Anasayfa » Gündem » ÇOŞKULU MALAZGİRT KUTLAMALARI İLE DÜNYAYA MESAJ

ÇOŞKULU MALAZGİRT KUTLAMALARI İLE DÜNYAYA MESAJ

26 Ağustos Malazgirt Zaferi’ninyaşandığı yer olan Muş’un Malazgirtile Bitlis’in Ahlat ilçelerinde,zaferin 949. yıl dönümü CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan,eşi Emine Erdoğan ve MHP GenelBaşkanı Devlet Bahçeli, TBMMBaşkanı Mustafa Şentop, CumhurbaşkanıYardımcısı Fuat Oktay, bakanlarZiya Selçuk, Muharrem Kasapoğlu,Mustafa Varank, AbdulhamitGül, Fahrettin Koca ve MehmetNuri Ersoy’un katılımlarıylagerçekleşti.Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü dolayısıyla Ahlat’ta düzenlenenetkinliklere katılmak üzereBitlis’e gelen CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ve MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli,UNESCO Dünya Kültür Mirası geçicilistesindeki dünyanın en büyükTürk İslam Mezarlığı olma özelliğinitaşıyan Ahlat Selçuklu MeydanMezarlığı’nı ziyaret etti.Hava Kuvvetleri Komutanlığınınakrobasi timi Türk Yıldızları,Ahlat’ta “1071 Sultan AlparslanAhlat Otağı”nın kurulduğu Çarhomevkisinde düzenlenen tören öncesi,zaferin 949. yılına özel gösterigerçekleştirdi.Muş’un Malazgirt ilçesindekiyıl dönümü etkinlikleri, OkçularVakfı, Malazgirt Kaymakamlığıve Malazgirt Belediyesi tarafındandüzenlendi.İlk Durak AhlatCumhurbaşkanı Erdoğan, MHPGenel Başkanı Bahçeli ile beraberindekiheyetin ilk durağı yapı tamamlanan Ahlat Gençlik Kampıoldu. Burada kısa bir konuşma yapanCumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüngerek Selçuklu’nun ilk adımlarınıoluşturan kabristanın olduğubölgede Ahlat’ta gerekse buradaninşallah sabah çıkacağımız yolculuktaMalazgirt ve bütün bunlarlabirlikte külliyemizin açılışını yapacağız.Bu vesile ile bu güzel gençlikkampımızın gençlerimize hayırlı olmasınıAllah’tan temenni ediyorum.Gerek İçişleri Bakanlığımıza gerekseişletmesini yürütecek Gençlik veSpor Bakanlığımıza bundan sonrakiçalışmalarında başarılar diliyorum”dedi.Tapusu Bizde FotoğrafıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın birsonraki durağa Selçuklu MeydanMezarlığı oldu. Dünyanın en büyükTürk İslam Mezarlığı olma özelliğinitaşıyan mezarlıkta okunanKur’an-ı Kerim tilavetinin ardındandualar edildi. CumhurbaşkanıErdoğan, Bahçeli ve beraberindekiheyet, ‘Anadolu’nun Tapusu’ olarakgörülen mezar taşlarının önündebirlik pozu verdi. Erdoğan, mezarlıkönünde Türk bayraklarıylabekleyen ve sevgi gösterisinde bulunanvatandaşları selamladı.Alparslan’ın OtağındaZiyaretin ardından CumhurbaşkanıErdoğan beraberindekilerleÇarho mevkindeki etkinlik alanınageldi. Kendisini karşılayan jandarmamehteran takımı ve davetlileriselamlayan Erdoğan, MalazgirtFatihi Alparslan’ın otağını temsilenkurulan Han Çadırı’nı ziyaretetti. Erdoğan, Bahçeli ve beraberindekiheyet ozan deyişlerini dinleyerekbir süre sohbet etti. Erdoğanve beraberindeki heyet el sanatlarıçadırlarını gezdikten sondaOkçular Vakfı tarafından düzenlenenetkinlikleri izledi. Daha sonraAhlat Gençlik Merkezi’nin açılışınıgerçekleştiren Erdoğan, merkezingençlere hayırlı olması temennisindebulunduAhlat Gençlik Merkezi’ninAçılışıMalazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü dolayısıyla Ahlat’ta düzenlenenetkinliklere katılmak üzereBitlis’e gelen CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ve eşiEmine Erdoğan, Ahlat GençlikMerkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.Açılış törenine MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli de katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan,Etkinlikler