Anasayfa » İl ve Ülke Tanıtımı » Trakya’nın Ekonomi Üssü TEKİRDAĞ

Trakya’nın Ekonomi Üssü TEKİRDAĞ

Marmara Denizi’nin kuzey kıyısında yer alan Tekirdağ, İstanbul’a 130 km uzaklıktadır. Avrupa kıtası ile Anadolu toprakları arasındaki göç, istila, ticaret ve kültür alışverişi gibi her türlü
ilişkinin Trakya Bölgesi üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle her dönem önemli bir merkez olmuştur. Bunun yanı sıra ılıman iklimi, verimli toprakları, deniz ve kara taşımacılığının
getirdiği avantajlarla iskân için verimli bir ortam oluşmuştur. Süleymanpaşa ilçesi Karansıllı Mahallesi Yatak ve Kuştepe mevkilerinde bulunan çakmaktaşı ve kuvarstan yapılmış kesici aletlerin
günümüzden 500.000 yıl önceöncesine ait oldukları tespit edilmiştir. Bölge M.Ö. 2000’li yıllardan itibaren Traklar, Persler, MakedonyalIlar, Grekler, Roma ve Bizans hâkimiyeti altına girmiş ve 1357 yılından itibaren de Osmanlı Hâkimiyetine geçmiştir. Şehrin adı Romalılar döneminde Rhadesthus, Bizans devrinde Rodosto idi. Osmanlı döneminde Rodosçuk daha sonra Tekfurdağ adlarını almıştır. Cumhuriyet döneminde Tekirdağ ismini almıştır. Tekirdağ Merkez ve Malkara,Şarköy İlçelerin¬deki araştırmalar Tekirdağ’ın Yontma Taş Devri’nden (Paleolitik) itibaren iskan edildiğini göstermektedir. Taş Devri’nden sonra Tunç ve Demir Devirleri’ne ait arkeolojik kalıntıların da tespit edildiği kent, M.Ö. 2. Bin’den itibaren Traklar’ın göçlerine sahne olmuştur. M.Ö. 6. yüzyılda Persler’in istilasına uğramış, aynı yüzyılda Trak boylarından Odrys Krallığı’nın vatanı olmuştur. Daha sonra, Makedonyalı’lar, Romalı’ılar, Bizanslı’lar ve 1357 yılından itibaren de Osmanlılar’ın egemenlik bölgesine dahil olmuştur. M.Ö. 2. yüzyılda Romalılar’ın inşa ettiği Doğu’yu Avrupa’ya bağlayan “Via Egnatia” ya da Egnatia Yolu Malkara İlçesinin Kermeyan köyü ve Marmara Ereğlisi antik Perinthos’tan geçer. Bu nedenle Tekirdağ önemli bir geçiş noktasıdır. Osmanlı döneminde de iki önemli kent, İstanbul-Edirne yol güzergâhında yer alması nedeniyle
çok sayıda padişahın ziyaret ettiği bir şehirdir. 1. Murad bir sefer dönüşünde Tekirdağ Muratlı İlçesi yakının¬dan geçerken karayolu köprüsünün güneyinde ordugâh kurmuş ve bu alanı çok beğenmiştir. Daha sonra bu alana “Murat Eli” adını vermiş, bu ad zamanla Muratlı adını almıştır. Tekirdağ; Tarihsel, Kültürel ve Doğal Değerler Açısından Oldukça Büyük Bir Çeşitlilik göstermektedir.Mehmet Ceylan 17 Ocak 1965 yılında Balıkesir Sındırgı ilçesi Armutlu köyünde doğdu. İlkokulu Armutlu köyünde, orta ve lise tahsilini Sındırgı ilçesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde 1987 yılında tamamladı. 25 Ekim 1989 tarihinde Kars Kaymakam adayı olarak göreve başladı.
