Anasayfa » Gündem » CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BOSNA HERSEK ZİYARETİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BOSNA HERSEK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Mayıstarihinde Bosna Hersek’i ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersekziyareti kapsamında CumhurbaşkanlığıKonseyi Başkanı İzzetbegoviç ile birlikteortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısındayaptığı açıklamada, “üç yılaradan sonra burada bulunmaktan duyduğummemnuniyeti ifade etmek istiyorum.Şahsıma gösterilen misafirperverliktendolayı teşekkür ediyorum. Ziyaretkapsamında İzzetbegoviç kardeşim ilebirlikte ve heyetler arasında görüşmelerimizoldu ve bu görüşmelerle iki ülkearasındaki birçok alanda neler yapabiliriz,ne gibi adımlar atacağız bunları görüşmefırsatını bulduk” dedi.Türkiye’nin Bosna Hersek’e her türlüdesteği vermeyi sürdüreceğini dile getirenErdoğan, “Bosna Hersek’in toprakbütünlüğüne verdiğimiz önemi bir kezdaha vurgulamak istiyorum. Yaklaşanseçimlerin ülke için hayırlı olmasını umuyorum.24 Haziran’da bizim 7 Ekim’deonların seçimi var. Demokrasinin kurallarıiçerisinde şeffaf ve adil bir seçim olmasınıtemenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.“İkili ticaret hacmimizi çok hızlı ilerletmeyebaşladık” değerlendirmesindebulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Kısa vadeli hedefimiz 1 milyar dolar.Aramızda imzalanacak Serbest TicaretAnlaşması’nın bir önce tamamlanmasınabüyük önem atfediyoruz. Diğer anlaşmalarında yürürlüğe girmesi en büyükarzumuzdur. Birçok alanda yetkililerimizibir araya getireceğiz. Türk firmalarınıBosna Hersek ve tüm Balkanlarda büyükyatırımlar gerçekleştirmeye teşvik ediyoruz.Beklentimiz Türk yatırımcı ve şirketlereburada daha fazla iş yapma imkanısağlanmasıdır” şeklinde konuştu.Bosna Hersek gazeteleri CumhurbaşkanıErdoğan’ın Avrupalı Türk DemokratlarBirliği (UETD) 6. Olağan GenelKurulu’nda, Olimpik Spor Salonu’nu dolduranAvrupalı Türklere yaptığı konuşmayageniş yer verdi.Ülkenin en köklü gazetelerinden Oslobodjenje,“Erdoğan Türkleri kendisine oy vermeye çağırdı” başlığıyla yayımladığı haberde,tamamen Türk ve Bosna Hersek bayraklarıylakaplanan spor salonunda 20 bine yakın AvrupalıTürk ve ülkenin farklı şehirlerinden Bosnalılar olduğunuyazdı.Gazete, ikinci ve üçüncü sayfalarının tamamınıErdoğan’ın ziyaretine ayırırken, genel kurulda BosnaHersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakirİzetbegovic’in kullandığı “Bizim Aliya’mız vardı, sizinErdoğan’ınız var” sözlerini ön plana çıkardı.Nezavisne Novine de verdiği ziyaret haberinde,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB ülkelerinin engellemesisonrasında Bosna Hersek’te Türk seçmenlebuluştuğunu ve Saraybosna’da Türklere“coşkulu mesajlar” verdiğini yazdı.Gazete, ikinci ve üçüncü sayfalarını ayırdığı ziyarethaberinde, özellikle genel kurul öncesindekigeniş güvenlik önlemleri ve suikast ihbarıyla ilgilihaberlere dikkati çekti.“Erdoğan Avrupa’yı suçladı”Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden DnevniAvaz da “Erdoğan Avrupa’yı suçladı” başlığınıattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın UETD GenelKurulu’nda kaydettiği “Demokrasinin beşiği olduğunuiddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıftakaldığı bir dönemde, Bosna Hersek bizlere budeğil özde demokrat olduğunu göstermiştir.”sözlerine yer verdi.Vecernji List ise geniş yer verdiği ziyarethaberinde, Erdoğan’ın Türk seçmene çağrısınıön plana çıkardı.