Anasayfa » Gündem » RUSYA-İSRAİL ARASINDA DİPLOMASİ YOĞUNLAŞMASI

RUSYA-İSRAİL ARASINDA DİPLOMASİ YOĞUNLAŞMASI

sunun Suriye’den yapılan füze atışlarınakarşılık vermesi halinde Rus savunmasistemleri ile karşı-karşıya gelmesiolmuştur. Görüşme sonrasında RusyaOrtadoğu politikasının İsrail’in çıkarlarınahiçbir şekilde tehlike oluşturmayacağıkonusunda garanti vermiştir. TaraflarAkdeniz’de askeri kuvvetlerinin karşıkarşıya gelmemesi için de anlaşmışlardır.Rusya’nın Suriye’de iç savaşa müdahalesisonrasında İsrail, Kremlin’inbölgedeki askeri varlığının kendisi içintehlike olmadığını da açıklamıştır. Fakatİsrail için endişe verici en önemlikonu Suriye’de Rusya’nın müttefikiolan İran’ın ve İran güdümündeki Hizbullahgüçlerinin varlığıdır. İsrail güvenliğiiçin tehlike oluşturabilecek konulararasında: Rus silahlarının İran üzerindenSuriye’de Hizbullah güçlerinineline geçme tehlikesi; Suriye’nin Moskovave Tahran arasında çıkar alanlarınabölünmesi ihtimalinde, Suriye-İsrailsınırının İran kontrolüne bırakılmasıve İran’ın Suriye’de askeri üs kurarakİsrail’e karşı kullanma ihtimali vardır.Birbirlerini KolluyorlarRusya ve İsrail ilişkileri genel görünümolarak olumlu bir şekilde gelişmektedir.Bir yandan Rusya İsrail’in yanındaolduğu mesajı vermekte; diğeryandan ise Suriye ve İran gibi İsrail’ehasım devletlerle stratejik işbirliğinigeliştirmektedir. Fakat Ortadoğu’da başarılıolabilmesi için Kremlin’in Tel-Avivile ilişkilerinin iyi olması gerçeğini dekabullenmektedir.İsrail Batı ile stratejik işbirliği içindeolmasına rağmen Rusya ile ilişkilerindebağımsız bir çizgi izlemektedir.Rusya İsrail’in Suriye odaklı Ortadoğupolitikasına karşı olabilecek yaklaşımlardankaçınmakta; Tel-Aviv Rusya’nınSuriye’deki askeri ve politik varlığınıkendisine tehlike olarak görmemektedir.İki ülke ilişkilerini olumsuz etkileyebilecektek konu Rusya-İran askeri ilişkileriningelişmesi olabilir. Bu açıdananaliz edildiğinde Tel-Aviv iki ülkeninilişkilerinin gelişmesini önlemek içinpolitikalar yürütmektedir. Suriye sorunundatarafsız tavrıyla dikkat çeken İsrailiçin Rusya güdümünde bir rejiminiktidarda kalması en uygun gelişme sayılabilir.