Adaylık döneminde 1 yıl süre ile İngiltere’de bulundu. Ayrıca 1991- 1992 yılları arasında 11 ay süre ile Afyon-Bayat Kaymakam Vekilliğinde bulundu. 13 Mart 1993 tarihinde Ordu-Gölköy Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırası ile Muş- Malazgirt Kaymakamlığı, Batman Vali yardımcılığı, Kırşehir-Çiçekdağı Kaymakamlığı, Uşak-Eşme Kaymakamlığı ve Sapanca Kaymakamlığı,
İstanbul İli Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Nevşehir Valiliği yaptı. Bakanlar Kurulu’nun 30/5/2016 tarihli ve 2016/8864 sayılı Kararı ile Tekirdağ Valiliğine atanan Vali Mehmet CEYLAN 13.06.2016 tarihinde Tekirdağ Valiliği görevine başlamıştır. Vali Mehmet CEYLAN evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Tekirdağ; Tarihsel, Kültürel ve Doğal Değerler Açısından Oldukça Büyük Bir Çeşitlilik Göstermektedir. Göreve geldiğimiz günden beri insan odaklı, onların isteklerini öne olan, yaşamlarını kolaylaştırmak için gerekli hizmeti, ilimizdeki tüm kamu görevlisi arkadaşlarımızla birlikte vermeye gayret ediyoruz.Siyaset: Sayın Valim kısaca özgeçmişinizden bahseder misiniz? Ceylan: 17 Ocak 1965 yılında Balıkesir Sındırgı ilçesi Armutlu köyünde doğdum. İlkokulu Armutlu köyünde, orta ve lise tahsilini Sındırgı ilçesinde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde 1987 yılında tamamladım. 25 Ekim 1989 tarihinde Kars Kaymakam adayı olarak göreve başladım. 13 Mart 1993 tarihinden itibaren Ordu-Gölköy Kaymakamlığı, sırası ile Muş-Malazgirt Kaymakamlığı, Batman Vali yardımcılığı, Kırşehir-Çiçekdağı Kaymakamlığı, Uşak-Eşme Kaymakamlığı ve Sapanca Kaymakamlığı, İstanbul İli Sultanbeyli Kaymakamlığı görevlerinde bulundum. 22 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Nevşehir Valisi olarak görev yaptım. Bakanlar Kurulu’nun 30/5/2016 tarihli ve 2016/8864 sayılı Kararı ile Tekirdağ Valiliğine atanarak 13 Haziran 2016 tarihinden beri Tekirdağ Valisi olarak görev yapmaktayım. Siyaset: Ülkemizin idari yapısının birbir gereği olarak çeşitli bölgelerinde ve çeşitli makamlarında üstün görevler yaptınız ve halkımıza başarılı, etkin hizmetler sundunuz, yaşayan eserler verdiniz. Meslek yaşamınızda ifa ettiğiniz görevlerde sağladığınız bilgi birikimi, kazandığınız mesleki nitelikler ve tecrübe birikimleriniz ışığında Türkiye’nin sizce temel yönetim (idari) sorunları nelerdir? Bu sorunların aşılabilmesi için neler yapılmalıdır? Öneri ve projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Ceylan: Göreve geldiğimiz günden beri insan odaklı, onların isteklerini öne olan, yaşamlarını kolaylaştırmak için gerekli hizmeti ilimizdeki tüm kamu görevlisi arkadaşlarımızla birlikte vermeye gayret ediyoruz. Siyaset: Ülkemizde 15 Temmuz hain FETO kalkışması halkımızın direnmesi ile önlendi. Bu hain kalkışma sonrasında ülkemizde yeni bir süreci yaşıyoruz. Ülke genelinde ve özellikle Tekirdağ ili bağlamında bu süreci değerlendirir misiniz? Ceylan: 15 Temmuz 2016 günü hain örgüt FETÖ’nün darbe girişimi tüm yurdumuzda olduğu gibi ilimizde de topyekun vatandaşlarımızın üstün gayreti, cansiperane mücadelesi ile bertaraf edilmiştir. Bu konuda çaba gösteren, günlerce süren demokrasi nöbetinde bizimle birlikte olan tüm Tekirdağlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Siyaset: Tekirdağ İlimizde, mevcut siyasi, ekonomik ve sosyal koşullarda kısa, orta ve uzun vadede tasarladığınız yeni projeleriniz ve yatırım hedefleriniz hakkında bilgi rica edebilir miyiz? Ceylan: İlimizde Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında çevre sorunlarını giderici bir takım çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede ilimizde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri için 5 Atıksu Arıtma Tesisi ve arıtılmış
