Anasayfa » Gündem » STOLTENBERG, ANKARA – ATİNA HATTINI ISITTI

STOLTENBERG, ANKARA – ATİNA HATTINI ISITTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,Doğu Akdeniz konusunda diplomatikgörüşmelerde bulunmak için Türkiyeve Yunanistan’ı ziyaret etti.NATO GENEL SEKRETERİSTOLTENBERG: ATİNA İLEANKARA ARASINDA TEKNİKGÖRÜŞME YAPILDI, BİR ANLAŞMASAĞLANAMADINATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,Atina ile Ankara arasında DoğuAkdeniz’deki durum hakkında teknik görüşmelerinbaşladığını ancak henüz bir anlaşmasağlanamadığını duyurdu.Stoltenberg, NATO’da gerçekleştirilenbu görüşmelerin askeri seviyede gerilimidüşürmek ve Doğu Akdeniz’de olası bir kazayıönlemek için yapıldığını belirtti.NATO Genel Sekreteri, görüşen taraflarınhenüz bir mekanizma üzerinde anlaşamadığınıifade etti.Stoltenberg söz konusu görüşmelerinteknik seviyede olduğunu ve anlaşmazlığınçözülmesi için yapılan müzakereler olmadığınadikkat çekti.Bu görüşmelerin siyasi çözüm için Almanyaarabuluculuğunda yürütülen sürecinyerini almayacağını belirten Stoltenberg,aksine görüşmelerin Almanya’nın girişiminidestekleyeceğini dile getirdi. Türkiye ve Yunanistan’ı “ikideğerli müttefik” olarak niteleyenStoltenberg, NATO’nun ortakgüvenliği etkileyen konulariçin en önemli istişare platformuolduğunu belirtti.Stoltenberg, “NATO dayanışmasıruhu içinde gerilime çözümbulmak için tüm ilgili müttefik ülkelerleyakın temas içinde kalmayadevam edeceğim” değerlendirmesindebulundu.“Yunanistan HaksızOlduğunu Biliyor”Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlukonu ile yaptığı açıklamalarda,“Yunanistan, NATOGenel Sekreteri Stoltenberg’iyalanladı. Yalan söyleyenYunanistan’ın kendisi. Yunanistandiyalogdan yana olmadığınıgösterdi” dedi.Bakan Çavuşoğlu NATO’nunaçıkladığı Türkiye-Yunanistangörüşmesini de yalanlayanAtina’ya yanıtında “Yunanistan,NATO Genel Sekreteri’niyalanladı. Yalan söyleyenYunanistan’ın kendisi. Yunanistanonlarla görüşebilmek için tüm haklarımızdanvazgeçmemizi bekliyorsa;bu olmayacak. Haklı olan diyalogdankaçmaz ama Yunanistan haksızolduğunu biliyor.” ifadelerini kullandı.Yunanistan Başbakanı KiryakosMiçotakis konu ile ilgili olarak,“Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadanönce tehdit politikasındanvazgeçmeli” açıklamasında bulundu.Diplomatik KaynaklarYalanladıYunanistan’da yayınlanan Kathimerinigazetesinin haberinegöre, Yunan diplomatik kaynakları,NATO’nun mutabakata varıldığınailişkin açıklamasını yalanlayarakgerginliğin ancak tüm Türk gemilerininYunan kıta sahanlığından derhalkaldırılmasıyla mümkün olabileceğinibelirtti.Kathimerini gazetesine konuşanYunan diplomatik kaynaklar, DoğuAkdeniz’deki gerilimi azaltmakamacıyla NATO aracılığıyla Türkiyeile Yunanistan arasında teknik görüşmelerebaşlanmasının Ankara veAtina hükümetlerince kabul edildiğinedair haberleri yalanladı.Söz konusu Yunan kaynak,“Stoltenberg’in gerilimi azaltmakiçin NATO içerisinde mekanizmalarkurulması niyetini dikkate alıyoruz.Ancak gerilimin azaltılması ancaktüm Türk gemilerinin Yunan kıtasahanlığından derhal çekilmesiylemümkün” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı ErdoğanNATO Genel Sekreteri JensStoltenberg’i Kabul EttiCumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, NATO Genel SekreteriJens Stoltenberg’i CumhurbaşkanlığıKülliyesi’nde kabul etti. DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar’ın dahazır bulunduğu kabul basına kapalıgerçekleşti ve kabul bir saat sürdü.