Kapsamında BirKonuşma YaptıCumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, Malazgirt Milli ParkAlanı’nda düzenlenen MalazgirtZaferi’nin 949. yıl dönümü kutlamaprogramında konuştu.Ahlat’ta dün ecdadın mezarlarınıziyaretle başlayan ve gecegeç saatlere kadar süren yoğun birprogram icra ettiklerini belirten Erdoğan,Ahlat’ın sembollerinden biriolacak Gençlik Merkezi’ni açtıklarını,Okçular Vakfının düzenlediğietkinlikte gençlerin maharetlerineşahit olma imkanı bulduklarınıanlattı.Ahlat CumhurbaşkanlığıKülliyesi’nde bölge valileriyle biraraya geldiklerini anımsatan Erdoğan,“İnşallah bu tür toplantıları Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliye’mizde orayı daha dabüyüterek her fırsatta tekrarlayacağız.” diye konuştu.Erdoğan, akşam yemeğinde sanatçılar ve öğrencilerlebir araya geldiklerini aktararak fethin 949. yıl kutlamalarıkapsamında Van Gölü üzerinde yapılan sesve ışık gösterilerini de yine Ahlat CumhurbaşkanlığıKülliyesi’nden takip etiklerini söyledi.Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin, hem MalazgirtZaferi’ne hem Türkiye Cumhuriyeti’ne hem degençlere emanet edecekleri bir eser olarak ortaya çıktığınıifade eden Erdoğan, emeği geçen herkese teşekküretti.Erdoğan, bugün de Malazgirt Milli Parklar mitingalanında olduklarını, bu bölgeyi de zaferin anlamına ve önemine yakışır bir yer haline dönüştürdüklerinianlattı.Tarım ve Orman Bakanlığının, milli parkın bitişiğindekialana Sultan Alparslan’ın 442 metreye 275metre çapında büyük bir silüetini kazıdığını bildirenErdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğe bıraktığımızher eseri bu topraklara vurduğumuz kutlu birermühür olarak görüyoruz. Hep söylediğim gibi bizimsiyasetimiz eser siyasetidir, hizmet siyasetidir.Tüm hayatlarını istismarla, riyakarlıkla, yalanla geçirmişolanlar eser ve hizmet siyasetinin manasını elbettebilemez. Milletin sevinciyle sevinmeyi, üzüntüsüyleüzülmeyi dahi beceremeyenlerin gönüllerinin bağlıolduğu mecralar açıkça ortadadır. Bu coğrafya hembizim hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır. Ecdadımızbu toprakları bize gece gündüz mücadele ederek,gerektiğinde kanını ve canını feda ederek vatan olarakbırakmıştır. Biz de ecdadımızın izinden gidiyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir şey gibi MalazgirtZaferi’nin de kendi kendine ortaya çıkmadığını,bu kutlu zaferin gerisinde büyük bir azim, hazırlık vekararlılık olduğunu söyledi.Dandanakan Zaferi’yle istiklalini kazanan BüyükSelçuklu Devleti’nin bu zaferin ardından Mevr şehrindetarihi bir kurultay gerçekleştirerek fetih için batıyayönelme kararı aldığını anlatan Erdoğan, böylecebaşlayan Anadolu akınlarının kısa sürede Sivas’a,Konya’ya, İzmir’e kadar ilerlediğini belirtti.Çağrı Bey’in Türkistan’a döndüğünde “bu topraklardaTürkleri durdurabilecek bir güç olmadığını”söylediğini, bu hakikati kabullenmek istemeyenBizans imparatorunun, Anadolu’daki Selçuklu yürüyüşünü durdurabilmek umuduylaİstanbul’dan hareket ettiğini aktaranErdoğan, şöyle devam etti:“Türklerin elinde bulunan MalazgirtKalesi’ni zapt ederek halkını kılıçtangeçirdi. Bu vahşeti Mısır seferiesnasında haber alan Sultan Alparslanordunun istikametini değiştirerekAhlat, Malazgirt arasına geldi.Önce sulh yolunu denemek üzereBizans imparatoruna bir elçi heyetigönderdi. Askerlerinin çokluğunave teçhizatına güvenen imparatorbu teklifi sert bir şekilde reddetti.