Anasayfa » Ekonomi » İmar Affı 2018

İmar Affı 2018

İmar Barışı’nın sağlanması amacıyla 3 milyon yapının imar ve ruhsat sorununun çözümü için önemli bir adım atıldı. Yürürlüğe giren İmar Affı kapsamında imar barışının sağlanmasında kriterler belirlendi. Bu kriterlere göre vatandaşlar konut için yüzde 3, ticari alanlar için yüzde 5 oranında belirlenecek bir ücret karşılığında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler. İmar Affından yararlanabilmek için 31 Aralık 2017 tarihine kadar imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılar ile mülkiyet sorunu olan yapılar düzenlemeden yararlanacak. İmara aykırı yapılar için 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. İmar Affı 50 Milyarlık TL Kaynak Yaratacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışıyla toplanacak rakamın vatandaşların göstereceği rağbete göre değişeceğini belirterek, “Toplamda 40-50 milyar civarında bir bedel toplanacağına inanıyoruz” dedi. “Bu konuda tabiiki Hazine’nin adına yatacak para, Hazine’de gözükecek, kasada gözükecek. Oradaki dengeler hususunda mutlaka maliye istifade edecek ama benim şahsi kanaatim şu; asıl yasa bu değil, bu birinci kapısıydı, girişiydi. Arkasından imar yasaları geliyor, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yasalar geliyor” ifadesini kullanan Bakan Özhaseki, daha sonra da mahalle bazında kentsel dönüşümü hedeflediklerini bildirdi. Özhaseki, 2017’nin sonuna kadar yapılan tüm yapılar için müracaat edilebileceğini, vatandaşın beyanının esas olduğunu, uydularla da izlenildiği için takibinin daha kolay yapılabileceğini vurguladı. Af ile Barış Arasında Fark Var İmar affı ile imar barışı arasındaki farka da dikkat çeken Bakan Özhaseki, şunları söyledi: “Bizde bir vatandaş yapısını yıktığı zaman eski binasını aynen yapamaz. Belediyeye gidecek, mevzuat neyse, orada ne yazıyorsa yapacak. Sonradan yaptığı kaçak katları bir hak olarak kendisine verilmiyor. Mevzuata uyacak. İmar barışının özellikle imar affından farkı bu.” Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Nereden Alınır? Yapı Kayıt Belgesi başvuru koşullarını yerine getiren imara aykırı yapılara verilen ve yapı kullanma izin belgesi gibi işleve sahip olan bir belge görevi görecek. Yapı Kayıt Belgesi, yapı kullanma izin belgesi gibi işleve sahip olacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Her yapı için sadece bir belge düzenlenecek. Bu belgeyi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı hakkında yıkım kararı verilmişse ya da tahsil edilememiş idari para cezası varsa iptal edilecek. Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık yapı maliyet bedelinin toplamı üzerinden hesaplanarak belirlenecek. Yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlı yapılar için yüzde 5 oranında uygulanacak. Bu bedel yanında ayrıca yapı kayıt belgesi alan yapıların tapuda cins değişikliği yapılması ve kat mülkiyeti kurulması sırasında ayrı bir bedel daha ödenecek. Ek bedel Belgesi alınan yapının tapudaki cins değişikliği yapılması ve kat mülkiyetine geçilmesi işlemlerinde ödenecek. Bu bedel belge başvuru bedelinin 2 katı olarak uygulanacak. Bunagöre, konutlar için yüzde 6, ticari yapılar için de yüzde 10 uygulanacak. İmar yasasındaki düzenlemeye göre Bakanlar Kurulu başvuru bedelini iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgeye göre kademelendirip, başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir. Kayıt sisteminde beyan esas olmakla birlikte yanlış beyanda bulunulması ve bunun ortaya çıkması durumunda, o yapı için ileride telafisi güç sorunların yaşanması kaçınılmaz olacak. Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ve tarihi yarımadada bulunan yapılar ile üçüncü kişilere ait özel mülkiyette bulunan yapılar, hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, inşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar, herhangi bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği ilgili idare veya mahkeme kararıyla tespit edilen yapılar ile hakkında yıktırılması yönünde yargı kararı bulunan yapılar hakkında yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesi riskli alan uygulamasına engel olmayacak. Yapı Kayıt Belgesi Geçerli Olacak Yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Belge düzenlenen yapıların, yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğunda olacak. İmar Barışından Kimler Faydalanamayacak? 1. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. 2. Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar. 3. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar. İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır? Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne başvurulacak. İmar barışına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci 8 Haziran’da başladı ve 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Kayıt Belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. Başvuru tarihi bu yılın sonunda bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak. İmar Barışı İçin Gerekli Evraklar İmar barışı için istenen belgeler detayları şu şekilde; İmar barışı için başvurular E-devlet üzerinden online olarak ya da bakanlık tarafından açıklanan lisanslı kurullar tarafından kabul edilecek. 8 Haziran Cuma günü başlayan başvurular e devlet üzerinden takip edilebilecek. – E-devlet şifresi – Geçerli bir cep telefonu numarası – Geçerli bir e-posta adresi – Beyan edilecek yapının adresi – Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri – Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2) – Yapıdaki konut ve işyeri sayısı – Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2) – Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek) – Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.) İmar Barışı Hangi Binaları Kapsıyor? İmar Barışı’ndan en çok yararlanacak ilin İstanbul, ilçenin ise Güngören olması bekleniyor. Güngören ilçesinde 288 bin adet, Esenler ilçesinde 285 bin adet ve Üsküdar ilçesinde 208 bin adet ruhsatsız yapı stoğu var. Büyükşehirler başta olmak üzere yapılmış ve bir türlü kullanım, ruhsat ve imar izni alamamış tahminen 12-13 milyon civarında konut bulunuyor. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek. Ancak yüzde 3’ün tek tip olarak uygulanması öngörülüyor. Vatandaş her bir dairesini bağımsız birim olarak tanımlayabilecek. İhtilaflı yapılar için hazırlanan bu çalışmada usulsüz uygulamalara izin verilmeyecektir. Başlangıç tarihi 31 Aralık 2017 olarak belirlenen imar çalışması gündeme gelir gelmez kaçak inşaat yapanlar barıştan yararlanamayacak.