Künye

İMTİYAZ SAHİBİ

Yayıncılık, Matbaacılık, Organizasyon, Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Siyaset Dergisi imtiyaz Sahibi G. Gül KILIÇASLAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Erkan KILIÇASLAN

YAZI KURULU

Hukuk Danışmanları

Av. Türker CANDAN
Av. Nevra BAŞKAL

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

0312- 425 03 06

Abone ve Reklam Müdürlüğü

0312- 418 26 27

Muhabir

Erkan KILIÇASLAN

İdare Merkezi

Konur Sokak No: 71 / 3
Tel: 0312 – 425 03 06 – 418 26 27
Faks: 0312 – 418 89 99
Bakanlıklar / Ankara