Anasayfa » Genel » KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜNDE TÜRKİYE’DE TEK SES: ŞİDDET SON BULSUN 25

KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜNDE TÜRKİYE’DE TEK SES: ŞİDDET SON BULSUN 25

25 Kasım 1960’ta Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı mücadeleeden üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria Mirabel’in cesetleri biruçurumun dibinde bulundu. Mirabel kardeşlerin, tecavüz edilerek vahşiceöldürüldüğü ortaya çıktı ve onlar diktatörlüğe karşı mücadeleninsembolü oldu.BM Genel Kurulu tarafından 1993yılında yayınlanan Kadına YönelikŞiddeti Önleme Deklarasyonu, kadınayönelik şiddeti “Fiziksel, cinsel veyabununla sonuçlanan ya da sonuçlanabilecektoplumsal cinsiyete dayalı şiddeteylemi ve bu tür davranışların tehditleri,zorlama veya keyfi bir şekildemahrum bırakılma, toplumda veyaözel hayatta meydana gelen tehditlerde dâhil olmak üzere, psikolojik zararveya acı ”olarak tanımlamaktadır.Sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin,kadına yönelik şiddetinson bulması için ilan edilen “25 KasımKadına Yönelik Şiddete Karşı UluslararasıMücadele Günü” dolayısıylatüm yurtta çeşitli yürüyüş ve etkinliklergerçekleştirildi.Kadına Yönelik Şiddete KarşıUluslararası Mücadele Günü25 Kasım 1960’ta DominikCumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşımücadele eden üç kız kardeş Patria,Minerva, Maria Mirabel’in cesetleribir uçurumun dibinde bulundu. Mirabelkardeşlerin, tecavüz edilerek vahşiceöldürüldüğü ortaya çıktı ve onlardiktatörlüğe karşı mücadelenin sembolüoldu. Bütün dünyada yankı bulanbu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler17 Aralık 1999’da, 25 Kasım’ın“Kadına Yönelik Şiddetin OrtadanKaldırılması İçin Uluslararası MücadeleGünü” olarak benimsenmesine kararverildi.‘Kadına Yönelik Şiddete KarşıUluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MilletKongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenenprogramda konuşan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan,“Gelişmiş olduğu düşünülen ülkelerdedahi, şiddet ve cinsel saldırılar, gündelikbir pratik haline gelmiştir. Tek birkadının dahi öldürülmesi, insanlığı haincesırtından bıçaklamaktır. Ülkemizdede maalesef vicdanlarımıza hançer gibisaplanan, bizi insanlığımızdan utandıranelim vakalar yaşandı. Polis AkademisiBaşkanlığı’nın Raporu’na göre, 2016 yılında301, 2017 yılında 350, 2018 yılındaise 281 kadının yaşam hakkı elinden alındı.Evlatlarımızı yetiştirirken, cinsiyetlerinemahsus imtiyazları olduğuna inanmalarınamüsaade etmeyin. Çocuklarımızınbüyüme süreçlerinin nihai noktası insanolmaktır. Sevginin, bir yaşam iksiriolduğunu, hiçbir şekilde zarar vermeninkaynağı olamayacağını söyleyelim” dedi.Emine Erdoğan, kadına yönelik şiddetinsadece fiziksel yönüyle değil, ekonomikve psikolojik yönleriyle de elealınması gerektiğine dikkat çekerek, şunlarıdedi:“Hukuki düzenlemelerden kültürelnormların yorumlanmasına kadar heralanda yapılması gereken çok şey var. Herşeyden önce, kadına yönelik şiddetin eşlerarası ya da aile arasındaki ‘mahrem alan’ kavramıylameşrulaştırılmasının önüne geçmeliyiz.Mahrem alan, şiddetin uygulanmasına zeminolduğu anda, insan hakları ihlali başlamışdemektir. Böylesi bir durumda mahremiyetortadan kalkar. Söz konusu olan şiddetse,kol kırıldığında, yen içinde kalamaz. Sıfatlarıne olursa olsun, insanlar hiçbir şekilde birbirlerininsahipleri olamazlar. Erkekler kadınlarımülk