Anasayfa » Gündem » Sezer IŞIKTAŞ SİLOPİ KAYMAKAMI / BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ

Sezer IŞIKTAŞ SİLOPİ KAYMAKAMI / BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ

Sayın Kaymakamım kısaca özgeçmişinizi rica edebilir miyiz?
1979 Uşak/Eşme doğumluyum, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun
olduktan sonra 2003 yılının Şubat ayında Eskişehir’de kaymakam adayı olarak göreve
başladım. 90. dönem kaymakamlık kursunu tamamlayarak Domaniç’te göreve başladım.
Sırasıyla Dicle kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı, Karaman Vali Yardımcılığı, Hatay Vali
Yardımcılığı görevlerinde bulundum.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 23.02.2018 tarihli onay ile Silopi
Kaymakamlığına görevlendirme ile atanma ile beraber, Şırnak Valiliğince Silopi Belediyesinde
görevlendirme ile Başkan Vekilliğine atandım.

 

Sayın Kaymakamım Silopiİlçesinde yürüttüğünüzçalışmalar hakkındabilgi verebilir misiniz?Silopi Belediyemiz tarafından, biryandan terörün izleri silinmeye çalışılırken,diğer yandan vatandaşların hasret kaldığıyatırımları halkımızla buluşturma çabasıiçerisindeyiz.İlçemizin yıllardır ihmal edilen sorunlarınıngiderilmesi için “acil eylem planı”hazırlanmıştır. Bizler de hazırlanan buplan doğrultusunda, 11 mahalle ve 96 binnüfussa sahip ilçemizde yılların ihmali sorunlarınçözüme kavuşturulması amacıylaönemli projeleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz.Göreve geldiğimizde ilçemizde içmesuyu sorunu olduğunu gördük. Öncelikli işolarak ilçenin su sorununu çözmeyi ve inşasısüren su arıtma tesisinin yapımını hızlandırmaamacıyla gerekli çalışmaları başlattık.Şu ana kadar ilçe merkezimizdeki 9mahalleye arıtılmış su verebiliyoruz. Enkısa sürede yeni hat bağlantıları gerçekleşecekve 11 mahalle ile 1 beldemize de arıtılmışsu verilecek.Ayrıca İller Bankası tarafından İlçemerkezimizde yapımına başlanan 19 milyonlira maliyetli 42 kilometre uzunluğundakanalizasyon hattının yapımı da tamamlandı.Karayolları ile hazırlanan protokol kapsamındailçemizde 220 milyon lira maliyetli152 kilometre asfalt çalışmasından 115kilometresini tamamlandı. En kısa süredeyolumuzun geri kalan kısmı da tamamlanacaktır.Ayrıca Tır trafiğinin çevre yolunayönlendirilmesinden sonra şehir içi geçişinindüzenlenmesine başlandı. Yolların yapılması,peyzaj ve üstyapı ile ışıklandırmaçalışmalarımız da devam etmektedir.İlçe merkezimizden geçen Grik AmoDeresi’nin insan sağlığı ve çevre kirliliği açısındandüzenlenmesi ve ıslahının yapılmasıbüyük önem arz ediyordu. Derenin ıslahıiçin Devlet Su İşleri (DSİ) ile ortak çalışmayürütüyoruz. Islah çalışmalarımız tüm hızıyladevam ediyor. Ayrıca dere etrafındakikaçak ve ruhsatsız yapılar, Çevre ve ŞehircilikBakanlığı ile belediye olarak yürüttüğümüzkentsel dönüşüm projesine dahiledildi.Belediye araç parkının ve itfaiye araçlarınınyetersiz sayıda olduğunu tespit ederek,bu doğrultuda mevcut araç parkınınkapasitesini arttırmak ve araçları yenilemekamacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul BüyükşehirBelediyesinden hibe araçlar aldık.Hibe araçların yanı sıra bunlara ilavetenbelediye bütçesinde 2 milyon 622bin lira ayırarak araç alımı gerçekleştirdik.Araç sayımızı 63’ten 104’e yükselttik.Sebze halinin şehrin dışına taşınmasıiçin 3 milyon 800 bin liralık ihale bedeliile çalışma başlattık. Çalışmamız sonuçlandı.Sebze halinin geçici kabulü yapıldı. Çevredüzenlemesi yapıldıktan sonra esnaf vevatandaşın hizmetine sunulacak.Eğitime çok önem veriyoruz. Biz biliyoruzki ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin geleceğiiçin iyi yetişmiş nesillere ihtiyacımızvar. Gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyişartlarda eğitim almasını sağlamak amacıylaokulların fiziki eksiklerini gidermekiçin 517.105,00 TL bin lira yatırım yaptık.İlçe merkezindeki gençlik merkezinifaal hale getirerek kurs sayısını arttırdık,müzikten, İngilizce eğitimine kadar birçokalanda gençlere ve öğrencilere yönelikkurs açtık.Gençler için hafta sonlarında farklı il vebölgelere geziler düzenlendi. Kadın merkezindekadınlara el sanatları işlemeciliğikurslarına kadar birçok alanda kurs açtık,onlara yönelik de gezi organize ederek,sosyal hayatta daha aktif rol almalarınısağladık.Gençlerin ve çocukların daha iyişartlarda spor yapmasını sağlamakamacıyla Silopi Kapalı Spor Salonu’nunzeminini yeniledik. Şehir stadyumununtribünlerinde, ses sisteminde ve çimsahada tadilat yaptık. Amatör spor kulüplerinedestek olmak amacıyla projesinihazırladığımız yaklaşık maliyeti600 bin lira olan tesis sporcularımızınhizmetine sunuldu. Ayrıca sentetik çimsaha yapıldı.İlçe merkezimizdeki camilerimiz veKur’an kurslarımı için 600 bin lira yardımyaptık.Huzur ve güvenliğin tesis edildiğiilçemizde alt ve üst yapı çalışmalarımızınyanı sıra birçok sosyal proje deyürütüyoruz. Bu projeler kapsamındahalkımızın daha sosyal bir ortamda yaşamasıamacıyla 2 milyon 350 bin lirayatırım yaparak 4 yeni parkı hizmetesunduk ve mevcut parkları da yenidendüzenledik.İçişleri Bakanlığınca yürütülen “BizAnadoluyuz Projesi” ile 480 öğrencininİstanbul, Ankara ve Antalya gezilerindeulaşım giderlerini belediye olarak karşıladık.Ayrıca 5000 öğrenci daha buprojeden yararlanacak.Sosyal belediyecilik kapsamında25 Ailenin evleri belediye imkânları ilebakım onarımdan geçirildi. 2017/2018Ramazan ayı boyunca iftar çadırımızda500 kişiye iftar verildi. Ayrıca çadıragelemeyen 500 kişinin evlerine yemekservisi yapıldı. 480 Öğrenciye kırtasiyeyardımı, 460 Öğrenciye kıyafetyardımı yapıldı.Daha güzel daha yaşanabilir bir Silopiiçin vatandaşlarımıza hizmete devamedeceğiz.