Anasayfa » Gündem » Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa ATEŞ

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa ATEŞ

KAPADOKYA’NIN MERKEZİ ORTAHİSAR’ınYıldızı Parlamaya Devam Ediyor…Belediyenizin yatırım, hizmet ve kalite politikalarınız,hedefleriniz hakkında bilgi rica edebilirmiyiz?2019 göreve gelir gelmez Türk Telekom ile yürüttüğümüzçalışma sayesinde, yatırım değeri yaklaşık 300bin TL olan kasabamızın Fiber İnternet Altyapısı tamamlanarak,Ortahisar’ın fiber internete erişim oranı%90’ın üzerine çıkmıştır.2019 ve 2020 yıllarında yaptığımız kanalizasyonaltyapısı hizmetlerimiz sayesinde Kasabamızda kanalizasyongiderini foseptik çukuru ile çözmeye çalışan77 konut, 16 işyeri olmak üzere toplam 93 haneyi2020 yılında kanalizasyon hattına bağlamanın haklıgururunu yaşıyoruz. Kasaba kanalizasyon hattınınyaklaşık 1/3 yükünü alacak bu yeni hatlar vatandaşlarımızınkullanımına sunulmuştur.2020 yılı başında gerçekleştirilen içmesuyu hattınınyenilenmesi ihalesi neticesinde İller Bankasıile Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü SUKAP projesiyleOrtahisar tarihindeki en büyük yatırım miktarıolan yaklaşık 11 milyon TL tutarındaki alt yapı projesininanlaşmaları imzalandı. İmzanın hemen ardındanişe başlanarak halen devam eden çalışmaların engeç 2021 Ağustos ayında bitmesi hedeflenmektedir.Bu sayede kasabamız 30 yıllık aspestli su borularındankurtulacak ve halkımız sağlıklı suya kavuşacaktır.Bu kapsamda Ortahisar-Güneyce arası yapılacak 2adet Terfii Merkezi, 3 adet İçme Suyu Deposu, 40 kmŞebeke ve İletim Hattı ile 2500 aboneye hizmet sağlanacaktır.Yine 2020 yılı içerisinde MEDAŞ tarafından yapılanElektrik altyapı projesi ile kasabamızdaki havaielektrik hatları ve sokak aydınlatmaları yerin altınaalınmaya başlamıştır. Bu sayede de Ortahisarımızınen az %25 lik bölümü turistik bir beldeye yakışırgörünüme kavuşacaktır.Kalite politikamızın temelinde; hesap verilebilir,şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile Ortahisarımızıözellikle turizm ve ticarette ileriye taşımakyatarTurizm’in adresi olarak değerlendirilenNevşehir ve ilçelerindeturizmi geliştirme girişimlerininetkileri ve bu alanda belirlenenhedef programları ve çalışmalarıdeğerlendirir misiniz?Turizme verdiğimiz önem, son dönemlerdeetkisini göstermiş ve özelmüteşebbisler sayesinde Ortahisar ciddiyatırımlar almaya başlamıştır. Özelliklekasabamızın adına yaraşır şekilde“Kapadokya’nın Merkezi” patentininalınması ve Kapadokya bölgesindekisadece 2 “Butik Otel”den birininOrtahisar’da olması kasaba turizmiadına mutluluk vericidir. Turizmdekihedefimiz, bölgede turizmi başlatanOrtahisarımızı eski günlerinde olduğugibi bölge turizminin lokomotifi halinegetirmektir.Belediyenizin uyguladığı sosyalsorumluluk projeleri hakkında bilgiverir misiniz?Son yıllarda belediyeler rutin hizmetlerininyanı sıra, gerçekleştirdiği sosyalsorumluluk projeleri ile de gündeme gelmektedir.Bizim yaptığımız çalışmalardada bu projelere örnek olarak, Yaşlı vatandaşlarımızınbelli aralıklarla ziyaret edilmesi,Sokak Hayvanları için kasabamızdakibelli noktalara yemliklerinin konulması, diğer kurumlarla yapılanprotokoller neticesinde gerçekleştirilenVadi temizliklerive Okullara ile öğrencilerimizeyaptığımız destek hizmetleriörnek gösterilebilir.Belediye olarak şu ankidurumunuzu değerlendirirmisiniz? Belediyenizinönemli gördüğünüz sorunlarıve çözüm öngörüleriniznelerdir?Mali olarak yaşadığımız birtakım sıkıntılar bulunmaktadır.Ancak kamu ve özel sektör yatırımlarısayesinde bir çok zorluğunüstesinden geleceğimizeinancımız tamdır.Belediyenizin planlı veçağdaş kentleşme, çevreninve kültürel varlıkların korumasıdurumunu değerlendirirmisiniz?Geleneksel ve çağdaş yaşantıile turizm ve ticareti bir arada yürütmeyidüşündüğümüz OrtahisarMerkezi Çarşı projesi ile kasabamızhem sahip olduğu kültürelvarlıkları koruyacak hem de modernve temiz bir görüntüye kavuşacaktır.Bu konu hakkında, KapadokyaAlan Başkanlığı’mızdanalınan uygun görüşler doğrultusunda,Proje Ekibimiz ile çalışmalarımızdevam etmektedir.Projelerimiz tamamlandığındaKapadokya’nın Merkezi konumundakiOrtahisar, bölge turizmininve ticaretin de lideri olacaktır.Belediyenizin önem verdiğiturizm, sosyal ve kültürel faaliyetlernelerdir?Her yıl yaptığımız ve 2019 yılında6.düzenlenen “UluslararasıHalk Oyunları ve Müzik Festivali”sayesinde kasabamız farklıülkelerden gelen katılımcılaratanıtılmaktadır. Aynı zamanda bufestival kasabamız ve yöre halkınafarklı kültürleri tanıma imkanısunmaktadır. 2020 yılındapandemi dolayısıyla ara vermekzorunda kaldığımız bu etkinliğimizinşallah 2021 yılında kaldığıyerden devam edecektir.Yine kasabamızda her ayınson Pazar günü düzenli olarakkurulan Antika Panayırı, kasabave bölge halkımız ile bölgemizegelen yerli-yabancı turistler tarafındanilgiyle karşılanmaktadırSon olarak eklemek istediğinizhususlar ve vatandaşlarınızavermek isteğiniz mesajvar mı?Bizlere vermiş oldukları rekor oyve destek için tekrar teşekkür ederim.Onların bu güvenlerini mahcup etmemekiçin ekibimle birlikte mesai kavramıgözetmeksizin, en iyi şekilde çalışmayadevam edeceğiz. Ve inşallahOrtahisar kazanacak…