İletişim Başkanlığından yapılanaçıklamaya göre, CumhurbaşkanıErdoğan’ın NATO Genel SekreteriStoltenberg’i kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz,Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde,Yunanistan’ın tüm menfi davranışlarınarağmen Doğu Akdeniz’deTürk ve Yunan askeri unsurları arasındakaza ve hadise riskinin azaltılmasınayönelik NATO inisiyatifinien başından beri destekledikleriniifade etti.Tüm bölgenin ve Avrupa’nıngüvenlik ve istikrarı adına, mültecikriziyle adeta tek başına mücadeleeden Türkiye’nin, Libya’da dadengenin yeniden tesisi için samimiçaba gösteren tek NATO müttefikiolduğunu belirten CumhurbaşkanıErdoğan, Türkiye’nin hem kendisininhem de müttefiklerinin hakve çıkarlarını gözettiğini, aynı hassasiyetidiğer ittifak üyelerinden debeklediğini dile getirdi.Birleşmiş Milletler GüvenlikKonseyi ile Avrupa Güvenlikve İşbirliği Teşkilatı kararlarınınErmenistan’ı işgal ettiği Azerbaycantopraklarından derhal, tamamenve ön koşulsuz çekilmeye çağırdığınadikkati çeken CumhurbaşkanıErdoğan, bazı NATO müttefiklerininterör örgütü PKK/PYD/YPG ileiş birliğini sürdürmesinin ve FETÖmensuplarını himaye etmesinin ittifakdayanışmasını zehirlediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,NATO müttefiklerinin Türkiye ilesomut dayanışma sergilemesi gerektiğinivurgulayarak, ittifakın işlevselliğiniriske atan teşebbüsleremahal verilmemesi noktasındaNATO’nun çok önemli rolü ve sorumluğubulunduğuna işaret etti.Kabulde, Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, Milli Savunma BakanıHulusi Akar ve NATO DaimiTemsilcisi Basat Öztürk de hazırbulundu. NATO heyetinde iseNATO Siyasi İşler ve Güvenlik PolitikasıGenel Sekreter YardımcısıBettina Cadenbach, NATO SözcüsüOana Lungescu ve NATO GenelSekreterinin Kabinesinde DirektörYardımcısı Benjamin Norman yeraldı.Stoltenberg – Akar GörüşmesiNATO Genel Sekreteri Stoltenberg,Ankara’da Milli Savunma BakanıHulusi Akar’la da bir arayageldi. Görüşmelerde, başta DoğuAkdeniz ve Libya’daki gelişmelerolmak üzere, Türkiye ile Yunanistanaskeri heyetleri arasında NATOKarargâhı’nda gerçekleştirilen tekniktoplantılar ve NATO konularındada görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmelerde Bakan Akar’ın,“NATO Karargahı’nda yapılan toplantılarsonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmasının önemiile Türkiye’nin konunun diyaloglaön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmalarıdesteklemeyi sürdürdüğü”mesajını verdiği ifade edildi.Stoltenberg ile DışişleriBakanı Çavuşoğlu GörüşmesiStoltenberg görüşmede, S-400alma kararının ülkelerin kendiulusal kararları olduğunu ancakS-400’lerin NATO hava savunmasistemine entegre edilemeyeceğinibelirtti.Stoltenberg, Türkiye’nin alternatifbir çözüm için müttefikleriyleçalışması çağrısında bulundu ve konununABD yaptırımına yol açabileceğiendişesi taşıdıklarını söyledi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğluise, “Savunma sanayi ihtiyaçlarınıNATO müttefiki olarak kendi içimizdehalletmemiz gerekiyor ama bizPatriotları ya da başka bir hava savunmasistemini müttefiklerimizdenalamadığımız için, S-400 almak durumundakaldık” dedi.Türkiye’nin elzem ihtiyaçlarınınkarşılanması gerektiğine dikkatçeken Çavuşoğlu, “sadece hava savunmasistemi değil, diğer ihtiyaçlarında karşılanmasında müttefiklerindeğişik gerekçelerle birbirlerinezorluk çıkarmaması gerekiyor”şeklinde konuştu.NATO Genel Sekreteri Ankaratemasları sonrası Atina’ya geçti.