Anasayfa » Dünya » ŞEHİRCİLİK ŞURASI

ŞEHİRCİLİK ŞURASI

“Şehircilik Şurası”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonunun gelişen ve değişen koşulları çerçevesinde başlatıldı. Ana teması “Şehircilikte Yeni Vizyon” olan Şehircilik Şurası’nın Genel Kurulu, Dünya Şehircilik Günü olan 8 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Külliye’ de gerçekleştirildi. Genel Kurul’a 300’ü akademisyen, kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütlerinden katılım oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şura kararlarının yer aldığı sonuç bildirisini açıkladı. Şehircilik Şurası’nın ana başlıklarını “Şehirlerimizde Kimlik Planlama ve Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme Göç ve Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü” konuları oluşturdu. Şura, planlama, çevreye duyarlı yerleşme ve yapılaşma konularında faaliyet gösteren kurumlar ve yerel yönetimlerin yapacakları iş ve hizmetlerin yol haritası olacak. 2009 yılında düzenlenen Kentleşme Şurası sonuçları kapsamında; 151 kurum ve kuruluştan 500 uzmanın katılımıyla hazırlanan ve 2010 yılında kabul edilen “Kentsel Gelişme Stratejisi Belgesi (KENTGES) şuranın ana omurgasını oluşturacak. Şurada alınan kararlar Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023 yılını hedef alan Türkiye’nin şehirleşme ve imar vizyonunu belirleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehircilik Şurası’nda konuştu. Müteahhitlere kızan Erdoğan binalarda yapılan kot farklarına dikkat çekti: “Kot Olayı Denilen Bir Şey Var, İnanılmaz Yolsuzluk Yapıyorlar” “Kot olayı denilen bir şey var. İnanılmaz yolsuzluklar yapıyorlar. Kotu denizden alma anlayışını getirmemiz gerekiyor. 2,3 kat yerine 5,6 kat bina çıkıyor. Bodrum diyorsun, adam bodrum değil zemin yapıyor. Bu konularda belediyelerimizin hassas davranması gerek. Bodrum denilen yer güneş görmeyen yerdir. Bodrumu zemine dönüştüren yer bence ihanet içindedir. Bodrumu kazanmak istiyorum derken şehre ihanet ediyorsun ihanet. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yeni vizyonumuz; insan ve varlık odaklı, doğal kaynaklarını koruyan, tarihi ve kültürel varlıkları gözeten, dönüşüm fırsatını değerlendirerek şehirlerimizi afetlere hazır hale getiren, yenilikçi ve özgün, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı ilkeler üzerine inşa edilmiştir” dedi. 2009 yılında Kentleşme Şûrası yapılarak şehirleşme sürecinin geldiği aşamanın mercek altına alındığını belirten Özhaseki, yaşam kalitesi, afetlere duyarlı yerleşme, doğal ve kültürel varlıkların korunması, kentsel dönüşüm, teknik ve sosyal altyapı, yerel kalkınma, kentlilik bilinci, katılım ve yerel yönetimler konularında çalışmalar yapıldığını kaydetti. Özhaseki, Ülkemizde; kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler ile belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında Şehircilik Şûrası’nın düzenlenmesi kararlaştırılmıştır”. Şehircilikte Yeni Vizyon “Şehircilikte Yeni Vizyon” teması ile düzenlenen Şehircilik Şûrasında; Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonu, gelişen ve değişen koşullar çerçevebesinde katılımcı bir şekilde belirlendiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Şehircilikte yeni vizyonumuz; insan ve varlık odaklı, doğal kaynaklarını koruyan, tarihi ve kültürel varlıkları gözeten, dönüşüm fırsatını değerlendirerek şehirlerimizi afetlere hazır hale getiren, yenilikçi ve özgün, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı ilkeler üzerine inşa edilmiştir.” Şeklinde konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, şehircilik ve imar çalışmalarını yönlendirecek olan ve burada alınan kararların bir nevi ‘Şehircilik Anayasası’ kabul edildiği Şehircilik Şurası, bu yıl 4 ayrı komisyon çerçevesinde ele alındı ve şura kararı niteliği kazanan 12 öneri kabul edildi. Şu an izleme ve değerlendirme sürecinde olan öneriler diğer tespit ve tavsiyelerle birlikte değerlendirilecek. Bu öneri ve kararlar, 2018’deki kentsel dönüşüm vizyonuna da temel oluşturacak. Komisyonlarda; şehirlerin planlama ve tasarımında kadim medeniyetlerin izleri, milli ve manevi değerler ile geleneksel kültür öne çıkarılmalı. Kent kimliğinin ve özgün mekansal dokunun korunması ve geliştirilmesi amacıyla mahalle, aile ve komşuluk kültürü ile toplumsal değerler dikkate alınmalı. Sürdürülebilir mekansal gelişme için şehirlerde; çok merkezli, toplu taşıma olanaklarını destekleyecek, erişilebilir, güvenli, afetlere dirençli, enerji etkin ve katılımcı fiziki planlama stratejileri geliştirilmeli. Kimlikli şehirlerin korunması ve geliştirilmesinde tasarımın etkinliği artırılarak kentsel tasarım rehberleri hazırlanmalı ve yaygınlaştırılmalı. Kentsel koruma ve yenileme alanları için yoğunluk ve yükseklik artışı oluşturmayacak modeller geliştirilmeli. Kentsel ve kırsal kimliğin birlikte korunması ve geliştirilmesinde yasal, yönetsel ve finansal teşvik mekanizmaları ve programları geliştirilmeli. Küçük ve orta ölçekli şehirlerin yerel ve özgün kimlikleriyle çekim merkezi olmalarını sağlayacak plan ve teşvik programları geliştirilmeli. Planlama ve uygulamalarda; konuların ve kurumların önceliklerinin belirlendiği, koordinasyon hukukunun geliştirildiği, yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik temelli yeni bir Şehircilik Çerçeve Kanunu hazırlanmalı. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli isimler bu şuranın çatısı altında şehirciliğimizin temel meselelerini değerlendirdiler. Şuranın ülkemizin şehircilik faaliyetleri açısından çok iyi sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Bu aşamadan sonra yapacağımız iş ise şura sonuçlarının hayata geçirilmesini tek tek takip etmek olacaktır. Şehirciliğimizde güzel bir noktaya inşallah hep beraber ilerleyeceğiz.