“Batı’ya karşı durmaya hazır”Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, rutinhaberlerin dışında Vecernji List’in köşe yazarlarınında gündemindeydi.“Erdoğan Batı’ya karşı durmaya hazır olduğununmesajını verdi” başlıklı köşe yazısında,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saraybosna’daAvrupalı Türklerle bir araya gelerek, “hiç konuşmasaydıdahi Avrupa’nın hemen ön bahçesindekendisine her zaman kapının açık olduğununmesajını verdiğini” söyledi.Bosna Hersek ve Türk medyasının yanısıra uluslararası medya kuruluşlarının da yakındantakip ettiği ziyareti aynı zamanda BosnaHersek’teki tüm büyük televizyon kanallarıcanlı takip etti, gün boyunca gerçekleştirilencanlı bağlantılarla gelişmeler hemen izleyiciyeaktarıldı.Ziyaretin YansımalarıTurizm sektörü,Genel kurul dolayısıylabinlerce kişinin ülkeyi ziyaret etmesinin turizm açısından sadece an itibariyle değil,tüm yıl için önemli olduğunu belirtmiştir.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti ülkeiçin önemli. Buraya gelen diğer misafirler,aynı zamanda Bosna Hersek’in tanıtımınıda yapmış bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın 20 Mayıs’ta Bosna Hersek’eyaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki yatırımlarıcanlandırmasının yanı sıra ticarethacmine ivme kazandırması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BosnaHersek Devlet Başkanlığı KonseyiBaşkanı Bakir İzzetbegovic’in görüşmesinde,ikili ticaret hacminin 1 milyar dolaraçıkarılması hedefi gündeme gelirkengüncellenmekte olan Serbest TicaretAnlaşması’nın (STA) da en kısa zamandaimzalanmasının büyük önem taşıdığıbelirtildi.Yapılan değerlendirmeler sonucu,Türkiye’nin 1 Temmuz’dan itibaren 5 yılboyunca Bosna-Hersek’ten yıllık toplam13 bin ton et ürünü ithal etmesi kararlaştırıldı.Türkiye’nin Et İthalatı İki Ülke İçinde FırsatDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanıyaptığı açıklamada, CumhurbaşkanıErdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretininiki ülke ekonomik ilişkileri açısından daönemli olduğunu söyledi.Türkiye ile Bosna Hersek arasındakiticaret hacminin son yıllarda önemli birivme yakalamıştır.Geçen yıl ticaret hacmimiz600 milyon doları geçti. Türk firmalarınınBosna Hersek’teki yatırımlarıson yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.Türk firmalarının ülkede önemli biristihdam kaynağı yarattığına dikkati çekenyetkililer, Karşılıklı ticaretimizin yıllariçinde artış göstermesi elbette bizlerimemnun ediyor ancak iki ülke arasındakigüçlü tarihi, kültürel ve insani bağlarıgöz önünde bulundurduğumuzda, buverilerin potansiyelimizi yansıtmadığınıgörüyoruz şeklinde açıklamalarda bulundu.STA’nın güncellenmesinin ikili ticarethacminin artışı açısından çok önemliolduğunu, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeaçılan Bosna Hersek-Sırbistan TicaretOfisinin de buna katkı sağlayacağıgörülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretindegündeme gelen et ithalatına ilişkinGörüşmeler sonucu Türkiye’nin, 5 yılBosna Hersek’ten et ithal etmesine kararverildi. Bu gelişmenin, hem kalitelive uygun fiyatlı etin Türkiye’ye gelmesihem de uzun vadede