Anasayfa » Gündem » YAŞ TOPLANTISI VE TSK’DA YENİ TERFİLER

YAŞ TOPLANTISI VE TSK’DA YENİ TERFİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YüksekAskeri Şura kararlarını onayladı. TSK’nın komutakademesinde bir değişiklik olmazken, 17 general veamiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğeyükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri biryıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. YAŞkararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyleemekliye sevk edildi. 226 olan general/amiralsayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak. Öte yandanYAŞ kararları kapsamında, Orgeneral İsmail MetinTemel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı dakadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.2020 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı, Anıtkabirziyaretinin ardından CumhurbaşkanlığıKülliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbaşkanlığında yapıldı. YAŞ toplantısında CumhurbaşkanıYardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma BakanıHulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleriBakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri KomutanıOrgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri KomutanıOramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri KomutanıOrgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu. CumhurbaşkanıErdoğan, yaklaşık 45 dakika süren toplantınınardından YAŞ üyelerine öğle yemeği verdi.Maskeli-Mesafeli YAŞCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındakiYüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyeleri ‘maskeli ve mesafeli’şekilde Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir ÖzelDefteri’ni imzalayan Erdoğan, “Suriye’den Libya’yaDoğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklıcephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortayakoymaktadır” dedi.General ve Amiral Sayısı 247’yeYükseldiYAŞ’ta alınan kararlar yazılı basınaçıklamasıyla duyuruldu. YAŞolağan toplantısında Türk SilahlıKuvvetleri’nin (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeyeyükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar,kadrosuzluktan emekliye sevkedileceklerin durumlarının görüşülerekCumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ilekarara bağlandığı bildirildi. Buna göreTSK’nın komuta kademesi değişmedi.30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere,17 general ve amiral bir üst rütbeye,51 albay ise general ve amiralliğeyükseltildi. 35 general ve amiralin görevsüreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleriise 2 yıl süre ile uzatıldı. 30 generalve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliyesevk edildi. Açıklamada halen 226 olangeneral ve amiral sayısının 30 Ağustositibarıyla 247 olacağı ifade edildi.30 Ağustos tarihinden geçerliolmak üzere, Kara KuvvetleriKomutanlığı’ndan Korgeneral MetinGürak orgeneralliğe, TümgeneralVeli Tarakçı korgeneralliğe, DenizKuvvetleri Komutanlığı’ndan KoramiralErcüment Tatlıoğlu oramiralliğe,Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğeterfi ettirildi. Ayrıca Kara KuvvetleriKomutanlığı’ndan TuğgenerallerTevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk,Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper,Emre Tayanç, Hakan Öztekin, DavutAla ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe,Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndanTuğamiraller Ayhan Gedik ve MustafaKaya tümamiralliğe, Hava KuvvetleriKomutanlığı’ndan Tuğgeneraller YaşarKadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğeterfi ettirildi.‘TSK, Kem Gözlere KarşıVatanın Teminatı’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AslanlıYol’un başındaki yerini almasınınardından Anıtkabir’deki tören başladı.Erdoğan başkanlığında, CumhurbaşkanıYardımcısı Fuat Oktay, MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, AdaletBakanı Abdulhamit Gül, İçişleri BakanıSüleyman Soylu, Hazine ve MaliyeBakanı Berat Albayrak, Milli EğitimBakanı Ziya Selçuk, Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu, GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Yaşar Güler, KaraKuvvetleri Komutanı Orgeneral ÜmitDündar, Deniz Kuvvetleri KomutanıOramiral Adnan Özbal ve HavaKuvvetleri Komutanı Orgeneral HasanKüçükakyüz, Aslanlı Yol’dan geçerekmozoleye çıktı. Erdoğan’ın AslanlıYol’da yürürken bazı YAŞ üyeleriylekonuşması dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay yıldızmotifli çelengi Atatürk’ün mozolesinebırakmasının ardından, saygıduruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşıokundu. Erdoğan başkanlığındakiheyet, mozoleye çıkan merdivendeAtatürk’ün “Egemenlik kayıtsızşartsız milletindir” sözünün yer aldığıyazı önünde fotoğraf çektirdikten sonraMisak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan,Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak,şu ifadeleri kullandı:“Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak2020 toplantısı vesilesiyle huzurunuzdabulunuyoruz. Kurduğun ve bizlereemanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti’ni2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmayadevam ediyoruz. Suriye’denLibya’ya Doğu Akdeniz’den terörlemücadeleye kadar farklı cephelerdeelde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizingücünü ve ordumuzun yetenekleriniortaya koymaktadır. Yüksek disiplini,vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstünkabiliyetleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri,kem gözlere karşı vatanımızın güvenliğive bekasının teminatı olmayısürdürmektedir. Bu düşüncelerle zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetleanıyor, şura toplantımızın ülkemiz,milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiziçin hayırlara vesile olmasınıdiliyorum. Ruhun şad olsun.”İsmail Temel ve Zekai AksakallıEmekliye Sevk Edildi- YAŞ kararları kapsamında 3.Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngayile Ege Ordusu Komutanı KorgeneralAli Sivri’nin görev süreleri birsene uzatıldı.- Kara Kuvvetleri EDOK KomutanıKorgeneral Yavuz Türkgenci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral OsmanErbaş’ın görev süreleri bir yıl uzatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafındanonaylanan YAŞ kararlarına göre,30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerliolmak üzere görev süresi 1 yıl uzatılangeneral ve amiraller şöyle :- Kara Kuvvetleri KomutanlığıKorgeneraller:1- Şeref Öngay2- Osman Erbaş3- Yavuz Türkgenci4- Ali Sivri5- Selçuk BayraktaroğluTümgeneraller:1- Erhan Uzun2- Yılmaz YıldırımTuğgeneraller:1- Göksel Sevindik2- Fedai Ünsal3- İsmail Hakkı Köseali4- Burhan Aktaş5- Faruk Yıldırım6- Ali Ekiyor7- Barbaros Kasar8- Oğuz Tozak9- Hurşit Ağırcan10- Özgür Nuhut11- Sadettin Alp Ergin12- Ahmet Kasa13- Mücahit Zorlutuna- Deniz Kuvvetleri KomutanlığıTuğamiraller:1- Yalçın Payal2- Bülent Turan3- Mehmet Baybars Küçükatay4- Gürsel Çaypınar5- Önder Gürbüz- Hava Kuvvetleri KomutanlığıKorgeneraller1- Ziya Cemal Kadıoğlu2- İsmail GüneykayaTümgeneral1- Göksel KahyaTuğgeneraller1- Kemal Turan2- Bülent Tatkan3- Kadircan Kottaş4- Yusuf Erge5- Refik Ölmez6- Murat Pekşen7- Ersin Göse17 General Bir Üst Rütbeye, 51Albay İse Generalliğe Yükseldi- 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerliolmak üzere 17 general ve amiralbir üst rütbeye, 51 albay ise general veamiralliğe yükseltilmiştir.- 35 general ve amiralin görev süreleri1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise2 yıl süreyle uzatılmıştır.30 general/amiral emekliye sevkedildi.- 30 general ve amiral, kadrosuzluknedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihiitibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen226 olan general ve amiral sayısı,30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247olacaktır.Metin Gürak OrgeneralliğeTerfi Etti- 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerliolmak üzere Kara Kuvvetleri KomutanlığındanKorgeneral Metin Gürakorgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcıkorgeneralliğe terfi ettirilmiştir.Deniz Kuvvetlerinde 1 oramiral birkoramiral terfisi- Deniz Kuvvetleri KomutanlığındanKoramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe,Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğeterfi ettirildi.Terfi eden tuğgeneral/tuğamirallerin listesi- Kara Kuvvetleri Komutanlığındantuğgeneraller Tevfik Algan, HalilSoysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu,Muammer Alper, Emre Tayanç, HakanÖztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlıtümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındantuğamiraller Ayhan Gedikve Mustafa Kaya tümamiralliğe,Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgenerallerYaşar Kadıoğlu ve HüseyinDuman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.