Anasayfa » Eğitim » KAPATILAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VE YÖK DÜZENLEMELERİ

KAPATILAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VE YÖK DÜZENLEMELERİ

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan 15 vakıf üniversitesi öğrencilerinin yerleştirilecekleri okulları 28 Temmuz’da açıklayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu okullardaki 65 bin öğrencinin yeniden tercih yapacağını açıkladı. YÖK’ün, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin durumlarına ilişkin yaptığı yeni düzenlemeye göre, öğrencilerin üniversiteye girmiş oldukları yıl aldıkları puanlar esas alınacak. Diğer taraftan, kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin isteyen vakıf üniversitelerine geçişi için YÖK’ün aldığı karara ilişkin açıklaması şöyle: “Bilindiği üzere 667 Sayılı KanunHükmünde Kararnameyle 15 Vakıf Yükseköğretim Kurumu kapatılmış, bu üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından diğer üniversitelere yerleştirileceği, bu şekilde yerleştirilenöğrencilerin, mezun oluncaya kadar ilgili vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri yerleştirileceği devlet veya vakıf üniversitesine ödemeye devam edecekleri hükme bağlanmış; bu kararların uygulanması hususunda Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır. 28.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel Kurulu’nda, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin hangi üniversitelere yerleştirileceği hususu ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar görüşülerek karara bağlanmış ve kapatılan 15 üniversitenin 14’ünün öğrencileri aynı ildeki devlet veya vakıf üniversitesine yerleştirilmiştir. (Kapatılan Kanuni Üniversitesi eğitim öğretim başlamadığı için bu kapsamda bir işlem yapılmamıştır.) Kapatılan üniversite öğrencilerinin yerleştirilmelerine ilişkin almış olduğumuz kararlara yapılan eleştiri ve yaşanan tartışmalar tarafımızca izlenmektedir ve konuya ilişkin yeni bir karar almamızı da gerekli kılmıştır. Zor durumlar zorunlu tedbirleri almayı gerektirir. Bu sorunun tüm taraflar açısından en az zarar görecek şekilde çözülmesine çalışılmaktadır. Alınan kararın sadece lisans ve ön lisans öğrencileriyle sınırlı olmadığı, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık vb.) ve ayrıca önemli miktarda yabancı uyruklu öğrencileri de kapsadığı unutulmamalıdır. Kapatılan üniversite öğrencilerinin almış olduğu dersler, notlar, sınavlar, mazeretler de dâhil olmak üzere bütün verilerin de bir merkezden yürütülmesibu sürecin sıhhatli yürütülmesinin gerekliliğidir.”Tüm Tedbirler İlgili Üniversitelerimizce Alınmaktadır YÖK açıklamasında devamla “Ayrıca bilinmesini isteriz ki yerleştirilen bu öğrenciler yerleştirildikleri yükseköğretim kurumundaki eğitim öğretimin gerektirdiği intibak süreci kapsamında eğitimlerine devam edebileceklerdir. Bu öğrencilerin aktarıldığı devlet üniversiteleri gerekli gördükleri takdirde kendi marka değerini korumak maksadıyla ek dersler veya sınavlarla intibak sürecini gerçekleştirebilecektir. Bu öğrencilerin aktarımları sonrasında aynı sınıflarda öğrenci mevcudu artışı yaşanmayacak, eğitim kalitesinde ve niteliğinde herhangi bir düşme olmayacak, üniversiteler gerektiği takdirde şube açabilecektir. Bilindiği üzere yerleştirme yapılan devlet üniversitelerimizde kapatılan vakıf üniversitelerinin kampüslerinin tahsisiyle fiziki mekân artışı söz konusu olmuştur. Bu kapsamda gerekli diğer tüm tedbirler ilgili üniversitelerimizce alınmaktadır. Ayrıca bu öğrenciler her ne kadar nakledildikleri üniversitelerin diplomalarını alacak olsalar da diplomalarında ilk kayıt oldukları üniversitelerin de isimleri yazılı olacaktır. Bununla birlikte konuya ilişkin kamuoyunda yaşanan tartışmalar ve eleştiriler dikkate alınarak bu yıla ve sadece bu öğrencilere mahsus olmak üzere başta vakıf üniversiteleri olmak üzere tüm üniversitelerin istedikleri takdirde yatay geçişteki taban puan şartını kaldırmasına karar verilmiştir. Alınan bu karar başta vakıf üniversitelerine olmak üzere yatay geçiş imkânı sağlayacak ve teşvik edecektir. Yükseköğretim Kurulu olarak eğitim ve öğretimin ve diplomaların niteliğinin düşmemesine önem vermekteyiz. Yeni YÖK’ün son bir buçuk yıldan beri almış olduğu kararlar ve süreçler bunun teminatıdır. Son günlerde yaşamış olduğumuz şartlar dâhilinde bile bunu gözetmekteyiz” denmektedir. Aldıkları Puana Göre… Yükseköğretim Genel Kurulu’nda 28 Temmuz’da alınan kararla; kapatılan üniversitelerin öğrencileri üniversite sınavlarına girdikleri yıl aldıkları puanlara bakılmadan, bulundukları illerdeki üniversitelere yerleştirilmişlerdi. Buna göre, İpek Üniversitesi öğrencileri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne, Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencileri Bursa Teknik Üniversitesi’ne, Canik Başarı Üniversitesi öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne, Selahaddin Eyyubi Üniversitesi öğrencileri Dicle Üniversitesi’ne, Melikşah Üniversitesi öğrencileri Erciyes Üniversitesi’ne, Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne, Mevlana Üniversitesi’nin diğer bölümlerdeki öğrencileri Selçuk Üniversitesi’ne, Şifa Üniversitesi öğrencileri Ege Üniversitesi’ne, Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne, Zirve Üniversitesi öğrencileri Gaziantep Üniversitesi’ne, İzmir Üniversitesi öğrencileri Dokuz Eylül Üniversitesi’ne, Murat Hüdavendigar Üniversitesi öğrencileri İstanbul Üniversitesi’ne, Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Dokuz Eylül Üniversitesi’ne, Gediz Üniversitesi’nin diğer bölümlerdeki öğrencileri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne, Süleyman Şah Üniversitesi öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne, Fatih Üniversitesi öğrencileri Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dışındaki programlar için İstanbul Üniversitesi’ne, Tıp Fakültesi Ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirileceği açıklanmıştı. Ancak YÖK aldığı yeni kararla puan esaslı yerleştirme yapmaya karar verdi. Dolayısıyla öğrenciler, puanlarının tuttuğu başka illere de gidebilecek. Üniversitelerde Mekan Sıkıntısı Yaşanmayacak YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre Maliye Bakanlığı, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının tüm taşınmazlarının YÖK tarafından bu kuruluşların öğrencilerinin nakledildiği üniversitelere geçici tahsis edilmesine karar verildiğini ilgili üniversitelere bir yazı ile bildirdi. Bu kararın üniversiteler ve öğrenciler açısından olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden yetkililer, böylece öğrencilerin yerleştirildiği üniversitelerde mekân sıkıntısının yaşanmayacağını, aksine bir artışın olacağını belirttiler. YÖK yetkilileri, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundular: “Maliye Bakanlığının bu kararı sonrasında, kendi üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerce dile getirilen, kapatılan üniversitelerden nakledilen öğrencilerin eklenmesi sonrasında yaşanabilecek olan mekân sıkıntısının önüne geçilmiş oldu.