atıksuların Marmara Denizinin 4,5 km açığına 47 m derinliğe deşarjını sağlayacak toplam 88 km uzunluğunda olan kolektör hattı çalışması sürdürülmektedir. Bu çalışmaların orta vadede
tamamlanması planlanmaktadır. Siyaset: Sizce, coğrafi konumu, Marmara Denizi’nin sağladığı olanaklar ve iklim özellikleri açısından Tekirdağ İlinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? İklim özelliklerinin, yarattığı fırsat ve imkânlar açısından önemini değerlendirir misiniz? Ceylan: Coğrafi konum itibariyle Marmara Denizi kıyısında bulunan ilimiz deniz ticareti açısından önemli bir merkez konumundadır. Süleymanpaşa İlçemiz hudutlarında avrupanın en önemli konteynır limanı olan Asyaport bulunmaktadır. İlimiz ticaretine önemli katkısı olacak bu liman gün geçtikçe artan bir çalışma göstermektedir. Ülkemizin en önemli ticaret ve üretim merkezi olan İstanbul ilinin yakınında bulunması ilimiz açısından büyük bir avantaj olduğu kanısındayım. Siyaset: Tekirdağ’ın ekonomik ve ticari gelişmesi hangi düzeydedir? Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi beklenen ya da olması gereken bir düzeyde mi? Ceylan: Tekirdağ tarihsel, kültürel ve doğal
değerler açısından oldukça çeşitlilik göstermektedir. İlin turizm politikalarının oluşturulmasında mevcut potansiyelleri koruma kullanma dengesinin oluşturulması esas alınmak suretiyle belirlenen turizm alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 stratejileri makro politikası göz önüne alınarak bütüncül bir yaklaşım izlenmek suretiyle İl’de turizmin geliştirilmesine yönelik bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmaktadır.Siyaset: İlinizin öne çıkan ve dikkat çeken farklı özellikleri ile sosyoekonomik yapısı hakkındaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Ceylan: Valiliğimizce Tekirdağ genelinde turizm çekim bölgelerinin oluşturulmasına ve turizm altyapı kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İlin tanıtım stratejisinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine web sayfaları, sosyal iletişim ağları, broşür, kitapçık hazırlanması, ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılmak suretiyle ağırlık verilmiştir. Siyaset: Valiliğinizin Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında oluşturduğu projeleriniz var mı? Bu projelerin hedefleri, öngörüleri ve amaçları nelerdir? Ceylan: Tekirdağ ilimizde Valiliğimizin desteği ve katkılarıyla hazırlanan ve uygulanan belli başlı Avrupa Birliği projelerine bakacak olursak; Proje Adı: European Regions Enhancing Internationalisation in Vocational Education and Training (EREIVET) (Avrupa Bölgeleri Mesleki Eğitim ve Öğretimde Uluslararasılaşmayı Arttırma Projesi) Proje Türü: Avrupa Komisyonu – LdV Networks Proje Özeti: Tekirdağ ile birlikte, Avrupa’nın 12 farklı ülkesinden toplam 15 kurumun ortak olarak yer aldığı (İspanya, Norveç, Danimarka, İtalya, Hollanda, Almanya, Fransa, Polonya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’te) eğitim alanında söz sahibi bölgesel eğitim otoriteleri veya mesleki eğitimokul ağları gibi kurumlar ile uluslararası ortaklıkları içeren projelere Avrupa’dan ortak kurum bulmak için faydalanabilecekleribir ağ geliştirilmesi projesidir.Projenin diğer bir önemli hedefi de AB 2020 Stratejisi Kopenhag sürecinde de yer alan Europass ve ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi) gibi şeffaflık araçlarının sınıfta uygulanaÖğretimde Kredi Transfer Sistemi) gibi şeffaflık araçlarının sınıfta uygulanabilmesine katkı sağlamaktır. Ortaklık aynı zamanda EQF (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi) ve eşdeğeri diğer