Bosna Hersek’tehayvancılığın gelişimi ve Türk firmalarınınbu alanda yatırım yapmaları açısındanönemli bir gelişme olduğu görülüyor.Bosna Hersek’te iş yapmanın tamzamanıBosna Hersek’in gelişmekte olan birpazara sahip olduğunu belirten yetkililer,burada ticaret ve yatırım yapmak,ortaklıklar kurmak ve 3’üncü pazarlaraaçılmak için pek çok projenin bulunduğunudile getirdi.Ortak tarihimiz ve kültürümüz, buülkedeki yatırım ve iş birliği potansiyelleri,Avrupa pazarlarına ulaşım için kritik konumu gibi avantajların yanı sıra Türkiyeile Bosna Hersek arasındaki ticaretve yatırımın gelişimi için sağlanan teşviklerTürk firmalarımız için önemli fırsatlardır.Türkiye ve Bosna Hersek arasındakisiyasi ve ekonomik ilişkiler iyi seviyedebulunuyor. Bu iklimin firmalar tarafındandeğerlendirilmesi gerekir. Hem ticarethem de yatırımlar için gerekli koşullarsağlanmış durumda, pek çok hazırproje yatırımcılarını bekliyor. İki ülkeninresmi temsilcileri de kurulacak işbirliklerini destekliyor.Avrupa Birliğinin fonları ve TürkEximbank kredileri yatırımlar için değerlendirilebilir.Bunun yanı sıra ZiraatBankasının bir Türk bankası olarak BosnaHersek’te Türk firmalarının kredi vefinansmana erişimi için çok önemli katkılarsunuyor. Bosna Hersek’te iş yapmanınşimdi tam zamanı.Dış Ticaret Hacmi 15 YıldaYaklaşık Dokuz Katına ÇıktıYugoslavya’dan bağımsızlığını1992’de kazanan ve 1995’e kadar savaşınsürdüğü Bosna Hersek’in sanayiyedayalı ekonomisi günümüzde, hizmetler,bankacılık, enerji ve turizm alanlarınayapılan yatırımlarla farklı bir konumageldi.Ekonomi Bakanlığı verilerindenderlenen bilgilere göre, BosnaHersek’in nominal değerlerle geçen yılgayrisafi yurt içi hasılası 17,5 milyar dolarseviyesine ulaştı. Ülkenin gayrisafiyurt içi hasılasının yüzde 7,8’i tarım,yüzde 26,8’i sanayi ve yüzde 65,4’ü hizmetsektörlerinden oluşuyor.Bosna Hersek’in geçen yıl gerçekleştirdiğiihracat 6,4 milyar dolar, ithalatise 10,4 milyar dolar olarak kayıtlarageçti. Ülke, dış ticaretinin yaklaşıkyarısını AB ülkeleriyle gerçekleştiriyor.Türkiye, 2017 verilerine göre, BosnaHersek’in ihracatında yüzde 3,7 payla,ithalatında da yüzde 4,2 payla 7’ncisırada yer aldı.Türkiye ve Bosna Hersek arasındakiSTA’nın yürürlüğe girdiği 2003’te 71,6milyon dolar olan dış ticaret hacmi 15yılda yaklaşık 9 katına çıkarak geçen yıl617,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.Türkiye’nin ülkeye ihracatı geçenyıl 348,7 milyon dolar olurken, ülkedenyapılan ithalat yaklaşık 269 milyon dolarolarak kaydedildi.Ülkeye yapılan ihracatta tişört, fanila,diğer iç giyim eşyası, televizyonalıcıları, video monitörleri, projektörler,dokunmuş halılar, yer kaplamalarıve tedavide kullanılmak üzere hazırlananilaçlar başlıca ürünler olarak sıralandı.Bosna Hersek’ten ithal edilenürünlerde de ayçiçeği, aspir, pamuk tohumuyağları, buğday unu, demir çelikdöküntü ve hurdaları ile bunların külçelerigibi kalemler öne çıktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyaretinde;Saraybosna-Belgrad karayoluinşaatı ve iki ülke arasındaki SerbestTicaret Anlaşması’nın revize edilmesibaşta olmak üzere birçok politik, ekonomik,bölgesel ve ticari işbirliği hakkındagörüşmeler yapıldı.Erdoğan’ın ziyareti kapsamında yapılangörüşmelerde bölgesel ve uluslararasımeseleler değerlendirilirken ikiülke arasındaki ekonomik başlıklar daele alındı.