Anasayfa » Gündem » Cûdî Dağı’nın Eteğinde Kadim Bir Şehir Şırnak

Cûdî Dağı’nın Eteğinde Kadim Bir Şehir Şırnak

İl sınırları içerisindeki yerleşimin M.Ö 7000’lere kadaruzandığı bilinmektedir. Şırnak’ın adının kaynağıylailgili olarak tarih kaynaklarında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.Bununla birlikte ilin adının kaynağı hakkındaçeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerdenen bilineni; il adının Nuh Tufanıyla ilgili olduğu görüşüdür.İslam inanışına göre, Tufandan sonra Nuh’un gemisiKur’an-ı Kerim’de Hud Sûresi’nin 44. Ayetinde: “Ey arzsuyunu yut, ey gök sende tut denildi. Su çekildi ve gemiCudi Dağı’nın üzerinde durdu.” şeklinde anlatılmaktadır.O dağdan inen ilk gruptan, seksen veya sekiz kişi önceHeştan’ı (Yoğurtçular Köyünü), Nuh Peygamberinde içindebulunduğu diğer bir grup ise Namaz Dağı eteklerindekibugünkü Şırnak yerleşim birimini kurmuştur. İşte Nuhpeygamberin kurduğu bu kente önceleri Nuh’un Şehrianlamına gelen “Şehr-i Nuh” adı verilmiştir. Şehr-i Nuhadı zamanla değişerek “Şernah”, “Şırnek” ve günümüzdede “Şırnak” hâlini almıştır. Nuh Tufanın tarihlendirilmesikonusunda, elde edilen belge ve veriler değerlendirildiğinde,M.Ö 27-29. Yüzyıllar arasında olabileceği tahminedilmektedir. Bu veri ışığında kent tarihinin M.Ö 3000 yılınakadar uzandığı tahmin edilmektedir.