ulusal yeterlilik çerçevelerinin tanımlanmasında öğrenme çıktıları odaklı bir sistemi hedef alıyor. EREIVET Projesi hakkında detaylı bilgi projenin web sitesinde yer almaktadır: Bitiş tarihi 31.10.2015Proje Adı: MovingFromTheMargins Of Society–Mms Toplumun Dezavantajlı Gruplarından Hareketle Projesi Proje Türü: Avrupa Komisyonu – Grundtvig Proje Konusu: Projemiz kapsamında; kamu kurumları, eğitim kurumları ile dezavantajlı gruplar bir araya geldi, kamu kurumları ile dezavantajlı grupların birbirleri ile yakın ilişki kurmalarına yönelik araştırma
yapıldı. Araştırma sonucunda dezavantajlı grupların yaşadıkları şehir ve kendilerine sunulan kamusal hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri için eğitimler geliştirildi ve düzenlendi.Eğitimlere katılan dezavantajlı gruplardan kültür elçileri belirlendi ve bu kültür elçilerinin kamu hizmeti sağlayan kamu çalışanlarına kendi kültürlerini anlatacağı faaliyetler düzenlendi, dezavantajlı gruplar ile kamu kurumları arasındaki iletişim ve etkileşimin kalitesi arttırıldı. Bitiş tarihi 31.12.2015 Proje Adı: webLab – Development of competence in a web-based laboratory (web tabanlı bir laboratuarda yeterlilik geliştirme) Proje Türü: Avrupa Komisyonu – LdV Yenilik Transferi Proje Özeti: webLab web tabanlı bir laboratuarda yeterlilikleri geliştirmeyi hedefleyen yenilikçi bir projedir. Projenin temelini yurtdışındaki profesyonel tecrübelerin önemi ve kültürlerarası yeterliliklerin geliştirilmesi oluşturmaktadır. webLab mesleki eğitimdeki gençlerin yurtdışına staja gitmelerine olanak sağlar. Öğrenciler bu web tabanlı aracı hem stajlarını belgelendirebilmektedir. weblog kullanarak kişisel mentorluk sistemini öğretmenlerinden bireysel görevgörevler ve faydalı tavsiyeler almak için kullanırlar.Almanya’dan Düsseldorf Bölgesel Hükümeti ve Paderborn Üniversitesi, Finlandiya, Almanya ve Avusturya’dan çeşitli okul ve kurumlar ortaklık yaptılar. Bitiş tarihi 30.09.2015 Proje Adı: myVETmobility – mobilities as pathways to ‘hidden competences’ Mesleki Eğitim Hareketliliğim: “Gizli Yeterliliklere Götüren HareketliliklerProje Türü: Erasmus+ Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Örneklerin Değişimi İçin İşbirliği – Stratejik Ortaklıklar Proje Özeti: Dezavantajlı gençlerin iş yaşamına daha adapte olabilmeleri
amacıyla okul yaşamından iş yaşamına geçişte gençlere destek olmayı hedeflemektedir. Ayrıca bu proje dezavantajlı gençlere modern uluslararası eğitim ve öğretim ortamında yüksek kalitede hareketlilikler sağlayan bir mesleki eğitim ve öğretim sistemine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Proje kapsamında; Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düsseldorf Bölge Hükümeti (Almanya), Paderborn Üniversitesi (Almanya), Raseko Mesleki Eğitim Merkezi (Finlandiya), Eğitim ve Zanaat Vakfı (Almanya), Endülüs Bölge Hükümeti (İspanya), Berufskolleg Rheydt – MülfortfürWuV Mesleki Eğitim Merkezi (Almanya), Lille Bölge Eğitim Akademisi (Fransa) ortaklıkları etmektedir. 30 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecektir. Siyaset: Tekirdağ ilinin kültürel yapısı, önde gelen özellikleri ve gelenekleri hakkında değerlendirmelerinizi rica edebilir miyiz? Ceylan: Marmara denizi ve Karadeniz’e kıyısı bulunan ilimiz; Türkiye’de iki denize kıyısı olan 6 ilden biridir. Marmara denizinin kuzeyinde ve tamamı Trakya topraklarında yer alan Tekirdağ; doğudan Silivri ve Çatalca ilçeleriyle, kuzeyden Kırklareli iline bağlı Vize, Lüleburgaz, Babaeski ve Pehlivanköy ilçeleriyle çevrili olup, Kuzeydoğudan Karadeniz’e 1.5 km.lik bir kıyısı bulunmaktadır. Avrupa kıtası ile Anadolu toprakları arasındaki göç, istila, ticaret