Anasayfa » Genel » Kocaeli’de Bilim ve Sanayi

Kocaeli’de Bilim ve Sanayi

 Kocaeli Türkiye de sanayinin merkez üssü konumunda olmasının yanında son yıllarda, Ar-Ge ve İnovasyonun merkez üssü olma konusunda da hızla ilerliyor. Bilişim Vadisi projesi kapsamında kurulan Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile bu daha da güçlü hale gelmiştir. Kocaeli 125 adet Ar-Ge merkezi ile İstanbul’un ardından ilimiz Türkiye’de Ar-Ge Merkezi sayısı bakımından 2. sıradadır. İlimizde ayrıca 15 adet Tasarım Merkezi bulunmaktadır. Katkı Sağlayan Bilim Merkezleri: 1. Kocaeli Üniversitesi. 2. Gebze Teknik Üniversitesi. 3. Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi), katma değer artışı sağlayacak en önemli projeler arasında yer almaktadır. Ar-Ge ve İnovasyon-derinlik eksenli tasarlanan Bilişim Vadisi’nde, bilgi ve iletişim, telekomünikasyon, biyo-teknoloji, nano-teknoloji, nöro-teknoloji sektörlerine öncelik verilmesi planlanmaktadır. 4. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu). 5. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAKMAM). 6. TUBİTAK UME ( TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü). Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: 1.Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark 2. Kocaeli Üniv. Teknoloji Gel. Bölgesi 3. Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi 4. TÜBİTAK MAM Teknoloji Geliştirme Bölgesi 5.Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri: İlimizde sanayinin hızlı ve düzensiz yapılaşması Organize Sanayi Bölgelerinin kurularak, sanayinin planlı bir yapı içerisinde organize olmasını gerektirmiştir. İlimizde tüzel kişilik kazanmış 12 Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta iken, son olarak Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilik kazanmış ve İlimizdeki organize sanayi bölgesi sayısı 13’e yükselmiştir. Kandıra ilçemizde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB)’nin altyapı çalışmaları devam etmektedir.