaktif Pandemik COVID-19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Kendi istekleri halinde emzirenlere aşı uygulanabilir.

Aşı Takvimi-3
• Önlem Alınarak Aşı Uygulanması Gereken Diğer Durumlar
• Kontrolsüz epilepsi ve Guillain- Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilir.
• İmmün suprese kişilere aşı en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır. Dört defa ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanmalıdır.
• Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir. Kontrendikasyonlar ve Geçici Kontrendikasyonlar
• Kontrendikasyonlar:
• Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı alerji/anafilaksi öyküsü.
• Pandemik aşının ilk dozu sonrasında anafilaksi öyküsü varlığında ikinci doz uygulanmaz. Soğuk Zincir
• İnaktif Pandemik COVID- 19 (CoronaVac) Aşısı;
• Flakonu açıldıktan sonra hemen uygulanacak şekilde planlanma yapılmalıdır.
• Donmaya ve gün ışığına karşı duyarlıdır; aşının donmamasına dikkat edilmelidir. +2- +8 °C’de saklanmalıdır.
• Aşı dolabının herhangi bir rafında muhafaza edilebilir.
• Aşı dolabı özelliği bulunmayan no-frost dolaplarda ise dolap iç cidarına temas etmeyecek ve üfleme kanallarının önünde olmayacak şekilde tercihen kapağa yakın saklanması gereklidir.
• Dolap içerisinde tercihen donma göstergesi bulunmalıdır.
• İnaktif Pandemik COVID- 19 Aşısı (CoronaVac) Uygulaması Kontrol Listesi-1
• Aşı uygulamaları belirlenen saatlerde randevulu olarak yürütülür.
• Bekleme salonunda bulunacak kişilerin maskelerinin uygun biçimde takılı olmasına ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilir.
• Aşılama uygulamaları süresince aşı odası sık sık havalandırılmalıdır.
• COVID-19 hastalığına ilişkin önlemlere uygun olarak sağlık personeli tıbbi maske ve yüz koruyucu/gözlük takar.
• Aşı uygulama odasına kişiler birer birer alınır.
• Aşılama için kuruma başvuran kişinin randevusunun olup olmadığı kontrol edilir.
• Kişinin randevusu yok ise aşılama için öncelikli grupta yer alıp almadığı kontrol edilir.
• Aşı uygulanacak kişinin aşı uygulaması sırasında maskesi uygun şekilde takılı olmalıdır.