ve kültür alışverişi gibi her türlü ilişkinin Trakya Bölgesi üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle her dönem önemli bir merkez olmuştur. Bunun yanı sıra ılıman iklimi, verimli toprakları, deniz ve kara taşımacılığının getirdiği avantajlarla iskân için verimli bir ortam oluşmuştur. Marmara denizine 100 km.den fazla kıyısı olan ve bundan dolayı haklı olarak Marmara’nın İncisi unvanıyla anılan ilimiz, sahip olduğu doğal güzellikleri ve barındırdığı kültürel varlıklarıyla turizm açısından göz ardı edilemeyecek avantajlara sahiptir. Dünya turizm sektörünün yeni turizm stratejisi olan Eko turizm kapsamında, Valiliğimizce de yapılan çalışmalar sonucunda, ilimizin doğal yapısı ve mevcut potansiyeli de göz önüne alınarak, İlimiz sınırları içerisinde sportif turizmi faaliyetlerinin uygulanmasına esas olmak üzere,
Kumbağ Beldesi, Yeniköy, Uçmakdere ve Gaziköy arasındaki köy-orman yolu, gerekli düzenlemeler ile Trekking (Yürüyüş) Parkur Alanı olarak belirlenmiştir. Yine Uçmakdere, ve Yeniköy arasında kalan sahada yamaç paraşütü sporu gerçekleştirilmektedir. İlimiz; Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi, Namık Kemal Evi, Osmanlı dönemine ait camileri, çeşmeleriKaracakılavuz El Dokumaları, Kiraz Festivali, Bağbozumu ve Tepreş Şenlikleri, doğal plajları, doğa harikası Çamlıkoy’u (Kastro) ve diğerleri ile bir tarih ve turizm kentidir.
Geçmişte ilimizde en yaygın olarak bilinen dokumacılıksepet, çorap, eldiven örücülüğü, saraçlık ve çarık yapımı türündeki el sanatları, gelişen teknoloji ile birlikte bugün eski önemini kaybetmesine rağmen günümüzde ilimiz Merkez ilçeye bağlı Karacakılavuz’da ve Sağlamtaş beldesinde bulunan atölyelerde el dokuma ürünleri yaşatılmaya çalışılmaktadır. Modernleşme ile hayat şartlarında meydana gelen değişiklikler, kendini göstermekle beraber, eski gelenek ve göreneklerin birçoğu, özellikle küçük yerleşim birimlerinde hala muhafaza edilmektedir. Daha çok kız isteme, söz kesme, düğün, adak adama, askere uğurlama vb. konularda eski gelenekler sürdürülmektedir. Siyaset: Tekirdağ’ın sanat ve kültür değerlerinin korunması ve değerlendirilmesi için Valiliğinizin orta ve uzun vadeli plan ve projeleri hakkında bilgi rica edebilir miyiz? Ceylan: İlimizin sanat ve kültür değerlerinin korunması ve değerlendirilmesi için Valiliğimizce gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler; Devam etmekte olan arkeolojik çalışmalar desteklenerekPerinthos antik kentine ait önemli eserlerin gün ışığına çıkarılması ve kültür turizmi ürünü haline getirilmesi,
Yerel yönetim ve derneklere düzenleyecek oldukları kültürel etkinlikleri gerçekleştirmeleri amacıyla yardım sağlanması, Ülkemizde kaybolmaya ve unutulmaya başlayan Türk süsleme sanatlarını ve geleneksel el sanatlarını tanıtarak bozulmasını ve yok olmasını önlemek, aslına uygun olarak öğretip, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla Valiliğimiz bünyesinde kurslar düzenlenmesi, Ertuğrul Mahallesinin ve özellikle Macar Sokağında bulunan tarihi evlerin kültürel sağlıklaştırma olarak ele alınması ve korunması, Tekirdağ yöresine ait halk kültürü alan araştırılmasıSiyaset: Kırsal alandan kentlere yönelen nüfus hareketlerinin Tekirdağ’da yarattığı sosyal, ekonomik, çevresel ve demografik sorunlar nelerdir? İlinizin nüfus yoğunluğunu ve demografik yapısını ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirmenizi rica edebilir miyiz? Ceylan: İlimizin aynı zamanda bir sanayi kenti olması nedeniyle özellikle sanayi tesislerinin yoğun olduğu Çorlu, Ergene, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerimize ülkemizin değişik illerinden yoğun bir işgücü akını