Çünkü Bizans imparatorununemrinde 200 bin kişilik ordu vardı.Alparslan’ın emrinde ise 45-50 binkişilik ordu bulunuyordu. İşte buiki ordu 26 Ağustos 1071 tarihindeMalazgirt Ovası’nda karşı karşıyageldi. Günlerden cuma idi. Ogün bütün İslam diyarlarında Müslümanlarınzaferi için dua ediliyordu.Kefen niyetiyle beyaz bir elbisegiyerek askerin karşısına çıkan SultanAlparslan kısa bir hitabın ardındanhücumu başlattı. Türklerin kadimricat-taarruz taktiğiyle kısa süredeBizans ordusu bozguna uğratıldı.Gün batarken Türk ordusuMalazgirt’te büyük bir zafer kazanmıştı.Türk ve dünya tarihinindönüm noktalarından birini teşkileden bu büyük zaferin ardından şehirşehir, köy köy Anadolu’nun fethigerçekleşti.”Konuşmasının başında, “AhlatCumhurbaşkanlığı Külliyesi, hemMalazgirt Zaferi’ne hem TürkiyeCumhuriyeti’ne hem de gençlerimizeemanet edeceğimiz bir eserolarak ortaya çıktı” ifadelerini kullananCumhurbaşkanı Erdoğan,“Emeği geçen herkese teşekkürlerimisunuyorum. Bugün de MalazgirtMillî Parklar miting alanında sizlerlebirlikteyiz. Bu bölgeyi de zaferinanlamına ve önemine yakışırbir yer hâline dönüştürdük” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleceğebıraktığımız her eseri, butopraklara vurduğumuz kutlu birermühür olarak görüyoruz. Hepsöylediğim gibi bizim siyasetimiz,eser siyasetidir, hizmet siyasetidir.Dün Ahlat’ta ecdadın mezarlarınıziyaretle başlayan ve gece geç saatlerekadar süren yoğun bir programicra ettik. Gençlik Kampımızınaçılışını gerçekleştirdik. OkçularVakfımızın etkinlik alanındagençlerimizin maharetlerine şahitolduk. Ahlat’taki CumhurbaşkanlığıKülliyesi’nde bölge valilerimizlebir araya geldik. Bu tür toplantıları Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyemizdeher fırsatta tekrarlayacağız.Malazgirt Zaferi kendi kendine ortayaçıkmış değildir. Kutlu zaferin gerisindeazim ve kararlılık vardır. Türk vedünya tarihinin dönüm noktalarındanbirini temsil eden bu zaferin ardındanAnadolu’nun fethi gerçekleşti. FethetmekAllah’ın emrettiği adaleti o beldedehakim kılmaktır. Rumlar dışındakibütün milletlere, bilhassa Ermenilereve Süryanilere karşı acımasız bir inkarve asimilasyon politikası uygulayanBizans zulmü bu fetihle sona ermiştir.”Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasınaşöyle devam etti; “Bu topraklardabin yıldır karşılaştığımız bütünbadirelerden Malazgirt ruhuyla kurtulduk.Kosova’da da, Niğbolu’da da,Haçova’da da aynı ruhla mücadele ettik.Çanakkale’yi geçilmez yapan dabu ruhtu. İstiklal Harbi’nde yedi düvelekarşı bu ruhla galip geldik.15 Temmuzdestanını da işte bu ruhla yazdık.Bugün de farklı cephelerde azimve kararlılıkla yürüttüğümüz mücadeleleriaynı ruha borçluyuz. Nasıl dünTürkistan’dan Anadolu’ya akan sadecefetih ordusu değil, adalet ve muhabbetkervanıysa, bugün de gittiğimiz heryere bu erdemleri taşıyoruz. Bin yıldırAnadolu’daki her kesimden insanımızınkalplerinde kurulan o güçlü köprü,sonsuza kadar ayakta kalacaktır.”“Atalarımızın Anadolu’ya ektiğisevgi, muhabbet, kardeşlik ve dayanışmaruhu öylesine kök saldı, öylesinebüyüdü ki; bin yıldır bu hukukubozmaya çalışanların hiçbirisi emelineulaşamadı” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Ne yaparlarsa yapsınlar, hangiçirkin kumpasa yönelirlerse yönelsinler,her defasında milyonları karşılarındatek yürek olarak buldular. Çünkübiz bu toprakların emanetçisi değil,asıl sahibiyiz. Bu toprakların altındada biz varız, üstünde de biz varız” değerlendirmesindebulundu.Yunanistan’a TepkiErdoğan konuşmasında şunlarısöyledi; “Türkiye hakkı olan neysealacak, taviz vermeyeceğiz. Ege’desahte kabadayılık peşinde koşmalarımezarlıkta ıslık çalma psikolojisinintezahüründen başka