Anasayfa » Gündem » Nevşehir Kalesi ve Etrafı ‘Kentsel Yenileme Alanı’ İlan Edildi

Nevşehir Kalesi ve Etrafı ‘Kentsel Yenileme Alanı’ İlan Edildi

Nevşehir Kalesi ve etrafındaki bölge,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ınimzasıyla “Yenileme Alanı” olarak ilan edildi.Belediye Başkanı Rasim Arı, Resmi Gazete’deyayımlanan karar dolayısıyla CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek,“Nevşehir Kalesi ve etrafının korunarak bölgeve turizme kazandırılması yolunda önemli biradım atıldı.” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla08 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlananCumhurbaşkanı kararlarına göre, Nevşehir Kalesive çevresini kapsayan bölge, “Yenileme Alanı”olarak belirlendi.Söz konusu karar, 5366 sayılı “Yıpranan Tarihive Kültürel Taşınmaz Varlıkların YenilenerekKorunması ve Yaşatılarak Kullanılması HakkındaKanunu’nun 2. Maddesi uyarınca verildi.Alınan bu karar ile birlikte Nevşehir Kalesi veetrafının turizme açılması yolunda önemli bir adımatılmış olurken, bölgenin en kısa sürede turizmekazandırılması için de çalışmalar hız kazandı.Bölgenin tarihi dokusuna uygun çalışmalarlaturizme açılması için gerek yurt içinden gereksede yurt dışından birçok yatırımcı ile görüşmelerinsürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı RasimArı, “ Göreve geldiğimiz ilk günden beri şehrinkaderini değiştirecek proje olarak baktığımızve şehrimize her gelen siyasi büyüğümüzebüyük bir heyecan ile anlattığımız NevşehirKalesi Projesi, Sayın CumhurbaşkanımızınRecep Tayyip Erdoğan imzasıyla ‘KentselYenileme Alanı’ olarak ilan edildi. SayınCumhurbaşkanımız projemiz ile ilgili sonresmi imzayı da atarak projemizin startınıfiilen vermiştir. Bu dakikan itibaren, dahaçok çalışarak tüm dünyanın gözdesi halinegetireceğimiz kale projemizi ivedi bir şekildetamamlayacağız.” dediNevşehirli Kadınlara İstihdam Olanağı Sunacakİmzalar Atıldı2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı(SOGEP) kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafındansunulan “Nevşehir’de İstihdamda SosyalSorumluluk Adımı (NİSSA)” projesi Sanayive Teknoloji Bakanlığınca uygun bulunarakdesteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamındaNevşehir’de kadınlara yönelik mesleki eğitim, girişimcilikkapasitenin artırılması ve toplumsal entegrasyonlarınınhızlandırılmasına öncülük edecekbir merkez kurulması ve merkez bünyesinde eğitimlerekatılacak kadınlar arasından çok sayıdakadının istihdam edilmesi amaçlanmakta.Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi Turizmve Spor A.Ş tarafından hazırlanan ve Ahiler KalkınmaAjansı koordinasyonunda Sanayi ve TeknolojiBakanlığı’na sunulan “Nevşehir’de İstihdamdaSosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA)” projesidesteklenmeye uygun bulundu. Toplam 3,3milyon TL bütçesi olan projeye Sanayi ve TeknolojiBakanlığınca tahsis edilen yaklaşık 2,5 MilyonTL’lik hibe, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından kullandırılacak.Nevşehir Valisi ve Ahiler Kalkınma Ajansı YönetimKurulu Başkanı İlhami Aktaş’ın yanı sıra NevşehirBelediye Başkanı Rasim Arı ve Ahiler KalkınmaAjansı Genel Sekreteri Bekir Varol’un katılımıylasözleşmesi imzalanan proje kapsamındasabun üretimi atölyesi, cam işleme atölyesi, seramikatölyesi, bez çanta dikim atölyesi ve projedeçalışacak kadınların küçük çocukları için oyunalanları, kütüphane ve etüt merkezinin oluşturulmasıplanlanmakta.Bu atölyelere ilave olarak kadınlara sosyal yaşamlarındapsikolojik destek olmak ve aile içerisindeiletişim bağının kopmaması amacı ile NevşehirBelediyesi tarafından tahsis edilecek bir alandaAile Danışma Merkezi kurulacak. Aile danışmamerkezinde kadınlara ve gerektiğinde ailelerine;motivasyon, uyum ve davranış sorunları, boşanma,özgüven ve korkular gibi konularda kapsamlıolarak psikologlar tarafından psikolojik destek vedanışmanlık hizmetleri verilecek.Kadınların yasal haklarının bilincine varmalarınısağlamak ve haklarını aramak, başvurulacakkurum ve kuruluşlar hakkında bilgilenmelerinisağlamak amacıyla Aile DanışmaMerkezindeki 1 avukat aracılığıylakadınlara destek verilecek. Ayrıca, obeziteile mücadele, sağlıklı beslenme, hareketliyaşam konularında 1 diyetisyen tarafındankadınlara destek verilecek.Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ilketapta 50 sonrasında ise artan orandaöncelikli kadınlarımız olmak üzere çok sayıdakişiye istihdam olanağı sağlayacakolan projenin şehir ekonomisine de ciddikatkılar sunacağını vurguladı.Arı, “Şehrimize değer katacak projelerüretmeye devam ediyoruz.Halkımıza bunun için söz verdiğimiztüm projeleri birer birer hayatageçiriyoruz. Nevşehirli kadınlarımızınistihdama katılmaları içinher türlü desteği sunacağımızı herzaman söylemiştik. İşte bunun ilkadımı bu projeyle gerçekleşiyor. İlketapta 50 kadınımız olmak üzereçok sayıda hemşehrimize bu projesayesinde istihdam olanağı sağlayacağız.Şehrimize hayırlı, uğurluolsun.” dedi.BELEDİ YE BAŞK ANI ARI ’YA“POZİTİF BELEDİYE BAŞKANI”ÖDÜLÜRadyo Evi Derneği (RADEV) tarafından düzenlenen “Türkiye’deNegatifi Pozitife Çevirenler 11. RADEV Artı Ödülleri” sahiplerinibuldu. Törende, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya eğitimeyaptığı katkılardan dolayı “Yılın Pozitif Belediye Başkanı”ödülü verildi.RADEV tarafından “Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler”temasıyla düzenlenen “11. RADEV Artı Ödülleri” düzenlenentörenle sahiplerini buldu. Ankara Milli Kütüphane konferanssalonunda düzenlenen törene kültür, sanat, iş, siyaset vemedya dünyasından birçok isim katıldı.Çeşitli dallarda ödüllerin dağıtıldığı gecede eğitim alanındaYılın Pozitif Belediye Başkanı Ödülü, Nevşehir Belediye BaşkanıRasim Arı’ya verildi.Siyaset Haziran-Temmuz 2020 55NevşehirRASİM ARI ’YA ‘‘YILIN SOSYAL MEDYAYI ENİYİ KULLANAN BELEDİYE BAŞKANI’’ ÖDÜLÜVERİLDİNevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya‘Sosyal Medyayı En İyi Kullanan BelediyeBaşkanı Ödülü’ verildi. Buhara Medya Grubutarafından düzenlenen ‘10. Uluslararası BuharaMedya Ödülleri’ kapsamında, Yılın SosyalMedyayı En İyi Kullanan Belediye Başkanı ÖdülüNevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın oldu. Arı,törende ödülünü Ak Parti Genel Başkan YardımcısıÇiğdem Karaaslan’dan aldı.Bu ödülün bir başlangıç olduğunu ve birçokalanda ödül beklediklerini ifade eden RasimArı, “Siyasetten, bürokrasiden toplumunfarklı kesimlerinden insanlarımız buradalar.Bu ödüllerin içerisinde bizde vardık. BizdeNevşehir Belediyesi olarak sosyal medyayıen iyi kullanan belediye başkanı ödülü aldık.Bekliyordum bu ödülü. Biz göreve geldiğimizgünden beri sosyal medyayı Türkiye’de vedünyada çok insanın bizi sosyal medyadatakip etmesine sebep olacak işler yaptık.Farklı ve güzel çıkışlarımız da oldu. Zamanzaman toplumsal refleksi dile getirençıkışlarımız oldu. Zaman zaman farklıkesimlerle paylaşımlar neticesinde karşıkarşıya geldiğimiz anlar oldu.Temel olan şu vardı ki biz günlükvatandaşıma kullandığımız dilisosyal medyada kullanıyorduk.Gündüz vatandaşımızla sokakta nasılbir konuşma gerçekleştiriyorsak,hizmet ve hürmet çerçevesindekullandığımız dil aynısıydı.Bizim aslında sosyal medyadaödül almamızın sebebi günlükhayattaki tavrımızı sosyal medyayayansıttık. Bu sadece bir başlangıç,önümüzdeki dönemde kitap dağıtan,en fazla ağaç diken, en fazla sosyalaktivite, en fazla şehrin ayağakalkmasını gerçekleştiren belediyeve belediye başkanı ödülünüalacağız” dedi