olmaktadır. Bu durum anılan ilçelerde çok hızlı bir nüfus artışına sebep olmakta eğitim, barınma ihtiyacını artırmakta, altyapı yatırımlarında aynı hızda gelişme olmaması mahalli idarelerin işini güçleştirmektedir. Bu durum değişik sosyal sorunların da görülmesine sebep olmaktadır. Bu sorunların en aza indirilmesiiçin tüm yetkililer elinden gelen gayreti göstermektedirler. Siyaset: Tekirdağ ilinin sanayi potansiyeli ve sanayinin gelişme durumu hangi düzeydedir Ceylan: Tekirdağ; dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul’ a komşu olması, Avrupa ya yakın olması, deniz, demir, kara ve havayolu ulaşım imkanlarına sahip olması, gelişmiş limanlarının bulunması, iç pazar açısından ülke nüfusunun yaklaşık üçte birinin yer aldığı Marmara Bölgesinde yer alması nedenlerinden dolayı sanayici için çok cazip bir il durumundadır.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı geçmişte yeterli altyapı olmadan ilimizde kümelenen sanayi tesisleri, ilimizde bazı çevre sorunlarına neden olmuştur. Bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla sanayi işletmelerinin yoğunlaştığı alanlarda 8 Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş ve ilimizde tüzel kişilik kazanmış Organize Sanayi Bölge sayısı 13’ eulaşmıştır. Sanayi için en önemli üretim alanlarındanolan Organize Sanayi Bölge sayısı ve bu Organize Sanayi Bölgelerinin alan genişliği açısından Tekirdağ, ülkemizde 2. sırada yer almaktadır. İlimizde 2016 yılı sonu itibariyle 2.646. üretici faaliyet göstermektedir. Sanayici sayısı açısından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Tekirdağ ülkemizde en fazla sanayicisi sayısına sahip 11. il durumunda iken, ülkemizde üretilen katma değere % 4 lük katkı ile üretilen katma değere katkı sıralamasında 6. durumdadır. Yine sanayinin üretim gücünü gösteren önemli verilerden olan sanayi elektriği tüketiminde ilimiz 5. sırada yer alırken, kişi başına devlete net katkı ve imalat sanayi gelişmişlik sıralamasında da ülkemizde 5. sırada bulunmaktadır. İlimiz sanayisi tekstil, hazır giyim, kimyasal
maddeler, traktör, tekstil makinaları, buzdolabı, fırın, muhtelif kablolar, deri ve deri ürünleri, ilaç,ayçiçek yağı, meşrubat, dondurma, un vb. geniş
yelpazede bir çok sanayi ürünü üretmekte ve bu ürünleri ihraç etmektedir. İlde var olan üretim altyapısı potansiyeli oldukça iyi durumdadır. Traktör, muhtelif makinalar, televizyon, fırın vb. orta-yüksek teknolojili ürünler ilimizde üretilen ürünler arasındadır. Bu tarz orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimine dönük sanayiyi geliştirmek ve sanayiciye yeni vizyonlar açmak için ilimizde son sekiz ayda önemli çalışmalar yürütülmüştür. Sanayicilerimizin katma değeri yüksek, teknolojik ürünler geliştirmesi için, ilimizde ArGe Merkezi kurulması yönünde firma ziyaretleri ve bilgilendirme toplantıları yapılarak 8 olan Ar-Ge Merkezi sayısı 13 olmuş ve 2017 sonu itibariyle bu sayının 20 ye çıkarılması planlanmaktadır.Ülke bazında ArGe Merkezi sayısı sıralamasında ilimiz 6. sırada yer almaktadırBu kapsamda Makina metal sektörünün Savunma, Uzay, Havacılık ve Nükleer Santral Makina Ekipmanları sektörlerinde uçak, tank, roket, nükleer santral makina ekipmanları vb. parça ve ürünler üretmesi için, ilimiz sanayicileri ve kamu kurumlarımızla çalışmalar arttırılarak devam ettirilecektir. Yine ilaç, teknik tekstil, tarım makinaları  vb. birçok sektörde Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi yönünde toplantı ve çalışmalar yürütülmektedir. Sonuç olarak ilimizde sanayinin durumu ülkemiz şartları baz alındığında iyi düzeyde olup, bizler bunun en iyi düzeye çıkarılmasına dönük çalışmalar yürütmekteyiz.