edinemezler. Üstünlük iddia edemezler.Kimsenin bir başkasının bedensel ve ruhsalbütünlüğünü zedeleyici eylemler gerçekleştirmeyehakkı yoktur. Kadın cinayetleri haberlerinedönüp baktığımızda, faillerin sebepolarak kıskançlık, namus, boşanmayı istememegibi nedenler sıraladığını görüyoruz. Özellikleahlakla ilişkilendirilmiş sebepler başı çekiyor.Unutmayalım ki, ahlak insani bir fazilettir,cinsiyetten bağımsızdır. Başkasının ahlakındansorumlu olmak, kimsenin görev tanımıdeğildir. Tüm bu yanlışlar, biyolojik bir cinsiyetolan erkek olma halini, adeta bir erkeklikideolojisine çeviriyor.”Bakan Soylu’dan Kadına YönelikŞiddetle Mücadele Açıklamasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 aylıkdönemde 124 bin 521 aile içi ve kadına karşışiddet olayının yaşandığını ancak bu rakamıngeçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1azaldığını bildirdi. Soylu, Kadına Yönelik Şiddete KarşıUluslararası Mücadele Günü dolayısıylayayımladığı mesajında, 21’inciyüzyılın hayal kırıklıklarının belki deen dramatiklerinden birinin, neredeyseher dinde ve kültürde korunması istenen,hatta anne olarak da kutsal sayılankadının, şiddet mağduru olmaktan kurtulamamasıolduğunu belirtti.Yapılan on binlerce araştırma, akademikçalışma, eğitimler, kanunlar, farkındalıkçalışmaları neticesinde dünyanınfarklı medeniyetlerinde, farklı motivasyonlarladahi olsa bu olgunun halavarlığını sürdürebildiğine işaret edenBakan Soylu, bu durumun belki de insanlığınmeseleye yeni bir bakış getirmesigerektiğine işaret olduğunu vurguladı.Bakanlık olarak hem önleyici tedbirleriartırdıklarını hem de bilimselaraştırmalarla kadına yönelik şiddetiönlemeye dönük tüm çalışmalara verisunmaya ve yol göstermeye gayret ettikleriniaktaran Soylu, açıklamasındaşu ifadeleri kullandı:“10 aylık verilere göre 124 bin 521aile içi ve kadına karşı şiddet olayı meydanagelmiş ancak geçen yılın aynı döneminegöre yüzde 19,1 azalış gerçekleşmiştir.Yine bu 10 aylık verilere göre70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbirkararı verilmiş, geçen yılın aynıdönemine göre yüzde 2 artış kaydedilmiştir.Kadına şiddet olaylarında animüdahaleye imkân veren KADES uygulamamızhalen 353 bin 334 kişi tarafındanindirilmiş, yaklaşık yarısıgerçek ve ciddi olaylar olmak üzere16 bin 442 ihbar alınmış ve ekip sevkedilmiştir. Sekiz ilimizde pilot olaraksürdürülen elektronik kelepçe uygulamasıda olumlu sonuçlar vermekte,uygulamanın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.”Eğitimler VerildiBakan Soylu, bu yıl 81 ilde “çocukve aile içi ve kadına karşı şiddetlemücadele birimlerinde” görevli 481personele yönelik Erken Yaşta ve ZorlaEvlilikler ile Kadına Yönelik ŞiddetleMücadele konusunda eğitim semineridüzenlendiğini bildirdi.Bu arada Kadına Yönelik ŞiddeteKarşı Uluslararası Mücadele Günükapsamında İçişleri Bakanlığınca hazırlananKADES uygulamasının tanıtıldığıklip yayımlandı.Aile Bakanlığı’ndan MercanSeferberliğiAile, Çalışma ve Sosyal HizmetlerBakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Kadınayönelik şiddete karşı ‘Mercan’seferberliği”ni başlattıklarını açıkladı.Selçuk, kadına yönelik şiddetin tüm dünyayıkapsayan önemli bir insan hakları sorunuolduğuna dikkat çekti.Bakan Selçuk; kadına yönelik şiddetlemBakan Selçuk’tan MercanSeferberliği’ne Destek ÇağrısıHerkesi “Mercan Seferberliği” projesinedestek olmaya davet eden Bakan Selçukkonuşmasını şu sözlerle sürdürdü:“Bugün itibariyle inşallah sizlerinde desteği