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakisile görüştü. Gündem DoğuAkdeniz’di. İkili ortak açıklama yaptı.Yunan Başbakan Türkiye’ye yöneliksuçlamalarını sürdürdü. NATOGenel Sekreteri ise “kırmızı hat”mekanizmasının, gerilimin giderilmesinekatkıda bulunacağı görüşünütekrarladı.Türkiye temasları sonrasındakidurağı Yunanistan oldu. NATOGenel Sekreteri Jens Stoltenbergile Maksimu Sarayı’nda YunanistanBaşbakanı Kiryakos Miçotakis biraraya geldi.Ziyarette Doğu Akdeniz eksenindeAtina ve Ankara arasındaki ilişkilerdeğerlendirildi. Görüşmelerininardından ortak basın açıklaması yapıldı.Doğu Akdeniz’in tüm NATOüyelerini ilgilendirdiği vurgusunuyapan Miçotakis, Türkiye’nin bubölgede “tahriklerde bulunduğunu”iddia etti. Önceliklerinin diyalog olduğunusavundu.Yunan Başbakan, istikşafı görüşmeleriçin takvim belirlenmesinibeklediklerini belirtti.Stoltenberg ise Brüksel’de iki tarafarasında NATO himayesindekiayrıştırma usulleriyle ilgili yapılanteknik toplantıların “verimli geçtiğini”vurguladı. İki ülke arasındaki iletişimisağlamak için devreye sokulan“kırmızı hat” mekanizmasının, gerilimingiderilmesine katkıda bulunacağınıbelirtti.Görüşmede Rusya’nınAkdeniz’deki etkinliği de gündemegeldi. Stoltenberg, Rusya’nın bölgedekivarlığının NATO’yu yakındanilgilendirdiğini ifade etti.Yunan Başbakanı’na Göre“Çözüm Yolunu Açmak Türkiye’yeKalmış Bir İş”NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg ile yapılan görüşmedeTürkiye’nin Rusya’dan S-400 alımının‘ABD’nin bölgedeki çıkarlarınıetkileyen bir risk’ olduğu eleştirisiniyapan Yunanistan BaşbakanıKyriakos Miçotakis, “kriz yolunukapamak ve çözüm yolunu açmakTürkiye’ye kalmış” dedi..Doğu Akdeniz’de kriz yaşayanTürkiye ile Yunanistan,NATO ve AB’nin devreye girmesisonucu istikşafi görüşmelerebaşlama yönünde karar alırkenNATO’daki koordinasyon toplantısınıerteleyen Atina’dan yeni biraçıklama geldi.NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg ile görüşen YunanistanBaşbakanı Kyriakos Miçotakis,“Türkiye’nin gerilimin düşürülmesineyönelik ilk adımınımemnuniyetle karşıladıklarını,ama bunun içten ve dürüst birhamle mi yoksa kısa vadeli birhamle mi olduğunu görmek gerektiğini”söyledi.Stoltenberg ile görüşmenin ardındangazetecilere konuşan Miçotakis,“Kriz yolunu kapamak veçözüm yolunu açmak Türkiye’yekalmış” dedi.Türkiye’nin Doğu Akdeniz’dekiihlallerinin hem bölgedeki barış veistikrarı hem de NATO’nun kendiiçindeki uyumu tehdit ettiğini ilerisüren Yunan Miçotakis, bunun sadeceiki ülke arasındaki bir meseledenibaret olmadığını iddia etti.NATO Genel Sekreteri iseTürkiye ile Yunanistan’ın NATOKarargahı’ndaki yapıcı görüşmeleriaracılığıyla iki taraflı askeriçatışmayı önleme mekanizmasıkurduklarını, hem denizde hemhavada çatışmadan kaçınmayı kolaylaştırmakiçin iki ülke arasında7 gün 24 saat erişilebilir kırmızıtelefon hattı kurulmasının da bumekanizmaya dâhil olduğunu belirterekşöyle konuştu:“Çatışmayı önleme mekanizmasıdiplomatik çabalara alanaçabilir. İki müttefik arasında temeldeyatan ihtilafların artık müttefiklikruhu içinde ve uluslararasıhukuk çerçevesinde tamamen müzakereleryoluyla ele alınabileceğiniumuyorum.”Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deRusya’nın askeri varlığının büyüdüğündensöz ederek, “Bunun güvenliğimizüzerinde etkileri vardır,bu yüzden hep birlikte ele almalıyız”dedi.ABD ile ittifakı ilerletenYunanistan’ın sağcı lideri deTürkiye’nin Rusya’dan S-400hava savunma sistemleri alımını‘ABD’nin bölgedeki çıkarlarınıetkileyen bir risk’ olarak değerlendirdi.Göçmen kriziyle ilgili Stoltenberg“NATO sizinle dayanışmaiçinde. NATO’nun Ege Denizimisyonu, Yunan ve Türk yetkililerile AB sınır kurumu Frontex’einsan kaçakçılığı rotalarını kesmekonusunda destek veriyor, bu misyonaYunanistan’ın sağladığı katkıiçin teşekkür ederim” dedi.