bir şey değil. Geçmiştenders almıyorlar.Türkiye’ye yönelik ameliyat yapmahevesleri kursaklarında kalanlar,aradıkları fırsatı bulamayacaklardır.Muhataplarımızı kendilerine çekidüzenvermeye, mahvolmalarına yol açacakyanlışlardan uzak durmaya davetediyoruz.Türkiye’nin artık sabrı sınanacak kararlılığı, imkanları ve cesareti testedilecek bir ülke olmadığını herkesingörmesini istiyoruz. Biz nasıl kimsenintoprağına, egemenliğine, çıkarınagöz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardanda asla taviz vermeyeceğiz.Yaparız diyorsak yaparız, bedelini deöderiz. Bedel ödeme pahasına karşımızaçıkmak isteyen, buyursun gelsin.Yoksa çekilsinler önümüzden.”Atlı Birlikler ve PandemiÖnlemleriJandarma At ve Köpek EğitimMerkezi Komutanlığından (JAKEM)gelen Jandarma atlı birlikleri, etkinliklerindüzenlendiği alanda emniyetve asayişi sağlamak için önleyici kollukdevriyesi görevini yerine getiriyor.Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamındaBitlis’in Ahlat ilçesindeki etkinlik alanınagirişte herkesin ateşi ölçülürken,her noktaya ise dezenfektan yerleştirildi.Türklerin Anadolu’ya giriş kapısıve “Anadolu’nun tapusu” olarak nitelendirilenAhlat’ta da “1071 SultanAlparslan Ahlat Otağı”nın kurulduğuve birbirinden renkli etkinliklerinyapıldığı Çarho mevkiine pandemiyerağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Etkinlik alanı çevresinde güvenlikgüçleri geniş önlem alırken, alana girişyapan herkesin ateşi ölçülerek üstaramasından geçirildi. Etkinlik alanınınher noktasına el dezenfektanı yerleştirilirken,vatandaşlar da maskelibir şekilde alanı gezdiler. Etkinlik alanınagelen vatandaşlar, alınan tedbirleriyerinde bulurken, herkesin kurallarauyması gerektiğini ifade ettiler.1071 Metrekare Alana İnşaEdildiBitlis’in Ahlat ilçesinde, 30 dönümarazide 1071 metrekarelik alanainşa edilen Cumhurbaşkanlığı ÇalışmaOfisinin açılışı da gerçekleştirildi.Ahlat Belediye Başkanı AbdulalimMümtaz Çoban, binanın 1071 metrekarealana inşa edildiğini; ancak 6 binmetrekare kapalı alana sahip olduğunusöyledi. Çoban, “Bina 1071 metrekareüzerine inşa edildi. 6 bin metrekarekapalı alana sahip. Tefrişat alanlarıile birlikte toplam 10 bin metrekarelikbir alanda, çevre ihatası ile birlikte30 bin metrekareyi bulan bir yeşilalana sahiptir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan“Kızılelma” PaylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabındanMalazgirt Zaferi videosu paylaşarakşu notu paylaştı; “Yiğitler kandöker, bayrak solmaya, Anadolu başlar,vatan olmaya. Kızılelma’ya hey,Kızılelma’ya… Sultan Alparslan’ı veonunla birlikte bu gazada yer alan tümkahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum.”Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümüetkinliklerinin Ahlat’tan başlatılması,UNESCO Dünya Kültür Miras GeçiciListesi’nde bulunan ve dünyanın en büyükTürk-İslam mezarlığı özelliğine sahipAhlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nailgiyi artırdı.“Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı”ve “Anadolu’nun tapusu” olaraknitelendirilen Ahlat’ta, 210 dönüm alanakurulu tarihi mezarlık, MalazgirtZaferi’nin yıl dönümü etkinliklerinin ilçedeyapılmasının da etkisiyle bölgedeen çok ziyaret edilen yerlerden biri halinegeldi.UNESCO Dünya Kültür Miras GeçiciListesi’nde de yer alan ve yeni tipkoronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyleyaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olan SelçukluMeydan Mezarlığı, her gün artanziyaretçi sayısıyla ilçenin turizmine büyükkatkı sunuyor