ile adına Mercan dediğimizbir yola çıkıyoruz. Bu seferberliğin adınıniye Mercan olarak belirlediğimize gelirsek;kadınlar, yeryüzü atlasının mercanları,yani hayatın kaynağı, insanlığın akciğerleridir.Nasıl ki mercanlar okyanuslarınmimarlarıysa, kadınlar da yaşamıimar eden varlıklar aslında. Dolayısıylakadına gelen her zarar, hayatı zedeliyor.Kadının incinmesi, insanlığın incinmesidemek. Kadının değer görmesi ise, aileninve toplumun yücelmesi demek. Biz,‘Mercan Seferberliği’ ile kadına yönelikşiddetle mücadele etmekle beraber kadınlarımızınkendi hikâyelerini yazabilmeleriiçin fırsatlar sunmayı, annelik rolünügüçlendirecek politikalar geliştirmeyi,karar alma mekanizmalarında daha fazlayer almalarını sağlamayı, sosyoekonomikaçıdan güçlenmelerini desteklemeyihedefliyoruz.” Erbaş: İslam’a Göre ŞiddetMenfur Bir DavranıştırDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, 25 KasımKadına Yönelik Şiddete Karşı UluslararasıMücadele Günü mesajında, “Günümüzdedin, dil, ırk, coğrafya, eğitim düzeyive sosyal statü gözetmeksizin tüm insanlığıtehdit edecek bir boyuta ulaşanşiddet, kadınlarımızı da acımasızca hedefalmaktadır. Hangi gerekçe ve ne sebepleolursa olsun bir insanı aşağılamakve onurunu incitmek hastalıklı bir ruh halininve tam anlamıyla cahiliye düşüncesininbir tezahürüdür. Kadına şiddeti revagören bir düşüncenin, İslam ahlakındanve tefekküründen kendisine dayanak bulmasımümkün değildir” dedi.Emniyet Genel Müdürlüğü, 25 KasımKadına Yönelik Şiddete Karşı UluslararasıMücadele Günü’nde gerçekleştirilen etkinliklereilişkin açıklama yaptı. Yapılanaçıklamada, “25 Kasım 2019 tarihinde‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete KarşıUluslararası Mücadele Günü’ kapsamında81 ilimizde 29 bin 749 kişinin katılımıyladüzenlenen 282 eylem/etkinlik (Basınaçıklaması, yürüyüş, tiyatro gösterimi,stand açma, bildiri dağıtma vb.) normalolarak sona ermiştir” denildi.Son İki Yılda 849 Kadın ErkeklerTarafından ÖldürüldüKadın Cinayetlerini DurduracağızPlatformu’nun verilerine göre, son ikiyılda 849 kadın, erkekler tarafından öldürüldü.Kadın Cinayetlerini DurduracağızPlatformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim,2018 yılında 340 kadının, 2019’unilk on ayında ise 390 kadının erkekler tarafındanöldürüldüğünü söyledi. Ataselim,kadınlar yaşasın diye yıllardır mücadeleyürüttüklerini ancak kadınlaradönük saldırıların son dönemde giderekarttığını belirtti. Ataselim, “6284 KadınlarıŞiddetten Koruma Kanunu ve İstanbulSözleşmesi uygulandığında cinayetlerindurması mümkün” dedi.İstanbul Sözleşmesi Ve 6284 SayılıKanun Nedir?Kamuoyunda kısaca İstanbul Sözleşmesiolarak bilinen Kadına YönelikŞiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi veBunlarla Mücadeleye Dair Avrupa KonseyiSözleşmesi, kadına yönelik şiddetkonusunda bağlayıcılığa sahip ilk uluslararasısözleşmedir. Türkiye, 11 Mayıs2011 tarihinde imzalanan ve 1 Ağustos2014’te yürürlüğe giren sözleşmeye ilkimza atan ülkeler arasında.6284 sayılı Ailenin Korunması veKadına Karşı Şiddetin ÖnlenmesineDair Kanun, şiddete uğrayan veya şiddeteuğrama tehlikesi bulunan kadınlar,çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlıtakip mağduru olan kişilerin korunmasıve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesiile şiddet uygulayan veya uygulamaihtimali olan kişiler hakkında şiddetinönlenmesine yönelik tedbirler ilebu tedbirlerin alınması ve uygulanmasınailişkin usul ve esasları kapsıyor.