Anasayfa » İl ve Ülke Tanıtımı » Yıllandıkça Güzelleşen Topraklar

Yıllandıkça Güzelleşen Topraklar

Tekirdağ Tarımsal Gayri Safi Üretim Değerlerinin % 72,39’unu Bitkisel Üretim, % 27,45’ini Hayvansal üretim oluşturmaktadır. Bitkisel üretimin içinde tarla ürünlerinin payı % 62,32, meyvecilik payı % 6,34ve sebzecilik payı % 3,73’tür. İlin toplam arazi varlığı 6.313.000 dekardır. Bu alanın % 59,33’u (3.745.804dekar) işlenen tarım arazisi ve % 40,67’si (2.567.196dekar) çayır, mera, orman
ve tarım dışı arazidir. İlin Tarımsal Gayri Safi Üretim değeri içerisinde % 62,32’lik paya sahip tarla bitkilerinin değer bakımından en önde geleni % 47,17’lik pay ile buğdaydır. Bu ürünü sırasıyla ayçiçeği, kanola, arpa, silajlık mısır takip etmektedir. Sebze üretimi daha çok aile ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. İlin Tarımsal Gayri Safi Üretim değeri içerisinde % 3,73’lük paya sahip sebzelerin değer bakımından en önde geleni % 45,84’lük pay ile karpuzdur. Bu ürünü sırasıyla kavun ve sofralık domates takip etmektedir. Tekirdağ’ın çayır-mera alanı 325.123dekardır. Mera Islah Projesinin başlangıcından beri toplam 6 ilçemizde 11 köyde 26.748dekar alanda mera ıslah çalışmaları tamamlanmış olup, 3 ilçede 4 köyde 7.567dekar alanda sürmektedir. Toplamda 15 köyde 34.315dekar mera alanın tahsisi gerçekleştirilmiştir. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre Tekirdağ’da 152.604 büyükbaş, 191.389 küçükbaş hayvan mevcut olup, yılda 349.513ton süt üretimi sağlanmaktadır. Kırmızı et üretimi ise 11.197 tondur. Tekirdağ’da 190.400 adet yumurta tavuğundan aynı yıl içinde 30.464.000adet yumurta
üretilmiştir.48.015adetfenni (modern) ve 1.411 adeteski tip (sepet) kovandan yılda ortalama olarak 543 ton bal ve 10,6ton balmumu elde edilmektedir. Verimli toprakları ve uygun iklim şartlarıyla çok çeşitli ve bol ürün alınır. Türkiye’nin ayçiçeği bahçesidir. Türkiye’de yetişen ayçiçeğinin % 25’i bu bölgede yetişir. Tahıl ve sanâyi ürünleri başta gelir. Bağcılık kavun-karpuz ve sebzecilik oldukça gelişmiştir. Başlıca tarım ürünleri arasında buğday arpa yulaf mısır ayçiçeğişekerpancarı kolza ve soğan yetişir.